Tuổi Quý Dậu 1933 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Xem tuổi làm ăn năm 2022

Nhập đúng năm sinh âm lịch


Mục lục

Luận tuổi làm ăn 1933 - tuổi Quý Dậu làm ăn hợp tuổi nào

Tuổi Quý Dậu 1933 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

1. Thông tin gia chủ tuổi Canh Thân

Năm sinh (DL) 1933
Xem mệnh ngũ hành Kiếm phong kim ( mệnh Kim )
Thiên can Quý
Địa chi Dậu
Cung mệnh Nam cung Tốn / Nữ cung Khôn

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Quý Dậu hợp làm ăn với tuổi nào.

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Quý Dậu Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Quý Dậu từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Quý Dậu Nam mạng là những tuổi nào nhé.

1904
Mệnh Kim - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Quý - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Thìn => Lục Hợp
Cung mệnh Tốn - Ly => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1905
Mệnh Kim - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Quý - Ất => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Tỵ => Tam Hợp
Cung mệnh Tốn - Khảm => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1913
Mệnh Kim - Mộc => Tương Xung
Thiên can Quý - Quý => Bình Hòa
Địa chi Dậu - Sửu => Tam Hợp
Cung mệnh Tốn - Ly => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1914
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Dần => Tứ Tuyệt
Cung mệnh Tốn - Khảm => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1916
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Quý - Bính => Bình Hòa
Địa chi Dậu - Thìn => Lục Hợp
Cung mệnh Tốn - Chấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1917
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Quý - Đinh => Tương Xung
Địa chi Dậu - Tỵ => Tam Hợp
Cung mệnh Tốn - Tốn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1922
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Nhâm => Bình Hòa
Địa chi Dậu - Tuất => Lục Hại
Cung mệnh Tốn - Ly => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1923
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Quý => Bình Hòa
Địa chi Dậu - Hợi => Bình Hòa
Cung mệnh Tốn - Khảm => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1925
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Quý - Ất => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Sửu => Tam Hợp
Cung mệnh Tốn - Chấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1931
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Quý - Tân => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Mùi => Bình Hòa
Cung mệnh Tốn - Ly => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1932
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Quý - Nhâm => Bình Hòa
Địa chi Dậu - Thân => Bình Hòa
Cung mệnh Tốn - Khảm => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1940
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Quý - Canh => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Thìn => Lục Hợp
Cung mệnh Tốn - Ly => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1941
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Quý - Tân => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Tỵ => Tam Hợp
Cung mệnh Tốn - Khảm => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1944
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Thân => Bình Hòa
Cung mệnh Tốn - Tốn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Quý Dậu 1933 hợp làm ăn với tuổi nào.

- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Quý Dậu Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Quý Dậu Nữ mạng là những tuổi gì.

1904
Mệnh Kim - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Quý - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Thìn => Lục Hợp
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1905
Mệnh Kim - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Quý - Ất => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Tỵ => Tam Hợp
Cung mệnh Khôn - Khôn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Hỏa => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1911
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Quý - Tân => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Hợi => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Cấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1913
Mệnh Kim - Mộc => Tương Xung
Thiên can Quý - Quý => Bình Hòa
Địa chi Dậu - Sửu => Tam Hợp
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1914
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Dần => Tứ Tuyệt
Cung mệnh Khôn - Khôn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Hỏa => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1917
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Quý - Đinh => Tương Xung
Địa chi Dậu - Tỵ => Tam Hợp
Cung mệnh Khôn - Khôn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1922
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Nhâm => Bình Hòa
Địa chi Dậu - Tuất => Lục Hại
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1923
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Quý => Bình Hòa
Địa chi Dậu - Hợi => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Khôn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Hỏa => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1930
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Quý - Canh => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Ngọ => Lục Hình
Cung mệnh Khôn - Đoài => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1931
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Quý - Tân => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Mùi => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1939
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Quý - Kỷ => Bình Hòa
Địa chi Dậu - Mão => Lục Xung
Cung mệnh Khôn - Đoài => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1940
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Quý - Canh => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Thìn => Lục Hợp
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1941
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Quý - Tân => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Tỵ => Tam Hợp
Cung mệnh Khôn - Khôn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Hỏa => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1944
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Thân => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Khôn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết

#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2022 thành công 100%

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1933 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm 1933 mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Quý Dậu hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2022 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

Xem tuổi vợ chồng
theo năm sinh

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh chồng: Năm sinh vợ:

Xem tuổi

Tử vi

Tin tức tổng hợp

Âm dương ngũ hành
Vật phẩm phong thủy
Xem bói đầu năm
Xem ngày mua xe hợp tuổi
Chọn sim hợp tuổi
Học xem tuổi
Phong thuỷ hợp tuổi
Xem tuổi mở hàng khai trương

TIN TỨC Âm dương ngũ hành