Xem tuổi làm ăn

Xem tuổi làm ăn năm 2018


*Nhập năm sinh âm lịch

Ngày

 

Tháng

 

Năm


Tuổi Nhâm Tuất 1982 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

 

Có cần thiết phải xem tuổi Nhâm Tuất làm ăn hợp với tuổi nào không?

Người xưa có câu “Thương trường như chiến trường”. Quả đúng là vậy, ngày nay khi mà sự cạnh tranh trên thương trường ngày càng khốc liệt. Nếu như không kết hợp hay liên minh lại thì làm sao chống lại được các công ty lớn, cũng như các cửa hàng có thương hiệu lâu năm. Vì thế, để công việc kinh doanh hay mở cửa hàng được phát triển thì quý gia chủ cần phải tìm xem tuổi hợp làm ăn với mình. Việc xem tuổi Nhâm Tuất hợp với tuổi nào nhất để làm ăn, mang lại sự hòa hợp về phong thủy, giúp cho việc hợp tác thuận lợi hơn ăn nên làm ra gặp nhiều may mắn. Để biết được tuổi Nhâm Tuất hợp làm ăn với tuổi nào hay xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1982 thì quý vị chỉ cần điền rõ thông tin ngày tháng năm sinh (Dương Lịch) vào ô bên dưới sau đó chọn Xem ngay thì kết quả liên quan đến quý bạn sinh năm 1982 làm ăn hợp với tuổi nào. Và chỉ trong tích tắc, PHONG THỦY SỐ sẽ xuất ra kết quả chính xác và tường minh nhất theo thang điểm 10.

Chúc các bạn chọn được người hợp tuổi kết hợp làm ăn chung với mình thông qua công cụ xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Nhâm Tuất.

 

Luận tuổi làm ăn 1982 - Người tuổi Nhâm Tuất làm ăn hợp với tuổi nào

1. Thông tin người sinh năm 1982

Thông tin về người tuổi 1982

1982

Đại hải Thủy ( mệnh Thủy )

Nhâm

Tuất

Ly

Hỏa

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Nhâm Tuất hợp làm ăn với tuổi nào.
- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Nhâm Tuất Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Nhâm Tuất từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Nhâm Tuất Nam mạng là những tuổi nào nhé.


1953

Mệnh

Thủy - Thủy => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Quý => Bình Hòa

Địa chi

Tuất - Tỵ => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Điểm

7

1954

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Giáp => Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Ngọ => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Hỏa - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Thổ => Tương Sinh

Điểm

8

1958

Mệnh

Thủy - Mộc => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Mậu => Bình Hòa

Địa chi

Tuất - Tuất => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Hỏa - Hỏa => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Hỏa => Bình Hòa

Điểm

7

1962

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Nhâm => Bình Hòa

Địa chi

Tuất - Dần => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Điểm

9

1963

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Quý => Bình Hòa

Địa chi

Tuất - Mão => Lục Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Hỏa - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Thổ => Tương Sinh

Điểm

7

1970

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Canh => Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Tuất => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Điểm

9

1971

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Tân => Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Hợi => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Điểm

9

1975

Mệnh

Thủy - Thủy => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Ất => Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Mão => Lục Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Hỏa - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Thổ => Tương Sinh

Điểm

7

1980

Mệnh

Thủy - Mộc => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Canh => Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Thân => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Điểm

10

1984

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Giáp => Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Tý => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Hỏa - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Thổ => Tương Sinh

Điểm

7

1985

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Ất => Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Sửu => Lục Hình

Cung mệnh

Cung mệnh : Hỏa - Hỏa => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Hỏa => Bình Hòa

Điểm

7

1988

Mệnh

Thủy - Mộc => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Mậu => Bình Hòa

Địa chi

Tuất - Thìn => Lục Xung

Cung mệnh

Cung mệnh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Điểm

7

1989

Mệnh

Thủy - Mộc => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Kỷ => Bình Hòa

Địa chi

Tuất - Tỵ => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Điểm

8

Xem ngày tốt khai trương để kích tài vận

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 hợp làm ăn với tuổi nào.
- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Nhâm Tuất Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Nhâm Tuất Nữ mạng là những tuổi gì.


1953

Mệnh

Thủy - Thủy => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Quý - Nhâm => Bình Hòa

Địa chi

Tỵ - Tuất => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

7

1954

Mệnh

Kim - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Giáp - Nhâm => Tương Sinh

Địa chi

Ngọ - Tuất => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Kim => Tương Sinh

Điểm

8

1958

Mệnh

Mộc - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Nhâm => Bình Hòa

Địa chi

Tuất - Tuất => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình Hòa

Điểm

7

1959

Mệnh

Mộc - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Kỷ - Nhâm => Bình Hòa

Địa chi

Hợi - Tuất => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

8

1962

Mệnh

Kim - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Nhâm => Bình Hòa

Địa chi

Dần - Tuất => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

9

1963

Mệnh

Kim - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Quý - Nhâm => Bình Hòa

Địa chi

Mão - Tuất => Lục Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Kim => Tương Sinh

Điểm

7

1965

Mệnh

Hỏa - Thủy => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Ất - Nhâm => Tương Sinh

Địa chi

Tỵ - Tuất => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

7

1968

Mệnh

Thổ - Thủy => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Nhâm => Bình Hòa

Địa chi

Thân - Tuất => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

7

1971

Mệnh

Kim - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Tân - Nhâm => Tương Sinh

Địa chi

Hợi - Tuất => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

9

1974

Mệnh

Thủy - Thủy => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Giáp - Nhâm => Tương Sinh

Địa chi

Dần - Tuất => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

9

1975

Mệnh

Thủy - Thủy => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Ất - Nhâm => Tương Sinh

Địa chi

Mão - Tuất => Lục Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình Hòa

Điểm

8

1980

Mệnh

Mộc - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Canh - Nhâm => Tương Sinh

Địa chi

Thân - Tuất => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

10

1983

Mệnh

Thủy - Thủy => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Quý - Nhâm => Bình Hòa

Địa chi

Hợi - Tuất => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

7

1984

Mệnh

Kim - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Giáp - Nhâm => Tương Sinh

Địa chi

Tý - Tuất => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình Hòa

Điểm

8

1985

Mệnh

Kim - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Ất - Nhâm => Tương Sinh

Địa chi

Sửu - Tuất => Lục Hình

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình Hòa

Điểm

7

1989

Mệnh

Mộc - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Kỷ - Nhâm => Bình Hòa

Địa chi

Tỵ - Tuất => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

8

1992

Mệnh

Kim - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Nhâm => Bình Hòa

Địa chi

Thân - Tuất => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

9

1995

Mệnh

Hỏa - Thủy => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Ất - Nhâm => Tương Sinh

Địa chi

Hợi - Tuất => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

7


#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2019 thành công 100%

 

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1982 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm #namsinh mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Nhâm Tuất hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2018 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm  tử vi 2018 cho tuổi Nhâm Tuất 1982 để được các chuyên gia luận giải chính xác!

Xem thêm: 

 Chồng Nhâm Tuất 1982 hợp lấy vợ tuổi nào nhất, để có số Tam Vinh Hiển

 Những con số hợp với tuổi bạn để kích Tài Lộc năm 2018

 Tuổi Nhâm Tuất mua xe ngày nào và chọn màu xe gì để PHÁT TÀI PHÁT LỘC năm 2018


Ý kiến bạn đọc quan tâm nhất (Hiện chưa có bình luận nào về nội dung này. Hãy là người đầu tiên nhé!)
  Tư vấn fanpage  
Thư viện