Tuổi Canh Thìn 2000 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Xem tuổi làm ăn năm 2022

Nhập đúng năm sinh âm lịch


Mục lục

Luận tuổi làm ăn 2000 - tuổi Canh Thìn làm ăn hợp tuổi nào

Tuổi Canh Thìn 2000 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

1. Thông tin gia chủ tuổi Canh Thân

Năm sinh (DL) 2000
Xem mệnh ngũ hành Bạch lạp kim ( mệnh Kim )
Thiên can Canh
Địa chi Thìn
Cung mệnh Nam cung Ly / Nữ cung Càn

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Canh Thìn hợp làm ăn với tuổi nào.

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Canh Thìn Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Canh Thìn từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Canh Thìn Nam mạng là những tuổi nào nhé.

1971
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Canh - Tân => Bình Hòa
Địa chi Thìn - Hợi => Bình Hòa
Cung mệnh Ly - Tốn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1980
Mệnh Kim - Mộc => Tương Xung
Thiên can Canh - Canh => Bình Hòa
Địa chi Thìn - Thân => Tam Hợp
Cung mệnh Ly - Tốn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1989
Mệnh Kim - Mộc => Tương Xung
Thiên can Canh - Kỷ => Tương Sinh
Địa chi Thìn - Tỵ => Bình Hòa
Cung mệnh Ly - Tốn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1993
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Canh - Quý => Tương Sinh
Địa chi Thìn - Dậu => Lục Hợp
Cung mệnh Ly - Cấn => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1996
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Canh - Bính => Bình Hòa
Địa chi Thìn - Tý => Tam Hợp
Cung mệnh Ly - Khôn => Lục Sát
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1997
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Canh - Đinh => Bình Hòa
Địa chi Thìn - Sửu => Lục Phá
Cung mệnh Ly - Chấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1998
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Canh - Mậu => Tương Sinh
Địa chi Thìn - Dần => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Ly - Tốn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 10
Xem chi tiết
2006
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Canh - Bính => Bình Hòa
Địa chi Thìn - Tuất => Lục Xung
Cung mệnh Ly - Chấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2007
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Canh - Đinh => Bình Hòa
Địa chi Thìn - Hợi => Bình Hòa
Cung mệnh Ly - Tốn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
2012
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Canh - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Thìn - Thìn => Tự Hình
Cung mệnh Ly - Ly => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2013
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Canh - Quý => Tương Sinh
Địa chi Thìn - Tỵ => Bình Hòa
Cung mệnh Ly - Khảm => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thủy => Tương Khắc
ĐIỂM 7
Xem chi tiết

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Canh Thìn 2000 hợp làm ăn với tuổi nào.

- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Canh Thìn Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Canh Thìn Nữ mạng là những tuổi gì.

1971
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Canh - Tân => Bình Hòa
Địa chi Thìn - Hợi => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1974
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Canh - Giáp => Tương Xung
Địa chi Thìn - Dần => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Càn - Cấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1975
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Canh - Ất => Tương Hợp
Địa chi Thìn - Mão => Lục Hại
Cung mệnh Càn - Đoài => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1977
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Canh - Đinh => Bình Hòa
Địa chi Thìn - Tỵ => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1980
Mệnh Kim - Mộc => Tương Xung
Thiên can Canh - Canh => Bình Hòa
Địa chi Thìn - Thân => Tam Hợp
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1983
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Canh - Quý => Tương Sinh
Địa chi Thìn - Hợi => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Cấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1986
Mệnh Kim - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Canh - Bính => Bình Hòa
Địa chi Thìn - Dần => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1989
Mệnh Kim - Mộc => Tương Xung
Thiên can Canh - Kỷ => Tương Sinh
Địa chi Thìn - Tỵ => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1992
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Canh - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Thìn - Thân => Tam Hợp
Cung mệnh Càn - Cấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1993
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Canh - Quý => Tương Sinh
Địa chi Thìn - Dậu => Lục Hợp
Cung mệnh Càn - Đoài => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1995
Mệnh Kim - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Canh - Ất => Tương Hợp
Địa chi Thìn - Hợi => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1998
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Canh - Mậu => Tương Sinh
Địa chi Thìn - Dần => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 10
Xem chi tiết
2001
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Canh - Tân => Bình Hòa
Địa chi Thìn - Tỵ => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Cấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2004
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Canh - Giáp => Tương Xung
Địa chi Thìn - Thân => Tam Hợp
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
2007
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Canh - Đinh => Bình Hòa
Địa chi Thìn - Hợi => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
2010
Mệnh Kim - Mộc => Tương Xung
Thiên can Canh - Canh => Bình Hòa
Địa chi Thìn - Dần => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Càn - Cấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2012
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Canh - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Thìn - Thìn => Tự Hình
Cung mệnh Càn - Càn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2013
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Canh - Quý => Tương Sinh
Địa chi Thìn - Tỵ => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết

#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2022 thành công 100%

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 2000 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm 2000 mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Canh Thìn hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2022 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

Xem tuổi vợ chồng
theo năm sinh

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh chồng: Năm sinh vợ:

Xem tuổi

Tử vi

Tin tức tổng hợp

Âm dương ngũ hành
Vật phẩm phong thủy
Xem bói đầu năm
Xem ngày mua xe hợp tuổi
Chọn sim hợp tuổi
Học xem tuổi
Phong thuỷ hợp tuổi
Xem tuổi mở hàng khai trương

TIN TỨC Âm dương ngũ hành