XEM TỬ VI CÁC TUỔI NĂM 2019

Chính xác thì Giờ Tốc Hỷ là gì và giờ Đại An là gì mà rất ít người biết
Chính xác thì Giờ Tốc Hỷ là gì và giờ Đại An là gì mà rất ít người biết
Xuất hành vào giờ tốt với mong muốn cả năm đó được nhiều may mắn và thành công. Trong các giờ xuất hành tốt, xem ở lịch vạn niên bạn sẽ thấy có giờ tốc hỷ và giờ Đại An. Vậy giờ tốc hỷ là gì? và giờ Đại An là gì. Đây là giờ tốt hay xấu?
Lượt xem: 769282 | Xem tiếp
Thư viện