XEM TỬ VI CÁC TUỔI NĂM 2019

Luận Xem tuổi xông Đất năm 2019 cho tuổi Quý Sửu 1973 cực chuẩn xác

Hiển thị/ Ẩn MỤC LỤC

Chuyên mục xem nhiều nhất

 

BÌNH GIẢI VỀ XEM TUỔI XÔNG ĐẤT NĂM 2019 CHO TUỔI QUÝ SỬU SINH NĂM (1973)

 

Bước sang năm 2019, tuổi Quý Sửu 1973 sẽ gặp hạn Tam Tai - Hoang Ốc. Bên cạnh góc độ Tử Vi Năm 2019 phong thủy số thì việc quan tâm lựa chọn người xông nhà, mở hàng cũng rất quan trọng. Nó có ý nghĩa tạo nên sự mở đầu tốt đẹp cho cả năm hanh thông, thuận lợi. Vì Vậy, trong bài viết này tôi - Phong Thủy Duy Linh sẽ luận chi tiết Xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Quý Sửu 1973 cũng như chọn tuổi mở hàng cho tuổi Quý Sửu năm 2019 Kỷ Hợi. 

 

 

Chủ nhà tuổi Quý Sửu chọn người xông đất 2019 thì nên tránh các tuổi Đại Kỵ

 

Muốn chọn được tuổi xông nhà phù hợp, trước tiên ta cần biết các tuổi kỵ với bản thân và năm sắp tới để tránh đi. Sau đây là #5 Tuổi kỵ với gia chủ Quý Sửu chọn người xông nhà năm 2019 thì tuyệt đối phải tránh, bao gồm những tuổi:

 

1.    Tuổi Ất Tỵ 1965

2.    Tuổi Giáp Ngọ 1954, 2014

3.    Tuổi Ất Mùi 1955, 2015

4.    Tuổi Nhâm Thân 1992

5.    Tuổi Quý Dậu 1993

→ Những tuổi trên phần lớn tương khắc về ngũ hành nạp âm, ngũ hành thiên can, xung, hình hại về địa chi đối với tuổi chủ nhà Quý Sửu 1973 và lưu niên Thái Tuế năm Kỷ Hợi 2019

 

 

Khám Phá xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Quý Sửu 1973

 

Lưu ý:

1. Dưới đây là các tuổi TỐT để Xem Tuổi Xông Nhà cho tuổi Quý Sửu năm 2019 (Âm Lịch năm Kỷ Hợi).

2. Trả lời câu hỏi: Tuổi Quý Sửu hợp tuổi nào để khai chương cửa hàng đầu năm 2019 - cũng chính là người hợp tuổi xông đất xông nhà 2019. Vì thế để thuận tiện khi nhờ người xông đất xem tuổi mở hàng cho tuổi 1973, thì quý bạn tuổi 1973 Quý Sửu nên nhờ và chọn các tuổi VÀNG dưới đây vừa Xông Nhà - Xông Đất - Mở Hàng khai trương đầu năm 2019 cho thuận tiện.

 

Xem tuổi Xông Nhà cho tuổi Quý Sửu năm 2019 - chọn Tuổi Canh Dần 2010, 1950

Ngũ hành:

- Tuổi Canh Dần ngũ hành nạp âm là Tùng Bách Mộc tương hòa với ngũ hành nạp âm Tang Đố Mộc của gia chủ Quý Sửu (1 điểm)

- Tuổi Canh Dần nạp âm bản mệnh là Tùng Bách Mộc tương hòa với nạp âm Bình Địa Mộc của năm 2019 (1 điểm)

Thiên can:

- Can Canh thuộc hành Kim tương sinh can Quý thuộc hành Thủy (2 điểm)

- Can Kỷ của năm Kỷ Hợi thuộc hành Thổ tương sinh can Canh thuộc hành Kim (2 điểm)

Địa chi:

- Chi Dần và chi Hợi nhị hợp với nhau (2 điểm)

- Chi Dần và chi Sửu không gặp hình xung khắc hại (1 điểm)

→ [ Tổng điểm 09/ 12 – Khá tốt ]

→ Đây là tuổi rất tốt để chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Quý Sửu điểm tốt 9/12 điểm

 

Chủ nhà tuổi Quý Sửu chọn người xông đất 2019 - Tuổi Tân Mão 2011, 1951

Ngũ hành

- Tuổi Tân Mão ngũ hành nạp âm là Tùng Bách Mộc nên tương hòa với nạp âm Tang Đố Mộc của gia chủ Quý Sửu (1 điểm)

- Nạp âm Tùng Bách Mộc tương hòa với nạp âm Bình Địa Mộc của năm Kỷ Hợi (1 điểm)

Thiên can

- Can Tân của tuổi Tân Mão thuộc hành Kim tương sinh can Quý của gia chủ thuộc hành Thủy (2 điểm)

- Can Kỷ thuộc hành Thổ tương sinh can Tân thuộc hành Kim (2 điểm)

Địa chi

- Chi Mão và chi Hợi tam hợp (2 điểm)

- Chi Sửu và chi Mão không gặp hình xung khắc hại (1 điểm)

→ [ Tổng điểm 09/ 12 – Khá tốt ]

→ Chúc mừng bạn vì đây là điểm tốt để xem tuổi xông đất năm 2019 cho tuổi Quý Sửu 1973 điểm đạt 9/12

 

Tuổi Quý Sửu chọn người xông nhà năm 2019 - Tuổi Ất Dậu 1945, 2005

Ngũ hành

- Ngũ hành nạp âm của tuổi Ất Dậu là Tuyền Trung Thủy tương sinh ngũ hành nạp âm Tang Đố Mộc của gia chủ Quý Sửu (2 điểm)

- Ngũ hành nạp âm Tuyền Trung Thủy của năm Ất Dậu tương sinh ngũ hành nạp âm Bình Địa Mộc của năm Kỷ Hợi (2 điểm)

Thiên Can

- Can Quý thuộc hành Thủy tương sinh can Ất thuộc hành Mộc (2 điểm)

- Can Ất thuộc hành Mộc tương khắc can Kỷ thuộc hành Thổ (0 điểm)

Địa chi

- Chi Dậu tam hợp với chi Sửu (2 điểm)

- Chi Dậu và chi Hợi không gặp hình xung khắc hại (1 điểm)

→ [ Tổng điểm 09/ 12 – Khá tốt ]

→ Đây là tuổi tốt để chọn người xông nhà năm 2019 cho tuổi Quý Sửu điểm tốt 9/12 điểm

 

Chọn người mở hàng cho tuổi Quý Sửu năm 2019 - Tuổi Hợp Giáp Dần 1974

Ngũ hành

- Tuổi Giáp Dần ngũ hành nạp âm bản mệnh là Đại Khê Thủy tương sinh nạp âm Tang Đố Mộc của gia chủ Quý Sửu (2 điểm)

- Nạp âm Đại Khê Thủy của tuổi Giáp Dần tương sinh nạp âm Bình Địa Mộc của năm Kỷ Hợi (2 điểm)

Thiên Can

- Can Giáp và can Kỷ hợp hóa với nhau (2 điểm)

- Can Quý thuộc hành Thủy tương sinh can Giáp thuộc hành Mộc (2 điểm)

Địa chi

- Chi Dần nhị hợp với chi Hợi (2 điểm)

- Chi Dần và chi Sửu không gặp hình xung khắc hại (1 điểm)

→ [ Tổng điểm 11/ 12 điểm – Rất tốt ]

→ Chúc mừng bạn vì đây là điểm rất tốt để xem tuổi xông đất cho tuổi Quý Sửu năm 2019 điểm đạt 11/12

 

Xem tuổi Xông Đất cho tuổi Quý Sửu năm 2019 - chọn tuổi hợp Ất Mão 1975

Ngũ hành

- Ngũ hành nạp âm của tuổi Ất Mão là Đại Khê Thủy tương sinh nạp âm Tang Đố Mộc của gia chủ Quý Sửu (2 điểm)

- Ngũ hành nạp âm Đại Khê Thủy tương sinh ngũ hành nạp âm Bình Địa Mộc của năm Kỷ Hợi (2 điểm)

Thiên can

- Can Ất thuộc hành Mộc khắc can Kỷ thuộc hành Thổ (0 điểm)

- Can Quý thuộc hành Thủy tương sinh can Ất thuộc hành Mộc (2 điểm)

Địa chi

- Chi Mão và chi Hợi tam hợp (2 điểm)

- Chi Mão và chi Dậu không gặp hình xung khắc hại (1 điểm)

→ [ Tổng điểm 09/ 12 – Khá tốt ]

→ Đây là tuổi tốt để chọn người xông đất năm 2019 cho tuổi Quý Sửu điểm tốt 9/12 điểm

 

Đặc Biệt: Trúng số động đắc nhờ chọn sim hợp tuổi, vậy quý bạn sinh năm 1973 đã biết tuổi SỬU hợp phong thủy số điện thoại nào chưa, nếu chưa vào đây tra cứu:  SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI 1973 ]

 

Chọn tuổi Xông Nhà năm 2019 cho tuổi Quý Sửu - tuổi Hợp Tân Dậu 1981

Ngũ hành

- Ngũ hành nạp âm của tuổi Tân Dậu là Thạch Lựu Mộc tương hòa với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi gia chủ (1 điểm)

- Ngũ hành nạp âm Thạch Lựu Mộc tương hòa với nạp âm Bình Địa Mộc của năm Kỷ Hợi (1 điểm)

Thiên can

- Can Tân của khách mời và gia chủ đều thuộc hành Kim, tương hòa với nhau (1 điểm)

- Can Kỷ thuộc hành Thổ tương sinh can Tân thuộc hành Kim (2 điểm)

Địa chi

- Chi Dậu và chi Sửu tam hợp (2 điểm)

- Chi Dậu và chi Hợi không gặp hình xung khắc hại (1 điểm)

→ [ Tổng điểm 08/ 12 – Khá tốt ]

→ Chúc mừng bạn vì đây là điểm tốt để chọn người mở hàng cho tuổi Quý Sửu năm 2019 điểm đạt 8/12

 

→Trên đây là 6 tuổi rất tốt để xông nhà - xông đất đầu năm 2019 tuổi Quý Sửu có thể lựa chọn. Nhưng sau khi xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Quý Sửu 1973 xong quý vị đừng quên xem hướng tốt cát vị xuất hành du xuân 2019. Sau khi chọn được tuổi đẹp để xông nhà xông đất cho tuổi 1973, quý vị có thể xem thêm cho người thân bạn bè tại công cụ ​ [ XEM TUỔI XÔNG NHÀ ĐẦU NĂM 2019 ] - Nghe Chuyên Gia Phong Thủy Duy Linh bình giải.

 

Xem ngày tốt Xông Nhà, Mở Hàng khai xuân đầu năm 2019 cho tuổi Quý Sửu

 

Xem ngày tốt hợp tuổi Quý Sửu 1973 để xông nhà xông đất 2019 Kỷ Hợi

- Việc xông nhà từ xưa tới nay luôn được tiến hành vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán. Một số người dùng ngay thời khắc giao thừa để xông nhà. Năm 2019, ngày mùng 1 Tết Nguyên đán giờ Tý (23 – 01h) – là giờ Hoàng Đạo và giờ Mão (05 – 07h) là giờ Hoàng Đạo nên hại giờ này rất thích hợp với việc xông nhà.

​- Tuy nhiên tuổi Quý Sửu khai trương ngày nào tốt 2019? Tuổi Quý Sửu 1973 cả nam và nữ mạng kinh doanh nên mở hàng vào những ngày sau đây.

 

Ghi chú: trong bài viết này thầy Phong Thủy Duy Linh đã nói chi tiết về xem tuổi xông nhà năm 2019 cho gia chủ sinh năm 1973 Quý Sửu. Do đó, nếu quý vị muốn xem thầy luận giải thêm về tử vi tuổi 1973 Quý Sửu cho cả nam và nữ mạng về Vợ Chồng, Làm Ăn, Vận Mệnh năm 2019, Sức khỏe, Công Danh Sự Nghiệp… thì có thể tra cứu tại TỬ VI NĂM 2019 PHONG THỦY SỐ.

 

Xem ngày tốt mở hàng khai trương đầu năm 2019 hợp tuổi Quý Sửu 1973

 

Đối với những người kinh doanh nên chọn các thời điểm mở hàng như sau

Ngày tốt khai trương, mở hàng đầu năm 2019

 

Ngày mùng 2 Tết – ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

+ Giờ Hoàng Đạo: Dần – Thìn – Tị -  Thân – Dậu – Hợi

Ngày mùng 4 Tết – ngày Thanh Long Hoàng Đạo

+ Giờ Hoàng Đạo: Tý – Sửu – Mão – Ngọ - Thân – Dậu

Ngày mùng 5 Tết – ngày Minh Đường Hoàng Đạo

+ Giờ Hoàng Đạo: Dần – Mão – Tị - Thân – Tuất – Hợi

Ngày mùng 8 Tết – ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

+ Giờ Hoàng Đạo: Dần – Thìn – Tị - Thân – Dậu – Hợi

Ngày mùng 9 Tết – ngày Kim Đường Hoàng Đạo

+ Giờ Hoàng Đạo: Sửu – Thìn – Ngọ - Mùi – Tuất – Hợi

→ Việc chọn người mở hàng cũng giống như người xông nhà kể trên, nên tiến hành vào ngày tốt và các giờ Hoàng Đạo mà tôi đã thống kê ở trên. Ngoài ra, để Xem chi tiết ngày tốt khai trương cửa hàng thì mời tra cứu tại Xem ngày đẹp khai trương, mở hàng đầu năm 2019 cho gia chủ tuổi Quý Sửu 1973.

 

Xem Phương vị hướng tốt xuất hành du xuân cát lợi năm 2019 cho tuổi Quý Sửu

 

Những Hướng Xấu khi xuất hành du xuân đầu năm 2019 Kỷ Hợi

- Năm 2019, sao Bát Bạch phi nhập trung cung nên các phương vị Tây Nam, Đông Nam, Đông Bắc là những phương vị xấu vì các sao Ngũ Hoàng, Thất Xích, Nhị Hắc bay về các phương vị đó. Các sao này vốn là những sát tinh nên gây ra những điều rủi ro, bất lợi. Đặc biệt tại phương vị Tây Nam càng không nên xuất hành

 

Các Hướng Cát Lợi cho gia chủ Quý Sửu xuất hành năm 2019

- Tuổi Quý Sửu nên xuất hành về các phương vị Tây Bắc, chính Tây hoặc tới những trung tâm kinh tế, văn hóa, thành thị của khu vực. Vì tại những phương vị này sẽ có những cát tinh và sẽ thu hút được năng lượng may mắn từ đó. Các hướng tốt được tôi tham khảo tại công cụ Xem ngày đẹp xuất hành đầu năm 2019.

 

Trên đây, là những thông tin tinh túy, với sự chiêm nghiệm qua 15 năm được tôi chắt lọc trong kho tàng bao la của nền học thuật phương Đông. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho các bạn những thông tin có giá trị về "Xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Quý Sửu 1973", từ đó góp phần giúp quý bạn chọn tuổi mở hàng cho tuổi Quý Sửu năm 2019 để cho cuộc sống của các bạn thành công, tốt đẹp hơn và luôn gặp may mắn khi chọn đúng người - đúng thời điểm.

 

Thầy: PHONG THỦY DUY LINH

 
Xem TỬ VI 2019 - Giải vận hạn - Kích tài lộc


Thư viện