XEM TỬ VI CÁC TUỔI NĂM 2020

Cách chọn hướng bếp tuổi Canh Tuất tránh hung khí, tai ương

Chọn phần bạn muốn đọc

x
Thông tin chi tiết tuổi Canh Tuất
  • Năm sinh âm lịch: Canh Tuất (1970)
  • Ngũ hành bản mệnh:Kim (Thoa xuyến Kim)
  • Cung phi: Nam cung Chấn/ Nữ cung Chấn
  • Luận xem hướng nhà hợp tuổi Canh Tuất
huong-bep-tuoi-canh-tuat

1. Hướng bếp hợp tuổi Canh Tuất 1970 nam mạng

STT Hướng tốt Bình giải
1 Tuyệt Mệnh

(Đoài - Chính Tây)

Bếp Đoài Kim đối với Cửa Đoài là Bếp Phục vị thất vị, kể như không có lợi chi, còn Đoài khắc Chủ Chấn hỗ biến ra Tuyệt mệnh, hung hại chẳng ít.
2 Ngũ Quỷ

(Càn - Tây Bắc)

Bếp Kiền Kim đối với Cửa Đoài, tỷ hòa và là Bếp Sinh khí thất vị, tốt vừa vừa. Nhưng Kiền đối với Chủ Chấn tương khắc và hỗ biến rất tai hại.
3 Thiên Y

(Khảm - Chính Bắc)

Bếp Khảm Thủy đối với Cửa Đoài bị tiết khí và là Bếp Họa hại, hại nam nhân, tổn con, khắc vợ, nhưng Khảm với Chủ Chấn tương sinh và hỗ biến Thiên y vô khí, giảm bớt tai họa.
4 Lục Sát

(Cấn - Đông Bắc)

Bếp cấn, Thổ đối với Cửa Đoài tương sinh và là bếp Diên niên đắc vị rất tốt, nhưng Cấn đối với Chủ Chấn tương khắc và hỗ biến Lục sát, làm giảm bớt sự tốt của Diên niên.
5 Phục vị

(Chấn - Chính Đông)

Bếp Chấn, Mộc đối với Cửa Đoài tương khắc và là Bếp Tuyệt mệnh. Nhà Tuyệt mệnh, Bếp cũng Tuyệt mệnh, cái hại bằng hai. Còn bếp Chấn đối với Chủ Chấn tỷ hòa Phục vị, đăng diện cũng khá tốt, nhưng cũng không đủ bù trừ Tuyệt mệnh.
6 Phúc Đức

(Tốn - Đông Nam)

Bếp Tốn, Mộc đối với Cửa Đoài tương khắc và là Bếp Lục sát, khiến cho đàn bà chết sớm. Nhưng Bếp Tốn với Chủ Chấn tỷ hòa và hỗ biến được Diên niên vô khí, chỉ có lợi qua loa.
7 Sinh Khí

(Ly - Chính Nam)

Bếp Ly Hỏa khắc Cửa Đoài và phạm Ngũ quỷ, đại hung. Tuy Ly với Chủ Chấn tương sinh và hỗ biến Sinh khí hữu khí là tốt lắm nhưng không đủ sức bù trừ Ngũ quỷ.
8 Họa Hại

(Khôn - Tây Nam)

Bếp Khôn Thổ đối với Cửa Đoài tương sanh và là Bếp Thiên y đăng diện, rất tốt. Nhưng Khôn bị Chủ Chấn khắc và hỗ biến và Họa hại làm giảm sự tốt của Thiên y.
Kết luận: Hướng Tuyệt Mệnh (Đoài - Chính Tây) mà quý bạn chọn là hướng XẤU. Xem cách hóa giải hướng bếp Xấu bằng cách chọn hướng tốt. Xem chi tiết:     icon link điều hướng   Hướng nhà hợp tuổi Canh Tuất nam mạng.

2. Hướng bếp hợp tuổi Canh Tuất 1970 nữ mạng

STT Hướng tốt Bình giải
1 Tuyệt Mệnh

(Đoài - Chính Tây)

Bếp Đoài Kim đối với Cửa Đoài là Bếp Phục vị thất vị, kể như không có lợi chi, còn Đoài khắc Chủ Chấn hỗ biến ra Tuyệt mệnh, hung hại chẳng ít.
2 Ngũ Quỷ

(Càn - Tây Bắc)

Bếp Kiền Kim đối với Cửa Đoài, tỷ hòa và là Bếp Sinh khí thất vị, tốt vừa vừa. Nhưng Kiền đối với Chủ Chấn tương khắc và hỗ biến rất tai hại.
3 Thiên Y

(Khảm - Chính Bắc)

Bếp Khảm Thủy đối với Cửa Đoài bị tiết khí và là Bếp Họa hại, hại nam nhân, tổn con, khắc vợ, nhưng Khảm với Chủ Chấn tương sinh và hỗ biến Thiên y vô khí, giảm bớt tai họa.
4 Lục Sát

(Cấn - Đông Bắc)

Bếp cấn, Thổ đối với Cửa Đoài tương sinh và là bếp Diên niên đắc vị rất tốt, nhưng Cấn đối với Chủ Chấn tương khắc và hỗ biến Lục sát, làm giảm bớt sự tốt của Diên niên.
5 Phục vị

(Chấn - Chính Đông)

Bếp Chấn, Mộc đối với Cửa Đoài tương khắc và là Bếp Tuyệt mệnh. Nhà Tuyệt mệnh, Bếp cũng Tuyệt mệnh, cái hại bằng hai. Còn bếp Chấn đối với Chủ Chấn tỷ hòa Phục vị, đăng diện cũng khá tốt, nhưng cũng không đủ bù trừ Tuyệt mệnh.
6 Phúc Đức

(Tốn - Đông Nam)

Bếp Tốn, Mộc đối với Cửa Đoài tương khắc và là Bếp Lục sát, khiến cho đàn bà chết sớm. Nhưng Bếp Tốn với Chủ Chấn tỷ hòa và hỗ biến được Diên niên vô khí, chỉ có lợi qua loa.
7 Sinh Khí

(Ly - Chính Nam)

Bếp Ly Hỏa khắc Cửa Đoài và phạm Ngũ quỷ, đại hung. Tuy Ly với Chủ Chấn tương sinh và hỗ biến Sinh khí hữu khí là tốt lắm nhưng không đủ sức bù trừ Ngũ quỷ.
8 Họa Hại

(Khôn - Tây Nam)

Bếp Khôn Thổ đối với Cửa Đoài tương sanh và là Bếp Thiên y đăng diện, rất tốt. Nhưng Khôn bị Chủ Chấn khắc và hỗ biến và Họa hại làm giảm sự tốt của Thiên y.
Kết luận: Hướng Tuyệt Mệnh (Đoài - Chính Tây) mà quý bạn chọn là hướng XẤU. Xem cách hóa giải hướng bếp Xấu bằng cách chọn hướng tốt. Xem chi tiết     icon link điều hướng   Hướng nhà hợp tuổi Canh Tuất nữ mạng.
Tử vi tuổi Canh Tuất năm 2019 nữ mạng Sao chiếu mệnh tuổi Canh Tuất năm 2020 nữ mạng Lấy lá số tử vi bình giải Miễn Phí tuổi 1970 nữ mạng
Xem TỬ VI 2019 - Giải vận hạn - Kích tài lộc


Ý kiến bạn đọc quan tâm nhất (Hiện chưa có bình luận nào về nội dung này. Hãy là người đầu tiên nhé!)
  Tư vấn fanpage  
Các chuyên mục khác
Thư viện