12 Cung hoàng đạo

Tìm hiểu về 12 cung hoàng đạo và các ngôi sao chiếu mệnh của từng cung

Trong môn học về chiêm tinh và thiên văn học, 12 cung hoàng đạo được coi là một vòng tròn 360 độ và được phân chia thành 12 nhánh, mỗi nhánh đại diện cho một cung với góc 30 độ, tương ứng với 12 tháng trong năm