Tuổi Quý Sửu 1973 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Xem tuổi làm ăn năm 2024

Nhập đúng năm sinh âm lịch


Mục lục

Luận tuổi làm ăn 1973 - tuổi Quý Sửu làm ăn hợp tuổi nào

 

Có cần thiết phải xem tuổi Quý Sửu làm ăn hợp với tuổi nào không?

Người xưa có câu “Thương trường như chiến trường”. Quả đúng là vậy, ngày nay khi mà sự cạnh tranh trên thương trường ngày càng khốc liệt. Nếu như không kết hợp hay liên minh lại thì làm sao chống lại được các công ty lớn, cũng như các cửa hàng có thương hiệu lâu năm. Vì thế, để công việc kinh doanh hay mở cửa hàng được phát triển thì quý gia chủ cần phải tìm xem tuổi hợp làm ăn với mình. Việc xem tuổi Quý Sửu hợp với tuổi nào nhất để làm ăn, mang lại sự hòa hợp về phong thủy, giúp cho việc hợp tác thuận lợi hơn ăn nên làm ra gặp nhiều may mắn. Để biết được tuổi Quý Sửu hợp làm ăn với tuổi nào hay xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1973 thì quý vị chỉ cần điền rõ thông tin ngày tháng năm sinh (Dương Lịch) vào ô bên dưới sau đó chọn Xem ngay thì kết quả liên quan đến quý bạn sinh năm 1973 làm ăn hợp với tuổi nào. Và chỉ trong tích tắc, PHONG THỦY SỐ sẽ xuất ra kết quả chính xác và tường minh nhất theo thang điểm 10.

Chúc các bạn chọn được người hợp tuổi kết hợp làm ăn chung năm 2024 hợp với tuổi của mình thông qua công cụ Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Quý Sửu.

 

Tuổi Quý Sửu 1973 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

1. Thông tin gia chủ tuổi Canh Thân

Năm sinh (DL) 1973
Xem mệnh ngũ hành Tang đố mộc ( mệnh Mộc )
Thiên can Quý
Địa chi Sửu
Cung mệnh Nam cung Ly / Nữ cung Càn

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Quý Sửu hợp làm ăn với tuổi nào.

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Quý Sửu Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Quý Sửu từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Quý Sửu Nam mạng là những tuổi nào nhé.

1944
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Thân => Bình Hòa
Cung mệnh Ly - Tốn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1945
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Ất => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Dậu => Tam Hợp
Cung mệnh Ly - Cấn => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1949
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Quý - Kỷ => Bình Hòa
Địa chi Sửu - Sửu => Bình Hòa
Cung mệnh Ly - Ly => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1952
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Nhâm => Bình Hòa
Địa chi Sửu - Thìn => Lục Phá
Cung mệnh Ly - Chấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1953
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Quý => Bình Hòa
Địa chi Sửu - Tỵ => Tam Hợp
Cung mệnh Ly - Tốn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1961
Mệnh Mộc - Thổ => Tương Xung
Thiên can Quý - Tân => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Sửu => Bình Hòa
Cung mệnh Ly - Chấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1971
Mệnh Mộc - Kim => Tương Xung
Thiên can Quý - Tân => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Hợi => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Ly - Tốn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1975
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Ất => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Mão => Bình Hòa
Cung mệnh Ly - Cấn => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1979
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Quý - Kỷ => Bình Hòa
Địa chi Sửu - Mùi => Lục Xung
Cung mệnh Ly - Chấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1980
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Quý - Canh => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Thân => Bình Hòa
Cung mệnh Ly - Tốn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1981
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Quý - Tân => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Dậu => Tam Hợp
Cung mệnh Ly - Cấn => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Quý Sửu 1973 hợp làm ăn với tuổi nào.

- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Quý Sửu Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Quý Sửu Nữ mạng là những tuổi gì.

1944
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Thân => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1945
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Ất => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Dậu => Tam Hợp
Cung mệnh Càn - Khảm => Lục Sát
Niên mệnh năm sinh Kim - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1948
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Quý - Mậu => Tương Phá
Địa chi Sửu - Tý => Lục Hợp
Cung mệnh Càn - Đoài => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1949
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Quý - Kỷ => Bình Hòa
Địa chi Sửu - Sửu => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Càn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1950
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Quý - Canh => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1953
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Quý => Bình Hòa
Địa chi Sửu - Tỵ => Tam Hợp
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1956
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Quý - Bính => Bình Hòa
Địa chi Sửu - Thân => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Cấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1957
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Quý - Đinh => Tương Xung
Địa chi Sửu - Dậu => Tam Hợp
Cung mệnh Càn - Đoài => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1959
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Quý - Kỷ => Bình Hòa
Địa chi Sửu - Hợi => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1965
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Quý - Ất => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Tỵ => Tam Hợp
Cung mệnh Càn - Cấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 10
Xem chi tiết
1971
Mệnh Mộc - Kim => Tương Xung
Thiên can Quý - Tân => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Hợi => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1974
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Cấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1975
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Ất => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Mão => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Đoài => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1980
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Quý - Canh => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Thân => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1981
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Quý - Tân => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Dậu => Tam Hợp
Cung mệnh Càn - Khảm => Lục Sát
Niên mệnh năm sinh Kim - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1983
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Quý - Quý => Bình Hòa
Địa chi Sửu - Hợi => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Càn - Cấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1984
Mệnh Mộc - Kim => Tương Xung
Thiên can Quý - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Sửu - Tý => Lục Hợp
Cung mệnh Càn - Đoài => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1986
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Quý - Bính => Bình Hòa
Địa chi Sửu - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết

#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2024 thành công 100%

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1973 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm 1973 mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Quý Sửu hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2024 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm

#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2024

 

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1973 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm #namsinh mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Quý Sửu hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2024 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm  Tử vi 2024 cho tuổi Quý Sửu 1973 để được các chuyên gia luận giải chính xác!

Xem thêm: 

 Những con số hợp với tuổi bạn để kích Tài Lộc năm 2024

 Tuổi Quý Sửu mua xe ngày nào và chọn màu xe gì để PHÁT TÀI PHÁT LỘC năm 2024

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

Xem tuổi vợ chồng
theo năm sinh

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh chồng: Năm sinh vợ:

Tin tức tổng hợp

Âm dương ngũ hành
Vật phẩm phong thủy
Chọn sim hợp tuổi
Phong thuỷ hợp tuổi

TIN TỨC Âm dương ngũ hành