Công cụ Mới Nhất

 Tử Vi 2018 luận Công DanhTiền Tài 


icon icon Xem tuổi làm nhà

Luận tuổi Đinh Tỵ 1977 hợp làm ăn với tuổi nào nhất

 

Có cần thiết phải xem tuổi Đinh Tỵ làm ăn hợp với tuổi nào không?

Người xưa có câu “Thương trường như chiến trường”. Quả đúng là vậy, ngày nay khi mà sự cạnh tranh trên thương trường ngày càng khốc liệt. Nếu như không kết hợp hay liên minh lại thì làm sao chống lại được các công ty lớn, cũng như các cửa hàng có thương hiệu lâu năm. Vì thế, để công việc kinh doanh hay mở cửa hàng được phát triển thì quý gia chủ cần phải tìm xem tuổi hợp làm ăn với mình. Việc xem tuổi Đinh Tỵ hợp với tuổi nào nhất để làm ăn, mang lại sự hòa hợp về phong thủy, giúp cho việc hợp tác thuận lợi hơn ăn nên làm ra gặp nhiều may mắn. Để biết được tuổi Đinh Tỵ hợp làm ăn với tuổi nào hay xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1977 thì quý vị chỉ cần điền rõ thông tin ngày tháng năm sinh (Dương Lịch) vào ô bên dưới sau đó chọn Xem ngay thì kết quả liên quan đến quý bạn sinh năm 1977 làm ăn hợp với tuổi nào. Và chỉ trong tích tắc, PHONG THỦY SỐ sẽ xuất ra kết quả chính xác và tường minh nhất theo thang điểm 10.

Chúc các bạn chọn được người hợp tuổi kết hợp làm ăn chung với mình thông qua công cụ xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Đinh Tỵ.

 

 

Luận tuổi làm ăn 1977 - Người tuổi Đinh Tỵ làm ăn hợp với tuổi nào

1. Thông tin người sinh năm 1977

Thông tin về người tuổi 1977

1977

Sa trung Thổ ( mệnh Thổ )

Đinh

Tỵ

Khôn

Thổ

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Đinh Tỵ Đinh Tỵ hợp làm ăn với tuổi nào.
- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Đinh Tỵ Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Đinh Tỵ từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Đinh Tỵ Nam mạng là những tuổi nào nhé.


1948

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Mậu => Tương Sinh

Địa chi

Tỵ - Tý => Tứ Tuyệt

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

7

1949

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Kỷ => Tương Sinh

Địa chi

Tỵ - Sửu => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

8

1954

Mệnh

Thổ - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Giáp => Tương Sinh

Địa chi

Tỵ - Ngọ => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

8

1955

Mệnh

Thổ - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Ất => Tương Sinh

Địa chi

Tỵ - Mùi => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

10

1956

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Bính => Bình Hòa

Địa chi

Tỵ - Thân => Lục Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

9

1957

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Đinh => Bình Hòa

Địa chi

Tỵ - Dậu => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

8

1964

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Giáp => Tương Sinh

Địa chi

Tỵ - Thìn => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

9

1965

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Ất => Tương Sinh

Địa chi

Tỵ - Tỵ => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

9

1969

Mệnh

Thổ - Thổ => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Kỷ => Tương Sinh

Địa chi

Tỵ - Dậu => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

8

1978

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Mậu => Tương Sinh

Địa chi

Tỵ - Ngọ => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

8

1984

Mệnh

Thổ - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Giáp => Tương Sinh

Địa chi

Tỵ - Tý => Tứ Tuyệt

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

7

1985

Mệnh

Thổ - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Ất => Tương Sinh

Địa chi

Tỵ - Sửu => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

8

1987

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Đinh => Bình Hòa

Địa chi

Tỵ - Mão => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

7

1991

Mệnh

Thổ - Thổ => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Tân => Bình Hòa

Địa chi

Tỵ - Mùi => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

8

1992

Mệnh

Thổ - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Nhâm => Tương Phá

Địa chi

Tỵ - Thân => Lục Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

8

1993

Mệnh

Thổ - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Quý => Tương Xung

Địa chi

Tỵ - Dậu => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

7

1994

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Giáp => Tương Sinh

Địa chi

Tỵ - Tuất => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

7

1999

Mệnh

Thổ - Thổ => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Kỷ => Tương Sinh

Địa chi

Tỵ - Mão => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

7

2000

Mệnh

Thổ - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Canh => Bình Hòa

Địa chi

Tỵ - Thìn => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

8

2001

Mệnh

Thổ - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Tân => Bình Hòa

Địa chi

Tỵ - Tỵ => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

8

2005

Mệnh

Thổ - Thủy => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Ất => Tương Sinh

Địa chi

Tỵ - Dậu => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

7

Xem ngày tốt ký hợp đồng để ăn nên làm ra

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Đinh Tỵ 1977 hợp làm ăn với tuổi nào.
- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Đinh Tỵ Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Đinh Tỵ Nữ mạng là những tuổi gì.


1949

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Kỷ - Đinh => Tương Sinh

Địa chi

Sửu - Tỵ => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thủy => Tương Sinh

Điểm

8

1954

Mệnh

Kim - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Giáp - Đinh => Tương Sinh

Địa chi

Ngọ - Tỵ => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Thủy => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Thủy => Bình Hòa

Điểm

8

1955

Mệnh

Kim - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Ất - Đinh => Tương Sinh

Địa chi

Mùi - Tỵ => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Thủy => Tương Khắc

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Thủy => Tương Khắc

Điểm

8

1957

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Đinh => Bình Hòa

Địa chi

Dậu - Tỵ => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thủy => Tương Sinh

Điểm

7

1961

Mệnh

Thổ - Thổ => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Tân - Đinh => Bình Hòa

Địa chi

Sửu - Tỵ => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Điểm

8

1964

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Giáp - Đinh => Tương Sinh

Địa chi

Thìn - Tỵ => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Thủy => Tương Khắc

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Thủy => Tương Khắc

Điểm

7

1969

Mệnh

Thổ - Thổ => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Kỷ - Đinh => Tương Sinh

Địa chi

Dậu - Tỵ => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Điểm

9

1970

Mệnh

Kim - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Canh - Đinh => Bình Hòa

Địa chi

Tuất - Tỵ => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Điểm

8

1978

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Đinh => Tương Sinh

Địa chi

Ngọ - Tỵ => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Điểm

9

1979

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Kỷ - Đinh => Tương Sinh

Địa chi

Mùi - Tỵ => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Điểm

10

1985

Mệnh

Kim - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Ất - Đinh => Tương Sinh

Địa chi

Sửu - Tỵ => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thủy => Tương Sinh

Điểm

8

1987

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Đinh => Bình Hòa

Địa chi

Mão - Tỵ => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Điểm

8

1988

Mệnh

Mộc - Thổ => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Đinh => Tương Sinh

Địa chi

Thìn - Tỵ => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Điểm

7

1994

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Giáp - Đinh => Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Tỵ => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thủy => Tương Sinh

Điểm

7

1997

Mệnh

Thủy - Thổ => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Đinh => Bình Hòa

Địa chi

Sửu - Tỵ => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Điểm

7

1999

Mệnh

Thổ - Thổ => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Kỷ - Đinh => Tương Sinh

Địa chi

Mão - Tỵ => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Thủy => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Thủy => Bình Hòa

Điểm

7

2005

Mệnh

Thủy - Thổ => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Ất - Đinh => Tương Sinh

Địa chi

Dậu - Tỵ => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Điểm

8

2006

Mệnh

Thổ - Thổ => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Đinh => Bình Hòa

Địa chi

Tuất - Tỵ => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Điểm

7


 

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1977 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ tìm được hợp tuổi với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Đinh Tỵ hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2018 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm  tử vi 2018 cho chính tuổi của mình, để được các chuyên gia luận giải chính xác!

Xem thêm: 

 Xem Tu vi hang ngay , tử vi ngày hôm nay của bạn để biết diễn biến vận hạn ngày hôm đó của mình

 Những con số hợp với tuổi bạn để kích Tài Lộc năm 2018

 Xem lá số tử vi để biết tử vi trọn đời của mình, rồi chiêm nghiệm xem có đúng với cuộc đời của mình. Khi qua tuổi 40, 50,60.. thì đời mình sẽ như nào.


Thông báo

Hiện nay Phongthuyso.vn có đầy đủ các công cụ về xem tử vi năm 2018 cho tất cả các tuổi. Bạn muốn xem thêm tử vi năm 2017 cho bố mẹ, vợ chồng, con cái hay người yêu, bạn bè của mình.

imgTử vi 2018 tuổi Đinh Tỵ nam mạng 1977

imgTử vi 2018 tuổi Đinh Tỵ nữ mạng 1977

Xem tử vi 2018 để biết vận mệnh của bạn ra saoTrong trường hợp quý bạn có thắc mắc hay cần tư vấn thêm thông tin. Vui lòng điền câu hỏi theo mẫu dưới đây. Lưu ý : Điền đầy đủ thông tin và câu hỏi cụ thể để có kết quả đúng nhất!
icon icon Thư viện