XEM TỬ VI CÁC TUỔI NĂM 2019

Chọn tuổi xông đất năm 2019 cho tuổi Tân Hợi - để gia chủ Tài Lộc Nhân Đôi

Hiển thị/ Ẩn MỤC LỤC

Chuyên mục xem nhiều nhất

 

BÀN VỀ XEM TUỔI XÔNG ĐẤT NĂM 2019 CHO TUỔI TÂN HỢI SINH NĂM (1971)

 

Bước sang năm 2019, tuổi Tân Hợi sẽ gặp hạn Thái Tuế. Bên cạnh góc độ Tử Vi thì việc quan tâm lựa chọn người xông nhà, mở hàng cũng rất quan trọng. Nó có ý nghĩa tạo nên sự mở đầu tốt đẹp cho cả năm hanh thông, thuận lợi. Vì Vậy, trong bài viết này tôi sẽ luận chi tiết Xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Tân Hợi 1971 cũng như chọn tuổi mở hàng cho tuổi Tân Hợi năm 2019 Kỷ Hợi.

 

 

Chủ nhà tuổi Tân Hợi chọn người xông đất 2019 thì nên tránh các tuổi Đại Kỵ

 

Muốn chọn được tuổi xông nhà phù hợp, trước tiên ta cần biết các tuổi kỵ với bản thân và năm sắp tới để tránh đi. Sau đây là 6 Tuổi kỵ với gia chủ Tân Hợi chọn người xông nhà năm 2019 thì tuyệt đối phải tránh, bao gồm những tuổi:

 

1.    Tuổi Đinh Tỵ 1977

2.    Tuổi Bính Thân 1956

3.    Tuổi Ất Tỵ 1965

4.    Tuổi Bính Tuất 2006, 1946

5.    Tuổi Giáp Thân 1944, 2004

→ Các tuổi trên đều có sự xung khắc, hình hại về địa chi, tương khắc về ngũ hành thiên can và ngũ hành nạp âm nên bất lợi vô cùng

 

TRA CỨU: SỐ ĐIỆN THOẠI PHONG THỦY HỢP MỆNH ]

 

 

Khám Phá xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Tân Hợi 1971

 

Lưu ý:

1. Dưới đây là các tuổi TỐT để Xem Tuổi Xông Nhà cho tuổi Tân Hợi năm 2019 (Âm Lịch năm Kỷ Hợi).

2. Trả lời câu hỏi: Tuổi Tân Hợi hợp tuổi nào để khai chương cửa hàng đầu năm 2019 - cũng chính là người hợp tuổi xông đất xông nhà 2019. Vì thế để thuận tiện khi nhờ người xông đất xem tuổi mở hàng cho tuổi 1971, thì quý bạn tuổi 1971 Tân Hợi nên nhờ và chọn các tuổi VÀNG dưới đây vừa Xông Nhà - Xông Đất - Mở Hàng khai trương đầu năm 2019 cho thuận tiện.

3. Sau khi chọn được tuổi đẹp để xông nhà xông đất cho tuổi 1971, quý vị có thể xem thêm cho người thân bạn bè tại công cụ ​ [ CHỌNTUỔI XÔNG NHÀ NĂM 2019 ] - Nghe Chuyên Gia Phong Thủy Duy Linh bình giải.

 

Xem tuổi Xông Nhà cho tuổi Tân Hợi năm 2019 - chọn Tuổi Kỷ Dậu 1969

Ngũ hành

- Tuổi Kỷ Dậu nạp âm là Đại Dịch Thổ tương sinh ngũ hành nạp âm Thoa Xuyến Kim của chủ nhà (2 điểm)

- Ngũ hành nạp âm năm Kỷ Hợi là Bình Địa Mộc khắc ngũ hành nạp âm Địa Dịch Thổ của năm Kỷ Dậu (0 điểm)

Thiên can

- Can Kỷ thuộc hành Thổ tương hòa với Thiên can năm Kỷ Hợi (1 điểm)

- Can Kỷ thuộc hành Thổ tương sinh can Tân thuộc hành Kim (2 điểm)

Địa chi

- Chi Dậu và chi Hợi của năm hạn và tuổi gia chủ không gặp hình xung khắc hại, tại vị trí này còn có sao lộc tồn và phúc tinh hội tụ mạnh nên cát lợi vô cùng (2 điểm)

[ Tổng điểm 07/ 12 – Khá tốt ]

→ Đây là tuổi cực tốt để chọn tuổi xông đất năm 2019 cho tuổi Tân Hợi điểm tốt 7/12 điểm

 

Chủ nhà tuổi Tân Hợi chọn người xông đất 2019 - Tuổi Mậu tý 1948, 2008

Ngũ hành

- Ngũ hành nạp âm năm Kỷ Hợi là Bình Địa Mộc tương sinh ngũ hành nạp âm Tích Lịch Hỏa của năm Mậu Tý (2 điểm)

- Ngũ hành nạp âm Tích Lịch Hỏa khắc ngũ hành nạp âm Thoa Xuyến Kim của gia chủ Tân Hợi (0 điểm)

Thiên can

- Can Mậu và can Kỷ đều thuộc hành Thổ tương hòa với nhau (1 điểm)

- Can Mậu thuộc hành Thổ tương sinh can Tân thuộc hành Kim (2 điểm)

Địa chi

- Chi Tý và chi Hợi không có sự hình xung khắc hại, đối với năm hạn và tuổi gia chủ đều rất bảo đảm (2 điểm)

[ Tổng điểm 07/ 12 – Khá tốt ]

→ Chúc mừng bạn vì đây là điểm tốt để xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Tân Hợi 1971 điểm đạt 7/12

 

Tuổi Tân Hợi chọn người xông nhà năm 2019 - Tuổi Canh Tý 1960

Ngũ hành

- Ngũ hành nạp âm năm Canh Tý là Bích Thượng Thổ tương sinh nạp âm Thoa Xuyến Kim của gia chủ Tân Hợi (2 điểm)

- Ngũ hành nạp âm năm Kỷ Hợi là Bình Địa Mộc khắc nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Canh Tý (0 điểm)

Thiên can

- Can Canh và can Tân của tuổi gia chủ đều thuộc hành Kim nên tương hòa (1 điểm)

- Can Kỷ năm hạn thuộc hành Thổ tương sinh can canh thuộc hành Kim (2 điểm)

Địa chi

- Chi Tý không có sự hình xung khắc hại đối với chi Hợi (tuổi gia chủ và năm 2019), hơn nữa, vị trí cung Tý lại là vị trí của các sao cát tinh nên gặp nhiều may mắn với người tuổi này (2 điểm)

[ Tổng điểm 07/ 12 – Khá tốt ]

→ Đây là tuổi rất tốt để chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Tân Hợi điểm tốt 7/12 điểm

 

Chọn tuổi mở hàng cho tuổi Tân Hợi nữ mạng, nam mạng 2019 - Tuổi Hợp Mậu Dần 1998

Ngũ hành

- Năm Kỷ Hợi nạp âm là Bình Địa Mộc khắc mệnh Thổ của tuổi Mậu Dần (0 điểm)

- Mệnh Thổ của tuổi Mậu Dần tương sinh mệnh Kim của gia chủ Tân Hợi (2 điểm)

Thiên can

- Can Mậu thuộc hành Thổ tương hòa với can Kỷ (thuộc hành Thổ) của năm 2019 (1 điểm)

- Can Mậu thuộc hành Thổ tương sinh can Tân thuộc hành Kim của gia chủ (2 điểm)

Địa chi

- Chi Dần nhị hợp với chi Hợi (tuổi gia chủ và năm 2019) (4 điểm)

[ Tổng điểm 09/ 12 – Khá tốt ]

→ Chúc mừng bạn vì đây là điểm rất tốt để xem tuổi xông đất năm 2019 cho tuổi Tân Hợi 1971 điểm đạt 9/12

 

Chủ đề dành riêng cho tuổi Tân Hợi 1971

Xem tử vi tuổi Tân Hợi năm 2019 nam mạng

Xem tử vi tuổi Tân Hợi năm 2019 nữ mạng

 

Xem tuổi Xông Đất cho tuổi Tân Hợi năm 2019 - chọn tuổi hợp Kỷ Mão 1999

Ngũ hành

- Mệnh Thổ của tuổi Kỷ Mão tương sinh mệnh Kim của gia chủ Tân Hợi (2 điểm)

- Nạp âm năm Kỷ Hợi là Bình Địa Mộc khắc mệnh thổ của tuổi Kỷ Mão (0 điểm)

Thiên can

- Can Kỷ của vị khách và can Kỷ năm 2019 đều thuộc hành Thổ, tương hòa (1 điểm)

- Can Kỷ của vị khách thuộc hành Thổ tương sinh can Tân thuộc hành Kim của gia chủ (2 điểm)

Địa chi

- Chi Mão tam hợp với chi Hợi năm 2019 và tuổi gia chủ (4 điểm)

[ Tổng điểm 09/ 12 - Tốt]

→ Đây là tuổi tốt để chọn người xông nhà năm 2019 cho tuổi Tân Hợi điểm tốt 9/12 điểm

 

Chọn tuổi Xông Nhà năm 2019 cho tuổi Tân Hợi - tuổi Hợp Kỷ Mùi 1979

Ngũ hành

- Năm Kỷ Hợi ngũ hành nạp âm thuộc Mộc tương sinh mệnh Hỏa của tuổi Kỷ Mùi (2 điểm)

- Mệnh Hỏa của tuổi Kỷ Mùi khắc mệnh kim của gia chủ Tân Hợi (0 điểm)

Thiên can

- Can Kỷ thuộc hành Thổ tương hòa với thiên can năm Kỷ Hợi (1 điểm)

- Can Kỷ thuộc hành Thổ tương sinh can Tân thuộc hành Kim của gia chủ (2 điểm)

Địa chi

Chi Mùi tam hợp với chi Hợi của năm Kỷ Hợi và tuổi gia chủ (4 điểm)

[ Tổng điểm 09/ 12 - Khá tốt]

→ Chúc mừng bạn vì đây là điểm tốt để xem tuổi xông đất cho tuổi Tân Hợi năm 2019 điểm đạt 9/12

 

Chọn người mở hàng cho tuổi Tân Hợi năm 2019 - Tuổi Hợp Canh Dần 1950, 2010

Ngũ hành

- Tuổi Canh Dần mệnh Mộc tương hòa với nạp âm Bình Địa Mộc của năm Kỷ Hợi (1 điểm)

- Mệnh Kim của gia chủ khắc mệnh mộc của tuổi Canh Dần (0 điểm)

Thiên Can

- Can Kỷ thuộc hành Thổ tương sinh can Canh thuộc hành Kim (2 điểm)

- Can Canh và can Tân thuộc hành Kim tương hòa (1 điểm)

Địa chi

- Chi Dần nhị hợp với chi Hợi (của năm kỷ Hợi và tuổi gia chủ) (4 điểm)

[ Tổng điểm 08/ 12 - Khá Tốt ]

→ Đây là tuổi tốt để chọn người xông đất năm 2019 cho tuổi Tân Hợi điểm tốt 8/12 điểm

 

Đặc Biệt: Trúng số động đắc nhờ chọn sim hợp tuổi, vậy quý bạn sinh năm 1971 đã biết tuổi HỢI hợp phong thủy số điện thoại nào chưa, nếu chưa vào đây tra cứu:  SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI 1971 ]

 

Tuổi Tân Hợi chọn người xông đất năm 2019 - Tuổi hợp Tân Mão 1951, 2011

Ngũ hành

- Tuổi Tân Mão mệnh Mộc tương hòa với nạp âm Bình Địa mộc của năm Kỷ Hợi (1 điểm)

- Mệnh Kim của gia chủ khắc mệnh Mộc của tuổi Tân Mão (0 điểm)

Thiên can

- Can Tân thuộc hành Kim nên hai tuổi chủ khách tương hòa với nhau (1 điểm)

- Can Kỷ thuộc hành Thổ tương sinh can Tân thuộc hành Kim (2 điểm)

Địa chi

- Chi Mão tam hợp với chi Hợi (4 điểm)

[ Tổng điểm 08/ 12 - Tốt]

→ Chúc mừng bạn vì đây là điểm tốt để xem tuổi xông nhà cho tuổi Tân Hợi năm 2019 điểm đạt 9/12

 

Chủ nhà tuổi Tân Hợi chọn người xông nhà 2019 - Tuổi hợp Tân Mùi 1991

Ngũ hành

- Tuổi Tân mùi mệnh Thổ tương sinh mệnh Kim của gia chủ (2 điểm)

- Nạp âm năm Kỷ Hợi thuộc hành Mộc khắc mệnh Thổ (0 điểm)

Thiên can

- Can Tân của chủ và khách đều thuộc hành Kim tương hòa với nhau (1 điểm)

- Can Kỷ thuộc hành Thổ tương sinh can Tân thuộc hành Kim (2 điểm)

Địa chi

- Chi Mùi tam hợp với chi Hợi (4 điểm)

[ Tổng điểm 09/ 12 - Tốt ]

→ Chúc mừng bạn vì đây là điểm tốt để chọn người mở hàng cho tuổi Tân Hợi năm 2019 điểm đạt 9/12

 

Trên đây là 9 tuổi rất tốt để xông nhà - xông đất đầu năm 2019 tuổi Tân Hợi có thể lựa chọn. Nhưng sau khi xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Tân Hợi 1971 xong quý vị đừng quên xem hướng tốt cát vị xuất hành du xuân 2019. Ghi chú: trong bài viết này thầy Phong Thủy Duy Linh đã nói chi tiết về xem tuổi xông nhà năm 2019 cho gia chủ sinh năm 1971 Tân Hợi. Do đó, nếu quý vị muốn xem thầy luận giải thêm về tử vi tuổi 1971 Tân Hợi cho cả nam và nữ mạng về Vợ Chồng, Làm Ăn, Vận Mệnh năm 2019, Sức khỏe, Công Danh Sự Nghiệp… thì có thể tra cứu tại BÓI TỬ VI NĂM 2019 PHONG THỦY SỐ.

 

Chọn ngày tốt Xông Nhà, Mở Hàng khai xuân đầu năm 2019 cho tuổi Tân Hợi 1971

 

Xem ngày tốt hợp tuổi Tân Hợi 1971 để xông nhà xông đất 2019 Kỷ Hợi

 

- Trong ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán giờ Mão là giờ Hoàng Đạo nên rất tốt đối với việc xông nhà. Nếu vị khách đến từ phương Tây Bắc, Bắc, Đông thì càng cát lợi, thịnh vượng hơn. 

​- Tuy nhiên tuổi Tân Hợi khai trương ngày nào tốt 2019? Tuổi Tân Hợi 1971 cả nam và nữ mạng kinh doanh nên mở hàng vào những ngày sau đây. 

 

Xem ngày tốt mở hàng khai trương đầu năm 2019 hợp tuổi Tân Hợi 1971

 

Đối với những người kinh doanh có thể chọn những ngày giờ sau để khai trương, mở hàng

 

Ngày tốt khai trương, mở hàng đầu năm 2019

Ngày mùng 2 Tết – ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

+ Giờ Hoàng Đạo: Dần – Thìn – Tị -  Thân – Dậu – Hợi

Ngày mùng 4 Tết – ngày Thanh Long Hoàng Đạo

+ Giờ Hoàng Đạo: Tý – Sửu – Mão – Ngọ - Thân – Dậu

Ngày mùng 5 Tết – ngày Minh Đường Hoàng Đạo

+ Giờ Hoàng Đạo: Dần – Mão – Tị - Thân – Tuất – Hợi

Ngày mùng 8 Tết – ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

+ Giờ Hoàng Đạo: Dần – Thìn – Tị - Thân – Dậu – Hợi

Ngày mùng 9 Tết – ngày Kim Đường Hoàng Đạo

+ Giờ Hoàng Đạo: Sửu – Thìn – Ngọ - Mùi – Tuất – Hợi

→ Việc chọn người mở hàng và phương vị xuất phát của người đó giống với nội dung xông đất ở trên. Nên chọn giờ khai trương vào các giờ Hoàng Đạo. Ngoài ra, để Xem chi tiết ngày tốt khai trương cửa hàng thì mời tra cứu tại Xem ngày khai trương, mở hàng đầu năm 2019 cho gia chủ tuổi Tân Hợi 1971.

 

Hướng tốt xuất hành du xuân đầu năm 2019 mang lại cát lợi cho tuổi Tân Hợi

 

Các Hướng Xấu khi xuất hành du xuân đầu năm 2019

- Năm Kỷ Hợi sao Bát Bạch phi nhập trung cung nên tại phương vị Tây Bắc sẽ là vị trí của sao Cửu Tử. Sao Cửu Tử là sinh khí nhưng phương vị Tây Bắc đối với tuổi Tân Hợi sẽ gặp Thái Tuế. Nên hướng Tây Bắc xấu với việc xuất hành. Ngoài ra, phương vị Tây Nam là vị trí của sao Ngũ Hoàng bay tới cũng xấu đối với việc xuất hành du xuân

 

Các Hướng Cát Lợi cho gia chủ Tân Hợi xuất hành

- Tuổi Tân Hợi nên đi về trung tâm đông đúc của khu vực. Ứng với khu vực trung tâm, đông đúc là vị trí trung cung, sao Bát Bạch tọa tại đó nên cát khí bao la

- Các phương vị chính Đông, chính Bắc, chính Tây cũng đều mang lại may mắn đối với tuổi Tân Hợi trong năm tới. Các hướng tốt được tôi tham khảo tại công cụ Xem ngày tốt xuất hành đầu năm 2019.

 

Trên đây, là những thông tin được chắt lọc trong kho tàng bao la của nền học thuật phương Đông. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho các bạn những thông tin có giá trị về "Xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Tân hợi 1971", từ đó góp phần giúp quý bạn chọn tuổi mở hàng cho tuổi Tân Hợi năm 2019 để cho cuộc sống của các bạn thành công, tốt đẹp hơn và luôn gặp may mắn khi chọn đúng người - đúng thời điểm.

 

CHUYÊN GIA: PHONG THỦY DUY LINH

 

Xem TỬ VI 2019 - Giải vận hạn - Kích tài lộc


Thư viện