XEM TỬ VI CÁC TUỔI NĂM 2020

SAO TỬ VI TỌA THỦ CUNG THÌN, TUẤT: KHÔNG ỔN ĐỊNH, NGUỒN TIỀN TÀI PHONG PHÚ

 

                            

Tuy tính chất của hai sao Tử vi và sao Thiên tướng là ổn định, nhưng do bản thân chịu bó buộc mà chỉ ở thế địa, sức mạnh không đủ, lại thên cung đối diện bị sao Phá quân dẫn dụ, nên hai sao Tử vi và Thiên tướng đồng cung chủ về giỏi sáng tạo, hành động tích cực, giàu chí tiến thủ, dùng thái độ hợp lý để đối mặt với công việc của mình, sự nghiệp thịnh vượng. Nếu cung mệnh lại gặp cung Thiên di, do sao Phá quân năm giữ suốt đời nhiều thay đổi, khó tránh việc rời xa quê hương, là “phú mà không quý, có hư danh”, “là vua thì bất nghĩa, tôi thì bất trung”, “con bất hiếu”, nếu là nữ mệnh thì thay đổi nhiều trong tình cảm.

Bố cục sao

Sao Tử vi tọa thủ cung Thìn, Tuất thủ mệnh ở thế địa, tất có sao Thiên tương (Chưởng ấn quan) ở thế địa đồng cung tọa thủ. Đồng thời, cung Thiên di có sao Phá quân ở thế vượng, cung Tài bạch có sao Thiên phủ (cung Tý ở thế nhập miếu, cung Ngọ ở thế vượng), đồng cung với sao Vũ khúc ở thế vượng. Cung Quan lộc có sao Liêm trinh nhập miếu tam hợp chiếu.

Vận mệnh cơ bản

Sao Tử vi tại hai cung Thìn, Tuất ở thế địa thủ mệnh, sao Thiên tướng ở thế địa đồng cung tọa thủ. Do hai cung Thìn, Tuất là Thiên la (cung Thìn), Địa võng (ở cung Tuất), làm cho Đế tinh và ấn đường quan đều bị bó buộc không có chí vươn lên, vốn có kỹ năng đặc biệt, trong dời cũng có thần may mắn đến cứu trợ.

Sao Tử vi và sao Thiên tướng tọa thủ tại cung Thìn, Tuất thủ mệnh, cung Thiên di có sao Phá quân thế vượng, chủ về xuất ngoại bôn ba, thường thay đổi do hoàn cảnh, khiến cuộc đời không được bình an, về phương diện chuyển nghiệp chưa có biểu hiện tốt, cung Tài bạch có hai sao tài tinh là Thiên phủ, và sao Vũ khúc đồng tọa thủ, ngồn tài chính phong phú, có thể kiếm được tiền ngoài dự kiến, giỏi quản lý tài chính, suốt đời giàu có, đồng thời không sợ đồng tọa thủ cùng sát tinh, cho dù gặp các sao Địa không, Địa kiếp cùng tọa thủ cung tài bạch cũng là tiền bạc có vào có ra và biến động, vẫn giàu có, đặc biệt nếu mệnh lập tại cung Thìn, sao Thiên phủ ở cung Tý là nhập miếu sẽ rất cát lợi, cung Quan lộc có sao Liêm trinh nhập miếu,, sao Liêm trinh là sao chủ về Quan lộc nên phát huy được năng lực lãnh đạo, rất chuyên chú vào sự nghiệp,  công việc có hiệu suất cao, lại rất nhẫn nại, đa phần đều có thể hoàn thành độc lâp, nên theo nghề chính trị, ngoại giao, cơ quan nhà nước, giáo dục, đơn vị hành chính…nữ mệnh nên theo các ngành mang tính chất giải trí, thẩm mỹ, có thể thu được thành công

Người sinh vào tháng 1, tháng 7, hai sao Tả phù, Hữu bật tại cung Mệnh, cung Thiên di, là mệnh cách Tả hữu triều hằng, lại gặp sao Thiên tướng, sao Thiên phủ đồng cung và tam hợp chiếu, nên tạo thành mệnh cách Quân thần khánh hợp, có thể phò tá sao Tử vi trong sự trói buộc của Thiên la, Địa võng, làm cho sự thay đổi của hoàn cảnh giảm đi, giải thoát sự trói buộc mà hoàn thành ý nguyện của bản thân. Nếu là nữ mệnh có cảm xúc khá ổn định, có năng lực xây dựng kế hoạch, giao tiếp tốt, đa phần được quý nhân tương trợ, làm việc đa phần gặp hung hóa cát, nhất hô bách ứng, suốt đời phú quý

Người sinh vào giờ Tý, giờ Ngọ, hai sao Văn xương, Văn khúc tại mệnh và cung Thiên di xung chiếu, là cách Văn tinh củng mệnh, là người có cử chỉ nho nhã, cần cù hiếu học, có tài kinh bang tế thế, về lĩnh vực học thuật, văn nghệ có thể hiển đạt vinh quang. Nữ mệnh gặp phải chủ đa tình

Người sinh các tháng 1, 5, 7, 9 giờ  Sửu có mệnh tọa tại cung Thìn, hoặc người sinh các tháng 1, 3, 7, 9 có mệnh tọa cung Tuất, sao Văn xương tọa mệnh, sao Tả phù lại ở tam phương, tứ chính cùng chiếu, là mệnh cách Phụ củng văn tinh, là người có tài hoa xuất chúng, có tư chất lãnh đạo, và được người đời tôn sùng.

Vận mệnh của các năm sinh khác nhau

Người sinh năm Giáp: Sao Liêm trinh cung Quan lộc hóa lộc, sao Phá quân cung Thiên di hóa quyền, sao Vũ khúc cung Tài bạch hóa khoa, là mệnh cách Tam kì gia hội, danh tiếng vang xa, phú quý song toàn, tài vận và quan lộc đều tốt, mệnh có tam kỳ, thời trẻ thường khó khăn, thành công sẽ đến muộn

Người sinh giờ Sửu, Mão, Tị, Dậu, Hợi có mệnh tọa cung Thìn hoặc người sinh giờ Sửu, Mão, Dậu, Hợi có mệnh tọa cung Tuất, gặp hai sao Địa không, Địa kiếp hội chiếu, tuy có thành công, nhưng  gặp nhiều khó khăn. Công việc thuận lợi, có tài hoa về văn nghệ, giỏi giao tiếp, thường theo  các nghề liên quan đến nghệ thuật, là người bôn ba, vất vả, có năng lực lãnh đạo, sự nghiệp có biểu hiện tốt, tài danh dều có lợi, có thể giữ vững được, hiệu suất làm việc cao, có danh vọng, tiền của ổn định.

Người sinh năm Ất: Sao Tử vi cung mệnh hóa khoa, Có năng lực xử lý công việc, tài nghệ xuất chúng, có kỹ năng đặc biệt, có danh tiếng về nghiên cứu kỹ thuật hoặc học thuật, có kiến giải đặc biệt, đa phần được quý nhân tương trợ

Người sinh năm Ất có mệnh tọa cung Thìn, hoặc người sinh năm Tân có mệnh tọa cung Tuất, sao Kình dương nhập miếu thủ mệnh, là cách Kình dương nhập miếu, tứ mộ Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có thể chế được hung sát của sao Kình dương, đồng thời giữ được uy quyền và sức mạnh của nó, quyền uy xuất chúng, vang danh thiên hạ, gặp hung tinh hội hợp thì khó tránh hình thương.

Trích trong Tử vi Đẩu số

Xem TỬ VI 2020 - Giải vận hạn - Kích tài lộc

Nam Nữ
Thư viện