XEM TỬ VI CÁC TUỔI NĂM 2020

Bình giải chi tiết Vận Mệnh Tương Lai quẻ số 57 Thuần Tốn

 

Quẻ số 57 Thuần tốn nằm trong 64 quẻ Kinh Dịch. Thuộc phần Hạ Kinh là từ ( quẻ 31 đến quẻ 64). Quẻ Hạ kinh được bắt đầu bằng quẻ Hàm ( Tình yêu) và Hằng ( Vợ Chồng).  Chính vì thế quẻ Thuần Tốn là để xem Đạo của vợ chồng gồm: tình yêu, gia đình, con cái, cưới xin..

 

Ý nghĩa quẻ số 57 Thuần Tốn là gì?

 

- Quẻ Thuần Tốn được các Tiền Nhân hàng đầu trong lĩnh vực phong thủy, tử vi tướng số nghiên cứu và làm ra. Tuy nhiên, theo lời các Tổ Sư thì quẻ số 57 Thuần Tốn rất khó để hiểu và vô cùng phúc tạp. Nếu để hiểu thì phải người đó là bậc thầy về Kinh Dịch.

 

- Vì thế khi gieo được quẻ số 57 Thuần Tốn, quý vị sẽ biết được công danh sự nghiệp có phát không hay có gặp phải cửa quan... Tất cả sẽ được luận giải trong quẻ Thuần Tốn dưới đây.


Tóm lại, trên đây là phân tích luận giải chi tiết về quẻ số 57 Thuần Tốn của các chuyên gia hàng đầu về Phong Thủy. Nếu như quý bạn muốn biết thêm về gia đạo, vợ chồng con cái… thì mời quý bạn tham khảo thêm một số công cụ khác của PHONG THỦY SỐ:

 

Xin xăm Quan Thánh  Gieo quẻ Quan Tế Công 
Xin xăm Tả Quân  Gieo quẻ Khổng Minh 
Quan Âm Linh Xám  Gieo quẻ dịch số 

Xem TỬ VI 2020 - Giải vận hạn - Kích tài lộc

Nam Nữ
Thư viện