Xem tuổi Quý Hợi 1983 hợp làm ăn với tuổi nào?

Thứ 3, 6/2/2024 - 16:40

Những người tuổi Quý Hợi 1983 là người có trực giác tốt, quyết đoán trong công việc. Vậy những người này hợp làm ăn với tuổi nào. Năm 2024 người tuổi quý hợi hợp làm ăn với tuổi nào để thực hiện các thay đổi lớn không trong việc làm ăn kinh doanh. Tất cả sẽ được luận giải cùng bài viết sau.
 

 

I. Tổng quan về  tuổi quý hợi làm ăn hợp với tuổi nào?

 

1. Xác định tuổi quý hợi hợp làm ăn với tuổi nào thông qua yếu tố gì?


Để xác định người tuổi 1983 hợp làm ăn với tuổi nào cần phải tìm hiểu thông qua các yếu tố về mạng, sao, thiên can, vận niên, địa chi…


Cụ thể thông tin của người tuổi Quý Hợi như sau:


- Sinh năm (dương lịch): 1983


- Niên mệnh năm sinh: Thổ


- Mệnh ngũ hành: mệnh Thủy - Đại hải Thủy 


- Thiên can: Quý


- Địa chi: Hợi


- Cung mệnh: Cấn


Những người tuổi Quý Hợi 1983 đa số là những người không coi trọng vật chất, không có nhu cầu quá cao về tiền bạc. Tuổi Qúy Hợi làm ăn họ lại có khả năng hút tài lộc nên cơ hội kiếm tiền với cao hơn những người khác.Người sinh năm 1983 có tính khí thất thường, dễ thay đổi, dễ chịu ảnh hưởng từ người khác. Do vậy nếu có thể bình tĩnh hơn, quyết đoán hơn thì thành công sẽ đến trong tay một cách dễ dàng hơn.
 

Xem tuổi làm ăn chi tiết 60 tuổi Hoa Giáp

2. Bói Nam tuổi quý hợi hợp làm ăn với tuổi nào?


Nam tuổi 1983 phù hợp làm ăn với những tuổi 1954, 1955, 1963, 1964, 1973, 1974, 1975, 1981, 1982, 1984, 1985, 1991, 1992, 1993. Mỗi một tuổi sẽ có điểm số đánh giá riêng dựa trên sự phù hợp về các yếu tố địa chi, cung mệnh… Cụ thể như sau:
 

2.1 Nam tuổi Giáp Ngọ có hợp làm ăn với tuổi Quý Hợi không?

 

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

Thiên can

Quý - Giáp => Tương Sinh

Địa chi

Hợi - Ngọ => Tứ Tuyệt

Cung mệnh

Cấn - Cấn => Phục Vị

Niên mệnh năm sinh

Thổ - Thổ => Bình Hòa

ĐIỂM

7

 

2.2 Nam mạng tuổi Quý Hợi hợp làm ăn với tuổi Ất Mùi

 

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

Thiên can

Quý - Ất => Tương Sinh

Địa chi

Hợi - Mùi => Tam Hợp

Cung mệnh

Cấn - Càn => Thiên Y

Niên mệnh năm sinh

Thổ - Kim => Tương Sinh

ĐIỂM

10

 

#6 cách tính sim phong thủy hợp tuổi 1983 | Tra cứu sim hợp tuổi Quý Hợi

2.3 Sinh năm 1983 nam hợp làm ăn với tuổi 1963 không?

 

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

Thiên can

Quý - Quý => Bình Hòa

Địa chi

Hợi - Mão => Tam Hợp

Cung mệnh

Cấn - Cấn => Phục Vị

Niên mệnh năm sinh

Thổ - Thổ => Bình Hòa

ĐIỂM

8

 

2.4 Tuổi Giáp Thìn nam mạng có hợp làm ăn với Quý Hợi không?

 

Mệnh

Thủy - Hỏa => Tương Xung

Thiên can

Quý - Giáp => Tương Sinh

Địa chi

Hợi - Thìn => Bình Hòa

Cung mệnh

Cấn - Càn => Thiên Y

Niên mệnh năm sinh

Thổ - Kim => Tương Sinh

ĐIỂM

7

 

2.5 Tuổi Quý Hợi nam mạng hợp làm ăn với tuổi Quý Sửu không?

 

Mệnh

Thủy - Mộc => Tương Sinh

Thiên can

Quý - Quý => Bình Hòa

Địa chi

Hợi - Sửu => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Cấn - Càn => Thiên Y

Niên mệnh năm sinh

Thổ - Kim => Tương Sinh

ĐIỂM

9

 

Xem màu hợp tuổi tuổi 1983 kích tài lộc may mắn

2.6 Tuổi Giáp Dần có hợp làm ăn với nam tuổi Quý Hợi không?

 

Mệnh

Thủy - Thủy => Bình Hòa

Thiên can

Quý - Giáp => Tương Sinh

Địa chi

Hợi - Dần => Lục Phá

Cung mệnh

Cấn - Đoài => Diên Niên

Niên mệnh năm sinh

Thổ - Kim => Tương Sinh

ĐIỂM

7

 

2.7 Sinh năm 1983 nam mạng hợp làm ăn với tuổi 1975

 

Mệnh

Thủy - Thủy => Bình Hòa

Thiên can

Quý - Ất => Tương Sinh

Địa chi

Hợi - Mão => Tam Hợp

Cung mệnh

Cấn - Cấn => Phục Vị

Niên mệnh năm sinh

Thổ - Thổ => Bình Hòa

ĐIỂM

8

 

2.8 Tuổi 1981 có hợp làm ăn với nam mạng tuổi 1983 không?

 

Mệnh

Thủy - Mộc => Tương Sinh

Thiên can

Quý - Tân => Tương Sinh

Địa chi

Hợi - Dậu => Bình Hòa

Cung mệnh

Cấn - Cấn => Phục Vị

Niên mệnh năm sinh

Thổ - Thổ => Bình Hòa

ĐIỂM

8

 

Xem tuổi Tân Dậu 1981 hợp làm ăn với tuổi nào?

2.9 Nam tuổi Quý Hợi hợp làm ăn với tuổi Nhâm Tuất 1982

 

Mệnh

Thủy - Thủy => Bình Hòa

Thiên can

Quý - Nhâm => Bình Hòa

Địa chi

Hợi - Tuất => Bình Hòa

Cung mệnh

Cấn - Càn => Thiên Y

Niên mệnh năm sinh

Thổ - Kim => Tương Sinh

ĐIỂM

7

 

Xem tuổi Nhâm Tuất 1982 hợp làm ăn với tuổi nào?

2.10 Tuổi 1984 có hợp làm ăn với nam mạng tuổi 1983 không?

 

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

Thiên can

Quý - Giáp => Tương Sinh

Địa chi

Hợi - Tý => Lục Hình

Cung mệnh

Cấn - Cấn => Phục Vị

Niên mệnh năm sinh

Thổ - Thổ => Bình Hòa

ĐIỂM

7

 

2.11 Luận nam giới sinh năm 1983 hợp làm ăn với tuổi 1985

 

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

Thiên can

Quý - Ất => Tương Sinh

Địa chi

Hợi - Sửu => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Cấn - Ly => Họa Hại

Niên mệnh năm sinh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

ĐIỂM

8

 

Xem tuổi Ất Sửu 1985 hợp làm ăn với tuổi nào?

2.12 Xem nam tuổi Quý Hợi hợp làm ăn với tuổi Tân Mùi

 

Mệnh

Thủy - Thổ => Tương Xung

Thiên can

Quý - Tân => Tương Sinh

Địa chi

Hợi - Mùi => Tam Hợp

Cung mệnh

Cấn - Càn => Thiên Y

Niên mệnh năm sinh

Thổ - Kim => Tương Sinh

ĐIỂM

8

 

Xem tuổi Tân Mùi 1991 hợp làm ăn với tuổi nào?

2.13 Nam sinh năm 1983 hợp làm ăn với tuổi 1992 không?

 

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

Thiên can

Quý - Nhâm => Bình Hòa

Địa chi

Hợi - Thân => Lục Hình

Cung mệnh

Cấn - Đoài => Diên Niên

Niên mệnh năm sinh

Thổ - Kim => Tương Sinh

ĐIỂM

7

 

2.14 Luận tuổi 1993 có hợp làm ăn với nam mạng tuổi 1983 không?

 

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

Thiên can

Quý - Quý => Bình Hòa

Địa chi

Hợi - Dậu => Bình Hòa

Cung mệnh

Cấn - Cấn => Phục Vị

Niên mệnh năm sinh

Thổ - Thổ => Bình Hòa

ĐIỂM

7

 

Xem tuổi Quý Dậu 1993 hợp làm ăn với tuổi nào?

3. Mạng nữ tuổi 1983 hợp làm ăn với tuổi nào thì phát tài phát lộc?


Tương tự với mạng nam, sau đây sẽ là bảng đánh giá mức độ phù hợp của nữ mạng 1983 với các độ tuổi khác nhau. Cụ thể như sau: 
 

3.1 Xem tuổi Kỷ Hợi có hợp làm ăn với nữ Quý Hợi không?

 

Mệnh

Thủy - Mộc => Tương Sinh

Thiên can

Quý - Kỷ => Bình Hòa

Địa chi

Hợi - Hợi => Tự Hình

Cung mệnh

Đoài - Khôn => Thiên Y

Niên mệnh năm sinh

Kim - Hỏa => Tương Sinh

ĐIỂM

7

 

3.2 Tuổi 1962 hợp làm ăn với nữ mạng sinh năm 1983 không?

 

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

Thiên can

Quý - Nhâm => Bình Hòa

Địa chi

Hợi - Dần => Lục Phá

Cung mệnh

Đoài - Khôn => Thiên Y

Niên mệnh năm sinh

Kim - Thổ => Tương Sinh

ĐIỂM

7

 

Xem cây phong thủy hợp tuổi Quý Hợi thu hút vượng khí

3.3 Tuổi Quý Hợi nữ hợp làm ăn với tuổi Quý Mão 1963

 

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

Thiên can

Quý - Quý => Bình Hòa

Địa chi

Hợi - Mão => Tam Hợp

Cung mệnh

Đoài - Khảm => Họa Hại

Niên mệnh năm sinh

Kim - Thủy => Tương Sinh

ĐIỂM

7

 

3.4 Tuổi 1971 có hợp làm ăn với tuổi 1983 nữ mạng không?

 

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

Thiên can

Quý - Tân => Tương Sinh

Địa chi

Hợi - Hợi => Tự Hình

Cung mệnh

Đoài - Khôn => Thiên Y

Niên mệnh năm sinh

Kim - Thổ => Tương Sinh

ĐIỂM

8

 

3.5 Tuổi Giáp Dần có hợp làm ăn với nữ tuổi Quý Hợi không?

 

Mệnh

Thủy - Thủy => Bình Hòa

Thiên can

Quý - Giáp => Tương Sinh

Địa chi

Hợi - Dần => Lục Phá

Cung mệnh

Đoài - Cấn => Diên Niên

Niên mệnh năm sinh

Kim - Thổ => Tương Sinh

ĐIỂM

7

  

3.6 Sinh năm 1983 nữ mạng hợp làm ăn với tuổi 1975

 

Mệnh

Thủy - Thủy => Bình Hòa

Thiên can

Quý - Ất => Tương Sinh

Địa chi

Hợi - Mão => Tam Hợp

Cung mệnh

Đoài - Đoài => Phục Vị

Niên mệnh năm sinh

Kim - Kim => Bình Hòa

ĐIỂM

8

 

3.7 Nữ tuổi Quý Hợi hợp làm ăn với tuổi Canh Thân

 

Mệnh

Thủy - Mộc => Tương Sinh

Thiên can

Quý - Canh => Tương Sinh

Địa chi

Hợi - Thân => Lục Hình

Cung mệnh

Đoài - Khôn => Thiên Y

Niên mệnh năm sinh

Kim - Thổ => Tương Sinh

ĐIỂM

8

 

Xem tuổi Canh Thân 1980 hợp làm ăn với tuổi nào?

3.8 Tuổi Tân Dậu có hợp làm ăn với nữ Quý Hợi không?

 

Mệnh

Thủy - Mộc => Tương Sinh

Thiên can

Quý - Tân => Tương Sinh

Địa chi

Hợi - Dậu => Bình Hòa

Cung mệnh

Đoài - Khảm => Họa Hại

Niên mệnh năm sinh

Kim - Thủy => Tương Sinh

ĐIỂM

7

 

3.9 Sinh năm 1983 nữ hợp làm ăn với tuổi 1984

 

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

Thiên can

Quý - Giáp => Tương Sinh

Địa chi

Hợi - Tý => Lục Hình

Cung mệnh

Đoài - Đoài => Phục Vị

Niên mệnh năm sinh

Kim - Kim => Bình Hòa

ĐIỂM

7

 

Xem tuổi Giáp Tý 1984 hợp làm ăn với tuổi nào?

3.10 Tuổi 1985 có hợp làm ăn với tuổi 1983 nữ mạng không?

 

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

Thiên can

Quý - Ất => Tương Sinh

Địa chi

Hợi - Sửu => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Đoài - Càn => Sinh Khí

Niên mệnh năm sinh

Kim - Kim => Bình Hòa

ĐIỂM

9

 

3.11 Tuổi Quý Hợi nữ hợp làm ăn với tuổi Kỷ Tỵ không?

 

Mệnh

Thủy - Mộc => Tương Sinh

Thiên can

Quý - Kỷ => Bình Hòa

Địa chi

Hợi - Tỵ => Lục Xung

Cung mệnh

Đoài - Khôn => Thiên Y

Niên mệnh năm sinh

Kim - Thổ => Tương Sinh

ĐIỂM

7

 

Xem tuổi Kỷ Tỵ 1989 hợp làm ăn với tuổi nào?

3.12 Nữ tuổi 1983 nên chọn người tuổi 1992 để làm ăn

 

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

Thiên can

Quý - Nhâm => Bình Hòa

Địa chi

Hợi - Thân => Lục Hình

Cung mệnh

Đoài - Cấn => Diên Niên

Niên mệnh năm sinh

Kim - Thổ => Tương Sinh

ĐIỂM

7

 

Xem tuổi Nhâm Thân 1992 hợp làm ăn với tuổi nào?

3.13 Xem tuổi 1993 có hợp làm ăn với nữ sinh năm 1983 không?

 

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

Thiên can

Quý - Quý => Bình Hòa

Địa chi

Hợi - Dậu => Bình Hòa

Cung mệnh

Đoài - Đoài => Phục Vị

Niên mệnh năm sinh

Kim - Kim => Bình Hòa

ĐIỂM

7

 

II. Năm 2024 nam nữ tuổi Quý Hợi làm ăn được không?

 

Nam tuổi Quý Hợi: công việc có nhiều cơ hội, thời cơ mới để phát triển, gặp được nhiều đối tác làm ăn, có quý nhân phù trợ giúp đỡ trong những trường hợp cần thiết. Tài lộc ở mức trung bình, không có nhiều nhưng vừa đủ.
 

Nữ tuổi Tân Dậu: công việc làm ăn phát đạt phát tài. Ngoài ra, việc làm ăn sẽ có người dẫn dắt, quý nhân giúp đỡ. Tài lộc ở mức bình bình
 

Có thể bạn quan tâm:

 

Dựa trên những thông tin về việc người tuổi quý hợi hợp làm ăn với tuổi nào ở trên, hy vọng bạn sẽ ứng dụng được vào trong thực tế, từ đó giúp cho việc kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn. Trên đây chỉ là các thông tin tham khảo, trong thực tế, để quyết định đến sự thành hay bại trong làm ăn vẫn rất cần đến sự cố gắng, quyết tâm của bản thân mỗi người.

 

Chuyên gia phong thủy Duy Linh cùng các công sự của mình vẫn luôn không ngừng nghiên cứu tổng hợp đầy đủ và chính xác những thông tin mà khách hàng vẫn đang tìm kiếm về lĩnh vực phong thủy, tử vi, xem ngày. Nếu muốn tư vấn trực tiếp và nhanh nhất, quý bạn hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 0705 806 666.

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

BẢNG TRA TỬ VI 2024

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh:

Xem bói