XEM TỬ VI CÁC TUỔI NĂM 2019

Xem tuổi làm ăn

Xem tuổi làm ăn năm 2019


*Nhập năm sinh âm lịch

Ngày

 

Tháng

 

Năm


Tuổi Bính Dần 1986 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

 

Có cần thiết phải xem tuổi Bính Dần làm ăn hợp với tuổi nào không?

Người xưa có câu “Thương trường như chiến trường”. Quả đúng là vậy, ngày nay khi mà sự cạnh tranh trên thương trường ngày càng khốc liệt. Nếu như không kết hợp hay liên minh lại thì làm sao chống lại được các công ty lớn, cũng như các cửa hàng có thương hiệu lâu năm. Vì thế, để công việc kinh doanh hay mở cửa hàng được phát triển thì quý gia chủ cần phải tìm xem tuổi hợp làm ăn với mình. Việc xem tuổi Bính Dần hợp với tuổi nào nhất để làm ăn, mang lại sự hòa hợp về phong thủy, giúp cho việc hợp tác thuận lợi hơn ăn nên làm ra gặp nhiều may mắn. Để biết được tuổi Bính Dần hợp làm ăn với tuổi nào hay xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1986 thì quý vị chỉ cần điền rõ thông tin ngày tháng năm sinh (Dương Lịch) vào ô bên dưới sau đó chọn Xem ngay thì kết quả liên quan đến quý bạn sinh năm 1986 làm ăn hợp với tuổi nào. Và chỉ trong tích tắc, PHONG THỦY SỐ sẽ xuất ra kết quả chính xác và tường minh nhất theo thang điểm 10.

Chúc các bạn chọn được người hợp tuổi kết hợp làm ăn chung năm 2019 hợp với tuổi ủa mình thông qua công cụ xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Dần.

 

Luận tuổi làm ăn 1986 - Người tuổi Bính Dần làm ăn hợp với tuổi nào

1. Thông tin người sinh năm 1986

Thông tin về người tuổi 1986

1986

Lò Trung Hỏa ( mệnh Hỏa )

Bính

Dần

Khôn

Thổ

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Bính Dần hợp làm ăn với tuổi nào.
- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Bính Dần Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Dần từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Dần Nam mạng là những tuổi nào nhé.


1958

Mệnh

Hỏa - Mộc => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Mậu => Tương Sinh

Địa chi

Dần - Tuất => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

8

1960

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Canh => Bình Hòa

Địa chi

Dần - Tý => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

7

1964

Mệnh

Hỏa - Hỏa => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Giáp => Tương Sinh

Địa chi

Dần - Thìn => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

9

1965

Mệnh

Hỏa - Hỏa => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Ất => Tương Sinh

Địa chi

Dần - Tỵ => Lục Hình

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

7

1969

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Kỷ => Tương Sinh

Địa chi

Dần - Dậu => Tứ Tuyệt

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

7

1973

Mệnh

Hỏa - Mộc => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Quý => Bình Hòa

Địa chi

Dần - Sửu => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

8

1974

Mệnh

Hỏa - Thủy => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Giáp => Tương Sinh

Địa chi

Dần - Dần => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

7

1976

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Bính => Bình Hòa

Địa chi

Dần - Thìn => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

7

1978

Mệnh

Hỏa - Hỏa => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Mậu => Tương Sinh

Địa chi

Dần - Ngọ => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

8

1990

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Canh => Bình Hòa

Địa chi

Dần - Ngọ => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

8

1991

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Tân => Tương Phá

Địa chi

Dần - Mùi => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

7

1994

Mệnh

Hỏa - Hỏa => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Giáp => Tương Sinh

Địa chi

Dần - Tuất => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

7

1999

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Kỷ => Tương Sinh

Địa chi

Dần - Mão => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

8

2000

Mệnh

Hỏa - Kim => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Canh => Bình Hòa

Địa chi

Dần - Thìn => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Kim => Tương Sinh

Điểm

7

Xem ngày tốt khai trương để kích tài vận

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Bính Dần 1986 hợp làm ăn với tuổi nào.
- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Bính Dần Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Dần Nữ mạng là những tuổi gì.


1958

Mệnh

Mộc - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Bính => Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Dần => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thủy => Tương Sinh

Điểm

8

1960

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Canh - Bính => Bình Hòa

Địa chi

Tý - Dần => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Điểm

8

1961

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Tân - Bính => Tương Phá

Địa chi

Sửu - Dần => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Điểm

7

1964

Mệnh

Hỏa - Hỏa => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Giáp - Bính => Tương Sinh

Địa chi

Thìn - Dần => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Thủy => Tương Khắc

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Thủy => Tương Khắc

Điểm

7

1969

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Kỷ - Bính => Tương Sinh

Địa chi

Dậu - Dần => Tứ Tuyệt

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Điểm

8

1970

Mệnh

Kim - Hỏa => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Canh - Bính => Bình Hòa

Địa chi

Tuất - Dần => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Điểm

7

1976

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Bính => Bình Hòa

Địa chi

Thìn - Dần => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thủy => Tương Sinh

Điểm

7

1978

Mệnh

Hỏa - Hỏa => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Bính => Tương Sinh

Địa chi

Ngọ - Dần => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Điểm

9

1979

Mệnh

Hỏa - Hỏa => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Kỷ - Bính => Tương Sinh

Địa chi

Mùi - Dần => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Điểm

8

1987

Mệnh

Hỏa - Hỏa => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Bính => Bình Hòa

Địa chi

Mão - Dần => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Điểm

7

1988

Mệnh

Mộc - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Bính => Tương Sinh

Địa chi

Thìn - Dần => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Thủy => Tương Sinh

Điểm

10

1990

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Canh - Bính => Bình Hòa

Địa chi

Ngọ - Dần => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Thủy => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Thủy => Bình Hòa

Điểm

8

1994

Mệnh

Hỏa - Hỏa => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Giáp - Bính => Tương Sinh

Địa chi

Tuất - Dần => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thủy => Tương Sinh

Điểm

7

1999

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Kỷ - Bính => Tương Sinh

Địa chi

Mão - Dần => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Thủy => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Thủy => Bình Hòa

Điểm

8


#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2019 thành công 100%

 

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1986 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm #namsinh mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Bính Dần hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2019 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm  tử vi 2019 cho tuổi Bính Dần 1986 để được các chuyên gia luận giải chính xác!

Xem thêm: 

 Chồng Bính Dần 1986 hợp lấy vợ tuổi nào nhất, để có số Tam Vinh Hiển

 Những con số hợp với tuổi bạn để kích Tài Lộc năm 2019

 Tuổi Bính Dần mua xe ngày nào và chọn màu xe gì để PHÁT TÀI PHÁT LỘC năm 2019


Xem TỬ VI 2019 - Giải vận hạn - Kích tài lộc


Ý kiến bạn đọc quan tâm nhất (Hiện chưa có bình luận nào về nội dung này. Hãy là người đầu tiên nhé!)
  Tư vấn fanpage  
Thư viện