XEM TỬ VI CÁC TUỔI NĂM 2019

Những hướng bếp cho tuổi Quý Sửu 1973 đảm bảo tài vận thăng tiến

Chọn phần bạn muốn đọc

x
Thông tin chi tiết tuổi Quý Sửu
  • Năm sinh âm lịch: Quý Sửu (1973)
  • Ngũ hành bản mệnh:Mộc (Tang thạch Mộc)
  • Cung phi: Nam cung Ly/ Nữ cung Càn
  • Luận xem hướng nhà hợp tuổi Quý Sửu
huong-bep-tuoi-quy-suu

1. Hướng bếp hợp tuổi Quý Sửu 1973 nam mạng

STT Hướng tốt Bình giải
1 Ngũ Quỷ

(Đoài - Chính Tây)

Bếp Đoài Kim với Cửa Đoài tác Phục vị thất vị chẳng tốt bao nhiêu. Còn Đoài với Chủ Ly tương khắc và hỗ biến ra Ngũ quỷ rất hại.
2 Tuyệt Mệnh

(Càn - Tây Bắc)

Bếp Kiền Kim với Cửa Đoài tương sanh và là Bếp Sinh khí Mộc thất vị, tốt vừa vừa, nhưng Kiền với Chủ Ly tương khắc và hỗ biến ra Tuyệt mệnh khiến cho nam nữ đoản thọ.
3 Phúc Đức

(Khảm - Chính Bắc)

Bếp Khảm Thủy tiết khí Cửa Đoài là Bếp Họa hại khiến cho nam nữ chẳng sống lâu. Nhưng Khảm với Ly tuy tương khắc song hỗ biến được Diên niên hữu khí là chỗ khá tốt.
4 Họa Hại

(Cấn - Đông Bắc)

Bếp Khảm Thủy tiết khí Cửa Đoài và là Bếp Họa hại khiến cho nam nữ chẳng sống lâu. Nhưng Khảm với Ly tuy tương khắc song hỗ biến được Diên niên hữu khí là chỗ khá tốt.
5 Sinh Khí

(Chấn - Chính Đông)

Bếp cấn Thổ sanh Cửa Đoài có đủ Âm Dương và là Bếp Diên niên đắc vị rất tốt. Còn Cấn với Chủ Ly tuy tương sanh nhưng hỗ biến ra Họa hại là chỗ bất lợi bình thường
6 Thiên Y

(Tốn - Đông Nam)

Bếp Tốn Mộc với Cửa Đoài Kim hình chiến nhau mà làm ra Bếp Lục sát bất lợi. Nhưng Tốn với Chủ Ly tương sanh và hỗ biến được Thiên y là chỗ tốt đủ san bằng sự bất lợi do Lục sát sanh ra.
7 Phục vị

(Ly - Chính Nam)

Bếp Ly Hỏa khắc Cửa Đoài Kim và chính biến ra Bếp Ngũ quỷ đại hung hại. Bếp Ly với Chủ Ly hỗ biến ra Phục vị tốt tầm thường.
8 Lục Sát

(Khôn - Tây Nam)

Bếp Khôn Thổ với Cửa Đoài chính biến ra Thiên y, với Chủ Ly hỗ biến ra Lục sát. Đây là cái Bếp nửa tốt nửa xấu.
Kết luận: Hướng Ngũ Quỷ (Đoài - Chính Tây) mà quý bạn chọn là hướng XẤU. Xem cách hóa giải hướng bếp Xấu bằng cách chọn hướng tốt. Xem chi tiết:     icon link điều hướng   Hướng nhà hợp tuổi Quý Sửu nam mạng.

2. Hướng bếp hợp tuổi Quý Sửu 1973 nữ mạng

STT Hướng tốt Bình giải
1 Sinh Khí

(Đoài - Chính Tây)

Bếp Đoài thuộc Kim đối với Cửa Đoài và Chủ Kiền đều tỷ hòa, biến sinh Phục vị và Sinh khí là một cái Bếp khá tốt.
2 Phục vị

(Càn - Tây Bắc)

Bếp Kiền Kim đối với Cửa Đoài tỷ hòa và chính biến Sinh khí, đối với Chủ Kiền cũng tỷ hòa Phục vị, thuộc về kiết táo (Bếp tốt).
3 Lục Sát

(Khảm - Chính Bắc)

Bếp Khảm làm tiết khí cà Cửa Đoài và Chủ Kiền, biến sinh hai du niên Họa hại và Lục sát thuộc về hung táo (Bếp hung hại). Nó khiến cho hao tán tiền của và nam nữ chết sớm.
4 Thiên Y

(Cấn - Đông Bắc)

Bếp cấn Thổ đối với Cửa Đoài tương sanh và là Bếp Diên niên đắc vị, đối với Chủ Kiền cũng tương sinh và hỗ biến Thiên y. Đây là một cái bếp đại lợi hiệp với Sinh khí trạch thành Nhà ba tốt, rất tốt.
5 Ngũ Quỷ

(Chấn - Chính Đông)

Chấn Mộc bị Đoài Kiền khắc lại biến sinh Tuyệt mệnh và Ngũ quỷ, rất xấu. Chết yểu và ở góa là tại Bếp Chấn này.
6 Họa Hại

(Tốn - Đông Nam)

Bếp Tốn Mộc đồng bị Cửa Đoài và Chủ Kiền khắc, biến sinh Lục sát và Họa hại, khiến hàng phụ nữ chết sớm, rất bất lợi cho trưởng phụ (đàn bà lớn) và trưởng nam.
7 Tuyệt Mệnh

(Ly - Chính Nam)

Bếp Ly thuộc Hỏa khắc cả Đoài Kiền, biến sinh Ngũ quỷ và Tuyệt mệnh là cái bếp đại hung.
8 Phúc Đức

(Khôn - Tây Nam)

Bếp Khôn thuộc Thổ sanh Cửa Đoài và Chủ Kiền, biến sinh Thiên y đăng diện và Diên niên hữu khí, là một cái Bếp đại lợi.
Kết luận: Hướng Sinh Khí (Đoài - Chính Tây) rất TỐT với tuổi Quý Sửu nữ mạng. Tuy nhiên, hướng phòng ngủ thì sao, để xem hướng phòng ngủ mời quý vị xem chi tiết:     icon link điều hướng   Hướng phòng ngủ hợp tuổi Quý Sửu nữ mạng.
Tử vi tuổi Quý Sửu năm 2019 nữ mạng Sao chiếu mệnh tuổi Quý Sửu năm 2019 nữ mạng Lấy lá số tử vi bình giải Miễn Phí tuổi 1973 nữ mạng
Xem TỬ VI 2019 - Giải vận hạn - Kích tài lộc


Ý kiến bạn đọc quan tâm nhất (Hiện chưa có bình luận nào về nội dung này. Hãy là người đầu tiên nhé!)
  Tư vấn fanpage  
Các chuyên mục khác
Thư viện