Tuổi Bính Tý 1996 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Xem tuổi làm ăn năm 2022

Nhập đúng năm sinh âm lịch


Mục lục

Luận tuổi làm ăn 1996 - tuổi Bính Tý làm ăn hợp tuổi nào

Tuổi Bính Tý 1996 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

1. Thông tin gia chủ tuổi Canh Thân

Năm sinh (DL) 1996
Xem mệnh ngũ hành Giản hạ thủy ( mệnh Thủy )
Thiên can Bính
Địa chi
Cung mệnh Nam cung Tốn / Nữ cung Khôn

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Bính Tý hợp làm ăn với tuổi nào.

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Bính Tý Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Tý từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Tý Nam mạng là những tuổi nào nhé.

1968
Mệnh Thủy - Thổ => Tương Xung
Thiên can Bính - Mậu => Tương Sinh
Địa chi Tý - Thân => Tam Hợp
Cung mệnh Tốn - Khảm => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1970
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Bính - Canh => Bình Hòa
Địa chi Tý - Tuất => Bình Hòa
Cung mệnh Tốn - Chấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1976
Mệnh Thủy - Thổ => Tương Xung
Thiên can Bính - Bính => Bình Hòa
Địa chi Tý - Thìn => Tam Hợp
Cung mệnh Tốn - Ly => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1980
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Bính - Canh => Bình Hòa
Địa chi Tý - Thân => Tam Hợp
Cung mệnh Tốn - Tốn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1985
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Bính - Ất => Tương Sinh
Địa chi Tý - Sửu => Lục Hợp
Cung mệnh Tốn - Ly => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 10
Xem chi tiết
1988
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Bính - Mậu => Tương Sinh
Địa chi Tý - Thìn => Tam Hợp
Cung mệnh Tốn - Chấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1989
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Bính - Kỷ => Tương Sinh
Địa chi Tý - Tỵ => Tứ Tuyệt
Cung mệnh Tốn - Tốn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1994
Mệnh Thủy - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Bính - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Tý - Tuất => Bình Hòa
Cung mệnh Tốn - Ly => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1997
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Bính - Đinh => Bình Hòa
Địa chi Tý - Sửu => Lục Hợp
Cung mệnh Tốn - Chấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Mộc - Mộc => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2003
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Bính - Quý => Bình Hòa
Địa chi Tý - Mùi => Lục Hại
Cung mệnh Tốn - Ly => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Mộc - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2004
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Bính - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Tý - Thân => Tam Hợp
Cung mệnh Tốn - Khảm => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Mộc - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Bính Tý 1996 hợp làm ăn với tuổi nào.

- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Bính Tý Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Tý Nữ mạng là những tuổi gì.

1968
Mệnh Thủy - Thổ => Tương Xung
Thiên can Bính - Mậu => Tương Sinh
Địa chi Tý - Thân => Tam Hợp
Cung mệnh Khôn - Khôn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Hỏa => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1973
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Bính - Quý => Bình Hòa
Địa chi Tý - Sửu => Lục Hợp
Cung mệnh Khôn - Ly => Lục Sát
Niên mệnh năm sinh Thổ - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1974
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Bính - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Tý - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Cấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1975
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Bính - Ất => Tương Sinh
Địa chi Tý - Mão => Lục Hình
Cung mệnh Khôn - Đoài => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1976
Mệnh Thủy - Thổ => Tương Xung
Thiên can Bính - Bính => Bình Hòa
Địa chi Tý - Thìn => Tam Hợp
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1980
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Bính - Canh => Bình Hòa
Địa chi Tý - Thân => Tam Hợp
Cung mệnh Khôn - Khôn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1984
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Bính - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Tý - Tý => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Đoài => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1985
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Bính - Ất => Tương Sinh
Địa chi Tý - Sửu => Lục Hợp
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 10
Xem chi tiết
1989
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Bính - Kỷ => Tương Sinh
Địa chi Tý - Tỵ => Tứ Tuyệt
Cung mệnh Khôn - Khôn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1992
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Bính - Nhâm => Tương Xung
Địa chi Tý - Thân => Tam Hợp
Cung mệnh Khôn - Cấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1993
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Bính - Quý => Bình Hòa
Địa chi Tý - Dậu => Lục Phá
Cung mệnh Khôn - Đoài => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1994
Mệnh Thủy - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Bính - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Tý - Tuất => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2000
Mệnh Thủy - Kim => Tương Sinh
Thiên can Bính - Canh => Bình Hòa
Địa chi Tý - Thìn => Tam Hợp
Cung mệnh Khôn - Ly => Lục Sát
Niên mệnh năm sinh Thổ - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2003
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Bính - Quý => Bình Hòa
Địa chi Tý - Mùi => Lục Hại
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2004
Mệnh Thủy - Thủy => Bình Hòa
Thiên can Bính - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Tý - Thân => Tam Hợp
Cung mệnh Khôn - Khôn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Hỏa => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
2010
Mệnh Thủy - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Bính - Canh => Bình Hòa
Địa chi Tý - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Cấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết

#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2022 thành công 100%

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1996 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm 1996 mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Bính Tý hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2022 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

Xem tuổi vợ chồng
theo năm sinh

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh chồng: Năm sinh vợ:

Xem tuổi

Tử vi

Tin tức tổng hợp

Âm dương ngũ hành
Vật phẩm phong thủy
Xem bói đầu năm
Xem ngày mua xe hợp tuổi
Chọn sim hợp tuổi
Học xem tuổi
Phong thuỷ hợp tuổi
Xem tuổi mở hàng khai trương

TIN TỨC Âm dương ngũ hành