Tuổi Canh Dần 2010 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Xem tuổi làm ăn năm 2022

Nhập đúng năm sinh âm lịch


Mục lục

Luận tuổi làm ăn 2010 - tuổi Canh Dần làm ăn hợp tuổi nào

Tuổi Canh Dần 2010 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

1. Thông tin gia chủ tuổi Canh Thân

Năm sinh (DL) 2010
Xem mệnh ngũ hành Tùng bách mộc ( mệnh Mộc )
Thiên can Canh
Địa chi Dần
Cung mệnh Nam cung Cấn / Nữ cung Đoài

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Canh Dần hợp làm ăn với tuổi nào.

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Canh Dần Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Canh Dần từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Canh Dần Nam mạng là những tuổi nào nhé.

1982
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Canh - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Dần - Tuất => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 10
Xem chi tiết
1983
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Canh - Quý => Tương Sinh
Địa chi Dần - Hợi => Lục Phá
Cung mệnh Cấn - Đoài => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1987
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Canh - Đinh => Bình Hòa
Địa chi Dần - Mão => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Khôn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1996
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Canh - Bính => Bình Hòa
Địa chi Dần - Tý => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Khôn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2000
Mệnh Mộc - Kim => Tương Xung
Thiên can Canh - Canh => Bình Hòa
Địa chi Dần - Thìn => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2002
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Canh - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Dần - Ngọ => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Cấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
2008
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Canh - Mậu => Tương Sinh
Địa chi Dần - Tý => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Cấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
2009
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Canh - Kỷ => Tương Sinh
Địa chi Dần - Sửu => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
2010
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Canh - Canh => Bình Hòa
Địa chi Dần - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Đoài => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2012
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Canh - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Dần - Thìn => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Cấn - Ly => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Thổ - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
2018
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Canh - Mậu => Tương Sinh
Địa chi Dần - Tuất => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
2019
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Canh - Kỷ => Tương Sinh
Địa chi Dần - Hợi => Lục Phá
Cung mệnh Cấn - Đoài => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Canh Dần 2010 hợp làm ăn với tuổi nào.

- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Canh Dần Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Canh Dần Nữ mạng là những tuổi gì.

1983
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Canh - Quý => Tương Sinh
Địa chi Dần - Hợi => Lục Phá
Cung mệnh Đoài - Cấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1986
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Canh - Bính => Bình Hòa
Địa chi Dần - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1989
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Canh - Kỷ => Tương Sinh
Địa chi Dần - Tỵ => Lục Hình
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1994
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Canh - Giáp => Tương Xung
Địa chi Dần - Tuất => Tam Hợp
Cung mệnh Đoài - Càn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1995
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Canh - Ất => Tương Hợp
Địa chi Dần - Hợi => Lục Phá
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1998
Mệnh Mộc - Thổ => Tương Xung
Thiên can Canh - Mậu => Tương Sinh
Địa chi Dần - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2002
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Canh - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Dần - Ngọ => Tam Hợp
Cung mệnh Đoài - Đoài => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
2003
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Canh - Quý => Tương Sinh
Địa chi Dần - Mùi => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Càn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2008
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Canh - Mậu => Tương Sinh
Địa chi Dần - Tý => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Khảm => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Kim - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2010
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Canh - Canh => Bình Hòa
Địa chi Dần - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Cấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2012
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Canh - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Dần - Thìn => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Đoài - Càn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
2013
Mệnh Mộc - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Canh - Quý => Tương Sinh
Địa chi Dần - Tỵ => Lục Hình
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
2016
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Canh - Bính => Bình Hòa
Địa chi Dần - Thân => Lục Xung
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2019
Mệnh Mộc - Mộc => Bình Hòa
Thiên can Canh - Kỷ => Tương Sinh
Địa chi Dần - Hợi => Lục Phá
Cung mệnh Đoài - Cấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2022
Mệnh Mộc - Kim => Tương Xung
Thiên can Canh - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Dần - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2025
Mệnh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Canh - Ất => Tương Hợp
Địa chi Dần - Tỵ => Lục Hình
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết

#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2022 thành công 100%

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 2010 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm 2010 mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Canh Dần hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2022 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

Xem tuổi vợ chồng
theo năm sinh

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh chồng: Năm sinh vợ:

Xem tuổi

Tử vi

Tin tức tổng hợp

Âm dương ngũ hành
Vật phẩm phong thủy
Xem bói đầu năm
Xem ngày mua xe hợp tuổi
Chọn sim hợp tuổi
Học xem tuổi
Phong thuỷ hợp tuổi
Xem tuổi mở hàng khai trương

TIN TỨC Âm dương ngũ hành