XEM TỬ VI CÁC TUỔI NĂM 2019

Thế nào là vượng sơn vượng hướng?

Hiển thị/ Ẩn MỤC LỤC

Chuyên mục xem nhiều nhất

Định nghĩa về vượng sơn vượng hướng

Vượng sơn vượng hướng còn gọi là đáo sơn đáo hướng, tức là vượng tinh đương lệnh của sơn bàn bay tới tọa sơn gọi là “đáo sơn”; vượng tinh đương lệnh của hướng bàn bay tới hướng gọi là “đáo hướng”. Nếu hình cục phù hợp thì “đáo sơn” phía sau phải có núi, “đáo hướng” phía trước phải có nước, đó là cách cục chủ về vượng cả đinh lẫn tài.

  <span id=Định nghĩa về vượng sơn vượng hướng trong phongthuyso.vn" src="/phongthuyso/public/file/images/mau7.jpg" style="height:600px; line-height:20.8px; width:600px" />

       Tinh bàn Vượng sơn, vượng hướng vận 3 (Sơn Thìn hướng Tuất vượng tinh đương lệnh 3 tới sơn bàn, vượng tinh đương lệnh 3 tới hướng bàn)

Cách cục Vượng sơn vượng hướng phải kết hợp với địa hình lưng tựa vào núi, mặt hướng về nước mới thành cát cục vượng cả đinh lẫn tài. Phía sau có ngọn núi hùng vĩ, phía trước có dòng sông uốn khúc bao quanh, hoặc có ao hồ sông ngòi. Cục này phải chú trọng lai long, coi “nhọn”, “tròn”, “vuông” là ba cát tinh, tọa hướng của ngôi nhà không được phạm xuất quẻ, cũng không được sai thác (Ngũ hành lẫn lộn). Nếu phù hợp với cục thế thì được hưởng phúc thọ bền lâu, chủ nhà là bậc chính nhân quân tử, tài vận vượng, nhân khẩu đông đúc, phú quý song toàn, sống lâu trăm tuổi. Nếu lập hướng mà là sơn âm hoặc hướng âm, mà sao nhập trung cung lại bay ngược thì chắc chắn đó là cách cục Vượng sơn vượng hướng.

  <span id=Định nghĩa về vượng sơn vượng hướng trong phongthuyso.vn" src="/phongthuyso/public/file/images/v%C6%B0%E1%BB%A3ng%20s%C6%A1n%20v%C6%B0%E1%BB%9Bng%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng.jpg" style="height:600px; line-height:20.8px; width:600px" />

Vượng sơn vượng hướng phải gặp cách tựa núi kề sông của địa hình thực tế

  <span id=Định nghĩa về vượng sơn vượng hướng trong phongthuyso.vn" src="/phongthuyso/public/file/images/xxx.jpg" style="height:349px; line-height:20.8px; width:600px" />

      Vượng sơn vượng hướng trong đô thị, phương tọa của căn nhà là công trình kiến trúc cao hơn, phương hướng là đường giao thông thấp hơn

Từ vận 2 đến vận 8 tổng cộng có 48 cục vượng sơn vượng hướng, vận 1 và vận 9 không có cục này. Trong đó vận 2, 3, 4, 6, 7, 8 nỗi vận có 6 cục (tổng cộng là 36), vận 5 có 12 cục, tất là quy lại là 48 cách cục qua các vận trên:

 

Vận

Tên sơn hướng

Vận

Tên sơn hướng

Vận

Tên sơn hướng

Vận

Tên sơn hướng

 

 

 

 

 

2, 8

Sơn Càn hướng Tốn

 

 

 

 

 

3, 7

Sơn Mão hướng Dậu

 

 

 

 

 

4, 6

Sơn Cấn hướng Khôn

 

 

 

 

 

5

Sơn Tý hướng Ngọ

Sơn Ngọ hướng Tý

Sơn Tốn hướng Càn

Sơn Dậu hướng Mão

Sơn Khôn hướng Cấn

Sơn Mão hướng Dậu

Sơn Dậu hướng Mão

Sơn Tị hướng Hợi

Sơn Ất hướng Tân

Sơn Dần hướng Thân

Sơn Ất hướng Tân

Sơn Tân hướng Ất

Sơn Hợi hướng Tị

Sơn Tân hướng Ất

Sơn Thân hướng Dần

Sơn Đinh hướng Quý

Sơn Quý hướng Đinh

Sơn Sửu hướng Mùi

Sơn Thìn hướng Tuất

Sơn Giáp hướng Canh

Sơn Thìn hướng Tuất

Sơn Tuất hướng Thìn

Sơn Mùi hướng Sửu

Sơn Tuất hướng Thìn

Sơn Canh hướng Giáp

Sơn Sửu hướng Mùi

Sơn Mùi hướng Sửu

Theo Thẩm thị Huyền Không học

Xem TỬ VI 2019 - Giải vận hạn - Kích tài lộc


Thư viện