Tuổi Tân Tỵ 2001 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Xem tuổi làm ăn năm 2022

Nhập đúng năm sinh âm lịch


Mục lục

Luận tuổi làm ăn 2001 - tuổi Tân Tỵ làm ăn hợp tuổi nào

Tuổi Tân Tỵ 2001 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

1. Thông tin gia chủ tuổi Canh Thân

Năm sinh (DL) 2001
Xem mệnh ngũ hành Bạch lạp kim ( mệnh Kim )
Thiên can Tân
Địa chi Tỵ
Cung mệnh Nam cung Cấn / Nữ cung Đoài

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Tân Tỵ hợp làm ăn với tuổi nào.

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Tân Tỵ Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Tỵ từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Tỵ Nam mạng là những tuổi nào nhé.

1973
Mệnh Kim - Mộc => Tương Xung
Thiên can Tân - Quý => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Sửu => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1974
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Tân - Giáp => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Dần => Lục Hình
Cung mệnh Cấn - Đoài => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1982
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Tân - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Tuất => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1983
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Tân - Quý => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Hợi => Lục Xung
Cung mệnh Cấn - Đoài => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1990
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Tân - Canh => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Ngọ => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Cấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1991
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Tân - Tân => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Mùi => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1992
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Tân - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Thân => Lục Hợp
Cung mệnh Cấn - Đoài => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1993
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Tân - Quý => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Dậu => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Cấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1999
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Tân - Kỷ => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Mão => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Cấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
2000
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Tân - Canh => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Thìn => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2001
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Tân - Tân => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Tỵ => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Đoài => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2005
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Tân - Ất => Tương Xung
Địa chi Tỵ - Dậu => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Khôn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2009
Mệnh Kim - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Tân - Kỷ => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Sửu => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
2012
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Tân - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Thìn => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Ly => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Thổ - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Tân Tỵ 2001 hợp làm ăn với tuổi nào.

- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Tân Tỵ Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Tỵ Nữ mạng là những tuổi gì.

1974
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Tân - Giáp => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Dần => Lục Hình
Cung mệnh Đoài - Cấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1977
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Tân - Đinh => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Tỵ => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1983
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Tân - Quý => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Hợi => Lục Xung
Cung mệnh Đoài - Cấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1989
Mệnh Kim - Mộc => Tương Xung
Thiên can Tân - Kỷ => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Tỵ => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1992
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Tân - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Thân => Lục Phá
Cung mệnh Đoài - Cấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1993
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Tân - Quý => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Dậu => Tam Hợp
Cung mệnh Đoài - Đoài => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1998
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Tân - Mậu => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Dần => Lục Hình
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1999
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Tân - Kỷ => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Mão => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Khảm => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Kim - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2001
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Tân - Tân => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Tỵ => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Cấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2003
Mệnh Kim - Mộc => Tương Xung
Thiên can Tân - Quý => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Mùi => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Đoài - Càn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2004
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Tân - Giáp => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Thân => Lục Phá
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2007
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Tân - Đinh => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Hợi => Lục Xung
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2012
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Tân - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Thìn => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Càn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
2013
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Tân - Quý => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Tỵ => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết

#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2022 thành công 100%

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 2001 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm 2001 mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Tân Tỵ hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2022 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

Xem tuổi vợ chồng
theo năm sinh

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh chồng: Năm sinh vợ:

Xem tuổi

Tử vi

Tin tức tổng hợp

Âm dương ngũ hành
Vật phẩm phong thủy
Xem bói đầu năm
Xem ngày mua xe hợp tuổi
Chọn sim hợp tuổi
Học xem tuổi
Phong thuỷ hợp tuổi
Xem tuổi mở hàng khai trương

TIN TỨC Âm dương ngũ hành