Tử vi


Ứng dụng tử vi hữu ích

12 con giáp năm 2021

Vận hạn tử vi tuổi Tý năm 2021 chi tiết: Công việc và tình duyên... Xem tiếp
Bói vận mệnh tử vi tuổi sửu năm 2021 cát hung ra sao?... Xem tiếp
Xem bói tử vi tuổi dần năm 2021: Cát nhiều hung ít!... Xem tiếp
Xem bói tử vi tuổi mão năm 2021... Xem tiếp
Luận giải tử vi tuổi thìn năm 2021 chính xác nhất... Xem tiếp
Xem vận mệnh tử vi tuổi tỵ năm 2021... Xem tiếp
Xem bói tử vi tuổi ngọ năm 2021... Xem tiếp
Xem tử vi tuổi mùi năm 2021 - Luận vận hạn tốt xấu... Xem tiếp
Bói tuổi thân năm 2021: Công việc, tình duyên, sức khỏe... Xem tiếp
Vận hạn tử vi tuổi dậu năm 2021 chi tiết... Xem tiếp
Xem tử vi tuổi tuất năm 2021 nam nữ mạng chi tiết... Xem tiếp
Dự đoán tử vi tuổi hợi năm 2021 - Nam nữ mạng... Xem tiếp

Tử vi năm 2022

XEM TỬ VI TUỔI KỶ MÙI 1979 NĂM 2022 NỮ MẠNG... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI CANH THÂN NĂM 2022 NỮ MẠNG 1980... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI TÂN DẬU NỮ MẠNG 1981 NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI NHÂM TUẤT 1982 NĂM 2022 NỮ MẠNG... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI QUÝ HỢI NỮ MẠNG 1983 NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI GIÁP TÝ 1984 NỮ MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ẤT SỬU 1985 NĂM 2022 NỮ MẠNG... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI BÍNH DẦN NỮ MẠNG NĂM 2022 #1986... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ĐINH MÃO 1987 NỮ MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI MẬU THÌN 1988 NĂM 2022 NỮ MẠNG... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI KỶ TỴ 1989 NĂM 2022 NỮ MẠNG... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI CANH NGỌ 1990 NỮ MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI TÂN MÙI 1991 NỮ MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI NHÂM THÂN 1992 NỮ MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI QUÝ DẬU 1993 NĂM 2022 NỮ MẠNG... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI GIÁP TUẤT 1994 NĂM 2022 NỮ MẠNG... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ẤT HỢI 1995 NỮ MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ẤT MÃO 1975 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI BÍNH THÌN 1976 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ĐINH TỴ 1977 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI MẬU NGỌ 1978 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI KỶ MÙI 1979 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI CANH THÂN 1980 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI TÂN DẬU 1981 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI NHÂM TUẤT 1982 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI QUÝ HỢI 1983 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI GIÁP TÝ 1984 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ẤT SỬU 1985 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI BÍNH DẦN 1986 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ĐINH MÃO 1987 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI MẬU THÌN 1988 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI KỶ TỴ 1989 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI CANH NGỌ 1990 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI TÂN MÙI 1991 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI NHÂM THÂN 1992 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI QUÝ DẬU 1993 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI GIÁP TUẤT 1994 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ẤT HỢI 1995 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI BÍNH TÝ 1996 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ĐINH SỬU 1997 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
TỬ VI TUỔI NHÂM THÌN 1952 NỮ MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI QUÝ TỴ NĂM 2022 NỮ MẠNG 1953... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI GIÁP NGỌ 1954 NỮ MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ẤT MÙI NĂM 2022 NỮ MẠNG SINH NĂM 1955... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI BÍNH THÂN NỮ MẠNG NĂM 2022 #1956... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ĐINH DẬU NỮ MẠNG 1957 NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI MẬU TUẤT NĂM 2022 NỮ MẠNG 1958... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI KỶ HỢI NĂM 2022 NỮ MẠNG 1959... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI CANH TÝ NỮ MẠNG NĂM 2022 #1960... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI TÂN SỬU NỮ MẠNG NĂM 2022 #1961... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI NHÂM DẦN NĂM 2022 NỮ MẠNG 1962... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI QUÝ MÃO NĂM 2022 NỮ MẠNG 1963... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI GIÁP THÌN NĂM 2022 NỮ MẠNG (1964)... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ẤT TỴ NĂM 2022 NỮ MẠNG 1965... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI BÍNH NGỌ NỮ MẠNG NĂM 2022 TUỔI 1966... Xem tiếp
XEM TỬ VI ĐINH MÙI NỮ MẠNG NĂM 2022 TUỔI 1967... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI MẬU THÂN NỮ MẠNG NĂM 2022 #1968... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI KỶ DẬU NỮ MẠNG NĂM 2022 #1969... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI CANH TUẤT 1970 NỮ MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI TÂN HỢI 1971 NỮ MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI NHÂM TÝ NĂM 2022 NỮ MẠNG 1972... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI QUÝ SỬU NĂM 2022 NỮ MẠNG 1973... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI GIÁP DẦN NĂM 2022 NỮ MẠNG 1974... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ẤT MÃO NĂM 2022 NỮ MẠNG 1975... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI BÍNH THÌN 1976 NỮ MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ĐINH TỴ NỮ MẠNG NĂM 2022 #1977... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI MẬU NGỌ NỮ MẠNG NĂM 2022 TUỔI 1978... Xem tiếp
XEM TỬ VI BÍNH TÝ 1996 NỮ MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ĐINH SỬU NỮ MẠNG 1997 NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI NHÂM NGỌ NỮ MẠNG NĂM 2022 # 2002... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI QUÝ MÙI NỮ MẠNG NĂM 2022 #2003... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI GIÁP THÂN NỮ MẠNG NĂM 2022 #2004... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ẤT DẬU NĂM 2022 NỮ MẠNG 2005... Xem tiếp
XEM TỬ VI 2022 TUỔI BÍNH TUẤT NỮ MẠNG 2006... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI HỢI 2007 NĂM 2022 NỮ MẠNG... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI MẬU TÝ NỮ MẠNG 2008 NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI GIÁP NGỌ NAM MẠNG NĂM 2022 #1954... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ẤT MÙI NĂM 2022 NAM MẠNG 1955... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI BÍNH THÂN NĂM 2022 NAM MẠNG 1956... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ĐINH DẬU NAM MẠNG 1957 NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI MẬU TUẤT NĂM 2022 NAM MẠNG 1958... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI KỶ HỢI #1959 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI CANH TÝ NAM MẠNG NĂM 2022 #1960... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI TÂN SỬU NAM MẠNG 1961 NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI GIÁP THÂN NAM MẠNG 2004 NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ẤT DẬU NĂM 2022 NAM MẠNG 2005... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI BÍNH TUẤT 2006 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ĐINH HỢI 2007 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI KỶ SỬU NỮ MẠNG NĂM 2022 #2009... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI CANH DẦN NĂM 2022 NỮ MẠNG 2010... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI TÂN MÃO 2011 NỮ MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI NHÂM THÌN NĂM 2022 NAM MẠNG 1952... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI QUÝ TỴ 1953 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI NHÂM DẦN NĂM 2022 NAM MẠNG 1962... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI QUÝ MÃO NAM MẠNG 2022 TUỔI 1963... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI GIÁP THÌN NAM MẠNG NĂM 2022 (1964)... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ẤT TỴ NAM MẠNG NĂM 2022 TUỔI 1965... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI BÍNH NGỌ NAM MẠNG NĂM 2022 TUỔI 1966... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ĐINH MÙI NĂM 2022 NAM MẠNG 1967... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI MẬU THÂN NAM MẠNG NĂM 2022 (1968)... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI KỶ DẬU NĂM 2022 NAM MẠNG 1969... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI CANH TUẤT NAM MẠNG 1970 NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI TÂN HỢI NAM MẠNG #1971 NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI NHÂM TÝ NĂM 2022 NAM MẠNG 1972... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI QUÝ SỬU NĂM 2022 NAM MẠNG 1973... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI CANH THÌN NĂM 2022 NAM MẠNG 2000... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI VI TUỔI TÂN TỴ 2001 NAM MẠNG 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI MẬU TÝ NAM MẠNG NĂM 2022 #2008... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI KỶ SỬU NAM MẠNG NĂM 2022 #2009... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI CANH DẦN NĂM 2022 NAM MẠNG 2010... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI TÂN MÃO NAM MẠNG NĂM 2022 #2011... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI MẬU DẦN NĂM 2022 NỮ MẠNG 1998... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI KỶ MÃO NĂM 2022 NỮ MẠNG 1999... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI CANH THÌN NỮ MẠNG 2000 NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI TÂN TỴ NĂM 2022 NỮ MẠNG 2001... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI GIÁP DẦN NĂM 2022 NAM MẠNG #1974... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI MẬU DẦN NĂM 2022 NAM MẠNG 1998... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI KỶ MÃO NĂM 2022 NAM MẠNG 1999... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI NHÂM NGỌ NĂM 2002 NAM MẠNG 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI QUÝ MÙI NĂM 2022 NAM MẠNG 2003... Xem tiếp

Cách xem lá số tử vi

Cung Điền Trạch là gì? | Ý nghĩa của các sao trong cung Điền Trạch... Xem tiếp
ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP THEO TỬ VI - BÀN VỀ CÁC SAO CHÍNH TINH... Xem tiếp
Ý nghĩa của cung Thân khi ở cùng các cung khác... Xem tiếp
LUẬN CUNG QUAN LỘC VỚI BỘ VĂN TINH CƠ NGUYỆT, ĐỒNG, LƯƠNG!... Xem tiếp
Tìm hiểu về cách cục của lá số làm quan có điểm gì đặc biệt?... Xem tiếp
Luận giải #chi tiết: Lá số tử vi giàu có điển hình của những tỷ phú... Xem tiếp
Lá số tử vi xuất ngoại có đặc điểm như thế nào? Giải đáp cùng chuyên gia... Xem tiếp
Luận giải chi tiết Lá số tử vi lấy chồng nước ngoài qua ví dụ cụ thể... Xem tiếp
Luận giải cách cục lá số lấy chồng giàu qua các ví dụ cụ thể... Xem tiếp
Cách cục của nữ mạng có lá số tử vi lấy chồng muộn #Miễn Phí... Xem tiếp
Bình giải lá số tử vi không lấy chồng của nữ mạng (Có ví dụ minh họa)... Xem tiếp
Khám phá lá số hiếm muộn con chi tiết từ chuyên gia Duy Linh... Xem tiếp
Lá số tử vi người làm vợ lẽ có đặc điểm như thế nào ?... Xem tiếp
THẾ ĐỨNG CỦA MỆNH, THÂN TRÊN LÁ SỐ TỬ VI VÀ HỆ QUẢ TẤT YẾU... Xem tiếp
Nữ mệnh có Lá số tử vi hai đời chồng thì mệnh cách sẽ ra sao ?... Xem tiếp
Đặc trưng Lá số tử vi hai đời vợ của người đàn ông là gì?... Xem tiếp
Tản mạn những điều ghi chép về vua Lê Thái Tổ... Xem tiếp
CUNG ĐIỀN TRẠCH LÀ GÌ? LUẬN GIẢI CUNG ĐIỀN TRẠCH TRÊN KHUÔN MẶT... Xem tiếp
Tìm hiểu Sao tài sản trong lá số tử vi của những người phụ nữ thành đạt... Xem tiếp
Mẫu người bí ẩn trong tử vi cùng các bí mật không phải ai cũng biết... Xem tiếp
Giải đáp chi tiết về xem lá số tử vi cho trẻ qua luận giải từ chuyên gia... Xem tiếp
LUẬN GIẢI LÁ SỐ TỬ VI NGƯỜI NỔI TIẾNG QUA VÍ DỤ CỤ THỂ... Xem tiếp

Dâng sao giải hạn

Sao La Hầu tốt hay xấu và Lễ cúng giải hạn sao La Hầu 2021 chuẩn nhất... Xem tiếp
Sao kế đô tốt hay xấu - Văn khấn dâng sao giải hạn sao Kế Đô 2021... Xem tiếp
Năm Đinh Dậu có cúng gà không? Năm gà cúng gì?... Xem tiếp
Tìm hiểu Dâng sao giải hạn 2021 và thủ tục cúng sao giải hạn chi tiết nhất... Xem tiếp
5 ngôi chùa cầu duyên thiêng nổi tiếng từ Nam ra Bắc... Xem tiếp
Những ngôi chùa cầu con nổi tiếng nhất Việt Nam... Xem tiếp
Hạn Toán Tận là gì và Cách giải hạn Toán Tận năm 2021 như thế nào?... Xem tiếp
Sao Thái Dương là gì? Cách cúng sao Thái Dương 2021 cho cả nam và nữ chuẩn xác nhất... Xem tiếp
Xem Hạn Thiên Tinh tốt hay xấu và Cách giải hạn Thiên Tinh năm 2021 cho các tuổi... Xem tiếp
Sao Thái Âm là gì? Hướng dẫn Cách cúng sao Thái Âm 2021 chuẩn nhất... Xem tiếp
Lý giải Hạn Thiên La tốt hay xấu và có ảnh hưởng như thế nào?... Xem tiếp
Ý nghĩa Sao Mộc Đức | Cách cúng sao Mộc Đức 2021 cho cả nam và nữ chuẩn nhất... Xem tiếp
Khám phá ý nghĩa Hạn Tam Kheo là gì và cách giải hạn... Xem tiếp
Ý nghĩa sao Vân Hớn và Cách cúng sao Vân Hớn 2021 chiếu mệnh chi tiết nhất!... Xem tiếp
Xem Hạn Ngũ Mộ tốt hay xấu và cách giải hạn Ngũ Mộ 2021... Xem tiếp
Hạn Huỳnh Tuyền là gì? Tốt hay xấu? Hóa giải ra sao?... Xem tiếp
Sao Thái Bạch tốt hay xấu và Bài cúng sao Thái Bạch 2021 chuẩn nhất... Xem tiếp
Hạn Địa Võng là gì? Tuổi nào gặp hạn Địa Võng năm 2021 Tân Sửu?... Xem tiếp
Sao Thủy Diệu tốt hay xấu? - Cách cúng sao Thủy Diệu 2021 chuẩn xác nhất... Xem tiếp
Hạn Diêm Vương tốt hay xấu? Ảnh hưởng có nghiêm trọng không?... Xem tiếp

An sao tử vi

Sao La Hầu tốt hay xấu và Lễ cúng giải hạn sao La Hầu 2021 chuẩn nhất... Xem tiếp
Sao kế đô tốt hay xấu - Văn khấn dâng sao giải hạn sao Kế Đô 2021... Xem tiếp
Ý nghĩa sao Liêm Trinh khi tọa ở các cung chuẩn xác nhất... Xem tiếp
Cung Điền Trạch là gì? | Ý nghĩa của các sao trong cung Điền Trạch... Xem tiếp
Bàn về các sao chính tinh và phụ tinh trong tử vi chi tiết... Xem tiếp
ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP THEO TỬ VI - BÀN VỀ CÁC SAO CHÍNH TINH... Xem tiếp
NGHỀ NGHIỆP, CÔNG VIỆC CỦA BỘ VÕ TINH SÁT, PHÁ, THAM, LIÊM... Xem tiếp
LUẬN CUNG QUAN LỘC VỚI BỘ VĂN TINH CƠ NGUYỆT, ĐỒNG, LƯƠNG!... Xem tiếp
XU HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HAI TINH DIỆU CỰ MÔN - THÁI DƯƠNG... Xem tiếp
Các sao phụ tinh trong tử vi - TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC của các phụ tinh là gì?... Xem tiếp
LUẬN VỀ BỐN THẾ SAO TAM HỢP VÀ BỐN MẪU NGƯỜI TRONG CÕI NHÂN THẾ... Xem tiếp
Ý nghĩa của các sao trong Lá Số Tử Vi... Xem tiếp
NHỮNG MỆNH CÁCH CÓ KHẢ NĂNG KINH DOANH PHÁT TÀI... Xem tiếp
Luận giải ý nghĩa sao Tử Vi chiếu mệnh và cách xem sao Tử vi... Xem tiếp
SAO TỬ VI TỌA THỦ CUNG TÝ, NGỌ CÁ TÍNH ĐỘC LẬP, XUẤT SẮC HƠN NGƯỜI... Xem tiếp
Sao Tham Lang là gì - đặc tính và ứng dụng Tử Vi Đẩu Số... Xem tiếp
Luận bàn về sao Thất Sát là gì? Ý nghĩa sao Thất Sát trong tử vi... Xem tiếp
Ý nghĩa Sao Thiên Tướng là gì & đặc điểm sao Thiên Tướng trong tử vi... Xem tiếp
Bàn về sao Thiên Đồng và khả năng hóa giải - khắc chế sát tinh... Xem tiếp
SAO TỬ VI TỌA THỦ CUNG SỬU, MÙI: DÁNG VẺ ĐƯỜNG HOÀNG, LÀM THEO Ý MÌNH.... Xem tiếp
SAO TỬ VI TỌA THỦ CUNG DẦN, THÂN HAI ĐẾ TINH NHẬP MỆNH, PHÚ QUÝ SONG TOÀN... Xem tiếp
TỬ VI TỌA THỦ CUNG MÃO, DẬU LÀ NGƯỜI NGAY THẲNG, PHONG LƯU... Xem tiếp
Sao Thiên Khốc là gì? Bình giải về ý nghĩa sao Thiên Khốc trong tử vi!... Xem tiếp
SAO TỬ VI TỌA THỦ CUNG THÌN, TUẤT: KHÔNG ỔN ĐỊNH, NGUỒN TIỀN TÀI PHONG PHÚ... Xem tiếp
SAO TỬ VI TỌA THỦ CUNG TỊ, HỢI: MƯU LƯỢC KẾ SÁCH, ĐỘC ĐOÁN CHUYÊN QUYỀN... Xem tiếp
Ý nghĩa sao Thiên Cơ là gì? Tìm hiểu đạo sâu thêm về sao Thiên Cơ... Xem tiếp
SAO THIÊN CƠ TỌA THỦ TẠI CUNG TÝ, NGỌ - ĐA MƯU TÚC TRÍ, PHẢN ỨNG NHANH NHẠY... Xem tiếp
SAO THIÊN CƠ TỌA THỦ CUNG SỬU, MÙI VÌ NGƯỜI KHÁC PHỤC VỤ, TỐT NHẤT LÀ LÀM THAM MƯU... Xem tiếp
SAO THIÊN CƠ TỌA THỦ CUNG DẦN, THÂN: VẬN MỆNH BÌNH ỔN, LÃNG MẠN ÔN HÒA... Xem tiếp
SAO THIÊN CƠ TỌA THỦ CUNG MÃO, DẬU: CÓ LỢI CHO SỰ NGHIỆP BẤT LỢI CHO TÌNH CẢM... Xem tiếp
SAO THIÊN CƠ TỌA THỦ CUNG THÌN, TUẤT: THÔNG MINH TÀI TRÍ, PHÚC THỌ SONG TOÀN.... Xem tiếp
SAO THIÊN CƠ TỌA THỦ CUNG TỊ, HỢI: TAY TRẮNG DỰNG CƠ ĐỒ, CÓ KỸ NĂNG LẬP NGHIỆP... Xem tiếp
SAO THÁI DƯƠNG TỌA THỦ CUNG MỆNH... Xem tiếp
SAO THÁI DƯƠNG TỌA THỦ CUNG TÝ: CHĂM CHỈ, KHÔNG OÁN TRÁCH, KHỔ TRƯỚC SƯỚNG SAU... Xem tiếp
SAO THÁI DƯƠNG TỌA THỦ CUNG SỬU: NAM MỆNH THÌ BẢO THỦ, NỮ MỆNH THÌ GIÀU SANG... Xem tiếp
SAO THÁI DƯƠNG TỌA THỦ CUNG DẦN: CHĂM CHỈ NỖ LỰC, KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN... Xem tiếp
SAO THÁI DƯƠNG TỌA THỦ CUNG MÃO: HÀO PHÓNG LỖI LẠC, CUỘC SỐNG SUNG TÚC... Xem tiếp
SAO THÁI DƯƠNG TỌA THỦ CUNG THÌN: MỆNH TỐT ĐẸP, MONG MUỐN ĐƯỢC THỰC HIỆN... Xem tiếp
SAO THÁI DƯƠNG TỌA THỦ CUNG TỊ: THÀNH CÔNG KHI TUỔI TRẺ, SAU LẠI THIẾU LỰC.... Xem tiếp
SAO THÁI DƯƠNG TỌA THỦ CUNG NGỌ: TÍNH CÁCH THÂM TRẦM, TÀI HOA XUẤT CHÚNG... Xem tiếp
SAO THÁI DƯƠNG TỌA THỦ CUNG MÙI: HỢP NAM KHÔNG HỢP NỮ... Xem tiếp
SAO VŨ KHÚC TỌA THỦ CUNG MỆNH... Xem tiếp
VŨ KHÚC TỌA THỦ CUNG TÝ, NGỌ: TRƯỜNG THỌ, CÓ THỂ LÀM NÊN NGHIỆP LỚN... Xem tiếp
SAO VŨ KHÚC TỌA THỦ CUNG SỬU, MÙI: GIỎI TÍNH TOÁN, CỨNG RẮN, CÓ TÀI... Xem tiếp
SAO VŨ KHÚC TỌA THỦ CUNG DẦN, THÂN: CUỘC SỐNG GIÀU CÓ, TÌNH CẢM DỄ THAY ĐỔI... Xem tiếp
VŨ KHÚC TỌA THỦ CUNG MÃO, DẬU: CÓ TÍNH SÁNG TẠO, THÀNH BẠI BẤT THƯỜNG... Xem tiếp
SAO VŨ KHÚC TỌA THỦ CUNG THÌN TUẤT: GIỎI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, DANH LỢI SONG TOÀN... Xem tiếp
SAO VŨ KHÚC TỌA THỦ CUNG TỊ, CUNG HỢI: THUỞ NHỎ VẤT VẢ, ĐẾN TRUNG VẬN ĐƯỢC PHÁT ĐẠT... Xem tiếp
Đất lành chim đậu... Xem tiếp
Sao Thái Bạch tốt hay xấu và Bài cúng sao Thái Bạch 2021 chuẩn nhất... Xem tiếp
Sao Thủy Diệu tốt hay xấu? - Cách cúng sao Thủy Diệu 2021 chuẩn xác nhất... Xem tiếp

Học tử vi

TỬ VI VÀ NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN... Xem tiếp
ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP THEO TỬ VI - BÀN VỀ CÁC SAO CHÍNH TINH... Xem tiếp
NGHỀ NGHIỆP, CÔNG VIỆC CỦA BỘ VÕ TINH SÁT, PHÁ, THAM, LIÊM... Xem tiếp
LUẬN CUNG QUAN LỘC VỚI BỘ VĂN TINH CƠ NGUYỆT, ĐỒNG, LƯƠNG!... Xem tiếp
XU HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HAI TINH DIỆU CỰ MÔN - THÁI DƯƠNG... Xem tiếp
Các sao phụ tinh trong tử vi - TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC của các phụ tinh là gì?... Xem tiếp
LUẬN VỀ BỐN THẾ SAO TAM HỢP VÀ BỐN MẪU NGƯỜI TRONG CÕI NHÂN THẾ... Xem tiếp
Tính cách của người tuổi Tí... Xem tiếp
THĂNG TRẦM VỀ CÔNG DANH - SỰ NGHIỆP - TÀI LỘC CỦA NGƯỜI TUỔI TÝ... Xem tiếp
Thời gian và không gian trong phong thủy Huyền không... Xem tiếp
CUNG ĐIỀN TRẠCH LÀ GÌ? LUẬN GIẢI CUNG ĐIỀN TRẠCH TRÊN KHUÔN MẶT... Xem tiếp
DẤU ẤN CỦA VĂN MINH NÔNG NGHIỆP TRONG TỬ VI... Xem tiếp
CON NGƯỜI CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC VẬN MỆNH ???... Xem tiếp

12 con giáp năm 2022

XEM TỬ VI NĂM 2022 TUỔI TÝ... Xem tiếp
XEM TỬ VI NĂM 2022 TUỔI SỬU... Xem tiếp
XEM TỬ VI NĂM 2022 TUỔI DẦN... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI MÃO NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI THÌN NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI TỴ NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI NGỌ NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI MÙI NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI THÂN NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI DẬU NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI TUẤT NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI HỢI NĂM 2022... Xem tiếp

Xem tử vi 2021

Tử vi tuổi Tý năm 2021... Xem tiếp
Tử vi tuổi Sửu năm 2021... Xem tiếp
Tử vi tuổi Dần năm 2021... Xem tiếp
Tử vi tuổi Mão năm 2021... Xem tiếp
Tử vi tuổi Thìn năm 2021... Xem tiếp
Tử vi tuổi Tỵ năm 2021... Xem tiếp
Tử vi tuổi Ngọ năm 2021... Xem tiếp
Tử vi tuổi Mùi năm 2021... Xem tiếp
Tử vi tuổi Thân năm 2021... Xem tiếp
Tử vi tuổi Dậu năm 2021... Xem tiếp
Tử vi tuổi Tuất năm 2021... Xem tiếp
Tử vi tuổi Hợi năm 2021... Xem tiếp

Xem Tử vi 12 tháng năm 2021

Tử vi

tháng 1 năm 2021
Xem tử vi chi tiết tháng 1/2021

Tử vi

tháng 2 năm 2021
Xem tử vi chi tiết tháng 2/2021

Tử vi

tháng 3 năm 2021
Xem tử vi chi tiết tháng 3/2021

Tử vi

tháng 4 năm 2021
Xem tử vi chi tiết tháng 4/2021

Tử vi

tháng 5 năm 2021
Xem tử vi chi tiết tháng 5/2021

Tử vi

tháng 6 năm 2021
Xem tử vi chi tiết tháng 6/2021

Tử vi

tháng 7 năm 2021
Xem tử vi chi tiết tháng 7/2021

Tử vi

tháng 8 năm 2021
Xem tử vi chi tiết tháng 8/2021

Tử vi

tháng 9 năm 2021
Xem tử vi chi tiết tháng 9/2021

Tử vi

tháng 10 năm 2021
Xem tử vi chi tiết tháng 10/2021

Tử vi

tháng 11 năm 2021
Xem tử vi chi tiết tháng 11/2021

Tử vi

tháng 12 năm 2021
Xem tử vi chi tiết tháng 12/2021
Mỗi con Giáp là một biến số khác nhau, có quỹ đạo chuyển động riêng của mình. Những chuyển động này có ảnh hưởng trực tiếp tới công danh, tài lộc cũng như vận hạn của mỗi con Giáp trong năm Tân Sửu. Và bằng cách này hay cách khác dù có là xem bói tử vi năm 2021 online, gieo quẻ đầu năm 2021 tại chùa, coi bói Thái Ất Tử Vi, chiêm tinh 2021, xem tuổi năm 2021, xem vận mệnh năm 2021.... thì thực chất đều là một. Chỉ có khác là người xem có phải chuyên gia phong thủy hay không? Hay có phải thầy cao tay để luận phong thủy năm 2021 Tân Sửu tuổi của bạn... Vì vậy, Xem Tử vi 2021 của 12 con giáp tại phongthuyso.vn đã được chuyên gia Phong Thủy Duy Linh đúc kết lại trong quá trình nghiên cứu. Về ngũ hành âm dương của năm Tân Sửu, ngũ hành bản mệnh năm sinh, cung sao tọa chủ, sách tử vi 2021, lịch tử vi năm Tân Sửu, tử vi chùa Khánh Anh 2021 hay tử vi chùa Giác Thọ... sẽ giúp bạn khám phá quỹ đạo chuyển động của từng con giáp trong năm Tân Sửu.

Xem tuổi

Tin tức tổng hợp

Cách xem lá số tử vi
Tử vi năm 2022
Dâng sao giải hạn
Âm dương ngũ hành
12 con giáp năm 2022

TIN TỨC Cách xem lá số tử vi