Tuổi Kỷ Mùi 1979 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Xem tuổi làm ăn năm 2022

Nhập đúng năm sinh âm lịch


Mục lục

Luận tuổi làm ăn 1979 - tuổi Kỷ Mùi làm ăn hợp tuổi nào

Tuổi Kỷ Mùi 1979 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

1. Thông tin gia chủ tuổi Canh Thân

Năm sinh (DL) 1979
Xem mệnh ngũ hành Thiên thượng hỏa ( mệnh Hỏa )
Thiên can Kỷ
Địa chi Mùi
Cung mệnh Nam cung Chấn / Nữ cung Chấn

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Kỷ Mùi hợp làm ăn với tuổi nào.

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Kỷ Mùi Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mùi từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mùi Nam mạng là những tuổi nào nhé.

1950
Mệnh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Kỷ - Canh => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Chấn - Khảm => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1958
Mệnh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Kỷ - Mậu => Bình Hòa
Địa chi Mùi - Tuất => Lục Phá
Cung mệnh Chấn - Ly => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1959
Mệnh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Kỷ - Kỷ => Bình Hòa
Địa chi Mùi - Hợi => Tam Hợp
Cung mệnh Chấn - Khảm => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1961
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Kỷ - Tân => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Sửu => Lục Xung
Cung mệnh Chấn - Chấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1967
Mệnh Hỏa - Thủy => Tương Xung
Thiên can Kỷ - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Mùi => Bình Hòa
Cung mệnh Chấn - Ly => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1968
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Kỷ - Mậu => Bình Hòa
Địa chi Mùi - Thân => Bình Hòa
Cung mệnh Chấn - Khảm => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1971
Mệnh Hỏa - Kim => Tương Xung
Thiên can Kỷ - Tân => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Hợi => Tam Hợp
Cung mệnh Chấn - Tốn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1976
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Kỷ - Bính => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Thìn => Lục Hình
Cung mệnh Chấn - Ly => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1977
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Kỷ - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Tỵ => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Chấn - Khảm => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 10
Xem chi tiết
1980
Mệnh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Kỷ - Canh => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Thân => Bình Hòa
Cung mệnh Chấn - Tốn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1986
Mệnh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
Thiên can Kỷ - Bính => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Chấn - Khảm => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1989
Mệnh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Kỷ - Kỷ => Bình Hòa
Địa chi Mùi - Tỵ => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Chấn - Tốn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Kỷ Mùi 1979 hợp làm ăn với tuổi nào.

- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Kỷ Mùi Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mùi Nữ mạng là những tuổi gì.

1951
Mệnh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Kỷ - Tân => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Mão => Tam Hợp
Cung mệnh Chấn - Tốn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1954
Mệnh Hỏa - Kim => Tương Xung
Thiên can Kỷ - Giáp => Tương Hợp
Địa chi Mùi - Ngọ => Lục Hợp
Cung mệnh Chấn - Khảm => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1960
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Kỷ - Canh => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Tý => Lục Hại
Cung mệnh Chấn - Tốn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1961
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Kỷ - Tân => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Sửu => Lục Xung
Cung mệnh Chấn - Chấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1963
Mệnh Hỏa - Kim => Tương Xung
Thiên can Kỷ - Quý => Bình Hòa
Địa chi Mùi - Mão => Tam Hợp
Cung mệnh Chấn - Khảm => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1964
Mệnh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
Thiên can Kỷ - Giáp => Tương Hợp
Địa chi Mùi - Thìn => Lục Hình
Cung mệnh Chấn - Ly => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1969
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Kỷ - Kỷ => Bình Hòa
Địa chi Mùi - Dậu => Bình Hòa
Cung mệnh Chấn - Tốn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1972
Mệnh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Kỷ - Nhâm => Bình Hòa
Địa chi Mùi - Tý => Lục Hại
Cung mệnh Chấn - Khảm => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1973
Mệnh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Kỷ - Quý => Bình Hòa
Địa chi Mùi - Sửu => Lục Xung
Cung mệnh Chấn - Ly => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1978
Mệnh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
Thiên can Kỷ - Mậu => Bình Hòa
Địa chi Mùi - Ngọ => Lục Hợp
Cung mệnh Chấn - Tốn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1981
Mệnh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Kỷ - Tân => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Dậu => Bình Hòa
Cung mệnh Chấn - Khảm => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1987
Mệnh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
Thiên can Kỷ - Đinh => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Mão => Tam Hợp
Cung mệnh Chấn - Tốn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1990
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Kỷ - Canh => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Ngọ => Lục Hợp
Cung mệnh Chấn - Khảm => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 10
Xem chi tiết
1991
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Kỷ - Tân => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Mùi => Bình Hòa
Cung mệnh Chấn - Ly => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết

#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2022 thành công 100%

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1979 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm 1979 mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Kỷ Mùi hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2022 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

Xem tuổi vợ chồng
theo năm sinh

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh chồng: Năm sinh vợ:

Xem tuổi

Tử vi

Tin tức tổng hợp

Âm dương ngũ hành
Vật phẩm phong thủy
Xem bói đầu năm
Xem ngày mua xe hợp tuổi
Chọn sim hợp tuổi
Học xem tuổi
Phong thuỷ hợp tuổi
Xem tuổi mở hàng khai trương

TIN TỨC Âm dương ngũ hành