Tuổi Nhâm Tuất 1982 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Xem tuổi làm ăn năm 2022

Nhập đúng năm sinh âm lịch


Mục lục

Luận tuổi làm ăn 1982 - tuổi Nhâm Tuất làm ăn hợp tuổi nào

Tuổi Nhâm Tuất 1982 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

1. Thông tin gia chủ tuổi Canh Thân

Năm sinh (DL) 1982
Xem mệnh ngũ hành Đại hải thủy ( mệnh Thủy )
Thiên can Nhâm
Địa chi Tuất
Cung mệnh Nam cung Ly / Nữ cung Càn

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Nhâm Tuất hợp làm ăn với tuổi nào.

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Nhâm Tuất Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Nhâm Tuất từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Nhâm Tuất Nam mạng là những tuổi nào nhé.

1953
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Nhâm - Quý => Bình Hòa
Địa chi Tuất - Tỵ => Bình Hòa
Cung mệnh Ly - Tốn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1954
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Ngọ => Tam Hợp
Cung mệnh Ly - Cấn => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1958
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Mậu => Bình Hòa
Địa chi Tuất - Tuất => Bình Hòa
Cung mệnh Ly - Ly => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1962
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Nhâm => Bình Hòa
Địa chi Tuất - Dần => Tam Hợp
Cung mệnh Ly - Tốn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1963
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Quý => Bình Hòa
Địa chi Tuất - Mão => Lục Hợp
Cung mệnh Ly - Cấn => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1970
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Canh => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Tuất => Bình Hòa
Cung mệnh Ly - Chấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1971
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Tân => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Hợi => Bình Hòa
Cung mệnh Ly - Tốn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1975
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Nhâm - Ất => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Mão => Lục Hợp
Cung mệnh Ly - Cấn => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1980
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Canh => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Thân => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Ly - Tốn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 10
Xem chi tiết
1984
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Tý => Bình Hòa
Cung mệnh Ly - Cấn => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1985
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Ất => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Sửu => Lục Hình
Cung mệnh Ly - Ly => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1988
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Mậu => Bình Hòa
Địa chi Tuất - Thìn => Lục Xung
Cung mệnh Ly - Chấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1989
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Kỷ => Bình Hòa
Địa chi Tuất - Tỵ => Bình Hòa
Cung mệnh Ly - Tốn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 hợp làm ăn với tuổi nào.

- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Nhâm Tuất Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Nhâm Tuất Nữ mạng là những tuổi gì.

1953
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Nhâm - Quý => Bình Hòa
Địa chi Tuất - Tỵ => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1954
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Ngọ => Tam Hợp
Cung mệnh Càn - Khảm => Lục Sát
Niên mệnh năm sinh Kim - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1958
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Mậu => Bình Hòa
Địa chi Tuất - Tuất => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Càn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1959
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Kỷ => Bình Hòa
Địa chi Tuất - Hợi => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1962
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Nhâm => Bình Hòa
Địa chi Tuất - Dần => Tam Hợp
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1963
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Quý => Bình Hòa
Địa chi Tuất - Mão => Lục Hợp
Cung mệnh Càn - Khảm => Lục Sát
Niên mệnh năm sinh Kim - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1965
Mệnh Thủy - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Nhâm - Ất => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Tỵ => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Cấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1968
Mệnh Thủy - Thổ => Tương Xung
Thiên can Nhâm - Mậu => Bình Hòa
Địa chi Tuất - Thân => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1971
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Tân => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Hợi => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1974
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Nhâm - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Dần => Tam Hợp
Cung mệnh Càn - Cấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1975
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Nhâm - Ất => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Mão => Lục Hợp
Cung mệnh Càn - Đoài => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1980
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Canh => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Thân => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 10
Xem chi tiết
1983
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Nhâm - Quý => Bình Hòa
Địa chi Tuất - Hợi => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Cấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1984
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Tý => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Đoài => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1985
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Ất => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Sửu => Lục Hình
Cung mệnh Càn - Càn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1989
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Kỷ => Bình Hòa
Địa chi Tuất - Tỵ => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1992
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Nhâm => Bình Hòa
Địa chi Tuất - Thân => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Càn - Cấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1995
Mệnh Thủy - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Nhâm - Ất => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Hợi => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết

#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2022 thành công 100%

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1982 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm 1982 mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Nhâm Tuất hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2022 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

Xem tuổi vợ chồng
theo năm sinh

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh chồng: Năm sinh vợ:

Xem tuổi

Tử vi

Tin tức tổng hợp

Âm dương ngũ hành
Vật phẩm phong thủy
Xem bói đầu năm
Xem ngày mua xe hợp tuổi
Chọn sim hợp tuổi
Học xem tuổi
Phong thuỷ hợp tuổi
Xem tuổi mở hàng khai trương

TIN TỨC Âm dương ngũ hành