Tuổi Quý Tỵ 1953 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Xem tuổi làm ăn năm 2022

Nhập đúng năm sinh âm lịch


Mục lục

Luận tuổi làm ăn 1953 - tuổi Quý Tỵ làm ăn hợp tuổi nào

Tuổi Quý Tỵ 1953 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

1. Thông tin gia chủ tuổi Canh Thân

Năm sinh (DL) 1953
Xem mệnh ngũ hành Trường lưu thủy ( mệnh Thủy )
Thiên can Quý
Địa chi Tỵ
Cung mệnh Nam cung Khôn / Nữ cung Tốn

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Quý Tỵ hợp làm ăn với tuổi nào.

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Quý Tỵ Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Quý Tỵ từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Quý Tỵ Nam mạng là những tuổi nào nhé.

1924
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Quý - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Tý => Tứ Tuyệt
Cung mệnh Khôn - Khôn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1928
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Quý - Mậu => Tương Phá
Địa chi Tỵ - Thìn => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1929
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Quý - Kỷ => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Tỵ => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Đoài => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1933
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Quý - Quý => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Dậu => Tam Hợp
Cung mệnh Khôn - Khôn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1937
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Quý - Đinh => Tương Xung
Địa chi Tỵ - Sửu => Tam Hợp
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1940
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Quý - Canh => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Thìn => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Ly => Ngũ Quỷ
Niên mệnh năm sinh Thổ - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1942
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Quý - Nhâm => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Ngọ => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Khôn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1945
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Quý - Ất => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Dậu => Tam Hợp
Cung mệnh Khôn - Cấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1951
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Quý - Tân => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Mão => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Khôn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1954
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Quý - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Ngọ => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Cấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1955
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Quý - Ất => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Mùi => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 10
Xem chi tiết
1956
Mệnh Thủy - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Quý - Bính => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Thân => Lục Hợp
Cung mệnh Khôn - Đoài => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1963
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Quý - Quý => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Mão => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Cấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1964
Mệnh Thủy - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Quý - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Thìn => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1965
Mệnh Thủy - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Quý - Ất => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Tỵ => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Đoài => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Quý Tỵ 1953 hợp làm ăn với tuổi nào.

- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Quý Tỵ Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Quý Tỵ Nữ mạng là những tuổi gì.

1924
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Quý - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Tý => Tứ Tuyệt
Cung mệnh Tốn - Tốn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1925
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Quý - Ất => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Sửu => Tam Hợp
Cung mệnh Tốn - Chấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1928
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Quý - Mậu => Tương Phá
Địa chi Tỵ - Thìn => Bình Hòa
Cung mệnh Tốn - Ly => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1933
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Quý - Quý => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Dậu => Tam Hợp
Cung mệnh Tốn - Tốn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1937
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Quý - Đinh => Tương Xung
Địa chi Tỵ - Sửu => Tam Hợp
Cung mệnh Tốn - Ly => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1942
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Quý - Nhâm => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Ngọ => Bình Hòa
Cung mệnh Tốn - Tốn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1943
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Quý - Quý => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Mùi => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Tốn - Chấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1945
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Quý - Ất => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Dậu => Tam Hợp
Cung mệnh Tốn - Khảm => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1951
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Quý - Tân => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Mão => Bình Hòa
Cung mệnh Tốn - Tốn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1954
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Quý - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Ngọ => Bình Hòa
Cung mệnh Tốn - Khảm => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1955
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Quý - Ất => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Mùi => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Tốn - Ly => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 10
Xem chi tiết
1961
Mệnh Thủy - Thổ => Tương Xung
Thiên can Quý - Tân => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Sửu => Tam Hợp
Cung mệnh Tốn - Chấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1963
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Quý - Quý => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Mão => Bình Hòa
Cung mệnh Tốn - Khảm => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1964
Mệnh Thủy - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Quý - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Thìn => Bình Hòa
Cung mệnh Tốn - Ly => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết

#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2022 thành công 100%

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1953 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm 1953 mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Quý Tỵ hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2022 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

Xem tuổi vợ chồng
theo năm sinh

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh chồng: Năm sinh vợ:

Xem tuổi

Tử vi

Tin tức tổng hợp

Âm dương ngũ hành
Vật phẩm phong thủy
Xem bói đầu năm
Xem ngày mua xe hợp tuổi
Chọn sim hợp tuổi
Học xem tuổi
Phong thuỷ hợp tuổi
Xem tuổi mở hàng khai trương

TIN TỨC Âm dương ngũ hành