Tuổi Ất Sửu 1925 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Xem tuổi làm ăn năm 2022

Nhập đúng năm sinh âm lịch


Mục lục

Luận tuổi làm ăn 1925 - tuổi Ất Sửu làm ăn hợp tuổi nào

Tuổi Ất Sửu 1925 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

1. Thông tin gia chủ tuổi Canh Thân

Năm sinh (DL) 1925
Xem mệnh ngũ hành Hải trung kim ( mệnh Kim )
Thiên can Ất
Địa chi Sửu
Cung mệnh Nam cung Chấn / Nữ cung Chấn

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Ất Sửu hợp làm ăn với tuổi nào.

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Ất Sửu Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Ất Sửu từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Ất Sửu Nam mạng là những tuổi nào nhé.

1896
Mệnh Kim - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Ất - Bính => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Thân => Bình Hòa
Cung mệnh Chấn - Khảm => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1905
Mệnh Kim - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Ất - Ất => Bình Hòa
Địa chi Sửu - Tỵ => Tam Hợp
Cung mệnh Chấn - Khảm => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1907
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Ất - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Mùi => Lục Xung
Cung mệnh Chấn - Chấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1908
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Ất - Mậu => Bình Hòa
Địa chi Sửu - Thân => Bình Hòa
Cung mệnh Chấn - Tốn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1913
Mệnh Kim - Mộc => Tương Xung
Thiên can Ất - Quý => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Sửu => Bình Hòa
Cung mệnh Chấn - Ly => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1914
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Ất - Giáp => Bình Hòa
Địa chi Sửu - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Chấn - Khảm => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1916
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Ất - Bính => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Thìn => Lục Phá
Cung mệnh Chấn - Chấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1917
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Ất - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Tỵ => Tam Hợp
Cung mệnh Chấn - Tốn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1922
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Ất - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Tuất => Lục Hình
Cung mệnh Chấn - Ly => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1923
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Ất - Quý => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Hợi => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Chấn - Khảm => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 10
Xem chi tiết
1932
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Ất - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Thân => Bình Hòa
Cung mệnh Chấn - Khảm => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1940
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Ất - Canh => Tương Hợp
Địa chi Sửu - Thìn => Lục Phá
Cung mệnh Chấn - Ly => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Ất Sửu 1925 hợp làm ăn với tuổi nào.

- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Ất Sửu Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Ất Sửu Nữ mạng là những tuổi gì.

1897
Mệnh Kim - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Ất - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Dậu => Tam Hợp
Cung mệnh Chấn - Tốn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1900
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Ất - Canh => Tương Phá
Địa chi Sửu - Tý => Lục Hợp
Cung mệnh Chấn - Khảm => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1901
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Ất - Tân => Tương Xung
Địa chi Sửu - Sửu => Bình Hòa
Cung mệnh Chấn - Ly => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1906
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Ất - Bính => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Ngọ => Lục Hại
Cung mệnh Chấn - Tốn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1907
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Ất - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Mùi => Lục Xung
Cung mệnh Chấn - Chấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1909
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Ất - Kỷ => Tương Phá
Địa chi Sửu - Dậu => Tam Hợp
Cung mệnh Chấn - Khảm => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1915
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Ất - Ất => Bình Hòa
Địa chi Sửu - Mão => Bình Hòa
Cung mệnh Chấn - Tốn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1916
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Ất - Bính => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Thìn => Lục Phá
Cung mệnh Chấn - Chấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1924
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Ất - Giáp => Bình Hòa
Địa chi Sửu - Tý => Lục Hợp
Cung mệnh Chấn - Tốn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1927
Mệnh Kim - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Ất - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Mão => Bình Hòa
Cung mệnh Chấn - Khảm => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1933
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Ất - Quý => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Dậu => Tam Hợp
Cung mệnh Chấn - Tốn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1936
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Ất - Bính => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Tý => Lục Hợp
Cung mệnh Chấn - Khảm => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 10
Xem chi tiết
1937
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Ất - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Sửu => Bình Hòa
Cung mệnh Chấn - Ly => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết

#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2022 thành công 100%

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1925 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm 1925 mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Ất Sửu hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2022 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

Xem tuổi vợ chồng
theo năm sinh

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh chồng: Năm sinh vợ:

Xem tuổi

Tử vi

Tin tức tổng hợp

Âm dương ngũ hành
Vật phẩm phong thủy
Xem bói đầu năm
Xem ngày mua xe hợp tuổi
Chọn sim hợp tuổi
Học xem tuổi
Phong thuỷ hợp tuổi
Xem tuổi mở hàng khai trương

TIN TỨC Âm dương ngũ hành