Tuổi Quý Mão 1963 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Xem tuổi làm ăn năm 2023

Nhập đúng năm sinh âm lịch


Mục lục

Luận tuổi làm ăn 1963 - tuổi Quý Mão làm ăn hợp tuổi nào

 

Có cần thiết phải xem tuổi Quý Mão làm ăn hợp với tuổi nào không?

Người xưa có câu “Thương trường như chiến trường”. Quả đúng là vậy, ngày nay khi mà sự cạnh tranh trên thương trường ngày càng khốc liệt. Nếu như không kết hợp hay liên minh lại thì làm sao chống lại được các công ty lớn, cũng như các cửa hàng có thương hiệu lâu năm. Vì thế, để công việc kinh doanh hay mở cửa hàng được phát triển thì quý gia chủ cần phải tìm xem tuổi hợp làm ăn với mình. Việc xem tuổi Quý Mão hợp với tuổi nào nhất để làm ăn, mang lại sự hòa hợp về phong thủy, giúp cho việc hợp tác thuận lợi hơn ăn nên làm ra gặp nhiều may mắn. Để biết được tuổi Quý Mão hợp làm ăn với tuổi nào hay xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1963 thì quý vị chỉ cần điền rõ thông tin ngày tháng năm sinh (Dương Lịch) vào ô bên dưới sau đó chọn Xem ngay thì kết quả liên quan đến quý bạn sinh năm 1963 làm ăn hợp với tuổi nào. Và chỉ trong tích tắc, PHONG THỦY SỐ sẽ xuất ra kết quả chính xác và tường minh nhất theo thang điểm 10.

Chúc các bạn chọn được người hợp tuổi kết hợp làm ăn chung năm 2023 hợp với tuổi của mình thông qua công cụ Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Quý Mão.

 

Tuổi Quý Mão 1963 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

1. Thông tin gia chủ tuổi Canh Thân

Năm sinh (DL) 1963
Xem mệnh ngũ hành Kim bạch kim ( mệnh Kim )
Thiên can Quý
Địa chi Mão
Cung mệnh Nam cung Khảm / Nữ cung Cấn

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Quý Mão hợp làm ăn với tuổi nào.

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Quý Mão Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Quý Mão từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Quý Mão Nam mạng là những tuổi nào nhé.

1934
Mệnh Kim - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Quý - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Mão - Tuất => Lục Hợp
Cung mệnh Khảm - Chấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1935
Mệnh Kim - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Quý - Ất => Tương Sinh
Địa chi Mão - Hợi => Tam Hợp
Cung mệnh Khảm - Tốn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1941
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Quý - Tân => Tương Sinh
Địa chi Mão - Tỵ => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Khảm => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thủy - Thủy => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1943
Mệnh Kim - Mộc => Tương Xung
Thiên can Quý - Quý => Bình Hòa
Địa chi Mão - Mùi => Tam Hợp
Cung mệnh Khảm - Chấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1944
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Mão - Thân => Tứ Tuyệt
Cung mệnh Khảm - Tốn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1946
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Quý - Bính => Bình Hòa
Địa chi Mão - Tuất => Lục Hợp
Cung mệnh Khảm - Càn => Lục Sát
Niên mệnh năm sinh Thủy - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1952
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Nhâm => Bình Hòa
Địa chi Mão - Thìn => Lục Hại
Cung mệnh Khảm - Chấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1953
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Quý => Bình Hòa
Địa chi Mão - Tỵ => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Tốn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1955
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Quý - Ất => Tương Sinh
Địa chi Mão - Mùi => Tam Hợp
Cung mệnh Khảm - Càn => Lục Sát
Niên mệnh năm sinh Thủy - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1961
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Quý - Tân => Tương Sinh
Địa chi Mão - Sửu => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Chấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1962
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Quý - Nhâm => Bình Hòa
Địa chi Mão - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Tốn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1970
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Quý - Canh => Tương Sinh
Địa chi Mão - Tuất => Lục Hợp
Cung mệnh Khảm - Chấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1971
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Quý - Tân => Tương Sinh
Địa chi Mão - Hợi => Tam Hợp
Cung mệnh Khảm - Tốn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1974
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Mão - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Đoài => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Thủy - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Quý Mão 1963 hợp làm ăn với tuổi nào.

- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Quý Mão Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Quý Mão Nữ mạng là những tuổi gì.

1935
Mệnh Kim - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Quý - Ất => Tương Sinh
Địa chi Mão - Hợi => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Khôn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1939
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Quý - Kỷ => Bình Hòa
Địa chi Mão - Mão => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Đoài => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1940
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Quý - Canh => Tương Sinh
Địa chi Mão - Thìn => Lục Hại
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1941
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Quý - Tân => Tương Sinh
Địa chi Mão - Tỵ => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Khôn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Hỏa => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1944
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Mão - Thân => Tứ Tuyệt
Cung mệnh Cấn - Khôn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1946
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Quý - Bính => Bình Hòa
Địa chi Mão - Tuất => Lục Hợp
Cung mệnh Cấn - Ly => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Thổ - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1947
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Quý - Đinh => Tương Xung
Địa chi Mão - Hợi => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Cấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1953
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Quý => Bình Hòa
Địa chi Mão - Tỵ => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Khôn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1955
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Quý - Ất => Tương Sinh
Địa chi Mão - Mùi => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Ly => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Thổ - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1966
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Bính => Bình Hòa
Địa chi Mão - Ngọ => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Đoài => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1967
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Đinh => Tương Xung
Địa chi Mão - Mùi => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1971
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Quý - Tân => Tương Sinh
Địa chi Mão - Hợi => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Khôn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1974
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Mão - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Cấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1975
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Ất => Tương Sinh
Địa chi Mão - Mão => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Đoài => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1976
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Quý - Bính => Bình Hòa
Địa chi Mão - Thìn => Lục Hại
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết

#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2023 thành công 100%

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1963 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm 1963 mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Quý Mão hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2023 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm

#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2023

 

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1963 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm #namsinh mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Quý Mão hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2023 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm  Tử vi 2023 cho tuổi Quý Mão 1963 để được các chuyên gia luận giải chính xác!

Xem thêm: 

 Những con số hợp với tuổi bạn để kích Tài Lộc năm 2023

 Tuổi Quý Mão mua xe ngày nào và chọn màu xe gì để PHÁT TÀI PHÁT LỘC năm 2023

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

Xem tuổi vợ chồng
theo năm sinh

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh chồng: Năm sinh vợ: