Công cụ Mới Nhất

 Tử Vi 2018 luận Công DanhTiền Tài 

icon icon Xem tuổi làm nhà

Tuổi Mậu Dần làm ăn hợp với tuổi nào nhất - Xem tuổi làm ăn 1998

 

Có cần thiết phải xem tuổi Mậu Dần làm ăn hợp với tuổi nào không?

Người xưa có câu “Thương trường như chiến trường”. Quả đúng là vậy, ngày nay khi mà sự cạnh tranh trên thương trường ngày càng khốc liệt. Nếu như không kết hợp hay liên minh lại thì làm sao chống lại được các công ty lớn, cũng như các cửa hàng có thương hiệu lâu năm. Vì thế, để công việc kinh doanh hay mở cửa hàng được phát triển thì quý gia chủ cần phải tìm xem tuổi hợp làm ăn với mình. Việc xem tuổi Mậu Dần hợp với tuổi nào nhất để làm ăn, mang lại sự hòa hợp về phong thủy, giúp cho việc hợp tác thuận lợi hơn ăn nên làm ra gặp nhiều may mắn. Để biết được tuổi Mậu Dần hợp làm ăn với tuổi nào hay xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1998 thì quý vị chỉ cần điền rõ thông tin ngày tháng năm sinh (Dương Lịch) vào ô bên dưới sau đó chọn Xem ngay thì kết quả liên quan đến quý bạn sinh năm 1998 làm ăn hợp với tuổi nào. Và chỉ trong tích tắc, PHONG THỦY SỐ sẽ xuất ra kết quả chính xác và tường minh nhất theo thang điểm 10.

Chúc các bạn chọn được người hợp tuổi kết hợp làm ăn chung với mình thông qua công cụ xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Dần.

 

 

Luận tuổi làm ăn 1998 - Người tuổi Mậu Dần làm ăn hợp với tuổi nào

1. Thông tin người sinh năm 1998

Thông tin về người tuổi 1998

1998

Thành đầu Thổ ( mệnh Thổ )

Mậu

Dần

Khôn

Thổ

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Mậu Dần Mậu Dần hợp làm ăn với tuổi nào.
- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Mậu Dần Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Dần từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Dần Nam mạng là những tuổi nào nhé.


1976

Mệnh

Thổ - Thổ => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Bính => Tương Sinh

Địa chi

Dần - Thìn => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

7

1978

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Mậu => Bình Hòa

Địa chi

Dần - Ngọ => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

8

1982

Mệnh

Thổ - Thủy => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Nhâm => Bình Hòa

Địa chi

Dần - Tuất => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

7

1987

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Đinh => Tương Sinh

Địa chi

Dần - Mão => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

8

1990

Mệnh

Thổ - Thổ => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Canh => Tương Sinh

Địa chi

Dần - Ngọ => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

8

1991

Mệnh

Thổ - Thổ => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Tân => Tương Sinh

Địa chi

Dần - Mùi => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

8

1992

Mệnh

Thổ - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Nhâm => Bình Hòa

Địa chi

Dần - Thân => Lục Xung

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

7

2000

Mệnh

Thổ - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Canh => Tương Sinh

Địa chi

Dần - Thìn => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

10

2001

Mệnh

Thổ - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Tân => Tương Sinh

Địa chi

Dần - Tỵ => Lục Hình

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

8

2008

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Mậu => Bình Hòa

Địa chi

Dần - Tý => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

7

2009

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Kỷ => Bình Hòa

Địa chi

Dần - Sửu => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

8

2010

Mệnh

Thổ - Mộc => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Canh => Tương Sinh

Địa chi

Dần - Dần => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

7

2014

Mệnh

Thổ - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Giáp => Tương Phá

Địa chi

Dần - Ngọ => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

7

2017

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Đinh => Tương Sinh

Địa chi

Dần - Dậu => Tứ Tuyệt

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

7

2018

Mệnh

Thổ - Mộc => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Mậu => Bình Hòa

Địa chi

Dần - Tuất => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

7

2020

Mệnh

Thổ - Thổ => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Canh => Tương Sinh

Địa chi

Dần - Tý => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

7

2026

Mệnh

Thổ - Thủy => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Bính => Tương Sinh

Địa chi

Dần - Ngọ => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

7

2027

Mệnh

Thổ - Thủy => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Đinh => Tương Sinh

Địa chi

Dần - Mùi => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

7

Xem ngày tốt ký hợp đồng để ăn nên làm ra

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Mậu Dần 1998 hợp làm ăn với tuổi nào.
- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Mậu Dần Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Dần Nữ mạng là những tuổi gì.


1970

Mệnh

Kim - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Canh - Mậu => Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Dần => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Điểm

9

1978

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Mậu => Bình Hòa

Địa chi

Ngọ - Dần => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Điểm

8

1979

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Kỷ - Mậu => Bình Hòa

Địa chi

Mùi - Dần => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Điểm

7

1982

Mệnh

Thủy - Thổ => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Mậu => Bình Hòa

Địa chi

Tuất - Dần => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Điểm

7

1987

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Mậu => Tương Sinh

Địa chi

Mão - Dần => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Điểm

8

1990

Mệnh

Thổ - Thổ => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Canh - Mậu => Tương Sinh

Địa chi

Ngọ - Dần => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Mộc => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Mộc => Tương Sinh

Điểm

9

1991

Mệnh

Thổ - Thổ => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Tân - Mậu => Tương Sinh

Địa chi

Mùi - Dần => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Điểm

8

1999

Mệnh

Thổ - Thổ => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Kỷ - Mậu => Bình Hòa

Địa chi

Mão - Dần => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Mộc => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Mộc => Tương Sinh

Điểm

7

2000

Mệnh

Kim - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Canh - Mậu => Tương Sinh

Địa chi

Thìn - Dần => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Điểm

10

2006

Mệnh

Thổ - Thổ => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Mậu => Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Dần => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Điểm

8

2008

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Mậu => Bình Hòa

Địa chi

Tý - Dần => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Mộc => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Mộc => Tương Sinh

Điểm

8

2009

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Kỷ - Mậu => Bình Hòa

Địa chi

Sửu - Dần => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Điểm

8

2014

Mệnh

Kim - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Giáp - Mậu => Tương Phá

Địa chi

Ngọ - Dần => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Điểm

7

2015

Mệnh

Kim - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Ất - Mậu => Bình Hòa

Địa chi

Mùi - Dần => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Điểm

7

2017

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Mậu => Tương Sinh

Địa chi

Dậu - Dần => Tứ Tuyệt

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Mộc => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Mộc => Tương Sinh

Điểm

8

2018

Mệnh

Mộc - Thổ => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Mậu => Bình Hòa

Địa chi

Tuất - Dần => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Điểm

7

2024

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Giáp - Mậu => Tương Phá

Địa chi

Thìn - Dần => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Điểm

7

2026

Mệnh

Thủy - Thổ => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Mậu => Tương Sinh

Địa chi

Ngọ - Dần => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Mộc => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Mộc => Tương Sinh

Điểm

8

2027

Mệnh

Thủy - Thổ => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Mậu => Tương Sinh

Địa chi

Mùi - Dần => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Điểm

7


 

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1998 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ tìm được hợp tuổi với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Dần, mọi người sẽ không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa.

 


Thông báo

Hiện nay Phongthuyso.vn có đầy đủ các công cụ về xem tử vi năm 2018 cho tất cả các tuổi. Bạn muốn xem thêm tử vi năm 2017 cho bố mẹ, vợ chồng, con cái hay người yêu, bạn bè của mình.

imgTử vi 2018 tuổi Mậu Dần nam mạng 1998

imgTử vi 2018 tuổi Mậu Dần nữ mạng 1998

Xem tử vi 2018 để biết vận mệnh của bạn ra saoicon icon Thư viện