Tuổi Quý Tỵ 2013 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Xem tuổi làm ăn năm 2022

Nhập đúng năm sinh âm lịch


Mục lục

Luận tuổi làm ăn 2013 - tuổi Quý Tỵ làm ăn hợp tuổi nào

Tuổi Quý Tỵ 2013 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

1. Thông tin gia chủ tuổi Canh Thân

Năm sinh (DL) 2013
Xem mệnh ngũ hành Trường lưu thủy ( mệnh Thủy )
Thiên can Quý
Địa chi Tỵ
Cung mệnh Nam cung Khôn / Nữ cung Khảm

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Quý Tỵ hợp làm ăn với tuổi nào.

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Quý Tỵ Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Quý Tỵ từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Quý Tỵ Nam mạng là những tuổi nào nhé.

1984
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Quý - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Tý => Tứ Tuyệt
Cung mệnh Khôn - Cấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1985
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Quý - Ất => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Sửu => Tam Hợp
Cung mệnh Khôn - Ly => Ngũ Quỷ
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1991
Mệnh Thủy - Thổ => Tương Xung
Thiên can Quý - Tân => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Mùi => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1992
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Quý - Nhâm => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Thân => Lục Hợp
Cung mệnh Khôn - Đoài => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1993
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Quý - Quý => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Dậu => Tam Hợp
Cung mệnh Khôn - Cấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
2000
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Quý - Canh => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Thìn => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
2001
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Quý - Tân => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Tỵ => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Đoài => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
2002
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Quý - Nhâm => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Ngọ => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Cấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2003
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Quý - Quý => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Mùi => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Khôn - Ly => Ngũ Quỷ
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2005
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Quý - Ất => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Dậu => Tam Hợp
Cung mệnh Khôn - Khôn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
2009
Mệnh Thủy - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Quý - Kỷ => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Sửu => Tam Hợp
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2010
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Quý - Canh => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Dần => Lục Hình
Cung mệnh Khôn - Đoài => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
2011
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Quý - Tân => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Mão => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Cấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
2014
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Quý - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Ngọ => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Khôn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
2018
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Quý - Mậu => Tương Phá
Địa chi Tỵ - Tuất => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2019
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Quý - Kỷ => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Hợi => Lục Xung
Cung mệnh Khôn - Đoài => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2023
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Quý - Quý => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Mão => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Khôn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2027
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Quý - Đinh => Tương Xung
Địa chi Tỵ - Mùi => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Quý Tỵ 2013 hợp làm ăn với tuổi nào.

- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Quý Tỵ Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Quý Tỵ Nữ mạng là những tuổi gì.

1985
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Quý - Ất => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Sửu => Tam Hợp
Cung mệnh Khảm - Càn => Lục Sát
Niên mệnh năm sinh Thủy - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1988
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Quý - Mậu => Tương Phá
Địa chi Tỵ - Thìn => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Chấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1993
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Quý - Quý => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Dậu => Tam Hợp
Cung mệnh Khảm - Đoài => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Thủy - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1997
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Quý - Đinh => Tương Xung
Địa chi Tỵ - Sửu => Tam Hợp
Cung mệnh Khảm - Chấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2000
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Quý - Canh => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Thìn => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Ly => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thủy - Hỏa => Tương Khắc
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2003
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Quý - Quý => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Mùi => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Khảm - Càn => Lục Sát
Niên mệnh năm sinh Thủy - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2005
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Quý - Ất => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Dậu => Tam Hợp
Cung mệnh Khảm - Tốn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
2011
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Quý - Tân => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Mão => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Đoài => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Thủy - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2014
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Quý - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Ngọ => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Tốn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
2015
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Quý - Ất => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Mùi => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Khảm - Chấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 10
Xem chi tiết
2023
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Quý - Quý => Bình Hòa
Địa chi Tỵ - Mão => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Tốn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
2024
Mệnh Thủy - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Quý - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Tỵ - Thìn => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Chấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết

#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2022 thành công 100%

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 2013 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm 2013 mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Quý Tỵ hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2022 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

Xem tuổi vợ chồng
theo năm sinh

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh chồng: Năm sinh vợ:

Xem tuổi

Tử vi

Tin tức tổng hợp

Âm dương ngũ hành
Vật phẩm phong thủy
Xem bói đầu năm
Xem ngày mua xe hợp tuổi
Chọn sim hợp tuổi
Học xem tuổi
Phong thuỷ hợp tuổi
Xem tuổi mở hàng khai trương

TIN TỨC Âm dương ngũ hành