Xem tuổi xông đất năm 2019 cho tuổi Ất Mão 1975 | Nghe Chuyên Gia Luận

Thứ 3, 8/1/2019 - 10:17

 

Xem tuổi xông nhà năm 2020 cho tuổi Ất Mão 1975 [CHÍNH XÁC NHẤT] 

 

Năm nào cũng vậy, tục lệ xem tuổi xông nhà cho tuổi Ất Mão 1975 đã trở thành một thói quen truyền thống. Nhiều người tin rằng việc làm này sẽ mang lại may mắn, thuận lợi cho cả một năm sắp tới vì sự khởi đầu tốt đẹp sẽ mang lại kết quả tốt đẹp cho cả năm. Trong nội dung bài viết này, tôi gửi tới các bạn " Xem tuổi Xông Nhà năm 2019 cho tuổi Ất Mão 1975 ", cũng như chọn tuổi mở hàng cho tuổi Ất Mão năm 2019 khi bước sang năm mới Kỷ Hợi.

 

 

Gia chủ tuổi Ất Mão chọn người xông đất, xông nhà nên tránh các tuổi Đại Kỵ sau

1. Tuổi Tân Dậu 1981

2. Tuổi Giáp Thìn 1964

3. Tuổi Giáp Thân 1944, 2004

4. Tuổi Giáp Tý 1984

5. Tuổi Đinh Tị 1977

6. Tuổi Mậu Thân 1968

7. Tuổi Canh Tý 1960

#7 tuổi kể trên hầu hết đều tương khắc về ngũ hành nạp âm, ngũ hành thiên can, hình – hại – xung về địa chi đối với tuổi gia chủ hoặc lưu niên Thái Tuế năm Kỷ Hợi. Vì thế tuổi Ất Mão chọn người xông nhà năm 2019 thì tuyệt đối không được chọn 7 tuổi ĐẠI KỴ trên.

 

TRA CỨU: XEMSỐ ĐIỆN THOẠI PHONG THỦY THEO TUỔI ]

 

 

Luận Xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Ất Mão 1975

 

Lưu ý:

1. Dưới đây là các tuổi tốt để Xem Tuổi Xông Nhà cho tuổi Ất Mão năm 2019 Kỷ Hợi.

2. Trả lời câu hỏi: Tuổi Ất Mão hợp tuổi nào để khai chương cửa hàng đầu năm 2019 - cũng chính là người hợp tuổi xông đất xông nhà 2019. Vì thế để thuận tiện khi nhờ người xông đất xem tuổi mở hàng cho tuổi 1975 , thì quý bạn tuổi Ất Mão 1975 nên nhờ và chọn các tuổi VÀNG dưới đây vừa Xông Nhà - Xông Đất - Mở Hàng khai trương đầu năm 2019 cho thuận tiện.

 

Chủ nhà tuổi Ất Mão chọn người xông nhà 2019 - tuổi Tuổi Đinh Mùi 1975

Ngũ hành

- Tuổi Đinh Mùi ngũ hành nạp âm là Thiên Hà Thủy tương sinh ngũ hành nạp âm Bình Địa Mộc của năm Kỷ Hợi (2 điểm)

- Ngũ hành nạp âm Thiên Hà Thủy của tuổi Đinh Mùi tương hòa với nạp âm Đại Khê Thủy của tuổi gia chủ (1 điểm)

Thiên can

- Can Ất thuộc hành Mộc tương sinh can Đinh thuộc hành Hỏa (2 điểm)

- Can Đinh thuộc hành Hỏa tương sinh can Kỷ thuộc hành Thổ (2 điểm)

Địa chi

- Chi Mùi tam hợp với chi Mão và chi Hợi (4 điểm)

[ Tổng điểm 11/ 12 – Rất tốt ]

→ Đây là tuổi rất tốt để chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Ất Mão điểm tốt 11/12 điể

 

Chủ nhà tuổi Ất Mão chọn người xông đất tuổi - Tuổi Canh Tuất 1970

Ngũ hành

- Tuổi Canh Tuất ngũ hành nạp âm là Thoa Xuyến Kim khắc ngũ hành nạp âm Bình Địa Mộc của năm Kỷ Hợi (0 điểm)

- Ngũ hành nạp âm Thoa Xuyến Kim tương sinh ngũ hành nạp âm Đại Khê Thủy của tuổi gia chủ (2 điểm)

Thiên can

- Can Kỷ thuộc hành Thổ tương sinh can Canh thuộc hành Kim (2 điểm)

- Can Ất và can Canh hợp hóa (2 điểm)

Địa chi

- Chi Tuất và chi Hợi không gặp hình xung khắc hại (1 điểm)

- Chi Tuất và chi Mão nhị hợp (2 điểm)

[ Tổng điểm 09/ 12 – Khá tốt ]

→ Chúc mừng bạn vì đây là điểm tốt để xem tuổi xông đất năm 2019 cho tuổi Ất Mão 1975 điểm đạt 9/12

 

Gia chủ Tuổi Ất Mão chọn người xông nhà năm 2019 - Tuổi Giáp Dần 1974

Ngũ hành

- Tuổi Giáp Dần nạp âm là Đại Khê Thủy tương hòa với nạp âm của tuổi gia chủ (1 điểm)

- Nạp âm Đại Khê Thủy của tuổi Giáp Dần tương sinh nạp âm Bình Địa Mộc của năm Kỷ Hợi (2 điểm)

Thiên can

- Can Giáp và can Kỷ hợp hóa (2 điểm)

- Can Giáp và can Ất đều thuộc hành Mộc tương hòa nhau (1 điểm)

Địa chi

- Chi Dần và chi Mão không gặp hình xung khắc hại (1 điểm)

- Chi Dần và chi Hợi nhị hợp (2 điểm)

[ Tổng điểm 09/ 12 – Khá tốt ]

→ Đây là tuổi tốt để chọn người xông nhà năm 2019 cho tuổi Ất Mão điểm tốt 9/12 điểm

 

Xem tuổi Xông Nhà cho tuổi Ất Mão năm 2019 - chọn Tuổi Canh Thìn 2000, 1949

Ngũ hành

- Tuổi Canh Thìn ngũ hành nạp âm là Bạch Lạp Kim khắc ngũ hành nạp âm Bình Địa Mộc của năm Kỷ Hợi (0 điểm)

- Nạp âm Bạch Lạp Kim tương sinh nạp âm Đại Khê Thủy của tuổi gia chủ (2 điểm)

Thiên can

- Can Ất và can Canh hợp hóa (2 điểm)

- Can Kỷ thuộc hành Thổ tương sinh can Canh thuộc hành Kim (2 điểm)

Địa chi

- Chi Mão và chi Thìn hình hại (0 điểm)

- Chi Thìn và chi Hợi không gặp hình xung khắc hại (1 điểm)

[ Tổng điểm 07/ 12 – Khá tốt ]

→ Chúc mừng bạn vì đây là điểm tốt để xem tuổi xông đất cho tuổi Ất Mão năm 2019 điểm đạt 7/12

 

Xem tuổi Xông Đất cho tuổi Ất Mão năm 2019 - chọn tuổi Tuổi Quý Mùi 1943, 2003

Ngũ hành

- Tuổi Quý Mùi ngũ hành nạp âm là Dương Liễu Mộc tương hòa với nạp âm Bình Địa Mộc của năm Kỷ Hợi (1 điểm)

- Tuổi Ất Mão ngũ hành nạp âm là Đại Khê Thủy tương sinh nạp âm Dương Liễu Mộc của tuổi Quý Mùi (2 điểm)

Thiên can

- Can Kỷ thuộc hành Thổ tương khắc can Quý thuộc hành Thủy (0 điểm)

- Can Quý thuộc hành Thủy tương sinh can Ất thuộc hành Mộc (2 điểm)

Địa chi

- Chi Mùi tam hợp với chi Hợi (2 điểm)

- Chi Mùi tam hợp với chi Mão (2 điểm)

[ Tổng điểm 09/ 12 – Khá tốt ]

→ Đây là tuổi tốt để chọn người xông đất năm 2019 cho tuổi Ất Mão điểm tốt 9/12 điểm

 

Chọn tuổi Xông Nhà năm 2019 cho tuổi Ất Mão - tuổi hợp Nhâm Dần 1962

Ngũ hành

- Tuổi Nhâm Dần mệnh Kim Bạch Kim tương sinh nạp âm Đại Khê Thủy của tuổi gia chủ (2 điểm)

- Nạp âm Kim Bạch Kim của tuổi Nhâm Dần khắc nạp âm Bình Địa Mộc của năm Kỷ Hợi (0 điểm)

Thiên Can

- Can Kỷ thuộc hành Mộc khắc can Nhâm thuộc hành Thủy (0 điểm)

- Can Nhâm thuộc hành Thủy tương sinh can Ất thuộc hành Mộc (2 điểm)

Địa chi

- Chi Mão và chi Dần không gặp hình xung khắc hại (1 điểm)

- Chi Dần và chi Hợi nhị hợp (2 điểm)

[ Tổng điểm 07/ 12 – Khá tốt ]

→ Chúc mừng bạn vì đây là điểm tốt để xem tuổi xông nhà cho tuổi Ất Mão năm 2019 điểm đạt 7/12

 

Chọn người mở hàng cho tuổi Ất Mão năm 2019 - Tuổi hợp Canh Dần 1950, 2010

Ngũ hành

- Tuổi Canh Dần nạp âm là Tùng Bách Mộc tương hòa với nạp âm Bình Địa Mộc của năm Kỷ Hợi (1 điểm)

- Nạp âm Đại Khê Thủy tương sinh nạp âm Tùng Bách Mộc của tuổi Canh Dần (2 điểm)

Thiên can

- Can Kỷ thuộc hành Thổ tương sinh can Canh thuộc hành Kim (2 điểm)

- Can Ất và can Canh hợp hóa (2 điểm)

Địa chi

- Chi Mão và chi Dần không gặp hình xung khắc hại (1 điểm)

- Chi Dần và chi Hợi nhị hợp (2 điểm)

[ Tổng điểm 10/ 12 – Rất tốt ]

→ Đây là tuổi rất tốt để chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Ất Mão điểm tốt 10/12 điểm

 

Đặc Biệt: Trúng số động đắc nhờ chọn sim hợp tuổi, vậy quý bạn sinh năm 1975 đã biết tuổi MÃO hợp phong thủy số điện thoại nào chưa, nếu chưa vào đây tra cứu:  SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI 1975 ]
 

Tuổi Ất Mão chọn người xông nhà năm 2019 - Tuổi hợp Nhâm Tuất 1982

Ngũ hành

- Nạp âm tuổi Nhâm Tuất là Đại Hải Thủy tương hòa với nạp âm Đại Khê Thủy của tuổi Ất Mão (1 điểm)

- Nạp âm Đại Hải Thủy tương sinh nạp âm Bình Địa Mộc của năm Kỷ Hợi (2 điểm)

Thiên can

- Can Kỷ thuộc hành Thổ khắc can Nhâm thuộc hành Thủy (0 điểm)

- Can Nhâm thuộc hành Thủy tương sinh can Ất thuộc hành Mộc (2 điểm)

Địa chi

- Chi Mão và chi Tuất nhị hợp (2 điểm)

- Chi Tuất và chi Hợi không gặp hình xung khắc hại (1 điểm)

[ Tổng điểm 08/ 12 – Khá tốt ]

→ Chúc mừng bạn vì đây là điểm tốt để chọn người mở hàng cho tuổi Ất Mão năm 2019 điểm đạt 8/12

 

Trên đây là tổng hợp 8 tuổi hợp cho gia chủ tuổi Ất Mão chọn người xông đất năm 2019. Tuy nhiên cũng phải lưu ý rằng, ngoài chọn người hợp tuổi với chủ nhà để xông đất - xông nhà - mở hàng thì người được chọn xông đất cũng phải chọn đúng thời điểm để xông nhà 2019.

 

Xem ngày tốt Xông Nhà, Mở Hàng khai xuân đầu năm 2019 cho tuổi Ất Mão 1975

 

Thời điểm xông nhà đầu năm 2019 Kỷ Hợi

- Việc xông nhà từ xưa luôn được tiến hành vào thời khắc giao thừa hoặc sáng mùng 1 Tết. Tết Kỷ Hợi sắp tới giờ Tý (23 – 01h) là giờ Hoàng Đạo. Sáng mùng 1 Tết có giờ Mão (05 – 07h) là giờ Hoàng Đạo nên hai thời điểm kể trên là tốt nhất với việc xông nhà

- Người khách được mời xông nhà ngoài việc hợp tuổi còn nên lưu ý: Nếu xuất hành từ các hướng Tây Bắc, Chính Tây và chính Đông sẽ càng cát lợi, tốt đẹp hơn nữa

 

Thời điểm mở hàng khai xuân đầu năm Kỷ Hợi 2019

- Tuy nhiên tuổi Ất Mão khai trương ngày nào tốt 2019? Tuổi Ất Mão cả nam và nữ mạng đang kinh doanh làm ăn thì nên mở hàng vào những ngày sau đây: 

 

Ngày tốt khai trương, mở hàng đầu năm 2019

- Ngày mùng 2 Tết – ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

+ Giờ Hoàng Đạo: Dần – Thìn – Tị -  Thân – Dậu – Hợi

- Ngày mùng 4 Tết – ngày Thanh Long Hoàng Đạo

+ Giờ Hoàng Đạo: Tý – Sửu – Mão – Ngọ - Thân – Dậu

- Ngày mùng 5 Tết – ngày Minh Đường Hoàng Đạo

+ Giờ Hoàng Đạo: Dần – Mão – Tị - Thân – Tuất – Hợi

- Ngày mùng 8 Tết – ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

+ Giờ Hoàng Đạo: Dần – Thìn – Tị - Thân – Dậu – Hợi

- Ngày mùng 9 Tết – ngày Kim Đường Hoàng Đạo

+ Giờ Hoàng Đạo: Sửu – Thìn – Ngọ - Mùi – Tuất – Hợi

- Người được mời mở hàng có đặc điểm giống như mục xông nhà kể trên

 

Hướng Tốt cát lợi trong việc xuất hành du xuân đối với tuổi Ất Mão

 

Các Hướng Xấu khi xuất hành du xuân đầu năm 2019

Tại các phương vị Tây Nam, Đông Bắc, Đông Nam là các phương vị bất lợi vì các sát tinh phong thủy bay tới. Nên việc xuất hành du xuân cần lưu ý đặc điểm này

 

Các Hướng Cát Lại cho gia chủ Ất MÃo xuất hành

Tại các phương vị Tây Bắc, Tây, Đông là những phương vị có cát tinh hội tụ nên năng lượng may mắn thịnh vượng xuất hiện tại các phương vị đó. Ngoài ra, việc xuất hành du xuân tới những trung tâm đô hội tại khu vực cũng sẽ mang lại may mắn, cát lợi đối với nhiều người

 

Trên đây, PHONG THỦY SỐ đã trả lời câu hỏi chi tiết " Xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Ất Mão 1975 cũng như chọn tuổi mở hàng cho tuổi Ất Mão năm 2019"  Với những thông tin trên, tôi PHONG THỦY DUY LINH hy vọng các bạn sẽ có một năm mới thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và thành công

 
CHUYÊN GIA: PHONG THỦY DUY LINH
Chuyên gia phong thủy Duy Linh cùng các công sự của mình vẫn luôn không ngừng nghiên cứu tổng hợp đầy đủ và chính xác những thông tin mà khách hàng vẫn đang tìm kiếm về lĩnh vực phong thủy, tử vi, xem ngày. Nếu muốn tư vấn trực tiếp và nhanh nhất, quý bạn hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 0705 806 666.

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

BẢNG TRA TỬ VI 2024

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh:

Xem bói