Công cụ gieo quẻ

Gieo quẻ hỏi việc là một hình thức phương thuật cổ xưa, giúp bạn giải đáp những thắc mắc trong cuộc sống hàng ngày về thiên thời, gia đình, tài lộc hay công việc. Mỗi khi có việc khổ não thì trong lòng an tịnh, tung niệm rồi xin quẻ theo hướng dẫn dưới đây. Bạn sẽ nhận được những chỉ dẫn đúng đắn nhất cho việc mình muốn hỏi.
 

 Tử Vi 2024 - Chuyên gia luận giải
 

Mỗi ngày gieo một quẻ hỏi việc để xem bói biết được công việc ngày hôm đó diễn ra như thế nào? Bạn nên ứng biến ra làm sao? Nên làm gì để tránh hung gặp cát?


Xem ngay 64 quẻ dịch: 
 

Quẻ số 1 - Thuần Càn Quẻ số 33 - Thiên Sơn Độn
Quẻ số 2 - Thuần Khôn Quẻ số 34 - Lôi Thiên Đại Tráng
Quẻ số 3 - Thủy Lôi Truân Quẻ số 35 - Hỏa Địa Tấn
Quẻ số 4 - Sơn Thủy Mông Quẻ số 36 - Địa Hỏa Minh Di
Quẻ số 5 - Thủy Thiên Nhu Quẻ số 37 - Phong Hỏa Gia Nhân
Quẻ số 6 - Thiên Thủy Tụng Quẻ số 38 - Hỏa Trạch Khuê
Quẻ số 7 - Địa Thủy Sư Quẻ số 39 - Thủy Sơn Kiển
Quẻ số 8 - Thủy Địa Tỷ Quẻ số 40 - Lôi Thủy Giải
Quẻ số 9 - Phong Thiên Tiểu Súc Quẻ số 41 - Sơn Trạch Tổn
Quẻ số 10 - Thiên Trạch Lý Quẻ số 42 - Phong Lôi Ích
Quẻ số 11 - Địa Thiên Thái Quẻ số 43 - Trạch Thiên Quải
Quẻ số 12 - Thiên Địa Bĩ Quẻ số 44 - Thiên Phong Cấu
Quẻ số 13 - Thiên Hỏa Đồng Nhân Quẻ số 45 - Trạch Địa Tụy
Quẻ số 14 - Hỏa Thiên Đại Hữu Quẻ số 46 - Địa Phong Thăng
Quẻ số 15 - Địa Sơn Khiêm Quẻ số 47 - Trạch Thủy Khốn
Quẻ số 16 - Lôi Địa Dự Quẻ số 48 - Thủy Phong Tỉnh
Quẻ số 17 - Trạch Lôi Tùy Quẻ số 49 - Trạch Hỏa Cách
Quẻ số 18 - Sơn Phong Cổ Quẻ số 50 - Hỏa Phong Đỉnh
Quẻ số 19 - Địa Trạch Lâm Quẻ số 51 - Thuần Chấn
Quẻ số 20 - Phong Địa Quan Quẻ số 52 - Thuần Cấn
Quẻ số 21 - Hỏa Lôi Phệ Hạp Quẻ số 53 - Phong Sơn Tiệm
Quẻ số 22 - Sơn Hỏa Bí Quẻ số 54 - Lôi Trạch Quy Muội
Quẻ số 23 - Sơn Địa Bác Quẻ số 55 - Lôi Hỏa Phong
Quẻ số 24 - Địa Lôi Phục Quẻ số 56 - Hỏa Sơn Lữ
Quẻ số 25 - Thiên Lôi Vô Vọng Quẻ số 57 - Thuần Tốn
Quẻ số 26 - Sơn Thiên Đại Súc Quẻ số 58 - Thuần Đoài
Quẻ số 27 - Sơn Lôi Di Quẻ số 59 - Phong Thủy Hoán
Quẻ số 28 - Trạch Phong Đại Quá Quẻ số 60 - Thủy Trạch Tiết
Quẻ số 29 - Thuần Khảm Quẻ số 61 - Phong Trạch Trung Phu
Quẻ số 30 - Thuần Ly Quẻ số 62 - Lôi Sơn Tiểu Quá
Quẻ số 31 - Trạch Sơn Hàm Quẻ số 63 - Thủy Hỏa Ký Tế
Quẻ số 32 - Lôi Phong Hằng Quẻ số 64 - Hỏa Thủy Vị Tế
 

CHỦ ĐỀ XEM NHIỀU NHẤT 

 

 

Tử vi 2024

 

Bói Bài Hằng Ngày

 

 

Xem Bói Tình Yêu

 

 

Xem tuổi làm ăn

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

BẢNG TRA TỬ VI 2024

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh:

Xem bói

Tin tức tổng hợp

Dâng sao giải hạn
Bói quẻ kinh dịch
Học xem bói

TIN TỨC Dâng sao giải hạn