Tuổi Bính Dần 1986 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Xem tuổi làm ăn năm 2022

Nhập đúng năm sinh âm lịch


Mục lục

Luận tuổi làm ăn 1986 - tuổi Bính Dần làm ăn hợp tuổi nào

Tuổi Bính Dần 1986 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

1. Thông tin gia chủ tuổi Canh Thân

Năm sinh (DL) 1986
Xem mệnh ngũ hành Lư trung hỏa ( mệnh Hỏa )
Thiên can Bính
Địa chi Dần
Cung mệnh Nam cung Khôn / Nữ cung Khảm

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Bính Dần hợp làm ăn với tuổi nào.

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Bính Dần Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Dần từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Dần Nam mạng là những tuổi nào nhé.

1958
Mệnh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Bính - Mậu => Tương Sinh
Địa chi Dần - Tuất => Tam Hợp
Cung mệnh Khôn - Ly => Ngũ Quỷ
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1960
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Bính - Canh => Bình Hòa
Địa chi Dần - Tý => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Khôn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1964
Mệnh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
Thiên can Bính - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Dần - Thìn => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1965
Mệnh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
Thiên can Bính - Ất => Tương Sinh
Địa chi Dần - Tỵ => Lục Hình
Cung mệnh Khôn - Đoài => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1969
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Bính - Kỷ => Tương Sinh
Địa chi Dần - Dậu => Tứ Tuyệt
Cung mệnh Khôn - Khôn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1973
Mệnh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Bính - Quý => Bình Hòa
Địa chi Dần - Sửu => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1974
Mệnh Hỏa - Thủy => Tương Xung
Thiên can Bính - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Dần - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Đoài => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1976
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Bính - Bính => Bình Hòa
Địa chi Dần - Thìn => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Khôn - Ly => Ngũ Quỷ
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1978
Mệnh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
Thiên can Bính - Mậu => Tương Sinh
Địa chi Dần - Ngọ => Tam Hợp
Cung mệnh Khôn - Khôn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1990
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Bính - Canh => Bình Hòa
Địa chi Dần - Ngọ => Tam Hợp
Cung mệnh Khôn - Cấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1991
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Bính - Tân => Tương Phá
Địa chi Dần - Mùi => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1994
Mệnh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
Thiên can Bính - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Dần - Tuất => Tam Hợp
Cung mệnh Khôn - Ly => Ngũ Quỷ
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1999
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Bính - Kỷ => Tương Sinh
Địa chi Dần - Mão => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Cấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
2000
Mệnh Hỏa - Kim => Tương Xung
Thiên can Bính - Canh => Bình Hòa
Địa chi Dần - Thìn => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Bính Dần 1986 hợp làm ăn với tuổi nào.

- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Bính Dần Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Dần Nữ mạng là những tuổi gì.

1958
Mệnh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Bính - Mậu => Tương Sinh
Địa chi Dần - Tuất => Tam Hợp
Cung mệnh Khảm - Càn => Lục Sát
Niên mệnh năm sinh Thủy - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1960
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Bính - Canh => Bình Hòa
Địa chi Dần - Tý => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Tốn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1961
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Bính - Tân => Tương Phá
Địa chi Dần - Sửu => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Chấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1964
Mệnh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
Thiên can Bính - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Dần - Thìn => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Khảm - Ly => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thủy - Hỏa => Tương Khắc
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1969
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Bính - Kỷ => Tương Sinh
Địa chi Dần - Dậu => Tứ Tuyệt
Cung mệnh Khảm - Tốn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1970
Mệnh Hỏa - Kim => Tương Xung
Thiên can Bính - Canh => Bình Hòa
Địa chi Dần - Tuất => Tam Hợp
Cung mệnh Khảm - Chấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1976
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Bính - Bính => Bình Hòa
Địa chi Dần - Thìn => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Khảm - Càn => Lục Sát
Niên mệnh năm sinh Thủy - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1978
Mệnh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
Thiên can Bính - Mậu => Tương Sinh
Địa chi Dần - Ngọ => Tam Hợp
Cung mệnh Khảm - Tốn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1979
Mệnh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
Thiên can Bính - Kỷ => Tương Sinh
Địa chi Dần - Mùi => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Chấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1987
Mệnh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
Thiên can Bính - Đinh => Bình Hòa
Địa chi Dần - Mão => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Tốn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1988
Mệnh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
Thiên can Bính - Mậu => Tương Sinh
Địa chi Dần - Thìn => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Khảm - Chấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 10
Xem chi tiết
1990
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Bính - Canh => Bình Hòa
Địa chi Dần - Ngọ => Tam Hợp
Cung mệnh Khảm - Khảm => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thủy - Thủy => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1994
Mệnh Hỏa - Hỏa => Bình Hòa
Thiên can Bính - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Dần - Tuất => Tam Hợp
Cung mệnh Khảm - Càn => Lục Sát
Niên mệnh năm sinh Thủy - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1999
Mệnh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Bính - Kỷ => Tương Sinh
Địa chi Dần - Mão => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Khảm => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thủy - Thủy => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết

#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2022 thành công 100%

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1986 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm 1986 mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Bính Dần hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2022 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

Xem tuổi vợ chồng
theo năm sinh

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh chồng: Năm sinh vợ:

Xem tuổi

Tử vi

Tin tức tổng hợp

Âm dương ngũ hành
Vật phẩm phong thủy
Xem bói đầu năm
Xem ngày mua xe hợp tuổi
Chọn sim hợp tuổi
Học xem tuổi
Phong thuỷ hợp tuổi
Xem tuổi mở hàng khai trương

TIN TỨC Âm dương ngũ hành