Tuổi Mậu Tuất 1958 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Xem tuổi làm ăn năm 2022

Nhập đúng năm sinh âm lịch


Mục lục

Luận tuổi làm ăn 1958 - tuổi Mậu Tuất làm ăn hợp tuổi nào

Tuổi Mậu Tuất 1958 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

1. Thông tin gia chủ tuổi Canh Thân

Năm sinh (DL) 1958
Xem mệnh ngũ hành Bình địa mộc ( mệnh Mộc )
Thiên can Mậu
Địa chi Tuất
Cung mệnh Nam cung Càn / Nữ cung Ly

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Mậu Tuất hợp làm ăn với tuổi nào.

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Mậu Tuất Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Tuất từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Tuất Nam mạng là những tuổi nào nhé.

1930
Mệnh Mộc - Thổ => Tương Xung
Thiên can Mậu - Canh => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Ngọ => Tam Hợp
Cung mệnh Càn - Cấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1936
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Mậu - Bính => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Tý => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Cấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1937
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Mậu - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Sửu => Lục Hình
Cung mệnh Càn - Càn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1939
Mệnh Mộc - Thổ => Tương Xung
Thiên can Mậu - Kỷ => Bình Hòa
Địa chi Tuất - Mão => Lục Hợp
Cung mệnh Càn - Cấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1942
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Mậu - Nhâm => Bình Hòa
Địa chi Tuất - Ngọ => Tam Hợp
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1945
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Mậu - Ất => Bình Hòa
Địa chi Tuất - Dậu => Lục Hại
Cung mệnh Càn - Cấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1948
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Mậu - Mậu => Bình Hòa
Địa chi Tuất - Tý => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Cấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1950
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Mậu - Canh => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Dần => Tam Hợp
Cung mệnh Càn - Khảm => Lục Sát
Niên mệnh năm sinh Kim - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1951
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Mậu - Tân => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Mão => Lục Hợp
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1956
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Mậu - Bính => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Thân => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Càn - Đoài => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1957
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Mậu - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Dậu => Lục Hại
Cung mệnh Càn - Cấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1960
Mệnh Mộc - Thổ => Tương Xung
Thiên can Mậu - Canh => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Tý => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1965
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Mậu - Ất => Bình Hòa
Địa chi Tuất - Tỵ => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Đoài => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1966
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Mậu - Bính => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Ngọ => Tam Hợp
Cung mệnh Càn - Cấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 10
Xem chi tiết
1972
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Mậu - Nhâm => Bình Hòa
Địa chi Tuất - Tý => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Cấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Mậu Tuất 1958 hợp làm ăn với tuổi nào.

- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Mậu Tuất Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Tuất Nữ mạng là những tuổi gì.

1934
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Mậu - Giáp => Tương Phá
Địa chi Tuất - Tuất => Bình Hòa
Cung mệnh Ly - Chấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1936
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Mậu - Bính => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Tý => Bình Hòa
Cung mệnh Ly - Khảm => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thủy => Tương Khắc
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1937
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Mậu - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Sửu => Lục Hình
Cung mệnh Ly - Ly => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1942
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Mậu - Nhâm => Bình Hòa
Địa chi Tuất - Ngọ => Tam Hợp
Cung mệnh Ly - Tốn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1950
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Mậu - Canh => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Dần => Tam Hợp
Cung mệnh Ly - Khôn => Ngũ Quỷ
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1951
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Mậu - Tân => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Mão => Lục Hợp
Cung mệnh Ly - Tốn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1952
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Mậu - Nhâm => Bình Hòa
Địa chi Tuất - Thìn => Lục Xung
Cung mệnh Ly - Chấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1956
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Mậu - Bính => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Thân => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Ly - Cấn => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1960
Mệnh Mộc - Thổ => Tương Xung
Thiên can Mậu - Canh => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Tý => Bình Hòa
Cung mệnh Ly - Tốn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1970
Mệnh Mộc - Kim => Tương Xung
Thiên can Mậu - Canh => Tương Sinh
Địa chi Tuất - Tuất => Bình Hòa
Cung mệnh Ly - Chấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết

#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2022 thành công 100%

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1958 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm 1958 mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Mậu Tuất hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2022 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

Xem tuổi vợ chồng
theo năm sinh

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh chồng: Năm sinh vợ:

Xem tuổi

Tử vi

Tin tức tổng hợp

Âm dương ngũ hành
Vật phẩm phong thủy
Xem bói đầu năm
Xem ngày mua xe hợp tuổi
Chọn sim hợp tuổi
Học xem tuổi
Phong thuỷ hợp tuổi
Xem tuổi mở hàng khai trương

TIN TỨC Âm dương ngũ hành