icon icon Xem ngày tốt

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO - HẮC ĐẠO

Trong cuộc đời mỗi người có nhiều sự kiện quan trọng như xây nhà, kết hôn, cưới hỏi, xuất hành, .. thì người ta đều chọn thực hiện vào ngày hoàng đạo, ngày tốt nhất hợp với tuổi gia chủ nhất. Ứng dụng của chúng tôi cho các bạn khám phá những ngày hoàng đạo và tránh những ngày hắc đạo để lựa chọn phù hợp với những sự kiện quan trọng trong cuộc sống của mỗi người.

  • Ngày/Tháng/Năm:
Ngày 21/1/2017 là ngày Hoàng đạo cho việc HOÀNG ĐẠO - HẮC ĐẠO.

HOÀNG ĐẠO - HẮC ĐẠO trong tháng 1 năm 2017

Thứ Dương lịch Âm lịch
Thứ ba 3/1/2017 6/12/2016
Thứ tư 4/1/2017 7/12/2016
Thứ sáu 6/1/2017 9/12/2016
Thứ hai 9/1/2017 12/12/2016
Thứ tư 11/1/2017 14/12/2016
Thứ năm 12/1/2017 15/12/2016
Chủ nhật 15/1/2017 18/12/2016
Thứ hai 16/1/2017 19/12/2016
Thứ tư 18/1/2017 21/12/2016
Thứ bảy 21/1/2017 24/12/2016
Thứ hai 23/1/2017 26/12/2016
Thứ ba 24/1/2017 27/12/2016
Thứ sáu 27/1/2017 30/12/2016
Chủ nhật 29/1/2017 2/1/2017
Thứ hai 30/1/2017 3/1/2017

HOÀNG ĐẠO - HẮC ĐẠO trong tháng 1 năm 2017

Thứ Dương lịch Âm lịch
Chủ nhật 1/1/2017 4/12/2016
Thứ hai 2/1/2017 5/12/2016
Thứ năm 5/1/2017 8/12/2016
Thứ bảy 7/1/2017 10/12/2016
Chủ nhật 8/1/2017 11/12/2016
Thứ ba 10/1/2017 13/12/2016
Thứ sáu 13/1/2017 16/12/2016
Thứ bảy 14/1/2017 17/12/2016
Thứ ba 17/1/2017 20/12/2016
Thứ năm 19/1/2017 22/12/2016
Thứ sáu 20/1/2017 23/12/2016
Chủ nhật 22/1/2017 25/12/2016
Thứ tư 25/1/2017 28/12/2016
Thứ năm 26/1/2017 29/12/2016
Thứ bảy 28/1/2017 1/1/2017
Thứ ba 31/1/2017 4/1/2017
Trong cuộc sống, con người ta luôn luôn đặt ra những câu hỏi, vì sao? Tại sao? Như thế nào? Một trong những câu hỏi nhỏ trong số vô vàn câu hỏi đó chính là “Ngày tốt là ngày như thế nào?”. Trên cơ sở nghiên cứu, tham chiếu nhiều tài liệu kim cổ, có thể trả lời một cách cơ bản nhất như sau: Ngày tốt là ngày có thể mang lại may mắn và thuận lợi khi tiền hành thực hiện các công việc. Còn ngày xấu thì ngược lại. Và một ngày chỉ được coi là ngày tốt khi mà nó phù hợp với công việc đang lựa chọn để tiến hành, và tránh được những yếu tố bất lợi đối với công việc đó, sau khi tránh được điều hung hại mới hướng tới điều cát lợi về sau Tuy nhiên, bách nhân, bách tính. Thiên hạ không ai giống ai. Người thanh ham mỏng, kẻ thô tham dầy. Bởi vì mỗi người được sinh ở những khu vực khác nhau, môi trường khác nhau, thời điểm khác nhau sẽ có tư chất, phong cách khác nhau. Vì vậy việc lợi chọn một ngày tốt, phù hợp với công việc của mình cần tiến hành phải căn cứ vào đặc điểm mệnh lý của mỗi cá nhân nữa. Tính chất hình, xung, khắc hại, hỷ, kỵ của nhân mệnh và ngày hết sức quan trọng
icon icon Thư viện