XEM TỬ VI CÁC TUỔI NĂM 2020

Xem tuổi làm ăn

Xem tuổi làm ăn năm 2020


*Nhập năm sinh âm lịch

Ngày

 

Tháng

 

Năm


Tuổi Bính Tý 1996 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

 

Có cần thiết phải xem tuổi Bính Tý làm ăn hợp với tuổi nào không?

Người xưa có câu “Thương trường như chiến trường”. Quả đúng là vậy, ngày nay khi mà sự cạnh tranh trên thương trường ngày càng khốc liệt. Nếu như không kết hợp hay liên minh lại thì làm sao chống lại được các công ty lớn, cũng như các cửa hàng có thương hiệu lâu năm. Vì thế, để công việc kinh doanh hay mở cửa hàng được phát triển thì quý gia chủ cần phải tìm xem tuổi hợp làm ăn với mình. Việc xem tuổi Bính Tý hợp với tuổi nào nhất để làm ăn, mang lại sự hòa hợp về phong thủy, giúp cho việc hợp tác thuận lợi hơn ăn nên làm ra gặp nhiều may mắn. Để biết được tuổi Bính Tý hợp làm ăn với tuổi nào hay xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1996 thì quý vị chỉ cần điền rõ thông tin ngày tháng năm sinh (Dương Lịch) vào ô bên dưới sau đó chọn Xem ngay thì kết quả liên quan đến quý bạn sinh năm 1996 làm ăn hợp với tuổi nào. Và chỉ trong tích tắc, PHONG THỦY SỐ sẽ xuất ra kết quả chính xác và tường minh nhất theo thang điểm 10.

Chúc các bạn chọn được người hợp tuổi kết hợp làm ăn chung năm 2019 hợp với tuổi ủa mình thông qua công cụ xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Tý.

 

Luận tuổi làm ăn 1996 - Người tuổi Bính Tý làm ăn hợp với tuổi nào

1. Thông tin người sinh năm 1996

Thông tin về người tuổi 1996

1996

Giản hạ Thủy ( mệnh Thủy )

Bính

Tốn

Mộc

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Bính Tý hợp làm ăn với tuổi nào.
- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Bính Tý Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Tý từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Tý Nam mạng là những tuổi nào nhé.


1968

Mệnh

Thủy - Thổ => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Mậu => Tương Sinh

Địa chi

Tý - Thân => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Điểm

8

1970

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Canh => Bình Hòa

Địa chi

Tý - Tuất => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Điểm

7

1976

Mệnh

Thủy - Thổ => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Bính => Bình Hòa

Địa chi

Tý - Thìn => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

7

1980

Mệnh

Thủy - Mộc => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Canh => Bình Hòa

Địa chi

Tý - Thân => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Điểm

8

1985

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Ất => Tương Sinh

Địa chi

Tý - Sửu => Lục Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

10

1988

Mệnh

Thủy - Mộc => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Mậu => Tương Sinh

Địa chi

Tý - Thìn => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Điểm

9

1989

Mệnh

Thủy - Mộc => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Kỷ => Tương Sinh

Địa chi

Tý - Tỵ => Tứ Tuyệt

Cung mệnh

Cung mệnh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Điểm

7

1994

Mệnh

Thủy - Hỏa => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Giáp => Tương Sinh

Địa chi

Tý - Tuất => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

7

1997

Mệnh

Thủy - Thủy => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Đinh => Bình Hòa

Địa chi

Tý - Sửu => Lục Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Mộc => Bình Hòa

Điểm

7

2003

Mệnh

Thủy - Mộc => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Quý => Bình Hòa

Địa chi

Tý - Mùi => Lục Hại

Cung mệnh

Cung mệnh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

7

2004

Mệnh

Thủy - Thủy => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Giáp => Tương Sinh

Địa chi

Tý - Thân => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Điểm

9

Xem ngày tốt khai trương để kích tài vận

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Bính Tý 1996 hợp làm ăn với tuổi nào.
- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Bính Tý Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Tý Nữ mạng là những tuổi gì.


1968

Mệnh

Thổ - Thủy => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Bính => Tương Sinh

Địa chi

Thân - Tý => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

7

1973

Mệnh

Mộc - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Quý - Bính => Bình Hòa

Địa chi

Sửu - Tý => Lục Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Thổ => Tương Sinh

Điểm

7

1974

Mệnh

Thủy - Thủy => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Giáp - Bính => Tương Sinh

Địa chi

Dần - Tý => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

7

1975

Mệnh

Thủy - Thủy => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Ất - Bính => Tương Sinh

Địa chi

Mão - Tý => Lục Hình

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

7

1976

Mệnh

Thổ - Thủy => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Bính => Bình Hòa

Địa chi

Thìn - Tý => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

7

1980

Mệnh

Mộc - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Canh - Bính => Bình Hòa

Địa chi

Thân - Tý => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

8

1984

Mệnh

Kim - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Giáp - Bính => Tương Sinh

Địa chi

Tý - Tý => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

9

1985

Mệnh

Kim - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Ất - Bính => Tương Sinh

Địa chi

Sửu - Tý => Lục Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

10

1989

Mệnh

Mộc - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Kỷ - Bính => Tương Sinh

Địa chi

Tỵ - Tý => Tứ Tuyệt

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

7

1992

Mệnh

Kim - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Nhâm - Bính => Tương Xung

Địa chi

Thân - Tý => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

7

1993

Mệnh

Kim - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Quý - Bính => Bình Hòa

Địa chi

Dậu - Tý => Lục Phá

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

7

1994

Mệnh

Hỏa - Thủy => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Giáp - Bính => Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Tý => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

7

2000

Mệnh

Kim - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Canh - Bính => Bình Hòa

Địa chi

Thìn - Tý => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Thổ => Tương Sinh

Điểm

7

2003

Mệnh

Mộc - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Quý - Bính => Bình Hòa

Địa chi

Mùi - Tý => Lục Hại

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

7

2004

Mệnh

Thủy - Thủy => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Giáp - Bính => Tương Sinh

Địa chi

Thân - Tý => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

8

2010

Mệnh

Mộc - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Canh - Bính => Bình Hòa

Địa chi

Dần - Tý => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

7


#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2020

 

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1996 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm #namsinh mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Bính Tý hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2019 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm  tử vi 2020 cho tuổi Bính Tý 1996 để được các chuyên gia luận giải chính xác!

Xem thêm: 

 Chồng Bính Tý 1996 hợp lấy vợ tuổi nào nhất, để có số Tam Vinh Hiển

 Những con số hợp với tuổi bạn để kích Tài Lộc năm 2020

 Tuổi Bính Tý mua xe ngày nào và chọn màu xe gì để PHÁT TÀI PHÁT LỘC năm 2020


Xem TỬ VI 2020 - Giải vận hạn - Kích tài lộc

Nam Nữ
Ý kiến bạn đọc quan tâm nhất (Hiện chưa có bình luận nào về nội dung này. Hãy là người đầu tiên nhé!)
  Tư vấn fanpage  
Thư viện