Tuổi Ất Hợi 1935 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Xem tuổi làm ăn năm 2021

Nhập đúng năm sinh âm lịch


Mục lục

Luận tuổi làm ăn 1935 - tuổi Ất Hợi làm ăn hợp tuổi nào

Tuổi Ất Hợi 1935 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

1. Thông tin gia chủ tuổi Canh Thân

Năm sinh (DL) 1935
Xem mệnh ngũ hành Sơn đầu hỏa ( mệnh Hỏa )
Thiên can Ất
Địa chi Hợi
Cung mệnh Nam cung Khôn / Nữ cung Tốn

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Ất Hợi hợp làm ăn với tuổi nào.

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Ất Hợi Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Ất Hợi từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Ất Hợi Nam mạng là những tuổi nào nhé.

1910
Mệnh Hỏa - Kim => Tương Xung
Thiên can Ất - Canh => Tương Hợp
Địa chi Hợi - Tuất => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1912
Mệnh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Ất - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Hợi - Tý => Lục Hình
Cung mệnh Khôn - Cấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1913
Mệnh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Ất - Quý => Tương Sinh
Địa chi Hợi - Sửu => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Khôn - Ly => Ngũ Quỷ
Niên mệnh năm sinh Thổ - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1919
Mệnh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
Thiên can Ất - Kỷ => Tương Phá
Địa chi Hợi - Mùi => Tam Hợp
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1920
Mệnh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Ất - Canh => Tương Hợp
Địa chi Hợi - Thân => Lục Hình
Cung mệnh Khôn - Đoài => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1927
Mệnh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
Thiên can Ất - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Hợi - Mão => Tam Hợp
Cung mệnh Khôn - Cấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1928
Mệnh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Ất - Mậu => Bình Hòa
Địa chi Hợi - Thìn => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1930
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Ất - Canh => Tương Hợp
Địa chi Hợi - Ngọ => Tứ Tuyệt
Cung mệnh Khôn - Cấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1937
Mệnh Hỏa - Thủy => Tương Xung
Thiên can Ất - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Hợi - Sửu => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1938
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Ất - Mậu => Bình Hòa
Địa chi Hợi - Dần => Lục Phá
Cung mệnh Khôn - Đoài => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1939
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Ất - Kỷ => Tương Phá
Địa chi Hợi - Mão => Tam Hợp
Cung mệnh Khôn - Cấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1942
Mệnh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Ất - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Hợi - Ngọ => Tứ Tuyệt
Cung mệnh Khôn - Khôn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1946
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Ất - Bính => Tương Sinh
Địa chi Hợi - Tuất => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1947
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Ất - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Hợi - Hợi => Tự Hình
Cung mệnh Khôn - Đoài => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Ất Hợi 1935 hợp làm ăn với tuổi nào.

- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Ất Hợi Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Ất Hợi Nữ mạng là những tuổi gì.

1907
Mệnh Hỏa - Thủy => Tương Xung
Thiên can Ất - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Hợi - Mùi => Tam Hợp
Cung mệnh Tốn - Chấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1909
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Ất - Kỷ => Tương Phá
Địa chi Hợi - Dậu => Bình Hòa
Cung mệnh Tốn - Khảm => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1916
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Ất - Bính => Tương Sinh
Địa chi Hợi - Thìn => Bình Hòa
Cung mệnh Tốn - Chấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1919
Mệnh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
Thiên can Ất - Kỷ => Tương Phá
Địa chi Hợi - Mùi => Tam Hợp
Cung mệnh Tốn - Ly => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1927
Mệnh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
Thiên can Ất - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Hợi - Mão => Tam Hợp
Cung mệnh Tốn - Khảm => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1928
Mệnh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Ất - Mậu => Bình Hòa
Địa chi Hợi - Thìn => Bình Hòa
Cung mệnh Tốn - Ly => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1937
Mệnh Hỏa - Thủy => Tương Xung
Thiên can Ất - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Hợi - Sửu => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Tốn - Ly => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1942
Mệnh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Ất - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Hợi - Ngọ => Tứ Tuyệt
Cung mệnh Tốn - Tốn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1943
Mệnh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Ất - Quý => Tương Sinh
Địa chi Hợi - Mùi => Tam Hợp
Cung mệnh Tốn - Chấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1946
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Ất - Bính => Tương Sinh
Địa chi Hợi - Tuất => Bình Hòa
Cung mệnh Tốn - Ly => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết

#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2021 thành công 100%

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1935 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm 1935 mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Ất Hợi hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2021 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

Xem tuổi vợ chồng
theo năm sinh

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh chồng: Năm sinh vợ:

Xem tuổi

Tử vi

Tin tức tổng hợp

Âm dương ngũ hành
Vật phẩm phong thủy
Xem bói đầu năm
Xem ngày mua xe hợp tuổi
Chọn sim hợp tuổi
Học xem tuổi
Phong thuỷ hợp tuổi

TIN TỨC Âm dương ngũ hành