Tuổi Canh Thân làm ăn hợp với tuổi nào để phát tài phát lộc

Thứ 2, 12/2/2024 - 12:08

Bạn muốn biết về tuổi Canh Thân hợp với tuổi nào trong làm ăn, người tuổi Canh Thân hợp làm ăn với tuổi nào ? Nên tìm những người nào hợp tác để mang lại nhiều lợi lộc hơn, cơ hội thành công cao hơn. Người tuổi Canh Thân là người đa tài, đa nghề, giỏi nhưng thiếu sự kiên trì nên công việc thường thay đổi. Chính vì vậy Canh Thân 1980 thường có cái tôi rất cao, đôi khi tự tin hơi quá, cho mình là giỏi nhất nên thỉnh thoảng hay đề ra những kế hoạch quá sức bản thân. 
 

Thông tin về người tuổi 1980:
 

Năm sinh âm lịch:

1980

Xem mệnh ngũ hành:

Thạch lựu Mộc ( mệnh Mộc )

Thiên can:

Canh

Địa chi:

Thân

Cung mệnh:

Khôn

Niên mệnh năm sinh:

Thổ

 

I. Luận giải sinh năm 1980 hợp làm ăn với tuổi nào?

 

Việc xác định người tuổi Canh Thân hợp làm ăn với người tuổi nào cần được dựa trên nhiều yếu tố như năm sinh, ngũ hành, thiên can, Địa chi, Cung mệnh, Niên mệnh. Bài viết sẽ chỉ cung cấp những tuổi phù hợp với người sinh năm 1980 khi hợp tác làm ăn (đạt từ 7 điểm trở lên, tính từ thang điểm 10).
 

1. Bói Nam tuổi Canh Thân hợp làm ăn với tuổi nào?


Nam mạng tuổi Canh Thân hợp làm ăn với những tuổi: Bính Thân - 1956, Đinh Dậu - 1957, Mậu Tuất - 1958, Giáp Thìn - 1964, Bính Ngọ - 1966, Nhâm Tý - 1972, Quý Sửu - 1973, Mậu Ngọ - 1978, Nhâm Tuất - 1982, Quý Hợi - 1983, Nhâm Thân - 1992
 

 


Cụ thể, điểm đánh giá về mức độ phù hợp khi tuổi Canh Thân  làm ăn giữa Nam và các tuổi trên như sau:

 

1.1 Nam tuổi Canh Thân hợp tuổi làm ăn Bính Thân

 

Mệnh

Mộc - Hỏa -> Tương Sinh

Thiên can

Canh - Bính -> Bình Hòa

Địa chi

Thân - Thân -> Bình Hòa

Cung mệnh

Khôn - Đoài -> Thiên Y

Niên mệnh năm sinh

Thổ - Kim -> Tương Sinh

ĐIỂM

8

 

1.2 Tuổi Canh Thân nam mạng làm ăn hợp với tuổi Đinh Dậu

 

Mệnh

Mộc - Hỏa -> Tương Sinh

Thiên can

Canh - Đinh -> Bình Hòa

Địa chi

Thân - Dậu -> Bình Hòa

Cung mệnh

Khôn - Cấn -> Sinh Khí

Niên mệnh năm sinh

Thổ - Thổ -> Bình Hòa

ĐIỂM

7

 

1.3 Nam tuổi Canh Thân hợp làm ăn với tuổi Mậu Tuất 1958

 

Mệnh

Mộc - Mộc -> Bình Hòa

Thiên can

Canh - Mậu -> Tương Sinh

Địa chi

Thân - Tuất -> Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Khôn - Ly -> Ngũ Quỷ

Niên mệnh năm sinh

Thổ - Hỏa -> Tương Sinh

ĐIỂM

7

 

1.4 Tuổi Canh Thân nam mạng hợp tuổi làm ăn Giáp Thìn 1964

 

Mệnh

Mộc - Hỏa -> Tương Sinh

Thiên can

Canh - Giáp -> Tương Xung

Địa chi

Thân - Thìn -> Tam Hợp

Cung mệnh

Khôn - Càn -> Diên Niên

Niên mệnh năm sinh

Thổ - Kim -> Tương Sinh

ĐIỂM

8

 

1.5 Nam mạng tuổi Canh Thân làm ăn hợp với tuổi Bính Ngọ 1966

 

Mệnh

Mộc - Thủy -> Tương Sinh

Thiên can

Canh - Bính -> Bình Hòa

Địa chi

Thân - Ngọ -> Bình Hòa

Cung mệnh

Khôn - Cấn -> Sinh Khí

Niên mệnh năm sinh

Thổ - Thổ -> Bình Hòa

ĐIỂM

7

 

1.6 Nam tuổi Canh Thân hợp tuổi Nhâm Tý 1972 trong làm ăn 

 

Mệnh

Mộc - Mộc -> Bình Hòa

Thiên can

Canh - Nhâm -> Tương Sinh

Địa chi

Thân - Tý -> Tam Hợp

Cung mệnh

Khôn - Cấn -> Sinh Khí

Niên mệnh năm sinh

Thổ - Thổ -> Bình Hòa

ĐIỂM

8

 

1.7 Tuổi Canh Thân nam mạng hợp làm ăn với tuổi Quý Sửu 1973

 

Mệnh

Mộc - Mộc -> Bình Hòa

Thiên can

Canh - Quý -> Tương Sinh

Địa chi

Thân - Sửu -> Bình Hòa

Cung mệnh

Khôn - Càn -> Diên Niên

Niên mệnh năm sinh

Thổ - Kim -> Tương Sinh

ĐIỂM

8

 

1.8 Tuổi Canh Thân nam mạng làm ăn hợp với tuổi Mậu Ngọ 1978

 

Mệnh

Mộc - Hỏa -> Tương Sinh

Thiên can

Canh - Mậu -> Tương Sinh

Địa chi

Thân - Ngọ -> Bình Hòa

Cung mệnh

Khôn - Khôn -> Phục Vị

Niên mệnh năm sinh

Thổ - Thổ -> Bình Hòa

ĐIỂM

8

 

1.9 Nam mạng tuổi Canh Thân hợp tuổi Nhâm Tuất 1982 trong làm ăn

 

Mệnh

Mộc - Thủy -> Tương Sinh

Thiên can

Canh - Nhâm -> Tương Sinh

Địa chi

Thân - Tuất -> Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Khôn - Càn -> Diên Niên

Niên mệnh năm sinh

Thổ - Kim -> Tương Sinh

ĐIỂM

10

 

1.10 Tuổi Canh Thân nam mạng hợp làm ăn với tuổi Quý Hợi 1983

 

Mệnh

Mộc - Thủy -> Tương Sinh

Thiên can

Canh - Quý -> Tương Sinh

Địa chi

Thân - Hợi -> Lục Hình

Cung mệnh

Khôn - Đoài -> Thiên Y

Niên mệnh năm sinh

Thổ - Kim -> Tương Sinh

ĐIỂM

8

 

1.11 Nam giới tuổi Canh Thân hợp tuổi làm ăn Nhâm Thân 1992

 

Mệnh

Mộc - Kim -> Tương Xung

Thiên can

Canh - Nhâm -> Tương Sinh

Địa chi

Thân - Thân -> Bình Hòa

Cung mệnh

Khôn - Đoài -> Thiên Y

Niên mệnh năm sinh

Thổ - Kim -> Tương Sinh

ĐIỂM

7

 

2. Mạng nữ Canh Thân tuổi 1980 hợp làm ăn với tuổi nào?


Nữ Canh Thân hợp làm ăn với các tuổi sau: Nhâm Thìn - 1952, Ất Mùi - 1955, Giáp Thìn - 1964, Nhâm Tý - 1972, Quý Sửu - 1973, Mậu Ngọ - 1978, Kỷ Mùi - 1979, Tân Dậu - 1981, Nhâm Tuất - 1982, Mậu Thìn - 1988
 


Cụ thể, điểm đánh giá về mức độ phù hợp giữa Nữ tuổi Canh Thân làm ăn  và các tuổi trên như sau:

2.1 Nữ mạng tuổi Canh Thân hợp làm ăn với tuổi Nhâm Thìn 1952

 

Mệnh

Mộc - Thủy -> Tương Sinh

Thiên can

Canh - Nhâm -> Tương Sinh

Địa chi

Thân - Thìn -> Tam Hợp

Cung mệnh

Tốn - Chấn -> Diên Niên

Niên mệnh năm sinh

Mộc - Mộc -> Bình Hòa

ĐIỂM

9

 

2.2 Tuổi Canh Thân nữ làm ăn hợp với tuổi Ất Mùi 1955

 

Mệnh

Mộc - Kim -> Tương Xung

Thiên can

Canh - Ất -> Tương Hợp

Địa chi

Thân - Mùi -> Bình Hòa

Cung mệnh

Tốn - Ly -> Thiên Y

Niên mệnh năm sinh

Mộc - Hỏa -> Tương Sinh

ĐIỂM

7

 

2.3 Nữ mạng tuổi Canh Thân hợp tuổi Giáp Thìn 1964 trong làm ăn 

 

Mệnh

Mộc - Hỏa -> Tương Sinh

Thiên can

Canh - Giáp -> Tương Xung

Địa chi

Thân - Thìn -> Tam Hợp

Cung mệnh

Tốn - Ly -> Thiên Y

Niên mệnh năm sinh

Mộc - Hỏa -> Tương Sinh

ĐIỂM

8

 

2.4 Tuổi Canh Thân nữ làm ăn hợp với tuổi Nhâm Tý 1972

 

Mệnh

Mộc - Mộc -> Bình Hòa

Thiên can

Canh - Nhâm -> Tương Sinh

Địa chi

Thân - Tý -> Tam Hợp

Cung mệnh

Tốn - Khảm -> Sinh Khí

Niên mệnh năm sinh

Mộc - Thủy -> Tương Sinh

ĐIỂM

9

 

2.5 Tuổi Canh Thân nữ mạng hợp làm ăn với tuổi Quý Sửu 1973

 

Mệnh

Mộc - Mộc -> Bình Hòa

Thiên can

Canh - Quý -> Tương Sinh

Địa chi

Thân - Sửu -> Bình Hòa

Cung mệnh

Tốn - Ly -> Thiên Y

Niên mệnh năm sinh

Mộc - Hỏa -> Tương Sinh

ĐIỂM

8

 

2.6 Nữ tuổi Canh Thân hợp tuổi Mậu Ngọ 1978 trong làm ăn

 

Mệnh

Mộc - Hỏa -> Tương Sinh

Thiên can

Canh - Mậu -> Tương Sinh

Địa chi

Thân - Ngọ -> Bình Hòa

Cung mệnh

Tốn - Tốn -> Phục Vị

Niên mệnh năm sinh

Mộc - Mộc -> Bình Hòa

ĐIỂM

8

 

2.7 Tuổi Canh Thân nữ làm ăn hợp với tuổi Kỷ Mùi 1979

 

Mệnh

Mộc - Hỏa -> Tương Sinh

Thiên can

Canh - Kỷ -> Tương Sinh

Địa chi

Thân - Mùi -> Bình Hòa

Cung mệnh

Tốn - Chấn -> Diên Niên

Niên mệnh năm sinh

Mộc - Mộc -> Bình Hòa

ĐIỂM

8

 

2.8 Nữ giới tuổi Canh Thân hợp làm ăn với tuổi Tân Dậu 1981

 

Mệnh

Mộc - Mộc -> Bình Hòa

Thiên can

Canh - Tân -> Bình Hòa

Địa chi

Thân - Dậu -> Bình Hòa

Cung mệnh

Tốn - Khảm -> Sinh Khí

Niên mệnh năm sinh

Mộc - Thủy -> Tương Sinh

ĐIỂM

7

 

2.9 Nữ mạng tuổi Canh Thân hợp tuổi Nhâm Tuất làm ăn 

 

Mệnh

Mộc - Thủy -> Tương Sinh

Thiên can

Canh - Nhâm -> Tương Sinh

Địa chi

Thân - Tuất -> Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Tốn - Ly -> Thiên Y

Niên mệnh năm sinh

Mộc - Hỏa -> Tương Sinh

ĐIỂM

10

 

2.10 Tuổi Canh Thân nữ mạng làm ăn hợp với tuổi Mậu Thìn 1988

 

Mệnh

Mộc - Mộc -> Bình Hòa

Thiên can

Canh - Mậu -> Tương Sinh

Địa chi

Thân - Thìn -> Tam Hợp

Cung mệnh

Tốn - Chấn -> Diên Niên

Niên mệnh năm sinh

Mộc - Mộc -> Bình Hòa

ĐIỂM

8

 

Xem tuổi Mậu Thìn 1988 hợp làm ăn vớii tuổi nào?

Lưu ý: Trên đây là các tuổi tính theo âm lịch 12 con giáp, Để biết chi tiết năm sinh dương lịch cụ thể của từng tuổi hợp làm ăn với Canh Thân thì mời quý vị nhập đày đủ thông tin ở dưới đây để được luận giải chính xác nhất:  Xem tuổi làm ăn chi tiết 60 tuổi Hoa Giáp

 

II. Năm 2024 nam nữ tuổi Canh Thân làm ăn được không?

 

1. Nam tuổi Canh Thân năm nay làm ăn được không? 


Năm nay có thể nói mọi thứ đều suôn sẻ, công việc làm ăn tiến tới, nhiều may mắn, công việc cũng như sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, Tài lộc bình bình.
 

2. Nữ tuổi Canh Thân năm nay buôn bán được không?


Đây là năm công việc làm ăn của bản mệnh không được thuận lợi, gặp khó khăn, nhiều trở ngại. Nếu có ý định đầu tư tiền bạc vào công việc làm ăn thì nên cẩn trọng tính toán kỹ lưỡng
 

Có thể bạn quan tâm:

 

III. Xem tuổi Canh Thân 1980 hợp với nghề gì?


Với bản mệnh là Mộc, người sinh năm 1980 nên ưu tiên lựa chọn những nghề nghiệp và lĩnh vực kinh doanh thuộc hành Mộc trước nhất. Ví dụ như: Bác sĩ Đông y; nghề chế tác, buôn bán các sản phẩm từ mây tre đan, gỗ; nghề sản xuất, buôn bán vải vóc, tơ lụa, hương liệu; nghề liên quan đến nông nghiệp; nghề liên quan đến sản xuất, phân phối vật liệu xây dựng …
 

IV. Màu sắc và hướng đặt bàn làm việc cho tuổi Canh Thân:

Màu hợp với tuổi Canh Thân: Đen, xanh biển đậm, xanh lục hồng cánh sen nhạt, sẽ tạo sự yên bình, tăng thêm dưỡng khí, sức khỏe. Xem thêm: Tuổi Canh Thân hợp với màu nào để mua xe, sơn nhà...

Hướng đặt bàn làm việc cho tuổi Canh Thân: Đối với Nam giới đặt bàn làm việc nhìn hướng Tây - Bắc, đối với nữ giới đặt bàn làm việc nhìn hướng Tây - Nam. Để biết chính xác phong thủy làm việc cho tuổi Canh Thân cả nam và nữ mạng thì quý bạn nên xem tuổi Canh Thân hợp hướng làm việc nào.


Tuổi Canh Thân hợp làm ăn với tuổi nào đã được chúng tôi giải đáp.  Cạnh tranh trên thương trường chưa bao giờ là điều đơn giản. Để có được thành công, đòi hỏi bạn phải không ngừng nỗ lực và phấn đấu. Ngoài năng lực của bản thân, thành công của bạn đôi khi còn cần đến sự trợ giúp từ các yếu tố phong thủy như việc xem tuổi làm ăn trong năm có tốt không, tuổi của mình hợp với người nào…Dưới góc độ của các chuyên gia phong thủy, bài viết trên cung cấp tới bạn thông tin về tuổi Canh Thân làm ăn để công việc được thuận lợi, phát tài phát lộc. Dựa trên các thông tin này, hy vọng bạn sẽ có những quyết định đúng đắn cho mình trên con đường kinh doanh.

Chuyên gia phong thủy Duy Linh cùng các công sự của mình vẫn luôn không ngừng nghiên cứu tổng hợp đầy đủ và chính xác những thông tin mà khách hàng vẫn đang tìm kiếm về lĩnh vực phong thủy, tử vi, xem ngày. Nếu muốn tư vấn trực tiếp và nhanh nhất, quý bạn hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 0705 806 666.

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

BẢNG TRA TỬ VI 2024

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh:

Xem bói