Tuổi Giáp Dần 1974 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Xem tuổi làm ăn năm 2024

Nhập đúng năm sinh âm lịch


Mục lục

Luận tuổi làm ăn 1974 - tuổi Giáp Dần làm ăn hợp tuổi nào

 

Có cần thiết phải xem tuổi Giáp Dần làm ăn hợp với tuổi nào không?

Người xưa có câu “Thương trường như chiến trường”. Quả đúng là vậy, ngày nay khi mà sự cạnh tranh trên thương trường ngày càng khốc liệt. Nếu như không kết hợp hay liên minh lại thì làm sao chống lại được các công ty lớn, cũng như các cửa hàng có thương hiệu lâu năm. Vì thế, để công việc kinh doanh hay mở cửa hàng được phát triển thì quý gia chủ cần phải tìm xem tuổi hợp làm ăn với mình. Việc xem tuổi Giáp Dần hợp với tuổi nào nhất để làm ăn, mang lại sự hòa hợp về phong thủy, giúp cho việc hợp tác thuận lợi hơn ăn nên làm ra gặp nhiều may mắn. Để biết được tuổi Giáp Dần hợp làm ăn với tuổi nào hay xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1974 thì quý vị chỉ cần điền rõ thông tin ngày tháng năm sinh (Dương Lịch) vào ô bên dưới sau đó chọn Xem ngay thì kết quả liên quan đến quý bạn sinh năm 1974 làm ăn hợp với tuổi nào. Và chỉ trong tích tắc, PHONG THỦY SỐ sẽ xuất ra kết quả chính xác và tường minh nhất theo thang điểm 10.

Chúc các bạn chọn được người hợp tuổi kết hợp làm ăn chung năm 2024 hợp với tuổi của mình thông qua công cụ Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Giáp Dần.

 

Tuổi Giáp Dần 1974 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

1. Thông tin gia chủ tuổi Canh Thân

Năm sinh (DL) 1974
Xem mệnh ngũ hành Đại khê thủy ( mệnh Thủy )
Thiên can Giáp
Địa chi Dần
Cung mệnh Nam cung Cấn / Nữ cung Đoài

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Giáp Dần hợp làm ăn với tuổi nào.

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Giáp Dần Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Giáp Dần từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Giáp Dần Nam mạng là những tuổi nào nhé.

1946
Mệnh Thủy - Thổ => Tương Xung
Thiên can Giáp - Bính => Tương Sinh
Địa chi Dần - Tuất => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1951
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Tân => Bình Hòa
Địa chi Dần - Mão => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Khôn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1954
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Giáp => Bình Hòa
Địa chi Dần - Ngọ => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Cấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1955
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Ất => Bình Hòa
Địa chi Dần - Mùi => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1963
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Quý => Tương Sinh
Địa chi Dần - Mão => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Cấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1964
Mệnh Thủy - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Giáp - Giáp => Bình Hòa
Địa chi Dần - Thìn => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1966
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Giáp - Bính => Tương Sinh
Địa chi Dần - Ngọ => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Cấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1972
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Dần - Tý => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Cấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1973
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Quý => Tương Sinh
Địa chi Dần - Sửu => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1974
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Giáp - Giáp => Bình Hòa
Địa chi Dần - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Đoài => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1982
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Giáp - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Dần - Tuất => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1983
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Giáp - Quý => Tương Sinh
Địa chi Dần - Hợi => Lục Phá
Cung mệnh Cấn - Đoài => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1984
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Giáp => Bình Hòa
Địa chi Dần - Tý => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Cấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Giáp Dần 1974 hợp làm ăn với tuổi nào.

- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Giáp Dần Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Giáp Dần Nữ mạng là những tuổi gì.

1950
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Canh => Tương Xung
Địa chi Dần - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1953
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Giáp - Quý => Tương Sinh
Địa chi Dần - Tỵ => Lục Hình
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1954
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Giáp => Bình Hòa
Địa chi Dần - Ngọ => Tam Hợp
Cung mệnh Đoài - Khảm => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Kim - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1958
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Mậu => Tương Phá
Địa chi Dần - Tuất => Tam Hợp
Cung mệnh Đoài - Càn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1962
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Dần - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1963
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Quý => Tương Sinh
Địa chi Dần - Mão => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Khảm => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Kim - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1966
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Giáp - Bính => Tương Sinh
Địa chi Dần - Ngọ => Tam Hợp
Cung mệnh Đoài - Đoài => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1967
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Giáp - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Dần - Mùi => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Càn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1971
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Tân => Bình Hòa
Địa chi Dần - Hợi => Lục Phá
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1972
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Dần - Tý => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Khảm => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Kim - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1974
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Giáp - Giáp => Bình Hòa
Địa chi Dần - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Cấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1976
Mệnh Thủy - Thổ => Tương Xung
Thiên can Giáp - Bính => Tương Sinh
Địa chi Dần - Thìn => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Đoài - Càn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1983
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Giáp - Quý => Tương Sinh
Địa chi Dần - Hợi => Lục Phá
Cung mệnh Đoài - Cấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1984
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Giáp => Bình Hòa
Địa chi Dần - Tý => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Đoài => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1985
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Giáp - Ất => Bình Hòa
Địa chi Dần - Sửu => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Càn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1986
Mệnh Thủy - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Giáp - Bính => Tương Sinh
Địa chi Dần - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết

#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2024 thành công 100%

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1974 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm 1974 mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Giáp Dần hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2024 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm

#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2024

 

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1974 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm #namsinh mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Giáp Dần hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2024 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm  Tử vi 2024 cho tuổi Giáp Dần 1974 để được các chuyên gia luận giải chính xác!

Xem thêm: 

 Những con số hợp với tuổi bạn để kích Tài Lộc năm 2024

 Tuổi Giáp Dần mua xe ngày nào và chọn màu xe gì để PHÁT TÀI PHÁT LỘC năm 2024

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

Xem tuổi vợ chồng
theo năm sinh

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh chồng: Năm sinh vợ:

Tin tức tổng hợp

Âm dương ngũ hành
Vật phẩm phong thủy
Chọn sim hợp tuổi
Phong thuỷ hợp tuổi

TIN TỨC Âm dương ngũ hành