Tuổi Tân Dậu 1981 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Xem tuổi làm ăn năm 2022

Nhập đúng năm sinh âm lịch


Mục lục

Luận tuổi làm ăn 1981 - tuổi Tân Dậu làm ăn hợp tuổi nào

Tuổi Tân Dậu 1981 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

1. Thông tin gia chủ tuổi Canh Thân

Năm sinh (DL) 1981
Xem mệnh ngũ hành Thạch lưu mộc ( mệnh Mộc )
Thiên can Tân
Địa chi Dậu
Cung mệnh Nam cung Khảm / Nữ cung Cấn

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Tân Dậu hợp làm ăn với tuổi nào.

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Tân Dậu Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Dậu từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Dậu Nam mạng là những tuổi nào nhé.

1952
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Tân - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Thìn => Lục Hợp
Cung mệnh Khảm - Chấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 10
Xem chi tiết
1953
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Tân - Quý => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Tỵ => Tam Hợp
Cung mệnh Khảm - Tốn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 10
Xem chi tiết
1959
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Tân - Kỷ => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Hợi => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Khảm => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thủy - Thủy => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1961
Mệnh Mộc - Thổ => Tương Xung
Thiên can Tân - Tân => Bình Hòa
Địa chi Dậu - Sửu => Tam Hợp
Cung mệnh Khảm - Chấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1964
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Tân - Giáp => Bình Hòa
Địa chi Dậu - Thìn => Lục Hợp
Cung mệnh Khảm - Càn => Lục Sát
Niên mệnh năm sinh Thủy - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1973
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Tân - Quý => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Sửu => Tam Hợp
Cung mệnh Khảm - Càn => Lục Sát
Niên mệnh năm sinh Thủy - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1979
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Tân - Kỷ => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Mùi => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Chấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1980
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Tân - Canh => Bình Hòa
Địa chi Dậu - Thân => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Tốn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1983
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Tân - Quý => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Hợi => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Đoài => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Thủy - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1988
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Tân - Mậu => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Thìn => Lục Hợp
Cung mệnh Khảm - Chấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1989
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Tân - Kỷ => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Tỵ => Tam Hợp
Cung mệnh Khảm - Tốn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Tân Dậu 1981 hợp làm ăn với tuổi nào.

- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Tân Dậu Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Dậu Nữ mạng là những tuổi gì.

1953
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Tân - Quý => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Tỵ => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Khôn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1957
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Tân - Đinh => Bình Hòa
Địa chi Dậu - Dậu => Tự Hình
Cung mệnh Cấn - Đoài => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1958
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Tân - Mậu => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Tuất => Lục Hại
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1959
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Tân - Kỷ => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Hợi => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Khôn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Hỏa => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1964
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Tân - Giáp => Bình Hòa
Địa chi Dậu - Thìn => Lục Hợp
Cung mệnh Cấn - Ly => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Thổ - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1965
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Tân - Ất => Tương Xung
Địa chi Dậu - Tỵ => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Cấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1967
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Tân - Đinh => Bình Hòa
Địa chi Dậu - Mùi => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1973
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Tân - Quý => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Sửu => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Ly => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Thổ - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1983
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Tân - Quý => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Hợi => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Cấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1989
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Tân - Kỷ => Tương Sinh
Địa chi Dậu - Tỵ => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Khôn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1994
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Tân - Giáp => Bình Hòa
Địa chi Dậu - Tuất => Lục Hại
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết

#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2022 thành công 100%

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1981 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm 1981 mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Tân Dậu hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2022 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

Xem tuổi vợ chồng
theo năm sinh

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh chồng: Năm sinh vợ:

Xem tuổi

Tử vi

Tin tức tổng hợp

Âm dương ngũ hành
Vật phẩm phong thủy
Xem bói đầu năm
Xem ngày mua xe hợp tuổi
Chọn sim hợp tuổi
Học xem tuổi
Phong thuỷ hợp tuổi
Xem tuổi mở hàng khai trương

TIN TỨC Âm dương ngũ hành