XEM TỬ VI CÁC TUỔI NĂM 2020

Xem tuổi làm ăn

Xem tuổi làm ăn năm 2020


*Nhập năm sinh âm lịch

Ngày

 

Tháng

 

Năm


Tuổi Nhâm Thìn 2012 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

 

Có cần thiết phải xem tuổi Nhâm Thìn làm ăn hợp với tuổi nào không?

Người xưa có câu “Thương trường như chiến trường”. Quả đúng là vậy, ngày nay khi mà sự cạnh tranh trên thương trường ngày càng khốc liệt. Nếu như không kết hợp hay liên minh lại thì làm sao chống lại được các công ty lớn, cũng như các cửa hàng có thương hiệu lâu năm. Vì thế, để công việc kinh doanh hay mở cửa hàng được phát triển thì quý gia chủ cần phải tìm xem tuổi hợp làm ăn với mình. Việc xem tuổi Nhâm Thìn hợp với tuổi nào nhất để làm ăn, mang lại sự hòa hợp về phong thủy, giúp cho việc hợp tác thuận lợi hơn ăn nên làm ra gặp nhiều may mắn. Để biết được tuổi Nhâm Thìn hợp làm ăn với tuổi nào hay xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 2012 thì quý vị chỉ cần điền rõ thông tin ngày tháng năm sinh (Dương Lịch) vào ô bên dưới sau đó chọn Xem ngay thì kết quả liên quan đến quý bạn sinh năm 2012 làm ăn hợp với tuổi nào. Và chỉ trong tích tắc, PHONG THỦY SỐ sẽ xuất ra kết quả chính xác và tường minh nhất theo thang điểm 10.

Chúc các bạn chọn được người hợp tuổi kết hợp làm ăn chung năm 2019 hợp với tuổi ủa mình thông qua công cụ xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Nhâm Thìn.

 

Luận tuổi làm ăn 2012 - Người tuổi Nhâm Thìn làm ăn hợp với tuổi nào

1. Thông tin người sinh năm 2012

Thông tin về người tuổi 2012

2012

Trường lưu Thủy ( mệnh Thủy )

Nhâm

Thìn

Càn

Kim

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Nhâm Thìn hợp làm ăn với tuổi nào.
- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Nhâm Thìn Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Nhâm Thìn từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Nhâm Thìn Nam mạng là những tuổi nào nhé.


1984

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Giáp => Tương Sinh

Địa chi

Thìn - Tý => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

10

1992

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Nhâm => Bình Hòa

Địa chi

Thìn - Thân => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Kim => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình Hòa

Điểm

8

1993

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Quý => Bình Hòa

Địa chi

Thìn - Dậu => Lục Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

9

1996

Mệnh

Thủy - Thủy => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Bính => Tương Xung

Địa chi

Thìn - Tý => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

7

2000

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Canh => Tương Sinh

Địa chi

Thìn - Thìn => Tự Hình

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Kim => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình Hòa

Điểm

7

2001

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Tân => Tương Sinh

Địa chi

Thìn - Tỵ => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Kim => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình Hòa

Điểm

8

2002

Mệnh

Thủy - Mộc => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Nhâm => Bình Hòa

Địa chi

Thìn - Ngọ => Lục Phá

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

7

2004

Mệnh

Thủy - Thủy => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Giáp => Tương Sinh

Địa chi

Thìn - Thân => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thủy => Tương Sinh

Điểm

7

2005

Mệnh

Thủy - Thủy => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Ất => Tương Sinh

Địa chi

Thìn - Dậu => Lục Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

9

2008

Mệnh

Thủy - Hỏa => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Mậu => Bình Hòa

Địa chi

Thìn - Tý => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

7

2010

Mệnh

Thủy - Mộc => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Canh => Tương Sinh

Địa chi

Thìn - Dần => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Kim => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình Hòa

Điểm

9

2011

Mệnh

Thủy - Mộc => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Tân => Tương Sinh

Địa chi

Thìn - Mão => Lục Hại

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

8

2014

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Giáp => Tương Sinh

Địa chi

Thìn - Ngọ => Lục Phá

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

8

2019

Mệnh

Thủy - Mộc => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Kỷ => Bình Hòa

Địa chi

Thìn - Hợi => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Kim => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình Hòa

Điểm

7

2020

Mệnh

Thủy - Thổ => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Canh => Tương Sinh

Địa chi

Thìn - Tý => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

8

2022

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Nhâm => Bình Hòa

Địa chi

Thìn - Dần => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thủy => Tương Sinh

Điểm

7

2023

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Quý => Bình Hòa

Địa chi

Thìn - Mão => Lục Hại

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

7

Xem ngày tốt khai trương để kích tài vận

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Nhâm Thìn 2012 hợp làm ăn với tuổi nào.
- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Nhâm Thìn Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Nhâm Thìn Nữ mạng là những tuổi gì.


1988

Mệnh

Mộc - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Nhâm => Bình Hòa

Địa chi

Thìn - Thìn => Tự Hình

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

7

1992

Mệnh

Kim - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Nhâm => Bình Hòa

Địa chi

Thân - Thìn => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

7

1996

Mệnh

Thủy - Thủy => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Nhâm => Tương Xung

Địa chi

Tý - Thìn => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

7

2000

Mệnh

Kim - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Canh - Nhâm => Tương Sinh

Địa chi

Thìn - Thìn => Tự Hình

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Hỏa => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Hỏa => Bình Hòa

Điểm

7

2001

Mệnh

Kim - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Tân - Nhâm => Tương Sinh

Địa chi

Tỵ - Thìn => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

7

2004

Mệnh

Thủy - Thủy => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Giáp - Nhâm => Tương Sinh

Địa chi

Thân - Thìn => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

7

2005

Mệnh

Thủy - Thủy => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Ất - Nhâm => Tương Sinh

Địa chi

Dậu - Thìn => Lục Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

9

2010

Mệnh

Mộc - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Canh - Nhâm => Tương Sinh

Địa chi

Dần - Thìn => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

8

2014

Mệnh

Kim - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Giáp - Nhâm => Tương Sinh

Địa chi

Ngọ - Thìn => Lục Phá

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

8

2015

Mệnh

Kim - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Ất - Nhâm => Tương Sinh

Địa chi

Mùi - Thìn => Lục Hình

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

8

2022

Mệnh

Kim - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Nhâm => Bình Hòa

Địa chi

Dần - Thìn => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

7

2023

Mệnh

Kim - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Quý - Nhâm => Bình Hòa

Địa chi

Mão - Thìn => Lục Hại

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

7


#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2020

 

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 2012 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm #namsinh mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Nhâm Thìn hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2019 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm  tử vi 2020 cho tuổi Nhâm Thìn 2012 để được các chuyên gia luận giải chính xác!

Xem thêm: 

 Chồng Nhâm Thìn 2012 hợp lấy vợ tuổi nào nhất, để có số Tam Vinh Hiển

 Những con số hợp với tuổi bạn để kích Tài Lộc năm 2020

 Tuổi Nhâm Thìn mua xe ngày nào và chọn màu xe gì để PHÁT TÀI PHÁT LỘC năm 2020


Thông báo

Hiện nay Phongthuyso.vn có đầy đủ các bài viết về xem tử vi năm 2018 cho tất cả các tuổi. Bạn muốn xem thêm tử vi năm 2018 cho bố mẹ, vợ chồng, con cái hay người yêu, bạn bè của mình.

Click ngay tại đây để xem thông tin chi tiếtimgTử vi 2018

Xem tử vi 2018 để biết vận mệnh của bạn ra saoXem TỬ VI 2020 - Giải vận hạn - Kích tài lộc

Nam Nữ
Ý kiến bạn đọc quan tâm nhất (Hiện chưa có bình luận nào về nội dung này. Hãy là người đầu tiên nhé!)
  Tư vấn fanpage  
Thư viện