Ngày tam nương là gì? Nguồn gốc ý nghĩa của ngày nguyệt kỵ tam nương

Thứ 2, 26/12/2022 - 11:15

Ngày Tam nương là một trong 7 ngày bách kỵ. Theo quan niệm dân gian năng lượng phong thủy tiêu cực trong ngày này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến công việc làm ăn, việc đại sự được thực hiện trong ngày. Do vậy, xem ngày tốt nhập trạch, xem ngày mở hàng,... người ta luôn tránh chọn những những ngày trùng với ngày tam nương. Vậy, năm 2023 ngày nguyệt kỵ ( Tam nương)  gồm những ngày nào, ý nghĩa, những kiêng kỵ và cách hóa giải ra sao?
 

I. Ngày tam nương là ngày nào? Tốt hay xấu?

 

Theo các chuyên gia phong thủy ngày mùng 3; mùng 7; ngày 13; ngày 18; ngày 22 và ngày 27 âm lịch hàng tháng là ngày tam nương. Đây là ngày mà ba người phụ nữ là Muội Hỷ, Bao Tự và Đát Kỷ được đưa vào nhập cung hoặc là ngày sụp đổ của triều đại tương ứng: Muội Hỷ - Nhà Hạ, Đát Kỷ - Nhà Thương, Bao Tự - Nhà Tây Chu. 

 

Từ đó trở đi ngày này được xem là những ngày xấu trong tháng bởi làm việc gì cũng không được thuận lợi, dễ gặp cảnh thất bại, đổ bể hoặc diệt vong. Vì thế, bất cứ công việc quan trọng nào cũng không nên thực hiện vào ngày tam nương trong tháng nên dời lại hoặc thực hiện trước đó. Truyền thống ấy từ lâu đã trở thành một tín ngưỡng văn hóa lâu đời của người Việt, nó ảnh hưởng và chi phối nhiều mặt của đời sống.
 

II. Ngày Tam Nương năm 2023 là ngày nào?

 

Tháng

Ngày Tam nương nguyệt kỵ theo tháng

Ngày tam nương Tháng 1 

04/01/2023 Dương lịch (tức là ngày 13/12 âm lịch)

09/01/2023 Dương lịch (tức là ngày 18/12 âm lịch)

13/01/2023 Dương lịch (tức là ngày 22/12 âm lịch)

18/01/2023 Dương lịch (tức là ngày 27/12 âm lịch)

24/01/2023 Dương lịch (tức là ngày 3/1 âm lịch)
28/01/2023 Dương lịch (tức là ngày 7/1 âm lịch)

Tháng 2 năm 2023 ngày tam nương là ngày nào? 

03/02/2023 Dương lịch (tức là ngày 13/01 âm lịch)

08/02/2023 Dương lịch (tức là ngày 18/01 âm lịch)

12/02/2023 Dương lịch (tức là ngày 22/01 âm lịch)

17/02/2023 Dương lịch (tức là ngày 27/01 âm lịch)

22/02/2023 Dương lịch (tức là ngày 3/2 âm lịch)

26/02/2023 Dương lịch (tức là ngày 7/2 âm lịch)

Ngày tam nương tháng 3 năm 2023 

04/03/2023 Dương lịch (tức là ngày 13/02 âm lịch)

09/03/2023 Dương lịch (tức là ngày 18/02 âm lịch)

13/03/2023 Dương lịch (tức là ngày 22/02 âm lịch)

18/03/2023 Dương lịch (tức là ngày 27/02 âm lịch)

24/03/2023 Dương lịch (tức là ngày 03/02 âm lịch nhuận)

28/03/2023 Dương lịch (tức là ngày 07/02 âm lịch nhuận)

Tháng 4 ngày tam nương 2023 là ngày nào? 

03/04/2023 Dương lịch (tức là ngày 13/02 âm lịch nhuận)

08/04/2023 Dương lịch (tức là ngày 18/02 âm lịch nhuận)

12/04/2023 Dương lịch (tức là ngày 22/02 âm lịch nhuận)

17/04/2023 Dương lịch (tức là ngày 27/02 âm lịch nhuận)

22/04/2023 Dương lịch (tức là ngày 03/03 âm lịch)

26/04/2023 Dương lịch (tức là ngày 07/03 âm lịch)

Ngày tam nương năm 2023 trong tháng 5 

02/05/2023 Dương lịch (tức là ngày 13/03 âm lịch)

07/05/2023 Dương lịch (tức là ngày 18/03 âm lịch)

11/05/2023 Dương lịch (tức là ngày 22/03 âm lịch)

16/05/2023 Dương lịch (tức là ngày 27/03 âm lịch)

21/05/2023 Dương lịch (tức là ngày 03/04 âm lịch)

25/05/2023 Dương lịch (tức là ngày 07/04 âm lịch)

31/05/2023 Dương lịch (tức là ngày 13/04 âm lịch)

Ngày tam nương trong tháng 6 

05/06/2023 Dương lịch (tức là ngày 18/04 âm lịch)

09/06/2023 Dương lịch (tức là ngày 22/04 âm lịch)

14/06/2023 Dương lịch (tức là ngày 27/04 âm lịch)

20/06/2023 Dương lịch (tức là ngày  03/05 âm lịch)

24/06/2023 Dương lịch (tức là ngày 07/05 âm lịch)

30/06/2023 Dương lịch (tức là ngày 13/05 âm lịch)

Ngày tam nương tháng 7

05/07/2023 Dương lịch (tức là ngày 18/05 âm lịch)

09/07/2023 Dương lịch (tức là ngày 22/05 âm lịch)

14/07/2023 Dương lịch (tức là ngày 27/05 âm lịch)

20/07/2023 Dương lịch (tức là ngày 03/06 âm lịch)

24/07/2023 Dương lịch (tức là ngày 07/06 âm lịch)

30/07/2023 Dương lịch (tức là ngày 13/06 âm lịch)

Tháng 8 năm 2023 ngày tam nương là ngày nào? 

04/08/2023 Dương lịch (tức là ngày 18/06 âm lịch)

08/08/2023 Dương lịch (tức là ngày 22/06 âm lịch)

13/08/2023 Dương lịch (tức là ngày 27/06 âm lịch)

18/08/2023 Dương lịch (tức là ngày 03/07 âm lịch)

22/08/2023 Dương lịch (tức là ngày 07/07 âm lịch)

28/08/2023 Dương lịch (tức là ngày 13/07 âm lịch)

Ngày tam nương trong tháng 9 

02/09/2023 Dương lịch (tức là ngày 18/07 âm lịch)

06/09/2023 Dương lịch (tức là ngày 22/07 âm lịch)

11/09/2023 Dương lịch (tức là ngày 27/07 âm lịch)

17/09/2023 Dương lịch (tức là ngày 03/08 âm lịch)

21/09/2023 Dương lịch (tức là ngày 07/08 âm lịch)

27/09/2023 Dương lịch (tức là ngày 13/08 âm lịch)

Ngày tam nương tháng 10

02/10/2023 Dương lịch (tức là ngày 18/08 âm lịch)

06/10/2023 Dương lịch (tức là ngày 22/08 âm lịch)

11/10/2023 Dương lịch (tức là ngày 27/08 âm lịch)

17/10/2023 Dương lịch (tức là ngày 03/09 âm lịch)

21/10/2023 Dương lịch (tức là ngày 07/09 âm lịch)

27/10/2023 Dương lịch (tức là ngày 13/09 âm lịch)

Ngày tam nương 2023 trong tháng 11  

01/11/2023 Dương lịch (tức là ngày 18/09 âm lịch)

05/11/2023 Dương lịch (tức là ngày 22/09 âm lịch)

10/11/2023 Dương lịch (tức là ngày 27/09 âm lịch)

15/11/2023 Dương lịch (tức là ngày 03/10 âm lịch)

19/11/2023 Dương lịch (tức là ngày 07/10 âm lịch)
25/11/2023 Dương lịch (tức là ngày 13/10 âm lịch)

30/11/2023 Dương lịch (tức là ngày 18/10 âm lịch)

Tháng 12 ngày tam nương là ngày nào? 

04/12/2023 Dương lịch (tức là ngày 22/10 âm lịch)

09/12/2023 Dương lịch (tức là ngày 27/10 âm lịch)

15/12/2023 Dương lịch (tức là ngày 03/11 âm lịch)

20/12/2023 Dương lịch (tức là ngày 07/11 âm lịch)

25/12/2023 Dương lịch (tức là ngày 13/11 âm lịch)

30/12/2023 Dương lịch (tức là ngày 18/11 âm lịch)

 

Xem lá số tử vi 2024 miễn phí

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

 

III. Nguồn gốc ngày Tam Nương

 

Nguồn gốc ngày nguyệt kỵ ( hay tam nương) gắn liền với cuộc đời của ba người phụ nữ có nhan sắc tuyệt trần, nhưng cũng bởi nhan sắc ấy mà mang tới họa diệt vong cho ba triều đại lớn trong lịch sử Trung Hoa. Đó là Muội Hỷ, Đát Kỷ và Bao Tự ba người đẹp này gắn liền với câu nói “Hồng nhan họa thủy” bởi họ đều sở hữu nhan sắc đẹp Khuynh nước khuynh thành.
 

- Muội Hỷ: Các chuyên gia về ngày tam nương là gì cho hay Muội Hỷ người phụ nữ sinh ra trong thời nhà Hạ (Thế kỷ 21 - 16 TCN) đời vua Kiệt - đây cũng là vị vua cuối cùng của triều đại này. Trước đó, ông từng là một người có nhiều công lao, chiến công hiển hách nhưng sau này lại tự cao, rơi vào ăn chơi sa đọa khiến cho cuộc sống của dân chúng lầm than khổ cực. Luận ngày tam nương năm 2023 cho biết ông đặc biệt yêu thương, cưng chiều phi tần là Muội Hỷ người Hữu Thi. Bà nổi tiếng là mỹ nhân có gương mặt lạnh lùng, ít khi cười khiến vua Kiệt dùng biết bao nhiêu cách, châu báu ngọc ngà châu báu của nhân dân,... chỉ để đổi lấy một nét cười của mỹ nhân. Chúng sanh khắp nơi oán thán, lầm than vua Thành thấy vậy mới dấy binh lật đổ nhà Hạ lập ra triều Thương.
 

                                                  Sự thật về ngày Tam nương

(Đát Kỷ, đại mỹ nhân đã khiến Trụ vương mê đắm - Ảnh được thu lại từ một bộ phim truyền hình)


- Đát Kỷ: Xem bói về ngày tam nương cho biết Trụ Vương trước khi gặp Đát Kỷ từng là một người có tài văn thao võ lược, lại lập được nhiều chiến công lớn trong công cuộc xây dựng đất nước. Sắc đẹp của Đát Kỷ khuynh nước khuynh thành, nàng đẹp đến độ dù đang tức giận cũng khiến Trụ Vương say mê. Đặc biệt, các chuyên gia về ngày tam nương nguyệt kỵ cho hay bà còn là người xúi giục góp phần tạo nên nhiều điều sai trái, tội ác tày trời như: chặt chân người xem tủy, móc tim hoàng thúc Tỷ Can,... Điều này đã dẫn tới cuộc khởi binh của vua Vũ (nhà Chu) cùng Khương Thượng. Có nhiều truyền thuyết nói rằng Đát Kỷ vốn là một con hồ ly - thuộc hạ của Cửu Thiên Huyền Nữ được phái đến để phá nát cơ đồ nhà Ân (thế kỷ 17 - 11 TCN). Cũng có sách xưa chép rằng Đát Kỷ là người của các chư hầu khác cài vào nhằm phá hỏng nền chính trị nhà Thương.
 

- Bao Tự: Luận ngày tam nương tốt hay xấu cho hay cũng giống như hai người phụ nữ trên Bao Tự trời sinh nhan sắc mỹ miều (thế kỷ 11 - 771 TCN). Bao Tự là người được nước Bao dâng nên vua Chu U Vương cầu thân để ngăn việc U Vương khởi binh đánh nước Bao. Chu U Vương ngày đêm mê đắm nhan sắc của Bao Tự không màng việc triều chính lại hoang dâm, tàn baok vô độ. Các chuyên gia về ngày tam nương cho hay U Vương sẵn sàng làm mọi việc chỉ để đổi lấy một nụ cười của Bao Tự, đây cũng là lý do điển tích “Nghìn vàng mua một nụ cười như không” không chỉ tiêu tốn tiền bạc mà U Vương còn sẵn sàng làm mọi việc để Bao Tự vui. Đứng trước cảnh đó Thân Hầu cùng với Khuyển Nhung đã liên kết lật đổ nhà Chu, đây cũng là thời điểm bắt đầu  Chiến Quốc Hỗn Loạn tại Trung Hoa.
 

IV. Ý nghĩa ngày Tam Nương

 

Tương truyền ngày nguyệt kỵ ( hay tam nương) là ngày ba mỹ nhân này nhập cung và ngày 03 vương triều sụp đổ. Do đó, những ngày này được coi là không may mắn. Không chỉ là ngày xấu cần kiêng kỵ mà ngày tam nương nguyệt kỵ cùng với câu chuyện gắn liền với ba mỹ nhân khuynh thành chính là “lời cảnh tỉnh” cho mỗi người: chớ nên mải mê ăn chơi, sa đọa mà rơi vào cảnh sự nghiệp tiêu tan, sức khỏe tiêu tán, tiếng nhơ đời đời.

 

V. Những kiêng kỵ ngày Tam Nương cần tránh


Không chỉ dựa theo quan niệm dân gian về xem ngày tốt mà thực tế đã chứng minh vào ngày 03, mùng 7, ngày 13, ngày 18, ngày 22, ngày 27 mặt trăng sẽ đi qua một điểm nhất định và tạo nên năng lượng dao động, đồng thời có ảnh hưởng lớn tới trái đất, cũng như con người. Bởi vậy, những ngày này  thời tiết có thể xấu hơn, trạng thái cân bằng của cơ thể bị ảnh hưởng nên làm việc cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn. 

 

Do đó, có hai điều đặc biệt kiêng kỵ trong ngày tam nương hàng tháng là: 
 

- Chớ làm việc lớn: Các sự kiện trọng đại như cưới xin, động thổ, làm nhà, lợp mái, ký kết hợp đồng, kết giao làm ăn,... không nên tiến hành trong ngày này. Bởi nếu thực hiện trong ngày này thường không được may mắn, suôn sẻ và luôn gợi lên tương lai suy sụp, đổ vỡ. Nếu cố tình thực hiện trong ngày này thì mọi sự đều không đạt được như mong muốn, cưới gả đề phòng cảnh gia đình ly tán hoặc thường xuyên cãi vã, khai trương làm ăn không được may mắn,...
 

- Xuất hành đi xa phải cẩn trọng: Nếu xuất hành đi xa vào ngày tam nương trong tháng  cũng thường không được may mắn hoặc công việc ngoại giao không đạt được mục đích. Đặc biệt, phải chú trọng đề phòng tai nạn xe cộ bởi chịu ảnh hưởng từ trường năng lượng xấu do mặt trăng gây ra.

 

VI. Hóa giải sát khí ngày Tam nương như thế nào?

 

Các chuyên gia về Phong Thủy số cho hay cách hóa giải ngày nguyệt kỵ hiệu quả nhất là không thực hiện những công việc lớn vào ngày này, hạn chế xuất hành đi xa. Trong trường hợp không có lựa chọn khác buộc phải thực hiện vào ngày tam nương hàng tháng  thì gia chủ nên chọn giờ đẹp, chọn ngày tương sinh ngũ hành, tam hợp với tuổi để thực hiện,... Đồng thời có thể sử dụng thêm một vài vật phẩm phong thủy trợ mệnh, hóa giải vận hạn tùy theo mục đích công việc của mình.


Mặc dù chỉ là quan niệm về ngày Tam nương theo tín ngưỡng dân gian khi chọn ngày tốt nhưng “có thờ có thiêng có kiêng có lành” nên nếu có thể thì quý bạn cũng nên tránh thực hiện công việc trọng đại vào này là tốt nhất. Bên cạnh đó để lựa chọn được chính xác ngày tốt hợp tuổi và phù hợp với mục đích công việc thì quý bạn nên ứng dụng theo phương pháp Nhị Thập Bát Tú để chọn ra ngày Hoàng Đạo, giờ Hoàng Đạo giúp công việc thêm phần suôn sẻ, may mắn và có thể đạt được kết quả như mong muốn.

Chuyên gia phong thủy Duy Linh cùng các công sự của mình vẫn luôn không ngừng nghiên cứu tổng hợp đầy đủ và chính xác những thông tin mà khách hàng vẫn đang tìm kiếm về lĩnh vực phong thủy, tử vi, xem ngày. Nếu muốn tư vấn trực tiếp và nhanh nhất, quý bạn hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 0705 806 666.

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

BẢNG TRA TỬ VI 2024

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh:

Xem bói