Tuổi Giáp Dần 1974 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Xem tuổi làm ăn năm 2022

Nhập đúng năm sinh âm lịch


Mục lục

Luận tuổi làm ăn 1974 - tuổi Giáp Dần làm ăn hợp tuổi nào

Tuổi Giáp Dần 1974 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

1. Thông tin gia chủ tuổi Canh Thân

Năm sinh (DL) 1974
Xem mệnh ngũ hành Đại khê thủy ( mệnh Thủy )
Thiên can Giáp
Địa chi Dần
Cung mệnh Nam cung Cấn / Nữ cung Đoài

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Giáp Dần hợp làm ăn với tuổi nào.

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Giáp Dần Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Giáp Dần từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Giáp Dần Nam mạng là những tuổi nào nhé.

1946
Mệnh Thủy - Thổ => Tương Xung
Thiên can Giáp - Bính => Tương Sinh
Địa chi Dần - Tuất => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1951
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Tân => Bình Hòa
Địa chi Dần - Mão => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Khôn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1954
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Giáp => Bình Hòa
Địa chi Dần - Ngọ => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Cấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1955
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Ất => Bình Hòa
Địa chi Dần - Mùi => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1963
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Quý => Tương Sinh
Địa chi Dần - Mão => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Cấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1964
Mệnh Thủy - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Giáp - Giáp => Bình Hòa
Địa chi Dần - Thìn => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1966
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Giáp - Bính => Tương Sinh
Địa chi Dần - Ngọ => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Cấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1972
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Dần - Tý => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Cấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1973
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Quý => Tương Sinh
Địa chi Dần - Sửu => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1974
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Giáp - Giáp => Bình Hòa
Địa chi Dần - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Đoài => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1982
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Giáp - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Dần - Tuất => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1983
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Giáp - Quý => Tương Sinh
Địa chi Dần - Hợi => Lục Phá
Cung mệnh Cấn - Đoài => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1984
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Giáp => Bình Hòa
Địa chi Dần - Tý => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Cấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Giáp Dần 1974 hợp làm ăn với tuổi nào.

- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Giáp Dần Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Giáp Dần Nữ mạng là những tuổi gì.

1950
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Canh => Tương Xung
Địa chi Dần - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1953
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Giáp - Quý => Tương Sinh
Địa chi Dần - Tỵ => Lục Hình
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1954
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Giáp => Bình Hòa
Địa chi Dần - Ngọ => Tam Hợp
Cung mệnh Đoài - Khảm => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Kim - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1958
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Mậu => Tương Phá
Địa chi Dần - Tuất => Tam Hợp
Cung mệnh Đoài - Càn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1962
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Dần - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1963
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Quý => Tương Sinh
Địa chi Dần - Mão => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Khảm => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Kim - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1966
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Giáp - Bính => Tương Sinh
Địa chi Dần - Ngọ => Tam Hợp
Cung mệnh Đoài - Đoài => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1967
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Giáp - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Dần - Mùi => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Càn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1971
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Tân => Bình Hòa
Địa chi Dần - Hợi => Lục Phá
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1972
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Dần - Tý => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Khảm => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Kim - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1974
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Giáp - Giáp => Bình Hòa
Địa chi Dần - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Cấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1976
Mệnh Thủy - Thổ => Tương Xung
Thiên can Giáp - Bính => Tương Sinh
Địa chi Dần - Thìn => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Đoài - Càn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1983
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Giáp - Quý => Tương Sinh
Địa chi Dần - Hợi => Lục Phá
Cung mệnh Đoài - Cấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1984
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Giáp => Bình Hòa
Địa chi Dần - Tý => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Đoài => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1985
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Ất => Bình Hòa
Địa chi Dần - Sửu => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Càn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1986
Mệnh Thủy - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Giáp - Bính => Tương Sinh
Địa chi Dần - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết

#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2022 thành công 100%

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1974 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm 1974 mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Giáp Dần hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2022 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

Xem tuổi vợ chồng
theo năm sinh

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh chồng: Năm sinh vợ:

Xem tuổi

Tử vi

Tin tức tổng hợp

Âm dương ngũ hành
Vật phẩm phong thủy
Xem bói đầu năm
Xem ngày mua xe hợp tuổi
Chọn sim hợp tuổi
Học xem tuổi
Phong thuỷ hợp tuổi
Xem tuổi mở hàng khai trương

TIN TỨC Âm dương ngũ hành