Đặc điểm của người thuộc mệnh Thổ trên các phương diện

Đặc điểm của người thuộc mệnh Thổ trên các phương diện

Trong thuyết ngũ hành bao gồm Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ, người thuộc mệnh Thổ sẽ tượng trưng cho đất của trời, Đất của vạn vật và "Thổ" được nuôi dưỡng bởi đất. Người mệnh Thổ thì phải làm gì…

Đặc điểm của người thuộc mệnh Mộc trên các phương diện

Đặc điểm của người thuộc mệnh Mộc trên các phương diện

Trong thuyết ngũ hành bao gồm Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ, người thuộc mệnh Mộc sẽ tượng trưng cho gỗ vạn vật. "Mộc" được nuôi dưỡng bởi gỗ tôi luyện và kết tinh. Người mệnh Mộc thì phải làm gì…

Đặc điểm của người thuộc mệnh Thủy trên các phương diện

Đặc điểm của người thuộc mệnh Thủy trên các phương diện

Trong thuyết ngũ hành bao gồm Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ, người thuộc mệnh Thủy sẽ tượng trưng cho màu xanh của trời, màu xanh của vạn vật và trong đất trời, "Thủy" được nuôi dưỡng bởi Nước, nước nuôi…

Đặc điểm của người thuộc mệnh Hỏa trên các phương diện

Đặc điểm của người thuộc mệnh Hỏa trên các phương diện

Trong thuyết ngũ hành bao gồm Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ, người thuộc mệnh Hỏa sẽ tượng trưng cho lửa của trời, Lửa của vạn vật và trong đất trời, "Hỏa" được nuôi dưỡng bởi Mộc, được gỗ tôi luyện…

Đặc điểm của người thuộc mệnh Kim trên các phương diện

Đặc điểm của người thuộc mệnh Kim trên các phương diện

Trong thuyết ngũ hành bao gồm Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ, người thuộc mệnh Kim sẽ tượng trưng cho loại kim khí và kim loại trong đất trời, "Kim" được nuôi dưỡng bởi đất trời, được thiên nhiên, được khoáng…

icon icon Thư viện