icon icon Xem tuổi làm ăn

 

#1979 mệnh gì - Tuổi Kỷ Mùi 1979 hợp làm ăn với tuổi nào nhất

 

Có cần thiết phải xem tuổi Kỷ Mùi làm ăn hợp với tuổi nào không?

Người xưa có câu “Thương trường như chiến trường”. Quả đúng là vậy, ngày nay khi mà sự cạnh tranh trên thương trường ngày càng khốc liệt. Nếu như không kết hợp hay liên minh lại thì làm sao chống lại được các công ty lớn, cũng như các cửa hàng có thương hiệu lâu năm. Vì thế, để công việc kinh doanh hay mở cửa hàng được phát triển thì quý gia chủ cần phải tìm xem tuổi hợp làm ăn với mình. Việc xem tuổi Kỷ Mùi hợp với tuổi nào nhất để làm ăn, mang lại sự hòa hợp về phong thủy, giúp cho việc hợp tác thuận lợi hơn ăn nên làm ra gặp nhiều may mắn. Để biết được tuổi Kỷ Mùi hợp làm ăn với tuổi nào hay xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1979 thì quý vị chỉ cần điền rõ thông tin ngày tháng năm sinh (Dương Lịch) vào ô bên dưới sau đó chọn Xem ngay thì kết quả liên quan đến quý bạn sinh năm 1979 làm ăn hợp với tuổi nào. Và chỉ trong tích tắc, PHONG THỦY SỐ sẽ xuất ra kết quả chính xác và tường minh nhất theo thang điểm 10.

Chúc các bạn chọn được người hợp tuổi kết hợp làm ăn chung với mình thông qua công cụ xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mùi.

 

Luận tuổi làm ăn 1979 - Người tuổi Kỷ Mùi làm ăn hợp với tuổi nào

1. Thông tin người sinh năm 1979

Thông tin về người tuổi 1979

1979

Thiên thượng Hỏa ( mệnh Hỏa )

Kỷ

Mùi

Chấn

Mộc

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Kỷ Mùi hợp làm ăn với tuổi nào.
- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Kỷ Mùi Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mùi từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mùi Nam mạng là những tuổi nào nhé.


1950

Mệnh

Hỏa - Mộc => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Kỷ - Canh => Tương Sinh

Địa chi

Mùi - Dần => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Điểm

9

1958

Mệnh

Hỏa - Mộc => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Kỷ - Mậu => Bình Hòa

Địa chi

Mùi - Tuất => Lục Phá

Cung mệnh

Cung mệnh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

7

1959

Mệnh

Hỏa - Mộc => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Kỷ - Kỷ => Bình Hòa

Địa chi

Mùi - Hợi => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Điểm

9

1961

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Kỷ - Tân => Tương Sinh

Địa chi

Mùi - Sửu => Lục Xung

Cung mệnh

Cung mệnh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Điểm

7

1967

Mệnh

Hỏa - Thủy => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Kỷ - Đinh => Tương Sinh

Địa chi

Mùi - Mùi => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

7

1968

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Kỷ - Mậu => Bình Hòa

Địa chi

Mùi - Thân => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Điểm

8

1971

Mệnh

Hỏa - Kim => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Kỷ - Tân => Tương Sinh

Địa chi

Mùi - Hợi => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Điểm

7

1976

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Kỷ - Bính => Tương Sinh

Địa chi

Mùi - Thìn => Lục Hình

Cung mệnh

Cung mệnh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

8

1977

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Kỷ - Đinh => Tương Sinh

Địa chi

Mùi - Tỵ => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Điểm

10

1980

Mệnh

Hỏa - Mộc => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Kỷ - Canh => Tương Sinh

Địa chi

Mùi - Thân => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Điểm

8

1986

Mệnh

Hỏa - Hỏa => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Kỷ - Bính => Tương Sinh

Địa chi

Mùi - Dần => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Điểm

8

1989

Mệnh

Hỏa - Mộc => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Kỷ - Kỷ => Bình Hòa

Địa chi

Mùi - Tỵ => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Điểm

8

Xem ngày tốt khai trương để kích tài vận

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Kỷ Mùi 1979 hợp làm ăn với tuổi nào.
- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Kỷ Mùi Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mùi Nữ mạng là những tuổi gì.


1951

Mệnh

Mộc - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Tân - Kỷ => Tương Sinh

Địa chi

Mão - Mùi => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Điểm

9

1954

Mệnh

Kim - Hỏa => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Giáp - Kỷ => Tương Hợp

Địa chi

Ngọ - Mùi => Lục Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Mộc => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Mộc => Tương Sinh

Điểm

8

1960

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Canh - Kỷ => Tương Sinh

Địa chi

Tý - Mùi => Lục Hại

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Điểm

7

1961

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Tân - Kỷ => Tương Sinh

Địa chi

Sửu - Mùi => Lục Xung

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Điểm

7

1963

Mệnh

Kim - Hỏa => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Quý - Kỷ => Bình Hòa

Địa chi

Mão - Mùi => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Mộc => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Mộc => Tương Sinh

Điểm

7

1964

Mệnh

Hỏa - Hỏa => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Giáp - Kỷ => Tương Hợp

Địa chi

Thìn - Mùi => Lục Hình

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Điểm

7

1969

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Kỷ - Kỷ => Bình Hòa

Địa chi

Dậu - Mùi => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Điểm

7

1972

Mệnh

Mộc - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Kỷ => Bình Hòa

Địa chi

Tý - Mùi => Lục Hại

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Mộc => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Mộc => Tương Sinh

Điểm

7

1973

Mệnh

Mộc - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Quý - Kỷ => Bình Hòa

Địa chi

Sửu - Mùi => Lục Xung

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Điểm

7

1978

Mệnh

Hỏa - Hỏa => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Kỷ => Bình Hòa

Địa chi

Ngọ - Mùi => Lục Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Điểm

7

1981

Mệnh

Mộc - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Tân - Kỷ => Tương Sinh

Địa chi

Dậu - Mùi => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Mộc => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Mộc => Tương Sinh

Điểm

9

1987

Mệnh

Hỏa - Hỏa => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Kỷ => Tương Sinh

Địa chi

Mão - Mùi => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Điểm

8

1990

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Canh - Kỷ => Tương Sinh

Địa chi

Ngọ - Mùi => Lục Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Mộc => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Mộc => Tương Sinh

Điểm

10

1991

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Tân - Kỷ => Tương Sinh

Địa chi

Mùi - Mùi => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Mộc => Tương Sinh

Điểm

9


#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2019 thành công 100%

 

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1979 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm #namsinh mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Kỷ Mùi hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2018 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm  tử vi 2018 cho tuổi Kỷ Mùi 1979 để được các chuyên gia luận giải chính xác!

Xem thêm: 

 Chồng Kỷ Mùi 1979 hợp lấy vợ tuổi nào nhất, để có số Tam Vinh Hiển

 Những con số hợp với tuổi bạn để kích Tài Lộc năm 2018

 Tuổi Kỷ Mùi mua xe ngày nào và chọn màu xe gì để PHÁT TÀI PHÁT LỘC năm 2018


Thông báo
Ý kiến bạn đọc quan tâm nhất (Hiện chưa có bình luận nào về nội dung này. Hãy là người đầu tiên nhé!)
  Tư vấn fanpage  
icon icon Thư viện