Các sao phụ tinh trong tử vi - TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC của các phụ tinh là gì?

Thứ 2, 21/6/2021 - 4:36

Bài viết dưới đây sẽ bàn về tính chất công việc của hệ thống các phụ tinh trong tử vi. Qua đó, luận đoán về một số đặc điểm cơ bản và định hướng nghề nghiệp trong tương lai đối với mỗi người.

SAO LỘC TỒN

Tính chất công việc: 

 • Làm công việc có tính chất độc lập trong quá trình phối hợp với người khác
 • Làm công việc cần cách ly bản thân, tạm thời không tiếp xúc với thế giới bên ngoài
 • Làm công việc có liên quan đến bảo quản, tính toán
 • Làm công việc vừa có liên quan đến bảo quản, tính toán, vừa cần phối hợp với người khác

Môi trường làm việc

 • Làm việc trong môi trường cần sự kết hợp với người khác lại có thể giữ được tính độc lập
 • Làm việc trong môi trường liên quan đến kinh tế tài chính
 • Làm việc ở các trung tâm của đơn vị. Ví dụ như trung tâm liên lạc


SAO THIÊN MÃ

Tính chất công việc

 • Làm công việc cần sự bôn ba
 • Làm công việc cần sự thay đổi
 • Làm công việc vừa bôn ba, vừa thay đổi
 • Công việc có tính chất động

Môi trường làm việc

 • Làm việc trong môi trường lớn có tính hoạt động hoặc phối hợp với người khác.
 • Làm việc trong môi trường lớn có tính hoạt động như công ty vận chuyển, trường đua ngựa.

TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC CỦA CÁC SAO THỤ TINH  THUỘC LỤC CÁT TINH

SAO TẢ PHÙ VÀ SAO HỮU BẬT

Tính chất công việc

 • Công việc cần hỗ trợ người khác
 • Công việc hỗ trợ người khác lại không hỗ trợ quá lộ liễu
 • Công việc có tính chất phụ đạo, hướng dẫn
 • Công việc cần có sự cải tiến

Môi trường làm việc

 • Công việc ở nơi có môi trường khách quan tốt
 • Công việc ở nơi cần cần sự nỗ lực của bản thân làm cho môi trường khách quan tiến bộ hơn
 • Làm việc trong môi trường cần hợp tác hài hòa lẫn nhau

SAO THIÊN KHÔI VÀ THIÊN VIỆT

Tính chất công việc

 • Công việc có thể thể hiện, tô điểm cho năng lực của mình
 • Công việc có thể thể hiện khả năng học tập của bản thân
 • Công việc có thể thể hiện sự tiến bộ của bản thân


Môi trường làm việc

 • Làm việc trong môi trường có tiếng tăm
 • Làm việc trong môi trường lớn toàn những người quan trọng
 • Làm việc trong môi trường có thể tôn thêm tính chất công việc nói trên
 • Làm việc trong môi trường được đánh giá rất cao
 • Làm việc trong một môi trường lớn nổi tiếng, vốn có nhưng quy mô nhỏ nhưng sau khi mình gia nhập thì phát triển rất nhanh

SAO VĂN XƯƠNG VÀ SAO VĂN KHÚC

Tính chất công việc

Người có sao Văn xương, và sao Văn khúc tọa thủ cung Quan lộc thường có các biểu hiện như sau về công việc:

 • Công việc liên quan tới văn hóa nghệ thuật
 • Công việc tạo ra không khí, cảm nhận
 • Công việc cần phân tích và biểu đạt
 • Công việc cần miêu tả và cắt bỏ

Môi trường làm việc

Người có sao Văn xương văn khúc tọa thủ cung Quan lộc thường có môi trường làm việc :

 • Làm việc trong môi trường lớn có không khí tốt
 • Làm việc trong môi trường cần tạo ra không khí thoải mái, để khiến người khác cảm thấy vui vẻ.
 • Làm việc trong môi trường lớn có liên quan đến văn hóa, giáo dục, nghệ thuật

ĐẶC ĐIỂM CÔNG VIỆC CỦA CÁC PHỤ TINH THUỘC LỤC SÁT TINH

SAO ĐỊA KHÔNG VÀ ĐỊA KIẾP

Tính chất công việc

Hai sao Địa không, Địa kiếp tọa thủ cung Quan lộc phần lớn có các tính chất công việc như sau:

 • Công việc có liên quan tới hóa học, quang học
 • Công việc nghiên cứu, khai thác và cần thí nghiệm liên tục
 • Công việc có liên quan đến y học, hộ lý, vệ sinh
 • Công việc được mọi người đánh giá là có tính chất tương đối nguy hiểm
 • Công việc có tính thiết kế
 • Công việc có tính cải thiện, sáng tạo
 • Công việc có tính đột phá, biến hóa
 • Công việc liên quan đến điện tử, điện khí, máy tính, công nghiệp, khoa học

Môi trường làm việc

 • Làm việc trong môi trường có tính nguy hiểm. Ví dụ môi trường dễ gây ra ô nhiễm và phát nổ
 • Làm việc trong môi trường mà bản thân có tính thay đổi, cơ động
 • Làm việc trong môi trường có thí nghiệm, cải tạo và thay đổi
 • Làm việc trong môi trường lớn, có môi trường ngoại quan rối loạn hoặc giao thông đông đúc

HỎA TINH VÀ LINH TINH

Tính chất công việc

Người có sao Hỏa tinh và Linh tinh tọa thủ cung Quan lộc thường có các biểu hiện như sau về công việc:

 • Công việc cần thể hiện sự tích cực, chủ động
 • Công việc cần kiên trì thể hiện sự tích cực chủ động
 • Công việc có tính chất nguy hiểm
 • Công việc có tính chất bộc phát
 • Công việc có tính chất biến hóa mà mỗi giai đoạn đều là một khâu
 • Công việc cần có tính khai thác, sáng chế, phát triển và cần phát triển sáng tạo không ngừng
 • Công việc có liên quan tới văn nghệ, kỹ thuật
 • Công việc mà khi có thu hoạch thì cần vứt bỏ và bắt đầu lại

Môi trường làm việc

Người có sao Hỏa tinh và Linh tinh tọa thủ cung Quan lộc, thường làm việc trong các môi trường:

 • Làm việc trong môi trường lớn được đanh giá là nguy hiểm. Ví dụ phòng thí nghiệm hóa học hoặc xưởng sản xuất pháo
 • Làm việc tại địa điểm ồn ào phức tạp
 • Làm việc trong môi trường cạnh tranh lớn (Không cạnh tranh sẽ bị lật đổ)
 • Làm việc trong môi trường lớn có tính chất biến hóa, tính phát triển

SAO KÌNH DƯƠNG

Tính chất công việc

Người có sao Kình dương tọa thủ cung Quan lộc thường có các biểu hiện:

 • Công việc cần làm đầu tầu gương mẫu
 • Công việc có tính hướng về phía trước
 • Công việc có liên quan đến gang thép, kim loại, khoáng sản
 • Công việc liên quan đến sự phát triển khoa học
 • Công việc liên quan đến sức gió
 • Công việc cần sử dụng các loại máy móc
 • Công việc có tính chất bảo vệ, trừng phạt người khác. Ví dụ như cảnh sát, tư pháp
 • Công việc có tính chất chỉnh lý, cải cách

Môi trường làm việc

 • Làm việc trong môi trường có liên quan tới gang thép và vàng bạc
 • Làm việc trong môi trường có sứ mệnh sáng chế
 • Làm việc trong môi trường liên quan đến vũ khí, quân đội
 • Làm việc trong môi trường lớn có liên quan đến bảo vệ người khác
 • Làm việc trong môi trường có sáng tạo và cần bảo vệ người khác

SAO ĐÀ LA

Tính chất công việc

Người có Đà la tọa thủ cung Quan lộc phần lớn có một vài biểu hiện dưới đây:

 • Công việc có tính lặp lại
 • Công việc có tính chất vụn vặt
 • Công việc có tính chất trì hoãn hoặc kéo dài. Ví dụ chế tạo kẹo cao su, kèn, cao su
 • Công việc có tính chất nghiên cứu
 • Công việc có thể cần phải lục lại tư liệu kỹ mới có đáp án
 • Công việc có liên quan đến thời gian
 • Công việc có liên quan tới cân đo
 • Công việc có liên quan tới văn nghệ

Môi trương làm việc

Người có Đà la tọa thủ cung Quan lộc thường có môi trường làm việc:

 • Công việc liên quan đến môi trường lớn có liên quan đến công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ
 • Công việc trong môi trường lớn có liên quan đến cân đong đo đếm
 • Công việc trong môi trường lớn liên quan tới thí nghiệm
 • Công việc trong môi trường lớn liên quan tới vận động

TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC CỦA CÁC SAO PHỤ TINH THUỘC TỨ HÓA DIỆU

HÓA LỘC

Tính chất công việc

Người có Hóa lộc tọa thủ cung Quan lộc thường có các biểu hiện về công việc như sau:

 • Công việc có thể kéo theo người khác, giúp cho công việc được tiến hành thuận lợi
 • Công việc có thể kết hợp với người khác đồng thời làm cho công việc của mọi người được tiến hành thuận lợi
 • Công việc có liên quan tới tiền tài lưu thông, chính sửa, tính toán
 • Công việc liên quan tới thúc đẩy lưu hành
 • Công việc không dừng lại ở phương hướng nhất định hoặc trình tự tương đồng

Môi trường làm việc

Người có Hóa lộc tọa thủ cung Quan lộc thường làm việc trong môi trường:

 • Công việc trong môi trường lớn có liên quan đến tài chính, luyện kim
 • Công việc trong môi trường lớn có thể kéo theo người khác
 • Công việc trong khu dân cư hoặc đường phố náo nhiệt

SAO HÓA QUYỀN

Tính chất công việc

Người có Hóa quyền tọa thủ cung Quan lộc thường có tính chất nghề nghiệp như sau:

 • Công việc có thể nắm quyền lãnh đạo
 • Công việc có kế hoạch, có thể chấp hành, thúc đẩy
 • Công việc kéo theo toàn thể hành động
 • Công việc thể hiện quyền uy, sức mạnh

Môi trường làm việc

Người có Hóa quyền tọa thủ cung Quan lộc phần lớn có một vài hiện tượng sau:

 • Làm việc trong môi trường lớn có tính hướng về phía trước, lãnh đạo
 • Làm việc trong môi trường lớn xử lý sự việc quan trọng liên quan đến người khác, thậm chí ảnh hưởng đến cả đời người
 • Làm việc trong môi trường lớn được mọi người khẳng định

SAO HÓA KHOA

Tính chất công việc

Người có Hóa Khoa tọa thủ cung Quan lộc thường có những biểu hiện sau:

 • Công việc có thể thể hiện năng lực và tài hoa của bản thân
 • Công việc cần được thể hiện đặc tính của địa điểm làm việc
 • Công việc có tính chất trưng bày
 • Công việc có tính chất danh dự, thể hiện, văn học, nghệ thuật
 • Công việc mang lại niềm vui và rạng ngời cho người khác

Môi trường làm việc

Người có Hóa khoa tọa thủ cung Quan lộc trường làm việc trong các môi trường:

 • Làm việc ở nơi có danh tiếng
 • Làm việc trong môi trường được người khác chú ý. Ví dụ lễ tân, bán hàng bên phố
 • Làm việc trong môi trường lớn liên quan tới văn hóa, giáo dục, nghệ thuật
 • Làm việc trong môi trường lớn liên quan tới phát thanh đại chúng
 • Làm việc trong môi trường lớn cần tuyên truyền, thể hiện
 • Làm việc trong môi trường lớn về trang trí

SAO HÓA KỴ

Tính chất công việc

Người có Hóa kỵ tọa thủ cung Quan lộc phần lớn có tính chất công việc như sau:

 • Công việc phải vượt qua trở ngại
 • Công việc cần chỉnh sửa góc chết
 • Công việc cần đối diện với những khó khăn
 • Công việc cần tiến bộ trong sự trắc trở
 • Công việc nhìn vào rất khó khăn

Môi trường làm việc

Người có Hóa kỵ tọa thủ cung Quan lộc thường làm việc ở các môi trường:

 • Làm việc trong môi trường ở gần nhiều tòa kiến trúc, chướng ngại vật
 • Làm việc ở nơi có môi trường giao thông không thuận lợi
 • Địa điểm làm việc không nhất định có ngoại quan đẹp
 • Làm việc trong môi trường lớn có thể bị ô nhiễm, độc hại
 • Làm việc trong môi trường lớn chuyên giải quyết khó khăn cho người khác

Trên đây là đặc tính cơ bản tổng quát về nghề nghiệp của hệ thống các sao phụ tinh trong Tử vi, khi dùng luận đoán nên có sự kết hợp sáng tạo và vận dụng nhuần nhuyễn. 

Xem thêm: 
CÁC SAO MIÊU TẢ NGHỀ NGHIỆP TRONG TỬ VI
CUNG ĐIỀN TRẠCH: KHÁI LUẬN VÀ Ý NGHĨA CỦA CÁC SAO TRONG CUNG ĐIỀN TRẠCH
CUNG QUAN LỘC VÀ BỘ VĂN TINH CƠ NGUYỆT, ĐỒNG, LƯƠNG!

Chuyên gia phong thủy Duy Linh cùng các công sự của mình vẫn luôn không ngừng nghiên cứu tổng hợp đầy đủ và chính xác những thông tin mà khách hàng vẫn đang tìm kiếm về lĩnh vực phong thủy, tử vi.

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

Bảng tra tử vi 2022

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh:

Xem bói

Xem tuổi

Tin tức tổng hợp

12 con giáp năm 2021
Tử vi năm 2022
Giải mã giấc mơ
Điềm báo tốt xấu
Xem tướng nốt ruồi
Chọn sim hợp tuổi
Kiến thức phong thủy sim số
12 con giáp năm 2022
Chuyên gia phong thủy Duy Linh - Phong Thủy Số

TIN TỨC 12 con giáp năm 2021