XEM TỬ VI CÁC TUỔI NĂM 2020

Văn cúng thần linh và cáo yết gia tiên khi nhập trạch vào nhà mới

Khi làm nhà thì chúng ta có 3 nghi lễ quan trọng nhất là lễ động thổ, lễ đổ trần lợp mái và lễ nhập trạch về nhà mới. Mỗi nghi lễ lại có một bài văn khấn khác nhau, dưới đây phongthuyso.vn giới thiệu tới bạn bài văn cúng thần linh và cáo yết gia tiên trước khi vào nhập trạch.

Văn cúng thần linh và cáo yết gia tiên khi nhập trạch vào nhà mới

Hướng dẫn cách xem ngày tốt nhập trạch về nhà mới

Văn khấn cáo yết gia tiên khi nhập trạch

Na mô A Di Đà Phật

Na mô A Di Đà Phật

Na mô A Di Đà Phật

Kính lạy Tổ tiên nội ngoại

Hôm nay là ngày …..tháng ……năm…………

Gia đình chúng con mới dọn đến đây là : (địa chỉ nhà)…………………..

Thiết lập linh sang, sửa biện lễ vật, bày trên bàn thờ, trước linh tọa kính trình các Cụ nội ngoại gia tiên. Nhờ hồng phúc tổ tiên, ông bà cha mẹ, chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới, hoàn tất công trình, chọn được ngày lành tháng tốt, thiết lập án thờ, kê giường nhóm lửa, kính lễ khánh tạ.

Cúi xin các cụ, ông bà cùng chư vị hương linh nội ngoại, thương xót con cháu, chứng giám lòng thành, giáng phó linh sang, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì cho chúng con, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long, cháu con được chữ bình an, xuất nhập hưởng phần lợi lạc.

Anh linh chiếu giám, cảm niệm ơn dày.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Trước khi dọn vào nhà mới ở hay còn gọi là là phần sài, quy hỏa tức là đun bếp tại nhà khi mới làm hoặc sửa chữa xong. Nếu nhà có bàn thờ Phần thì cúng Phật trước.

Văn khấn trước khi dọn vào ở:

Na mô A Di Đà Phật

Na mô A Di Đà Phật

Na mô A Di Đà Phật

Kính lạy:

Hoàng Thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần

Các ngài Thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này.

Hôm nay là ngày ……..tháng……………năm………

Tín chủ con là …………………………………………….

Ngụ tại ……………………

Thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày lên trên án, trước bản tọa chư vị tôn thần kính cẩn tâu trình:

Các Ngài thần linh thông minh chính trực, giữ ngôi tam thai, nắm quyền tọa hóa, thể đức hiếu sinh của trời đất, phù hộ dân lành, bảo vệ sinh linh, nêu cao chính đạo,

Nay gia đình chúng con hoàn tất công trình, chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ, phần sài nhóm lửa, kính lễ khánh hạ, cầu xin chư vị minh thần, gia ân tác phúc, độ cho gia quyến chúng con an ninh, khang thái, làm ăn tiến tới, tài lộc dồi dào. Người người được chữ bình an, xuất nhập được phần lợi lạc. Cúi mong ơn đức cao dầy, thương xót, phù trì bảo hộ.

Tín chủ lại mời các vong linh tiền chủ, hậu chủ ở trong nhà này, đất này, xin cùng về đây chiêm ngưỡng tôn thần, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ thịnh vượng, an khang. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điều lành tiếp ứng.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Xem TỬ VI 2020 - Giải vận hạn - Kích tài lộc

Nam Nữ
Thư viện