Xem tuổi hợp làm ăn với Quý Dậu 1993 gặp nhiều may mắn tài lộc

Thứ 2, 12/2/2024 - 12:10

Tuổi Quý Dậu hợp làm ăn với tuổi nào? Người sinh năm 1993 muốn làm ăn phát đạt chắc chắn không thể bỏ qua việc xem  tuổi hợp làm ăn với Quý Dậu. Những tuổi nào hợp tác đem lại kết quả tích cực là nội dung là các chuyên gia sẽ luận giải sau đây. Quý vị sẽ tìm được đối tác cùng nhau gây dựng, phát triển sự nghiệp.

 

 

I. Xác định tuổi 1993 hợp làm ăn với tuổi nào thông qua yếu tố gì?

 

Người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 để việc làm ăn thêm suôn sẻ, thuận lợi nên hợp tác cùng những đối tượng hợp tuổi. Xem tuổi làm ăn dựa vào các yếu tố như Tướng tinh, Mạng, Sao, Hạn, Vận niên, Thiên can, Địa chi,... sẽ giúp xác định người sinh năm 1993 hợp với tuổi nào làm ăn bắt tay cùng làm giàu với  Quý Dậu.
 

Người sinh năm 1993 có tính cẩn thận, khả năng thích nghi cao với mọi hoàn cảnh và trực giác tốt. Họ làm gì cũng suy tính kỹ lưỡng nên sự nghiệp đạt được nhiều thành tựu. Những người này hợp làm lãnh đạo vì họ biết tiếp thu ý kiến, chọn lọc những điều tốt cho công việc tập thể nên được cấp dưới tôn trọng, cấp trên tín nhiệm. Một nhược điểm mà người tuổi Quý Dậu cần thay đổi là việc thường chỉ trích người khác. Nhìn chung, những người này tuy trải qua nhiều thăng trầm nhưng công danh, sự nghiệp ổn định.
 

II. Các tuổi hợp làm ăn với Quý Dậu là những tuổi nào?


1. Nam mạng tuổi Quý Dậu hợp làm ăn với tuổi nào?

 

Người sinh năm 1993 mệnh Kim, Thiên can Quý, địa chi Dậu, nam cung mệnh Đoài, nữ cung mệnh Cấn. Tuy là cùng năm sinh nhưng giữa nam và nữ lại có sự khác biệt về các yếu tố phong thủy, do đó việc xem tuổi làm ăn cũng sẽ có sự khác biệt về hai giới.  Vậy Quý Dậu nam mạng hợp tuổi nào làm ăn? Dưới đây là các tuổi hợp làm ăn với nam mạng tuổi 1993:
 

Năm sinh

Ngũ hành

Thiên can

Địa chi

Cung mệnh

Niên mệnh

Điểm

1964

Kim - Hỏa => Tương Xung

Quý - Giáp => Tương Sinh

Dậu - Thìn => Lục Hợp

Đoài - Càn => Sinh Khí

Kim - Kim => Bình Hòa

7

1965

Kim - Hỏa => Tương Xung

Quý - Ất => Tương Sinh

Dậu - Tỵ => Tam Hợp

Đoài - Đoài => Phục Vị

Kim - Kim => Bình Hòa

7

1966

Kim - Thủy => Tương Sinh

Quý - Bính => Bình Hòa

Dậu - Ngọ => Lục Hình

Đoài - Cấn => Diên Niên

Kim - Thổ => Tương Sinh

7

1969

Kim - Thổ => Tương Sinh

Quý - Kỷ => Bình Hòa

Dậu - Dậu => Tự Hình

Đoài - Khôn => Thiên Y

Kim - Thổ => Tương Sinh

7

1974

Kim - Thủy => Tương Sinh

Quý - Giáp => Tương Sinh

Dậu - Dần => Tứ Tuyệt

Đoài - Đoài => Phục Vị

Kim - Kim => Bình Hòa

7

1975

Kim - Thủy => Tương Sinh

Quý - Ất => Tương Sinh

Dậu - Mão => Lục Xung

Đoài - Cấn => Diên Niên

Kim - Thổ => Tương Sinh

8

1983

Kim - Thủy => Tương Sinh

Quý - Quý => Bình Hòa

Dậu - Hợi => Bình Hòa

Đoài - Đoài => Phục Vị

Kim - Kim => Bình Hòa

7

1984

Kim - Kim => Bình Hòa

Quý - Giáp => Tương Sinh

Dậu - Tý => Lục Phá

Đoài - Cấn => Diên Niên

Kim - Thổ => Tương Sinh

7

1990

Kim - Thổ => Tương Sinh

Quý - Canh => Tương Sinh

Dậu - Ngọ => Lục Hình

Đoài - Cấn => Diên Niên

Kim - Thổ => Tương Sinh

8

1991

Kim - Thổ => Tương Sinh

Quý - Tân => Tương Sinh

Dậu - Mùi => Bình Hòa

Đoài - Càn => Sinh Khí

Kim - Kim => Bình Hòa

8

1996

Kim - Thủy => Tương Sinh

Quý - Bính => Bình Hòa

Dậu - Tý => Lục Phá

Đoài - Khôn => Thiên Y

Kim - Thổ => Tương Sinh

7

1999

Kim - Thổ => Tương Sinh

Quý - Kỷ => Bình Hòa

Dậu - Mão => Lục Xung

Đoài - Cấn => Diên Niên

Kim - Thổ => Tương Sinh

7

2000

Kim - Kim => Bình Hòa

Quý - Canh => Tương Sinh

Dậu - Thìn => Lục Hợp

Đoài - Càn => Sinh Khí

Kim - Kim => Bình Hòa

8

2001

Kim - Kim => Bình Hòa

Quý - Tân => Tương Sinh

Dậu - Tỵ => Tam Hợp

Đoài - Đoài => Phục Vị

Kim - Kim => Bình Hòa

8

2004

Kim - Thủy => Tương Sinh

Quý - Giáp => Tương Sinh

Dậu - Thân => Bình Hòa

Đoài - Khảm => Họa Hại

Kim - Thủy => Tương Sinh

7

2005

Kim - Thủy => Tương Sinh

Quý - Ất => Tương Sinh

Dậu - Dậu => Tự Hình

Đoài - Khôn => Thiên Y

Kim - Thổ => Tương Sinh

8


Xem thêm:
 

 

2. Nữ 1993 hợp với tuổi nào làm ăn?


Dưới đây là những tuổi hợp làm ăn với Quý Dậu nữ mạng, kết hợp làm ăn với những tuổi này thì thuận buồm xuôi gió, kinh doanh phát đạt.
 

Năm sinh

Ngũ hành

Thiên can

Địa chi

Cung mệnh

Niên mệnh

Điểm

1965

Kim - Hỏa => Tương Xung

Quý - Ất => Tương Sinh

Dậu - Tỵ => Tam Hợp

Cấn - Cấn => Phục Vị

Thổ - Thổ => Bình Hòa

7

1966

Kim - Thủy => Tương Sinh

Quý - Bính => Bình Hòa

Dậu - Ngọ => Lục Hình

Cấn - Đoài => Diên Niên

Thổ - Kim => Tương Sinh

7

1967

Kim - Thủy => Tương Sinh

Quý - Đinh => Tương Xung

Dậu - Mùi => Bình Hòa

Cấn - Càn => Thiên Y

Thổ - Kim => Tương Sinh

7

1971

Kim - Kim => Bình Hòa

Quý - Tân => Tương Sinh

Dậu - Hợi => Bình Hòa

Cấn - Khôn => Sinh Khí

Thổ - Thổ => Bình Hòa

7

1974

Kim - Thủy => Tương Sinh

Quý - Giáp => Tương Sinh

Dậu - Dần => Tứ Tuyệt

Cấn - Cấn => Phục Vị

Thổ - Thổ => Bình Hòa

7

1975

Kim - Thủy => Tương Sinh

Quý - Ất => Tương Sinh

Dậu - Mão => Lục Xung

Cấn - Đoài => Diên Niên

Thổ - Kim => Tương Sinh

8

1976

Kim - Thổ => Tương Sinh

Quý - Bính => Bình Hòa

Dậu - Thìn => Lục Hợp

Cấn - Càn => Thiên Y

Thổ - Kim => Tương Sinh

9

1977

Kim - Thổ => Tương Sinh

Quý - Đinh => Tương Xung

Dậu - Tỵ => Tam Hợp

Cấn - Khôn => Sinh Khí

Cấn - Khôn => Sinh Khí

7

1983

Kim - Thủy => Tương Sinh

Quý - Quý => Bình Hòa

Dậu - Hợi => Bình Hòa

Cấn - Cấn => Phục Vị

Thổ - Thổ => Bình Hòa

7

1984

Kim - Kim => Bình Hòa

Quý - Giáp => Tương Sinh

Dậu - Tý => Lục Phá

Cấn - Đoài => Diên Niên

Thổ - Kim => Tương Sinh

7

1985

Kim - Kim => Bình Hòa

Quý - Ất => Tương Sinh

Dậu - Sửu => Tam Hợp

Cấn - Càn => Thiên Y

Thổ - Kim => Tương Sinh

9

1991

Kim - Thổ => Tương Sinh

Quý - Tân => Tương Sinh

Dậu - Mùi => Bình Hòa

Cấn - Ly => Họa Hại

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

7

2000

Kim - Kim => Bình Hòa

Quý - Canh => Tương Sinh

Dậu - Thìn => Lục Hợp

Cấn - Ly => Họa Hại

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

7

2001

Kim - Kim => Bình Hòa

Quý - Tân => Tương Sinh

Dậu - Tỵ => Tam Hợp

Cấn - Cấn => Phục Vị

Thổ - Thổ => Bình Hòa

8

2004

Kim - Thủy => Tương Sinh

Quý - Giáp => Tương Sinh

Dậu - Thân => Bình Hòa

Cấn - Khôn => Sinh Khí

Thổ - Hỏa => Bình Hòa

8

 

Xem cây phong thủy hợp tuổi Quý Dậu thu hút vượng khí

III. Xem tuổi Quý Dậu hợp với nghề gì? Năm 2024 làm ăn được không?

 

Tuổi Quý Dậu hợp làm các nghề như sửa chữa máy móc, luyện kim, kinh doanh vàng bạc, đá quý, vật liệu xây dựng, bán công cụ sản xuất, trồng trọt, nông nghiệp, bất động sản, kiến trúc… 
 

Ngoài việc xác định nam nữ 1993 hợp với tuổi nào làm ăn và xác định nghề nghiệp phù hợp thì việc xem tử vi năm 2024 về công việc làm ăn cũng khá quan trọng giúp cho quý bạn có cái nhìn tổng quan nhất, từ đó có định hướng phù hợp giúp việc làm ăn suôn sẻ hơn. Cụ thể việc làm ăn của tuổi Quý Dậu năm 2024.
 

1. Xem tuổi Quý Dậu nam mạng năm 2024 làm ăn được không? 

 

Nam sinh năm Quý Dậu năm 2024 làm ăn có nhiều tiến triển, gặp quý nhân phù trợ. Vì vậy, công việc hanh thông, gặt hái một số thành tựu nhất định. Đây sẽ là tiền đề để những người này tiếp tục phát triển hơn nữa kế hoạch, dự định mà bản thân đã vạch ra.
 

Hình xăm hợp tuổi 1993 mang năng lượng phong thủy cát lợi

2. Nữ mạng tuổi Quý Dậu năm 2024 làm ăn tốt không? 

 

Nữ mạng tuổi Quý Dậu trong năm 2024 gặp khá nhiều khó khăn, trắc trở. Tuy nhiên, nếu nỗ lực sẽ vượt qua và gặt hái thành công. Do đó, những người này không nên nản chí vì quả ngọt còn ở phía trước.
 

Có thể bạn quan tâm:

 

Những nội dung mà chuyên gia phân tích về  tuổi hợp làm ăn với Quý Dậu mong rằng có thể giúp người sinh năm 1993 “chọn mặt gửi vàng” đúng người hợp tuổi làm ăn. Con đường kinh doanh thành hay bại phần nào nằm ở quyết định chọn đối tác của quý vị.
 

Chuyên gia phong thủy Duy Linh cùng các công sự của mình vẫn luôn không ngừng nghiên cứu tổng hợp đầy đủ và chính xác những thông tin mà khách hàng vẫn đang tìm kiếm về lĩnh vực phong thủy, tử vi, xem ngày. Nếu muốn tư vấn trực tiếp và nhanh nhất, quý bạn hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 0705 806 666.

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

BẢNG TRA TỬ VI 2024

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh:

Xem bói