XEM TỬ VI CÁC TUỔI NĂM 2020

Cách chọn hướng bếp tuổi Quý Mão tránh hung khí, tai ương

Chọn phần bạn muốn đọc

x

Cách chọn hướng bếp hợp tuổi quy-mao 1963

Thông tin chi tiết tuổi Quý Mão
  • Năm sinh âm lịch: Quý Mão (1963)
  • Ngũ hành bản mệnh:Kim (Bạch Kim)
  • Cung phi: Nam cung Khảm/ Nữ cung Cấn
  • Luận xem hướng nhà hợp tuổi Quý Mão
huong-bep-tuoi-quy-mao

1. Hướng bếp hợp tuổi Quý Mão 1963 nam mạng

STT Hướng tốt Bình giải
1 Họa Hại

(Đoài - Chính Tây)

Với Cửa Đoài biến sinh Phục vị, thất vị, sự tốt quá ít ỏi. Còn Đoài với Chủ Khảm tiết khí và Chủ hỗ biến Họa hại khiến phụ nữ đoản Mệnh, bất lợi.
2 Lục Sát

(Càn - Tây Bắc)

Bếp Kiền đối với Cửa Đoài tỷ hòa và là Bếp Sinh khí thất vị là cái bếp tốt thông thường, nhưng cũng chẳng khỏi tán tài và tổn hại nhân đinh vì Bếp Kiền bị tiết khí Cửa Đoài và là Bếp Họa hại khiến cho phụ nữ đoản thọ. Còn bếp Khảm với Chủ Khảm hỗ biến Phục vị Mộc hữu khí là chỗ khá tốt.
3 Phục vị

(Khảm - Chính Bắc)

Bếp Khảm cũng như Chủ Khảm làm tiết khí Cửa Đoài và là bếp Họa hại khiến phụ nữ đoản thọ. Còn Bếp Khảm với Chủ Khảm hỗ biến Phục vị Mộc hữu khí là chỗ khá tốt.
4 Ngũ Quỷ

(Cấn - Đông Bắc)

Bếp cấn Thổ đối với Cửa Đoài tương sanh và là bếp Diên niên đắc vị, là cái Bếp tốt. Nhưng Cấn khắc Chủ Khảm và phạm Ngũ quỷ khiến cho tiểu nhi chết yểu, hiếm con nối dòng họ.
5 Thiên Y

(Chấn - Chính Đông)

Bếp Chấn Mộc bị Cửa Đoài khắc và là bếp Tuyệt mệnh bất lợi. Nhưng Bếp Chấn được Chủ Khảm sanh và hỗ biến được Thiên y vô khí là chỗ tốt bình thường.
6 Sinh Khí

(Tốn - Đông Nam)

Bếp tốn Mộc bị Cửa Đoài khắc là Bếp Lục sát khiến cho hàng phụ nữ bất lợi. Nhưng Bếp Tốn được Chủ Khảm sanh và hỗ biến được Sinh khí hữu khí là chỗ rất tốt vậy.
7 Phúc Đức

(Ly - Chính Nam)

Bếp Ly Hỏa khắc Cửa Đoài là phạm Ngũ quỷ là cái Bếp đại hung. Tuy Ly với chủ Khảm hỗ biến được Diên niên là mặt tốt song đủ bù vào cái hại lớn của Ngũ quỷ.
8 Tuyệt Mệnh

(Khôn - Tây Nam)

Bếp Khôn Thổ, sanh Cửa Đoài Kim và là bếp Thiên y đăng diện, đại kiết, đại lợi. Nhưng Khôn với Chủ Khảm tương khắc và hỗ biến Tuyệt mệnh, khiến cho hạng trung nam yểu thọ, ở góa, hiếm con thừa tự.
Kết luận: Hướng Họa Hại (Đoài - Chính Tây) mà quý bạn chọn là hướng XẤU. Xem cách hóa giải hướng bếp Xấu bằng cách chọn hướng tốt. Xem chi tiết:     icon link điều hướng   Hướng nhà hợp tuổi Quý Mão nam mạng.

2. Hướng bếp hợp tuổi Quý Mão 1963 nữ mạng

STT Hướng tốt Bình giải
1 Phúc Đức

(Đoài - Chính Tây)

Bếp Đoài Kim đối với Cửa Đoài Kim tỷ hòa Phục vị chẳng tốt bao nhiêu, nhưng đối với Chủ Cấn tương sinh và hỗ biến được Diên niên hữu khí rất tốt. Như vậy, Bếp này tốt vừa vừa.
2 Thiên Y

(Càn - Tây Bắc)

Bếp Kiền Kim đối với Cửa Đoài tỷ hòa là Bếp Sinh khí, đối với Chủ Cấn tương sanh hỗ biến được Thiên y. Đây là 1 cái Bếp đại kiết. Hơn nữa la nhờ Bếp này mà nhà Diên niên có thêm Sinh khí và Thiên y, hợp thành Nhà ba tốt, phước lộc thọ đầy đủ.
3 Ngũ Quỷ

(Khảm - Chính Bắc)

Bếp Khảm Thủy tiết khí Cửa Đoài và là Bếp Họa hại đối với Chủ cấn, tương khắc hỗ biến Ngũ quỷ. Họa hại đã hung, Ngũ quỷ còn hung hại hơn.
4 Phục vị

(Cấn - Đông Bắc)

Bếp Cấn Thổ với Cửa Đoài tương sinh và là Bếp biến Tuyệt mệnh, đối với Chủ Cấn cũng tương khắc và hỗ biến Lục sát: hung tao.
5 Lục Sát

(Chấn - Chính Đông)

Bếp Chấn Mộc đối với Cửa Đoài vào Chủ Cấn đều tương khắc và biến sinh Họa hại với Tuyệt mệnh, đối với Chủ Cấn cũng tương khắc và hỗ biến Lục sát: hung táo.
6 Tuyệt Mệnh

(Tốn - Đông Nam)

Bếp Tốn Mộc đối với Cửa Đoài vào Chủ Cấn đều tương khắc và biến sinh Họa hại với Tuyệt mệnh. Cũng như Bếp Chấn, là hung táo.
7 Họa Hại

(Ly - Chính Nam)

Khắc Cửa Đoài và là Bếp Ngũ quỷ đại hung.. Bếp Ly với Chủ cấn hỗ biến Họa hại, cũng chẳng tốt.
8 Sinh Khí

(Khôn - Tây Nam)

Bếp Khôn Thổ sanh Cửa Đoài và chính biến Thiên y đăng diện rất tốt, đối với Chủ Cấn tỷ hòa và hỗ biến được Sinh khí tuy vô khí nhưng cũng vẫn tốt. Vả lại, nhờ Bếp Khôn mà nhà Diên niên có thêm Thiên y với Sinh khí hợp lại mà thành Nhà ba tốt, rất tốt.
Kết luận: Hướng Phúc Đức (Đoài - Chính Tây) rất TỐT với tuổi Quý Mão nữ mạng. Tuy nhiên, hướng phòng ngủ thì sao, để xem hướng phòng ngủ mời quý vị xem chi tiết:     icon link điều hướng   Hướng phòng ngủ hợp tuổi Quý Mão nữ mạng.
Tử vi tuổi Quý Mão năm 2019 nữ mạng Sao chiếu mệnh tuổi Quý Mão năm 2020 nữ mạng Lấy lá số tử vi bình giải Miễn Phí tuổi 1963 nữ mạng
Xem TỬ VI 2019 - Giải vận hạn - Kích tài lộc


Ý kiến bạn đọc quan tâm nhất (Hiện chưa có bình luận nào về nội dung này. Hãy là người đầu tiên nhé!)
  Tư vấn fanpage  
Các chuyên mục khác
Thư viện