Tuổi Nhâm Tuất 1982 hợp làm ăn với tuổi nào năm Nhâm Dần 2022

Thứ 6, 31/12/2021 - 16:06

 

Xem tuổi làm ăn hợp với tuổi Nhâm Tuất, những người sinh năm 1982 tuổi nhâm tuất hợp làm ăn với tuổi nào để được thuận lợi, suôn sẻ. Năm 2022, người tuổi 1982 có làm ăn được không, có cần lưu ý gì không? Tất cả sẽ được luận giải chi tiết nhờ các thông tin sau.
 

Tuổi Nhâm Tuất 1982 hợp làm ăn với tuổi nào

I. Sinh năm 1982 hợp làm ăn với tuổi nào?

 

1. Xác định tuổi nhâm tuất hợp làm ăn với tuổi nào thông qua yếu tố gì?

 

Một số thông tin về người tuổi Nhâm Tuất 1982:
 

Năm sinh 

1982

Xem mệnh ngũ hành

Đại hải thủy ( mệnh Thủy )

Thiên can

Nhâm

Địa chi

Tuất

Cung mệnh

Nam cung Ly / Nữ cung Càn


Những người tuổi Nhâm Tuất là những người nhiệt tình, hay giúp đỡ người khác, có được lòng tin của mọi người. Do đó, người tuổi Nhâm Tuất 1982 thường có phong thái làm anh cả, tác phong của làm người đứng đầu. Cũng vì thế mà tuổi Nhâm Tuất làm ăn trong kinh doanh buôn bán, việc giao tiếp, hợp tác với những người khác thường đạt kết quả cao. Một điểm mạnh khác của người thuộc tuổi này đó là sự chăm chỉ. Chính tính cách của Nhâm Tuất 1982 giúp cho người thuộc tuổi này có khả năng thành công cao hơn so với một số độ tuổi khác.

 

II.  Luận giải tuổi nhâm tuất hợp làm ăn với tuổi nào?

 
 

1. Bói Nam sinh năm 1982 hợp làm ăn với tuổi nào?


Để giúp bạn không mất nhiều thời gian trong việc tìm người hợp tuổi làm ăn với người sinh năm 1982, bài viết sẽ cung cấp đến bạn những độ tuổi phù hợp nhất, có điểm số được chuyên gia phong thủy đánh giá từ 7 điểm đến 10 điểm (dựa theo thang điểm 10). Cụ thể với nam sinh năm 1982 làm ăn hợp với tuổi nào? sẽ kết hợp với những người sinh năm 1953,1954, 1958, 1962, 1963, 1970, 1971, 1975, 1980, 1984, 1985, 1988, 1989. Luận giải chi tiết việc kết hợp giữa các tuổi này với tuổi 1982 như sau:
 

1.1 Tuổi 1982 hợp làm ăn với tuổi nào? - Tuổi 1953

 

Mệnh

Thủy - Thủy -> Bình Hòa

Thiên can

Nhâm - Quý -> Bình Hòa

Địa chi

Tuất - Tỵ -> Bình Hòa

Cung mệnh

Ly - Tốn -> Thiên Y

Niên mệnh năm sinh

Hỏa - Mộc -> Tương Sinh

ĐIỂM

7

 

1.2 Sinh năm 1982 làm ăn hợp với tuổi nào? - Tuổi 1954

 

 

Mệnh

Thủy - Kim -> Tương Sinh

Thiên can

Nhâm - Giáp -> Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Ngọ -> Tam Hợp

Cung mệnh

Ly - Cấn -> Họa Hại

Niên mệnh năm sinh

Hỏa - Thổ -> Tương Sinh

ĐIỂM

8

 

1.3 Sinh năm 1982 hợp làm ăn với tuổi nào? - Tuổi 1958

 

Mệnh

Thủy - Mộc -> Tương Sinh

Thiên can

Nhâm - Mậu -> Bình Hòa

Địa chi

Tuất - Tuất -> Bình Hòa

Cung mệnh

Ly - Ly -> Phục Vị

Niên mệnh năm sinh

Hỏa - Hỏa -> Bình Hòa

ĐIỂM

7

 

1.4  Tuổi nhâm tuất hợp làm ăn với tuổi nào? - Tuổi 1962

 

Mệnh

Thủy - Kim -> Tương Sinh

Thiên can

Nhâm - Nhâm -> Bình Hòa

Địa chi

Tuất - Dần -> Tam Hợp

Cung mệnh

Ly - Tốn -> Thiên Y

Niên mệnh năm sinh

Hỏa - Mộc -> Tương Sinh

ĐIỂM

9

 

1.5 Tuổi 1982 hợp làm ăn với tuổi nào? - Tuổi1963

 

 

Mệnh

Thủy - Kim -> Tương Sinh

Thiên can

Nhâm - Quý -> Bình Hòa

Địa chi

Tuất - Mão -> Lục Hợp

Cung mệnh

Ly - Cấn -> Họa Hại

Niên mệnh năm sinh

Hỏa - Thổ -> Tương Sinh

ĐIỂM

7

 

1.6 Sinh năm 1982 làm ăn hợp với tuổi nào? - Tuổi 1970

 

Mệnh

Thủy - Kim -> Tương Sinh

Thiên can

Nhâm - Canh -> Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Tuất -> Bình Hòa

Cung mệnh

Ly - Chấn -> Sinh Khí

Niên mệnh năm sinh

Hỏa - Mộc -> Tương Sinh

ĐIỂM

9

 

1.7 Tuổi nhâm tuất hợp làm ăn với tuổi nào? - Tuổi 1971

 

Mệnh

Thủy - Kim -> Tương Sinh

Thiên can

Nhâm - Tân -> Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Hợi -> Bình Hòa

Cung mệnh

Ly - Tốn -> Thiên Y

Niên mệnh năm sinh

Hỏa - Mộc -> Tương Sinh

ĐIỂM

9

 

1.8 Sinh năm 1982 hợp làm ăn với tuổi nào? - Tuổi 1975

 

Mệnh

Thủy - Thủy -> Bình Hòa

Thiên can

Nhâm - Ất -> Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Mão -> Lục Hợp

Cung mệnh

Ly - Cấn -> Họa Hại

Niên mệnh năm sinh

Hỏa - Thổ -> Tương Sinh

ĐIỂM

7

 

1.9 Sinh năm 1982 làm ăn hợp với tuổi nào? - Tuổi 1980

 

Mệnh

Thủy - Mộc -> Tương Sinh

Thiên can

Nhâm - Canh -> Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Thân -> Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Ly - Tốn -> Thiên Y

Niên mệnh năm sinh

Hỏa - Mộc -> Tương Sinh

ĐIỂM

10

 

1.10 Tuổi nhâm tuất hợp làm ăn với tuổi nào? - Tuổi 1984

 

Mệnh

Thủy - Kim -> Tương Sinh

Thiên can

Nhâm - Giáp -> Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Tý -> Bình Hòa

Cung mệnh

Ly - Cấn -> Họa Hại

Niên mệnh năm sinh

Hỏa - Thổ -> Tương Sinh

ĐIỂM

7

 

1.11 Sinh năm 1982 làm ăn hợp với tuổi nào? - Tuổi 1985

 

Mệnh

Thủy - Kim -> Tương Sinh

Thiên can

Nhâm - Ất -> Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Sửu -> Lục Hình

Cung mệnh

Ly - Ly -> Phục Vị

Niên mệnh năm sinh

Hỏa - Hỏa -> Bình Hòa

ĐIỂM

7

 

1.12 Tuổi 1982 hợp làm ăn với tuổi nào? - Tuổi 1988

 

Mệnh

Thủy - Mộc -> Tương Sinh

Thiên can

Nhâm - Mậu -> Bình Hòa

Địa chi

Tuất - Thìn -> Lục Xung

Cung mệnh

Ly - Chấn -> Sinh Khí

Niên mệnh năm sinh

Hỏa - Mộc -> Tương Sinh

ĐIỂM

7

 

1.13 Tuổi nhâm tuất hợp làm ăn với tuổi nào? - Tuổi 1989

 

Mệnh

Thủy - Mộc -> Tương Sinh

Thiên can

Nhâm - Kỷ -> Bình Hòa

Địa chi

Tuất - Tỵ -> Bình Hòa

Cung mệnh

Ly - Tốn -> Thiên Y

Niên mệnh năm sinh

Hỏa - Mộc -> Tương Sinh

ĐIỂM

8

 

2. Nữ nhâm tuất hợp làm ăn với tuổi nào?


Luận giải chi tiết về sự kết hợp giữa nữ tuổi nhâm tuất làm ăn hợp với một số tuổi hợp trong như sau:
 

2.1 Tuổi 1982 hợp làm ăn với tuổi nào? - Tuổi 1953

 

Mệnh

Thủy - Thủy -> Bình Hòa

Thiên can

Nhâm - Quý -> Bình Hòa

Địa chi

Tuất - Tỵ -> Bình Hòa

Cung mệnh

Càn - Khôn -> Diên Niên

Niên mệnh năm sinh

Kim - Thổ -> Tương Sinh

ĐIỂM

7

 

2.2 Sinh năm 1982 làm ăn hợp với tuổi nào? - Tuổi 1954

 

Mệnh

Thủy - Kim -> Tương Sinh

Thiên can

Nhâm - Giáp -> Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Ngọ -> Tam Hợp

Cung mệnh

Càn - Khảm -> Lục Sát

Niên mệnh năm sinh

Kim - Thủy -> Tương Sinh

ĐIỂM

8

 

2.3 Sinh năm 1982 hợp làm ăn với tuổi nào? - Tuổi 1958

 

Mệnh

Thủy - Mộc -> Tương Sinh

Thiên can

Nhâm - Mậu -> Bình Hòa

Địa chi

Tuất - Tuất -> Bình Hòa

Cung mệnh

Càn - Càn -> Phục Vị

Niên mệnh năm sinh

Kim - Kim -> Bình Hòa

ĐIỂM

7

 

2.4 Tuổi nhâm tuất hợp làm ăn với tuổi nào? - Tuổi 1959

 

Mệnh

Thủy - Mộc -> Tương Sinh

Thiên can

Nhâm - Kỷ -> Bình Hòa

Địa chi

Tuất - Hợi -> Bình Hòa

Cung mệnh

Càn - Khôn -> Diên Niên

Niên mệnh năm sinh

Kim - Hỏa -> Tương Sinh

ĐIỂM

8

 

2.5 Tuổi 1982 hợp làm ăn với tuổi nào? - Tuổi 1962

 

Mệnh

Thủy - Kim -> Tương Sinh

Thiên can

Nhâm - Nhâm -> Bình Hòa

Địa chi

Tuất - Dần -> Tam Hợp

Cung mệnh

Càn - Khôn -> Diên Niên

Niên mệnh năm sinh

Kim - Thổ -> Tương Sinh

ĐIỂM

9

 

2.6 Sinh năm 1982 làm ăn hợp với tuổi nào? - Tuổi 1963

 

Mệnh

Thủy - Kim -> Tương Sinh

Thiên can

Nhâm - Quý -> Bình Hòa

Địa chi

Tuất - Mão -> Lục Hợp

Cung mệnh

Càn - Khảm -> Lục Sát

Niên mệnh năm sinh

Kim - Thủy -> Tương Sinh

ĐIỂM

7

 

2.7 Tuổi nhâm tuất hợp làm ăn với tuổi nào? - Tuổi1965

 

Mệnh

Thủy - Hỏa -> Tương Xung

Thiên can

Nhâm - Ất -> Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Tỵ -> Bình Hòa

Cung mệnh

Càn - Cấn -> Thiên Y

Niên mệnh năm sinh

Kim - Thổ -> Tương Sinh

ĐIỂM

7

 

2.8 Sinh năm 1982 hợp làm ăn với tuổi nào? - Tuổi1968

 

Mệnh

Thủy - Thổ -> Tương Xung

Thiên can

Nhâm - Mậu -> Bình Hòa

Địa chi

Tuất - Thân -> Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Càn - Khôn -> Diên Niên

Niên mệnh năm sinh

Kim - Hỏa -> Tương Sinh

ĐIỂM

7

 

2.9 Tuổi 1982 hợp làm ăn với tuổi nào? - Tuổi1971

 

Mệnh

Thủy - Kim -> Tương Sinh

Thiên can

Nhâm - Tân -> Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Hợi -> Bình Hòa

Cung mệnh

Càn - Khôn -> Diên Niên

Niên mệnh năm sinh

Kim - Thổ -> Tương Sinh

ĐIỂM

9

 

2.10 Sinh năm 1982 làm ăn hợp với tuổi nào? - Tuổi 1974

 

Mệnh

Thủy - Thủy -> Bình Hòa

Thiên can

Nhâm - Giáp -> Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Dần -> Tam Hợp

Cung mệnh

Càn - Cấn -> Thiên Y

Niên mệnh năm sinh

Kim - Thổ -> Tương Sinh

ĐIỂM

9

 

2.11 Sinh năm 1982 hợp làm ăn với tuổi nào? - Tuổi 1975

 

Mệnh

Thủy - Thủy -> Bình Hòa

Thiên can

Nhâm - Ất -> Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Mão -> Lục Hợp

Cung mệnh

Càn - Đoài -> Sinh Khí

Niên mệnh năm sinh

Kim - Kim -> Bình Hòa

ĐIỂM

8

 

2.12 Tuổi nhâm tuất hợp làm ăn với tuổi nào? - Tuổi 1980

 

Mệnh

Thủy - Mộc -> Tương Sinh

Thiên can

Nhâm - Canh -> Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Thân -> Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Càn - Khôn -> Diên Niên

Niên mệnh năm sinh

Kim - Thổ -> Tương Sinh

ĐIỂM

10

 

2.13 Tuổi 1982 hợp làm ăn với tuổi nào? - Tuổi 1983

 

Mệnh

Thủy - Thủy -> Bình Hòa

Thiên can

Nhâm - Quý -> Bình Hòa

Địa chi

Tuất - Hợi -> Bình Hòa

Cung mệnh

Càn - Cấn -> Thiên Y

Niên mệnh năm sinh

Kim - Thổ -> Tương Sinh

ĐIỂM

7

 

2.14 Sinh năm 1982 làm ăn hợp với tuổi nào? - Tuổi 1984

 

Mệnh

Thủy - Kim -> Tương Sinh

Thiên can

Nhâm - Giáp -> Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Tý -> Bình Hòa

Cung mệnh

Càn - Đoài -> Sinh Khí

Niên mệnh năm sinh

Kim - Kim -> Bình Hòa

ĐIỂM

8

 

2.15 Tuổi nhâm tuất hợp làm ăn với tuổi nào? - Tuổi 1985

 

Mệnh

Thủy - Kim -> Tương Sinh

Thiên can

Nhâm - Ất -> Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Sửu -> Lục Hình

Cung mệnh

Càn - Càn -> Phục Vị

Niên mệnh năm sinh

Kim - Kim -> Bình Hòa

ĐIỂM

7

 

2.16 Sinh năm 1982 hợp làm ăn với tuổi nào? - Tuổi 1989

 

Mệnh

Thủy - Mộc -> Tương Sinh

Thiên can

Nhâm - Kỷ -> Bình Hòa

Địa chi

Tuất - Tỵ -> Bình Hòa

Cung mệnh

Càn - Khôn -> Diên Niên

Niên mệnh năm sinh

Kim - Thổ -> Tương Sinh

ĐIỂM

8

 

2.17 Tuổi 1982 hợp làm ăn với tuổi nào? - Tuổi 1992

 

 

Mệnh

Thủy - Kim -> Tương Sinh

Thiên can

Nhâm - Nhâm -> Bình Hòa

Địa chi

Tuất - Thân -> Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Càn - Cấn -> Thiên Y

Niên mệnh năm sinh

Kim - Thổ -> Tương Sinh

ĐIỂM

9

 

2.18 Tuổi nhâm tuất hợp làm ăn với tuổi nào? - Tuổi 1995

 

Mệnh

Thủy - Hỏa -> Tương Xung

Thiên can

Nhâm - Ất -> Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Hợi -> Bình Hòa

Cung mệnh

Càn - Khôn -> Diên Niên

Niên mệnh năm sinh

Kim - Hỏa -> Tương Sinh

ĐIỂM

7


Lưu ý: Trên đây là các tuổi tính theo âm lịch 12 con giáp, Để biết chi tiết năm sinh dương lịch cụ thể của từng tuổi hợp làm ăn với Nhâm Tuất như ( Nhâm Thân, Quý Dận, Ất Sửu , Giáp Tý, Nhâm Dần, Quý Mão, Canh Tuất, Tân Hợi...) thì mời quý vị vào đây xem chi tiết tuổi dương lịch cũng như luận giải chính xác nhất:  Tuổi Nhâm tuất hợp làm ăn với tuổi nào nhất tính theo năm sinh dương lịch.

Ngoài ra, để biết chi tiết tử vi năm 2022 của mình có ăn nên làm ra hay phát tài phát lộc, sự nghiệp, công danh, gia đình... thì quý bạn có thể vào đây: 

Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2022 nữ mạng
Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2022 nam mạng
 

III. Tuổi nhâm tuất năm nay làm ăn được không?


Tử vi năm 2022 cho thấy, tại năm này, người tuổi Nhâm Tuất gặp thất tài, mọi việc cần làm cẩn trọng, không nên vội vàng, đặc biệt là phải kiên trì, vượt qua nhiều thử thách thì mới có thể thành công. Trong năm 2022, người tuổi Nhâm Tuất không nên mở rộng nhiều mối quan hệ, nên có chọn lọc trước khi kết giao. Cụ thể:
 

- Nam tuổi Nhâm Tuất: có thể kiếm ra nhiều tiền bạc bằng những phương pháp khác nhau nhưng lại có sự hao tán nhiều. Công việc kinh doanh làm ăn nếu có dự định đầu tư kinh doanh tiền bạc thì nên cân nhắc lại vì đều không thuận lợi, chủ về sự hao tán.
 

 - Nữ tuổi Nhâm Tuất: công việc làm ăn ở mức bình thường, không nên có sự thay đổi công việc. Vận may tài lộc trung bình nếu biết chi tiêu hợp lý.

 

IV. Màu sắc và hướng đặt bàn làm việc hợp với tuổi Nhâm Tuất:

Màu hợp với tuổi Nhâm Tuất: Màu đen, xanh đậm, sáng trắng. Xem thêm: Tuổi Nhâm tuất hợp với màu nào để mua xe, sơn nhà...

Hướng đặt bàn làm việc hợp với tuổi Nhâm Tuất: Nên đặt bàn làm việc nhìn hướng chính Nam. Để biết chính xác thì quý bạn nên xem tuổi Nhâm tuất hợp hướng làm việc nào.

Trên đây là các thông tin cho bạn biết được người tuổi nhâm tuất hợp làm ăn với tuổi nào và tuổi nhâm tuất năm nay làm ăn được không. Hy vọng bạn có thể ứng dụng các thông tin này vào đời sống để công việc làm ăn đạt được kết quả như mong muốn. Bên cạnh đó, nếu quý bạn muốn biết tuổi mình nên xây nhà năm nào tốt thì quý bạn có thể tham khảo tại đây :  tuổi Nhâm Tuất làm nhà năm nào tốt nhất

 

Nguồn: https://phongthuyso.vn/xem-tuoi-lam-an.html

 

Chuyên gia phong thủy Duy Linh cùng các công sự của mình vẫn luôn không ngừng nghiên cứu tổng hợp đầy đủ và chính xác những thông tin mà khách hàng vẫn đang tìm kiếm về lĩnh vực phong thủy, tử vi.

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

BẢNG TRA TỬ VI 2022

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh:

Xem bói

Xem tuổi

Tin tức tổng hợp

Tử vi năm 2022
12 con giáp năm 2022
Giải mã giấc mơ
Điềm báo tốt xấu
Xem tướng nốt ruồi
Chọn sim hợp tuổi
Kiến thức phong thủy sim số
Chuyên gia phong thủy Duy Linh - Phong Thủy Số
Tử vi 12 tháng năm 2022

TIN TỨC Tử vi năm 2022