BÀN LUẬN VỀ TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC CỦA HỆ THỒNG PHỤ TINH

Mục lục

  SAO LỘC TỒN

  Tính chất công việc

  • Làm công việc có tính chất độc lập trong quá trình phối hợp với người khác
  • Làm công việc cần cách ly bản thân, tạm thời không tiếp xúc với thế giới bên ngoài
  • Làm công việc có liên quan đến bảo quản, tính toán
  • Làm công việc vừa có liên quan đến bảo quản, tính toán, vừa cần phối hợp với người khác

  Môi trường làm việc

  • Làm việc trong môi trường cần sự kết hợp với người khác lại có thể giữ được tính độc lập
  • Làm việc trong môi trường liên quan đến kinh tế tài chính
  • Làm việc ở các trung tâm của đơn vị. Ví dụ như trung tâm liên lạc


  SAO THIÊN MÃ

  Tính chất công việc

  • Làm công việc cần sự bôn ba
  • Làm công việc cần sự thay đổi
  • Làm công việc vừa bôn ba, vừa thay đổi
  • Công việc có tính chất động

  Môi trường làm việc

  • Làm việc trong môi trường lớn có tính hoạt động hoặc phối hợp với người khác.
  • Làm việc trong môi trường lớn có tính hoạt động như công ty vận chuyển, trường đua ngựa.

  LỤC CÁT TINH

  SAO TẢ PHÙ VÀ SAO HỮU BẬT

  Tính chất công việc

  • Công việc cần hỗ trợ người khác
  • Công việc hỗ trợ người khác lại không hỗ trợ quá lộ liễu
  • Công việc có tính chất phụ đạo, hướng dẫn
  • Công việc cần có sự cải tiến

  Môi trường làm việc

  • Công việc ở nơi có môi trường khách quan tốt
  • Công việc ở nơi cần cần sự nỗ lực của bản thân làm cho môi trường khách quan tiến bộ hơn
  • Làm việc trong môi trường cần hợp tác hài hòa lẫn nhau

  SAO THIÊN KHÔI VÀ THIÊN VIỆT

  Tính chất công việc

  • Công việc có thể thể hiện, tô điểm cho năng lực của mình
  • Công việc có thể thể hiện khả năng học tập của bản thân
  • Công việc có thể thể hiện sự tiến bộ của bản thân


  Môi trường làm việc

  • Làm việc trong môi trường có tiếng tăm
  • Làm việc trong môi trường lớn toàn những người quan trọng
  • Làm việc trong môi trường có thể tôn thêm tính chất công việc nói trên
  • Làm việc trong môi trường được đánh giá rất cao
  • Làm việc trong một môi trường lớn nổi tiếng, vốn có nhưng quy mô nhỏ nhưng sau khi mình gia nhập thì phát triển rất nhanh

  SAO VĂN XƯƠNG VÀ SAO VĂN KHÚC

  Tính chất công việc

  Người có sao Văn xương, và sao Văn khúc tọa thủ cung Quan lộc thường có các biểu hiện như sau về công việc:

  • Công việc liên quan tới văn hóa nghệ thuật
  • Công việc tạo ra không khí, cảm nhận
  • Công việc cần phân tích và biểu đạt
  • Công việc cần miêu tả và cắt bỏ

  Môi trường làm việc

  Người có sao Văn xương văn khúc tọa thủ cung Quan lộc thường có môi trường làm việc :

  • Làm việc trong môi trường lớn có không khí tốt
  • Làm việc trong môi trường cần tạo ra không khí thoải mái, để khiến người khác cảm thấy vui vẻ.
  • Làm việc trong môi trường lớn có liên quan đến văn hóa, giáo dục, nghệ thuật

  LỤC SÁT TINH

  SAO ĐỊA KHÔNG VÀ ĐỊA KIẾP

  Tính chất công việc

  Hai sao Địa không, Địa kiếp tọa thủ cung Quan lộc phần lớn có các tính chất công việc như sau:

  • Công việc có liên quan tới hóa học, quang học
  • Công việc nghiên cứu, khai thác và cần thí nghiệm liên tục
  • Công việc có liên quan đến y học, hộ lý, vệ sinh
  • Công việc được mọi người đánh giá là có tính chất tương đối nguy hiểm
  • Công việc có tính thiết kế
  • Công việc có tính cải thiện, sáng tạo
  • Công việc có tính đột phá, biến hóa
  • Công việc liên quan đến điện tử, điện khí, máy tính, công nghiệp, khoa học

  Môi trường làm việc

  • Làm việc trong môi trường có tính nguy hiểm. Ví dụ môi trường dễ gây ra ô nhiễm và phát nổ
  • Làm việc trong môi trường mà bản thân có tính thay đổi, cơ động
  • Làm việc trong môi trường có thí nghiệm, cải tạo và thay đổi
  • Làm việc trong môi trường lớn, có môi trường ngoại quan rối loạn hoặc giao thông đông đúc

  HỎA TINH VÀ LINH TINH

  Tính chất công việc

  Người có sao Hỏa tinh và Linh tinh tọa thủ cung Quan lộc thường có các biểu hiện như sau về công việc:

  • Công việc cần thể hiện sự tích cực, chủ động
  • Công việc cần kiên trì thể hiện sự tích cực chủ động
  • Công việc có tính chất nguy hiểm
  • Công việc có tính chất bộc phát
  • Công việc có tính chất biến hóa mà mỗi giai đoạn đều là một khâu
  • Công việc cần có tính khai thác, sáng chế, phát triển và cần phát triển sáng tạo không ngừng
  • Công việc có liên quan tới văn nghệ, kỹ thuật
  • Công việc mà khi có thu hoạch thì cần vứt bỏ và bắt đầu lại

  Môi trường làm việc

  Người có sao Hỏa tinh và Linh tinh tọa thủ cung Quan lộc, thường làm việc trong các môi trường:

  • Làm việc trong môi trường lớn được đanh giá là nguy hiểm. Ví dụ phòng thí nghiệm hóa học hoặc xưởng sản xuất pháo
  • Làm việc tại địa điểm ồn ào phức tạp
  • Làm việc trong môi trường cạnh tranh lớn (Không cạnh tranh sẽ bị lật đổ)
  • Làm việc trong môi trường lớn có tính chất biến hóa, tính phát triển

  SAO KÌNH DƯƠNG

  Tính chất công việc

  Người có sao Kình dương tọa thủ cung Quan lộc thường có các biểu hiện:

  • Công việc cần làm đầu tầu gương mẫu
  • Công việc có tính hướng về phía trước
  • Công việc có liên quan đến gang thép, kim loại, khoáng sản
  • Công việc liên quan đến sự phát triển khoa học
  • Công việc liên quan đến sức gió
  • Công việc cần sử dụng các loại máy móc
  • Công việc có tính chất bảo vệ, trừng phạt người khác. Ví dụ như cảnh sát, tư pháp
  • Công việc có tính chất chỉnh lý, cải cách

  Môi trường làm việc

  • Làm việc trong môi trường có liên quan tới gang thép và vàng bạc
  • Làm việc trong môi trường có sứ mệnh sáng chế
  • Làm việc trong môi trường liên quan đến vũ khí, quân đội
  • Làm việc trong môi trường lớn có liên quan đến bảo vệ người khác
  • Làm việc trong môi trường có sáng tạo và cần bảo vệ người khác

  SAO ĐÀ LA

  Tính chất công việc

  Người có Đà la tọa thủ cung Quan lộc phần lớn có một vài biểu hiện dưới đây:

  • Công việc có tính lặp lại
  • Công việc có tính chất vụn vặt
  • Công việc có tính chất trì hoãn hoặc kéo dài. Ví dụ chế tạo kẹo cao su, kèn, cao su
  • Công việc có tính chất nghiên cứu
  • Công việc có thể cần phải lục lại tư liệu kỹ mới có đáp án
  • Công việc có liên quan đến thời gian
  • Công việc có liên quan tới cân đo
  • Công việc có liên quan tới văn nghệ

  Môi trương làm việc

  Người có Đà la tọa thủ cung Quan lộc thường có môi trường làm việc:

  • Công việc liên quan đến môi trường lớn có liên quan đến công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ
  • Công việc trong môi trường lớn có liên quan đến cân đong đo đếm
  • Công việc trong môi trường lớn liên quan tới thí nghiệm
  • Công việc trong môi trường lớn liên quan tới vận động

  TỨ HÓA DIỆU

  HÓA LỘC

  Tính chất công việc

  Người có Hóa lộc tọa thủ cung Quan lộc thường có các biểu hiện về công việc như sau:

  • Công việc có thể kéo theo người khác, giúp cho công việc được tiến hành thuận lợi
  • Công việc có thể kết hợp với người khác đồng thời làm cho công việc của mọi người được tiến hành thuận lợi
  • Công việc có liên quan tới tiền tài lưu thông, chính sửa, tính toán
  • Công việc liên quan tới thúc đẩy lưu hành
  • Công việc không dừng lại ở phương hướng nhất định hoặc trình tự tương đồng

  Môi trường làm việc

  Người có Hóa lộc tọa thủ cung Quan lộc thường làm việc trong môi trường:

  • Công việc trong môi trường lớn có liên quan đến tài chính, luyện kim
  • Công việc trong môi trường lớn có thể kéo theo người khác
  • Công việc trong khu dân cư hoặc đường phố náo nhiệt

  SAO HÓA QUYỀN

  Tính chất công việc

  Người có Hóa quyền tọa thủ cung Quan lộc thường có tính chất nghề nghiệp như sau:

  • Công việc có thể nắm quyền lãnh đạo
  • Công việc có kế hoạch, có thể chấp hành, thúc đẩy
  • Công việc kéo theo toàn thể hành động
  • Công việc thể hiện quyền uy, sức mạnh

  Môi trường làm việc

  Người có Hóa quyền tọa thủ cung Quan lộc phần lớn có một vài hiện tượng sau:

  • Làm việc trong môi trường lớn có tính hướng về phía trước, lãnh đạo
  • Làm việc trong môi trường lớn xử lý sự việc quan trọng liên quan đến người khác, thậm chí ảnh hưởng đến cả đời người
  • Làm việc trong môi trường lớn được mọi người khẳng định

  SAO HÓA KHOA

  Tính chất công việc

  Người có Hóa Khoa tọa thủ cung Quan lộc thường có những biểu hiện sau:

  • Công việc có thể thể hiện năng lực và tài hoa của bản thân
  • Công việc cần được thể hiện đặc tính của địa điểm làm việc
  • Công việc có tính chất trưng bày
  • Công việc có tính chất danh dự, thể hiện, văn học, nghệ thuật
  • Công việc mang lại niềm vui và rạng ngời cho người khác

  Môi trường làm việc

  Người có Hóa khoa tọa thủ cung Quan lộc trường làm việc trong các môi trường:

  • Làm việc ở nơi có danh tiếng
  • Làm việc trong môi trường được người khác chú ý. Ví dụ lễ tân, bán hàng bên phố
  • Làm việc trong môi trường lớn liên quan tới văn hóa, giáo dục, nghệ thuật
  • Làm việc trong môi trường lớn liên quan tới phát thanh đại chúng
  • Làm việc trong môi trường lớn cần tuyên truyền, thể hiện
  • Làm việc trong môi trường lớn về trang trí

  SAO HÓA KỴ

  Tính chất công việc

  Người có Hóa kỵ tọa thủ cung Quan lộc phần lớn có tính chất công việc như sau:

  • Công việc phải vượt qua trở ngại
  • Công việc cần chỉnh sửa góc chết
  • Công việc cần đối diện với những khó khăn
  • Công việc cần tiến bộ trong sự trắc trở
  • Công việc nhìn vào rất khó khăn

  Môi trường làm việc

  Người có Hóa kỵ tọa thủ cung Quan lộc thường làm việc ở các môi trường:

  • Làm việc trong môi trường ở gần nhiều tòa kiến trúc, chướng ngại vật
  • Làm việc ở nơi có môi trường giao thông không thuận lợi
  • Địa điểm làm việc không nhất định có ngoại quan đẹp
  • Làm việc trong môi trường lớn có thể bị ô nhiễm, độc hại
  • Làm việc trong môi trường lớn chuyên giải quyết khó khăn cho người khác

  Trên đây là đặc tính cơ bản tổng quát về nghề nghiệp của hệ thống trung tinh trong Tử vi, khi dùng luận đoán nên có sự kết hợp sáng tạo và vận dụng nhuần nhuyễn. 

  Tra cứu lá số tử vi

  Nhập đúng năm sinh âm lịch

  Họ và tên:
  Giới tính:

  Bảng tra tử vi 2021

  Nhập đúng năm sinh âm lịch

  Năm sinh:

  Xem bói

  Xem tuổi

  Tin tức tổng hợp

  12 con giáp năm 2021
  Giải mã giấc mơ
  Điềm báo tốt xấu
  Xem tướng nốt ruồi
  Chọn sim hợp tuổi
  Kiến thức phong thủy sim số

  TIN TỨC 12 con giáp năm 2021