Gieo quẻ Quan Tế Công Quẻ Phật Tổ Tế Công

 

Gieo Quẻ Tế Công hay còn gọi là Tế Điên Hoạt Phật. Thường người đời gọi ông là Tế Điên - Phật sống dưới trần gian. Ông thường giúp người đời từ bỏ cái ác để làm việc thiện, từ ốm đau thành khỏe mạnh. Đây là phương pháp xin xâm bằng những đồng xu theo Ngũ Hành để giải đáp những sự huyền bí bên trong đồng xu và đưa cho con người lời khuyên của Phật. Thông qua việc xin xăm Tế Công sẽ giúp dự đoán được những hung - cát sẽ xảy đến trong tương lai và gởi mở những lời khuyên giúp con người vững tâm hơn vượt qua mọi trở ngại, khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời gieo quẻ Tế Công cũng giúp trong lòng mỗi người được thanh tịnh, xua đi những phiền muộn lo âu vì tình yêu, sự nghiệp hay phương diện nào đó trong cuộc sống.

Cổ thi Phật Tổ để một phong,

Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng,

Người nay tu miệng, lòng không sửa.

Bần tăng lòng sửa, miệng thì không.

Trên đây chính là bài thờ còn lưu truyền về Tế Công Hoạt Phật. Vì vậy, để xin quẻ thì quý bạn phải thật thành tâm, năng làm việc tốt thì quẻ mới linh. Trước khi xin quẻ nhớ rửa sạch tay chân, quần áo chỉnh tề rồi mới xin và gieo quẻ.
 

 Tử vi năm 2024 CHUẨN XÁC 99%

Cách sử dụng công cụ Gieo Quẻ Tế Công

Bước 1: Nhấn vào gieo quẻ lần 1

Bước 2: Nhấn vào gieo quẻ lần 2

Bước 3: Nhấn vào gieo quẻ lần 3

Bước 4 : Xem kết quả 

Kim

Trắng

Mộc

Xanh

Thủy

Lam

Hỏa

Đỏ

Thổ

Vàng

kết quả công cụ Gieo Quẻ Tế Công


Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

BẢNG TRA TỬ VI 2024

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh:

Xem bói

Tin tức tổng hợp

Dâng sao giải hạn
Bói quẻ kinh dịch
Học xem bói

TIN TỨC Dâng sao giải hạn