Tuổi Ất Tỵ 1965 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Xem tuổi làm ăn năm 2022

Nhập đúng năm sinh âm lịch


Mục lục

Luận tuổi làm ăn 1965 - tuổi Ất Tỵ làm ăn hợp tuổi nào

Tuổi Ất Tỵ 1965 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

1. Thông tin gia chủ tuổi Canh Thân

Năm sinh (DL) 1965
Xem mệnh ngũ hành Phúc đăng hỏa ( mệnh Hỏa )
Thiên can Ất
Địa chi Tỵ
Cung mệnh Nam cung Cấn / Nữ cung Đoài

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Ất Tỵ hợp làm ăn với tuổi nào.

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Ất Tỵ Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Ất Tỵ từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Ất Tỵ Nam mạng là những tuổi nào nhé.

1937
Mệnh Hỏa - Thủy => Tương Xung
Thiên can Ất - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Sửu => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1938
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Ất - Mậu => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Dần => Lục Hình
Cung mệnh Cấn - Đoài => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1942
Mệnh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Ất - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Ngọ => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Khôn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1946
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Ất - Bính => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Tuất => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1947
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Ất - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Hợi => Lục Xung
Cung mệnh Cấn - Đoài => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1955
Mệnh Hỏa - Kim => Tương Xung
Thiên can Ất - Ất => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Mùi => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1956
Mệnh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
Thiên can Ất - Bính => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Thân => Lục Hợp
Cung mệnh Cấn - Đoài => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1957
Mệnh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
Thiên can Ất - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Dậu => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Cấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1960
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Ất - Canh => Tương Hợp
Địa chi Tỵ - Tý => Tứ Tuyệt
Cung mệnh Cấn - Khôn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1964
Mệnh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
Thiên can Ất - Giáp => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Thìn => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1965
Mệnh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
Thiên can Ất - Ất => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Tỵ => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Đoài => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1969
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Ất - Kỷ => Tương Phá
Địa chi Tỵ - Dậu => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Khôn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1972
Mệnh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Ất - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Tý => Tứ Tuyệt
Cung mệnh Cấn - Cấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1973
Mệnh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Ất - Quý => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Sửu => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 10
Xem chi tiết
1976
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Ất - Bính => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Thìn => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Ly => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Thổ - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Ất Tỵ 1965 hợp làm ăn với tuổi nào.

- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Ất Tỵ Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Ất Tỵ Nữ mạng là những tuổi gì.

1938
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Ất - Mậu => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Dần => Lục Hình
Cung mệnh Đoài - Cấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1947
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Ất - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Hợi => Lục Xung
Cung mệnh Đoài - Cấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1953
Mệnh Hỏa - Thủy => Tương Xung
Thiên can Ất - Quý => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Tỵ => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1956
Mệnh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
Thiên can Ất - Bính => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Thân => Lục Phá
Cung mệnh Đoài - Cấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1957
Mệnh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
Thiên can Ất - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Dậu => Tam Hợp
Cung mệnh Đoài - Đoài => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1958
Mệnh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Ất - Mậu => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Tuất => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Càn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1965
Mệnh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
Thiên can Ất - Ất => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Tỵ => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Cấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1967
Mệnh Hỏa - Thủy => Tương Xung
Thiên can Ất - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Mùi => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Đoài - Càn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1968
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Ất - Mậu => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Thân => Lục Phá
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1976
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Ất - Bính => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Thìn => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Càn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1977
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Ất - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Tỵ => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết

#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2022 thành công 100%

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1965 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm 1965 mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Ất Tỵ hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2022 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

Xem tuổi vợ chồng
theo năm sinh

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh chồng: Năm sinh vợ:

Xem tuổi

Tử vi

Tin tức tổng hợp

Âm dương ngũ hành
Vật phẩm phong thủy
Xem bói đầu năm
Xem ngày mua xe hợp tuổi
Chọn sim hợp tuổi
Học xem tuổi
Phong thuỷ hợp tuổi
Xem tuổi mở hàng khai trương

TIN TỨC Âm dương ngũ hành