Tuổi Ất Dậu 1945 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Xem tuổi làm ăn năm 2022

Nhập đúng năm sinh âm lịch


Mục lục

Luận tuổi làm ăn 1945 - tuổi Ất Dậu làm ăn hợp tuổi nào

Tuổi Ất Dậu 1945 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

1. Thông tin gia chủ tuổi Canh Thân

Năm sinh (DL) 1945
Xem mệnh ngũ hành Tuyền trung thủy ( mệnh Thủy )
Thiên can Ất
Địa chi Dậu
Cung mệnh Nam cung Khảm / Nữ cung Cấn

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Ất Dậu hợp làm ăn với tuổi nào.

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Ất Dậu Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Ất Dậu từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Ất Dậu Nam mạng là những tuổi nào nhé.

1916
Mệnh Thủy - Thổ => Tương Xung
Thiên can Ất - Bính => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Thìn => Lục Hợp
Cung mệnh Khảm - Chấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1917
Mệnh Thủy - Thổ => Tương Xung
Thiên can Ất - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Tỵ => Tam Hợp
Cung mệnh Khảm - Tốn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1920
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Ất - Canh => Tương Hợp
Địa chi Dậu - Thân => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Đoài => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Thủy - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1923
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Ất - Quý => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Hợi => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Khảm => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thủy - Thủy => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1925
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Ất - Ất => Bình Hòa
Địa chi Dậu - Sửu => Tam Hợp
Cung mệnh Khảm - Chấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1928
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Ất - Mậu => Bình Hòa
Địa chi Dậu - Thìn => Lục Hợp
Cung mệnh Khảm - Càn => Lục Sát
Niên mệnh năm sinh Thủy - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1932
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Ất - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Thân => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Khảm => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thủy - Thủy => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1937
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Ất - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Sửu => Tam Hợp
Cung mệnh Khảm - Càn => Lục Sát
Niên mệnh năm sinh Thủy - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1940
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Ất - Canh => Tương Hợp
Địa chi Dậu - Thìn => Lục Hợp
Cung mệnh Khảm - Ly => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thủy - Hỏa => Tương Khắc
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1941
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Ất - Tân => Tương Xung
Địa chi Dậu - Tỵ => Tam Hợp
Cung mệnh Khảm - Khảm => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thủy - Thủy => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1943
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Ất - Quý => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Mùi => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Chấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1944
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Ất - Giáp => Bình Hòa
Địa chi Dậu - Thân => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Tốn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1950
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Ất - Canh => Tương Hợp
Địa chi Dậu - Dần => Tứ Tuyệt
Cung mệnh Khảm - Khảm => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thủy - Thủy => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1952
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Ất - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Thìn => Lục Hợp
Cung mệnh Khảm - Chấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1953
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Ất - Quý => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Tỵ => Tam Hợp
Cung mệnh Khảm - Tốn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Ất Dậu 1945 hợp làm ăn với tuổi nào.

- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Ất Dậu Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Ất Dậu Nữ mạng là những tuổi gì.

1917
Mệnh Thủy - Thổ => Tương Xung
Thiên can Ất - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Tỵ => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Khôn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1922
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Ất - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Tuất => Lục Hại
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1923
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Ất - Quý => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Hợi => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Khôn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Hỏa => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1928
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Ất - Mậu => Bình Hòa
Địa chi Dậu - Thìn => Lục Hợp
Cung mệnh Cấn - Ly => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Thổ - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1929
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Ất - Kỷ => Tương Phá
Địa chi Dậu - Tỵ => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Cấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1932
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Ất - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Thân => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Khôn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Hỏa => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1937
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Ất - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Sửu => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Ly => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Thổ - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1940
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Ất - Canh => Tương Phá
Địa chi Dậu - Thìn => Lục Hợp
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1941
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Ất - Tân => Tương Xung
Địa chi Dậu - Tỵ => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Khôn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Hỏa => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1953
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Ất - Quý => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Tỵ => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Khôn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1958
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Ất - Mậu => Bình Hòa
Địa chi Dậu - Tuất => Lục Hại
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết

#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2022 thành công 100%

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1945 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm 1945 mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Ất Dậu hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2022 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

Xem tuổi vợ chồng
theo năm sinh

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh chồng: Năm sinh vợ:

Xem tuổi

Tử vi

Tin tức tổng hợp

Âm dương ngũ hành
Vật phẩm phong thủy
Xem bói đầu năm
Xem ngày mua xe hợp tuổi
Chọn sim hợp tuổi
Học xem tuổi
Phong thuỷ hợp tuổi
Xem tuổi mở hàng khai trương

TIN TỨC Âm dương ngũ hành