Tử vi


Ứng dụng tử vi hữu ích

Tử vi năm 2022

XEM TỬ VI TUỔI TÂN MÙI 1991 NỮ MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI MẬU THÌN 1988 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI CANH NGỌ 1990 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI GIÁP TUẤT 1994 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ẤT HỢI 1995 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI BÍNH TÝ 1996 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ĐINH SỬU 1997 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI KỶ TỴ 1989 NAM MẠNG NĂM 2022... Xem tiếp
Luận tử vi tháng 7 của 12 con giáp năm 2022 chi tiết và đầy đủ nhất!... Xem tiếp

Tử vi năm 2023

XEM TỬ VI TUỔI BÍNH THÂN 1956 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ĐINH DẬU 1957 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI MẬU TUẤT 1958 NAM MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI KỶ HỢI 1959 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI TÂN DẬU 1981 NAM MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI NHÂM TUẤT 1982 NAM MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI QUÝ HỢI 1983 NAM MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI GIÁP TÝ 1984 NAM MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI CANH TÝ NĂM 2023 NỮ MẠNG #1960... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI TÂN SỬU NĂM 2023 NỮ MẠNG #1961... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ẤT SỬU 1985 NAM MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI GIÁP TUẤT 1994 NAM MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ẤT HỢI 1995 NAM MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI BÍNH TÝ 1996 NAM MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ĐINH SỬU 1997 NAM MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI NHÂM DẦN 1962 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI QUÝ MÃO 1963 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI GIÁP THÌN 1964 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ẤT TỴ 1965  NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI BÍNH NGỌ 1966 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ĐINH MÙI 1967 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI TÂN HỢI 1971 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI MẬU THÂN 1968 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI KỶ DẬU 1969 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI CANH TUẤT 1970 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI NHÂM TÝ 1972 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI KỶ MÙI NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI CANH THÂN 1980 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI TÂN DẬU 1981 NỮ MẠNG 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI NHÂM TUẤT 2023 NỮ MẠNG #1982... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI BÍNH TÝ NĂM 2023 NỮ MẠNG #1996... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI CANH THÌN 2000 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI QÚY HỢI 1983 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI QUÝ SỬU 1973 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI GIÁP DẦN 1974 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ẤT MÃO 1975 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI BÍNH THÌN 1976 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ĐINH TỴ 1977 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI MẬU NGỌ 1978 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI GIÁP TÝ 1984 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI BÍNH TUẤT 2006 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI TÝ 2008 NĂM 2023 NỮ MẠNG... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI KỶ SỬU 2009 NĂM 2023 NỮ MẠNG... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ẤT SỬU 1985 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI BÍNH DẦN 1986 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ĐINH MÃO 1987 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI MẬU THÌN 1988 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ĐINH SỬU 1997 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI MẬU DẦN 1998 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI KỶ MÃO 1999 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI KỶ TỴ 1989 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI QUÝ MÙI 2003 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI GIÁP THÂN 2004 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ẤT DẬU 2005 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI ĐINH HỢI 2007 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI CANH DẦN 2010 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp
XEM TỬ VI TUỔI TÂN MÃO 2011 NỮ MẠNG NĂM 2023... Xem tiếp

Cách xem lá số tử vi

Cung Điền Trạch là gì? | Ý nghĩa của các sao trong cung Điền Trạch... Xem tiếp
ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP THEO TỬ VI - BÀN VỀ CÁC SAO CHÍNH TINH... Xem tiếp
Ý nghĩa của cung Thân khi ở cùng các cung khác... Xem tiếp
LUẬN CUNG QUAN LỘC VỚI BỘ VĂN TINH CƠ NGUYỆT, ĐỒNG, LƯƠNG!... Xem tiếp
Tìm hiểu về cách cục của lá số làm quan có điểm gì đặc biệt?... Xem tiếp
Luận giải #chi tiết: Lá số tử vi giàu có điển hình của những tỷ phú... Xem tiếp
Lá số tử vi xuất ngoại có đặc điểm như thế nào? Giải đáp cùng chuyên gia... Xem tiếp
Luận giải chi tiết Lá số tử vi lấy chồng nước ngoài qua ví dụ cụ thể... Xem tiếp
Luận giải cách cục lá số lấy chồng giàu qua các ví dụ cụ thể... Xem tiếp
Cách cục của nữ mạng có lá số tử vi lấy chồng muộn #Miễn Phí... Xem tiếp
Bình giải lá số tử vi không lấy chồng của nữ mạng (Có ví dụ minh họa)... Xem tiếp
Khám phá lá số hiếm muộn con chi tiết từ chuyên gia Duy Linh... Xem tiếp
Lá số tử vi người làm vợ lẽ có đặc điểm như thế nào ?... Xem tiếp
THẾ ĐỨNG CỦA MỆNH, THÂN TRÊN LÁ SỐ TỬ VI VÀ HỆ QUẢ TẤT YẾU... Xem tiếp
Nữ mệnh có Lá số tử vi hai đời chồng thì mệnh cách sẽ ra sao ?... Xem tiếp
Đặc trưng Lá số tử vi hai đời vợ của người đàn ông là gì?... Xem tiếp
Tản mạn những điều ghi chép về vua Lê Thái Tổ... Xem tiếp
CUNG ĐIỀN TRẠCH LÀ GÌ? LUẬN GIẢI CUNG ĐIỀN TRẠCH TRÊN KHUÔN MẶT... Xem tiếp
Tìm hiểu Sao tài sản trong lá số tử vi của những người phụ nữ thành đạt... Xem tiếp
Mẫu người bí ẩn trong tử vi cùng các bí mật không phải ai cũng biết... Xem tiếp
Giải đáp chi tiết về xem lá số tử vi cho trẻ qua luận giải từ chuyên gia... Xem tiếp
LUẬN GIẢI LÁ SỐ TỬ VI NGƯỜI NỔI TIẾNG QUA VÍ DỤ CỤ THỂ... Xem tiếp

Dâng sao giải hạn

Sao La Hầu tốt hay xấu và Lễ cúng giải hạn sao La Hầu 2022 chuẩn nhất... Xem tiếp
Sao kế đô tốt hay xấu - Văn khấn dâng sao giải hạn sao Kế Đô 2022... Xem tiếp
Hạn Toán Tận là gì và Cách giải hạn Toán Tận năm 2022 như thế nào?... Xem tiếp
Sao Thái Dương là gì? Cách cúng sao Thái Dương 2022 cho cả nam và nữ chuẩn xác nhất... Xem tiếp
Xem Hạn Thiên Tinh tốt hay xấu và Cách giải hạn Thiên Tinh năm 2022 cho các tuổi... Xem tiếp
Sao Thái Âm là gì? Hướng dẫn Cách cúng sao Thái Âm 2022 chuẩn nhất... Xem tiếp
Lý giải Hạn Thiên La tốt hay xấu và có ảnh hưởng như thế nào?... Xem tiếp
Ý nghĩa Sao Mộc Đức | Cách cúng sao Mộc Đức 2022 cho cả nam và nữ chuẩn nhất... Xem tiếp
Khám phá ý nghĩa Hạn Tam Kheo là gì và cách giải hạn... Xem tiếp
Ý nghĩa sao Vân Hớn và Cách cúng sao Vân Hớn 2022 chiếu mệnh chi tiết nhất!... Xem tiếp
Xem Hạn Ngũ Mộ tốt hay xấu và cách giải hạn Ngũ Mộ 2022... Xem tiếp
Ý nghĩa sao Thổ Tú và Cách cúng sao Thổ Tú 2022 chiếu mệnh chi tiết nhất... Xem tiếp
Hạn Huỳnh Tuyền là gì? Tốt hay xấu? Hóa giải ra sao?... Xem tiếp
Sao Thái Bạch tốt hay xấu và Bài cúng sao Thái Bạch 2022 chuẩn nhất... Xem tiếp
Hạn Địa Võng là gì? Tuổi nào gặp hạn Địa Võng năm 2022 Nhâm Dần?... Xem tiếp
Sao Thủy Diệu tốt hay xấu? - Cách cúng sao Thủy Diệu 2022 chuẩn xác nhất... Xem tiếp
Hạn Diêm Vương tốt hay xấu? Ảnh hưởng có nghiêm trọng không?... Xem tiếp

An sao tử vi

LUẬN VỀ BỐN THẾ SAO TAM HỢP VÀ BỐN MẪU NGƯỜI TRONG CÕI NHÂN THẾ... Xem tiếp
LUẬN VỀ TƯỚNG MẠO CỦA CÁC SAO TỌA THỦ CUNG MỆNH... Xem tiếp
Luận giải ý nghĩa sao Tử Vi chiếu mệnh và cách xem sao Tử vi... Xem tiếp
SAO TỬ VI TỌA THỦ CUNG TÝ, NGỌ CÁ TÍNH ĐỘC LẬP, XUẤT SẮC HƠN NGƯỜI... Xem tiếp
Sao Tham Lang là gì - đặc tính và ứng dụng Tử Vi Đẩu Số... Xem tiếp
Luận bàn về sao Thất Sát là gì? Ý nghĩa sao Thất Sát trong tử vi... Xem tiếp
Ý nghĩa Sao Thiên Tướng là gì & đặc điểm sao Thiên Tướng trong tử vi... Xem tiếp
Bàn về sao Thiên Đồng và khả năng hóa giải - khắc chế sát tinh... Xem tiếp
SAO TỬ VI TỌA THỦ CUNG SỬU, MÙI: DÁNG VẺ ĐƯỜNG HOÀNG, LÀM THEO Ý MÌNH.... Xem tiếp
SAO TỬ VI TỌA THỦ CUNG DẦN, THÂN HAI ĐẾ TINH NHẬP MỆNH, PHÚ QUÝ SONG TOÀN... Xem tiếp
Sao Thiên Khốc là gì? Bình giải về ý nghĩa sao Thiên Khốc trong tử vi!... Xem tiếp
SAO TỬ VI TỌA THỦ CUNG THÌN, TUẤT: KHÔNG ỔN ĐỊNH, NGUỒN TIỀN TÀI PHONG PHÚ... Xem tiếp
SAO TỬ VI TỌA THỦ CUNG TỊ, HỢI: MƯU LƯỢC KẾ SÁCH, ĐỘC ĐOÁN CHUYÊN QUYỀN... Xem tiếp
Ý nghĩa sao Thiên Cơ là gì? Tìm hiểu đạo sâu thêm về sao Thiên Cơ... Xem tiếp
SAO THIÊN CƠ TỌA THỦ TẠI CUNG TÝ, NGỌ - ĐA MƯU TÚC TRÍ, PHẢN ỨNG NHANH NHẠY... Xem tiếp
SAO THIÊN CƠ TỌA THỦ CUNG SỬU, MÙI VÌ NGƯỜI KHÁC PHỤC VỤ, TỐT NHẤT LÀ LÀM THAM MƯU... Xem tiếp
SAO THIÊN CƠ TỌA THỦ CUNG DẦN, THÂN: VẬN MỆNH BÌNH ỔN, LÃNG MẠN ÔN HÒA... Xem tiếp
SAO THIÊN CƠ TỌA THỦ CUNG MÃO, DẬU: CÓ LỢI CHO SỰ NGHIỆP BẤT LỢI CHO TÌNH CẢM... Xem tiếp
SAO THIÊN CƠ TỌA THỦ CUNG THÌN, TUẤT: THÔNG MINH TÀI TRÍ, PHÚC THỌ SONG TOÀN.... Xem tiếp
SAO THIÊN CƠ TỌA THỦ CUNG TỊ, HỢI: TAY TRẮNG DỰNG CƠ ĐỒ, CÓ KỸ NĂNG LẬP NGHIỆP... Xem tiếp
SAO THÁI DƯƠNG TỌA THỦ CUNG MỆNH... Xem tiếp
SAO THÁI DƯƠNG TỌA THỦ CUNG TÝ: CHĂM CHỈ, KHÔNG OÁN TRÁCH, KHỔ TRƯỚC SƯỚNG SAU... Xem tiếp
SAO THÁI DƯƠNG TỌA THỦ CUNG SỬU: NAM MỆNH THÌ BẢO THỦ, NỮ MỆNH THÌ GIÀU SANG... Xem tiếp
SAO THÁI DƯƠNG TỌA THỦ CUNG DẦN: CHĂM CHỈ NỖ LỰC, KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN... Xem tiếp
SAO THÁI DƯƠNG TỌA THỦ CUNG MÃO: HÀO PHÓNG LỖI LẠC, CUỘC SỐNG SUNG TÚC... Xem tiếp
SAO THÁI DƯƠNG TỌA THỦ CUNG THÌN: MỆNH TỐT ĐẸP, MONG MUỐN ĐƯỢC THỰC HIỆN... Xem tiếp
SAO THÁI DƯƠNG TỌA THỦ CUNG TỊ: THÀNH CÔNG KHI TUỔI TRẺ, SAU LẠI THIẾU LỰC.... Xem tiếp
SAO THÁI DƯƠNG TỌA THỦ CUNG NGỌ: TÍNH CÁCH THÂM TRẦM, TÀI HOA XUẤT CHÚNG... Xem tiếp
SAO THÁI DƯƠNG TỌA THỦ CUNG MÙI: HỢP NAM KHÔNG HỢP NỮ... Xem tiếp
SAO VŨ KHÚC TỌA THỦ CUNG MỆNH... Xem tiếp
VŨ KHÚC TỌA THỦ CUNG TÝ, NGỌ: TRƯỜNG THỌ, CÓ THỂ LÀM NÊN NGHIỆP LỚN... Xem tiếp
SAO VŨ KHÚC TỌA THỦ CUNG SỬU, MÙI: GIỎI TÍNH TOÁN, CỨNG RẮN, CÓ TÀI... Xem tiếp
SAO VŨ KHÚC TỌA THỦ CUNG DẦN, THÂN: CUỘC SỐNG GIÀU CÓ, TÌNH CẢM DỄ THAY ĐỔI... Xem tiếp
VŨ KHÚC TỌA THỦ CUNG MÃO, DẬU: CÓ TÍNH SÁNG TẠO, THÀNH BẠI BẤT THƯỜNG... Xem tiếp
SAO VŨ KHÚC TỌA THỦ CUNG THÌN TUẤT: GIỎI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, DANH LỢI SONG TOÀN... Xem tiếp
SAO VŨ KHÚC TỌA THỦ CUNG TỊ, CUNG HỢI: THUỞ NHỎ VẤT VẢ, ĐẾN TRUNG VẬN ĐƯỢC PHÁT ĐẠT... Xem tiếp

Học tử vi

Bàn về các sao chính tinh và phụ tinh trong tử vi chi tiết... Xem tiếp
ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP THEO TỬ VI - BÀN VỀ CÁC SAO CHÍNH TINH... Xem tiếp
Ý nghĩa của cung Thân khi ở cùng các cung khác... Xem tiếp
LUẬN CUNG QUAN LỘC VỚI BỘ VĂN TINH CƠ NGUYỆT, ĐỒNG, LƯƠNG!... Xem tiếp
XU HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HAI TINH DIỆU CỰ MÔN - THÁI DƯƠNG... Xem tiếp
Các sao phụ tinh trong tử vi - TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC của các phụ tinh là gì?... Xem tiếp
Ý nghĩa của các sao trong Lá Số Tử Vi... Xem tiếp
THẾ ĐỨNG CỦA MỆNH, THÂN TRÊN LÁ SỐ TỬ VI VÀ HỆ QUẢ TẤT YẾU... Xem tiếp
CUNG ĐIỀN TRẠCH LÀ GÌ? LUẬN GIẢI CUNG ĐIỀN TRẠCH TRÊN KHUÔN MẶT... Xem tiếp
TỬ VI TỌA THỦ CUNG MÃO, DẬU LÀ NGƯỜI NGAY THẲNG, PHONG LƯU... Xem tiếp
Cách tính trùng tang, thiên di năm 2022 - Tránh hạn đại hung!... Xem tiếp
Sát tinh trạch vận và phương pháp hóa giải sát tinh trạch vận... Xem tiếp

Xem tuổi

Tin tức tổng hợp

Tử vi năm 2022
Tử vi năm 2023
Cách xem lá số tử vi
Dâng sao giải hạn
Âm dương ngũ hành

TIN TỨC Tử vi năm 2022