Tuổi Tân Mùi 1991 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Xem tuổi làm ăn năm 2022

Nhập đúng năm sinh âm lịch


Mục lục

Luận tuổi làm ăn 1991 - tuổi Tân Mùi làm ăn hợp tuổi nào

Tuổi Tân Mùi 1991 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

1. Thông tin gia chủ tuổi Canh Thân

Năm sinh (DL) 1991
Xem mệnh ngũ hành Lộ bàng thổ ( mệnh Thổ )
Thiên can Tân
Địa chi Mùi
Cung mệnh Nam cung Ly / Nữ cung Càn

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Tân Mùi hợp làm ăn với tuổi nào.

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Tân Mùi Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Mùi từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Mùi Nam mạng là những tuổi nào nhé.

1962
Mệnh Thổ - Kim => Tương Sinh
Thiên can Tân - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Ly - Tốn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1963
Mệnh Thổ - Kim => Tương Sinh
Thiên can Tân - Quý => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Mão => Tam Hợp
Cung mệnh Ly - Cấn => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1970
Mệnh Thổ - Kim => Tương Sinh
Thiên can Tân - Canh => Bình Hòa
Địa chi Mùi - Tuất => Lục Phá
Cung mệnh Ly - Chấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1971
Mệnh Thổ - Kim => Tương Sinh
Thiên can Tân - Tân => Bình Hòa
Địa chi Mùi - Hợi => Tam Hợp
Cung mệnh Ly - Tốn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1978
Mệnh Thổ - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Tân - Mậu => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Ngọ => Lục Hợp
Cung mệnh Ly - Khôn => Lục Sát
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1979
Mệnh Thổ - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Tân - Kỷ => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Mùi => Bình Hòa
Cung mệnh Ly - Chấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1987
Mệnh Thổ - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Tân - Đinh => Bình Hòa
Địa chi Mùi - Mão => Tam Hợp
Cung mệnh Ly - Khôn => Lục Sát
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1989
Mệnh Thổ - Mộc => Tương Xung
Thiên can Tân - Kỷ => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Tỵ => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Ly - Tốn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1993
Mệnh Thổ - Kim => Tương Sinh
Thiên can Tân - Quý => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Dậu => Bình Hòa
Cung mệnh Ly - Cấn => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1998
Mệnh Thổ - Thổ => Bình Hòa
Thiên can Tân - Mậu => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Ly - Tốn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1999
Mệnh Thổ - Thổ => Bình Hòa
Thiên can Tân - Kỷ => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Mão => Tam Hợp
Cung mệnh Ly - Cấn => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Tân Mùi 1991 hợp làm ăn với tuổi nào.

- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Tân Mùi Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Mùi Nữ mạng là những tuổi gì.

1962
Mệnh Thổ - Kim => Tương Sinh
Thiên can Tân - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1963
Mệnh Thổ - Kim => Tương Sinh
Thiên can Tân - Quý => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Mão => Tam Hợp
Cung mệnh Càn - Khảm => Lục Sát
Niên mệnh năm sinh Kim - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1965
Mệnh Thổ - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Tân - Ất => Tương Xung
Địa chi Mùi - Tỵ => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Càn - Cấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1968
Mệnh Thổ - Thổ => Bình Hòa
Thiên can Tân - Mậu => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Thân => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1971
Mệnh Thổ - Kim => Tương Sinh
Thiên can Tân - Tân => Bình Hòa
Địa chi Mùi - Hợi => Tam Hợp
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1977
Mệnh Thổ - Thổ => Bình Hòa
Thiên can Tân - Đinh => Bình Hòa
Địa chi Mùi - Tỵ => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1983
Mệnh Thổ - Thủy => Tương Xung
Thiên can Tân - Quý => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Hợi => Tam Hợp
Cung mệnh Càn - Cấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1986
Mệnh Thổ - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Tân - Bính => Tương Phá
Địa chi Mùi - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1989
Mệnh Thổ - Mộc => Tương Xung
Thiên can Tân - Kỷ => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Tỵ => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1992
Mệnh Thổ - Kim => Tương Sinh
Thiên can Tân - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Thân => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Cấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1993
Mệnh Thổ - Kim => Tương Sinh
Thiên can Tân - Quý => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Dậu => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Đoài => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1995
Mệnh Thổ - Hỏa => Tương Sinh
Thiên can Tân - Ất => Tương Xung
Địa chi Mùi - Hợi => Tam Hợp
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1998
Mệnh Thổ - Thổ => Bình Hòa
Thiên can Tân - Mậu => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Dần => Bình Hòa
Cung mệnh Càn - Khôn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1999
Mệnh Thổ - Thổ => Bình Hòa
Thiên can Tân - Kỷ => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Mão => Tam Hợp
Cung mệnh Càn - Khảm => Lục Sát
Niên mệnh năm sinh Kim - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2001
Mệnh Thổ - Kim => Tương Sinh
Thiên can Tân - Tân => Bình Hòa
Địa chi Mùi - Tỵ => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Càn - Cấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
2002
Mệnh Thổ - Mộc => Tương Xung
Thiên can Tân - Nhâm => Tương Sinh
Địa chi Mùi - Ngọ => Lục Hợp
Cung mệnh Càn - Đoài => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết

#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2022 thành công 100%

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1991 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm 1991 mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Tân Mùi hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2022 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

Xem tuổi vợ chồng
theo năm sinh

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh chồng: Năm sinh vợ:

Xem tuổi

Tử vi

Tin tức tổng hợp

Âm dương ngũ hành
Vật phẩm phong thủy
Xem bói đầu năm
Xem ngày mua xe hợp tuổi
Chọn sim hợp tuổi
Học xem tuổi
Phong thuỷ hợp tuổi
Xem tuổi mở hàng khai trương

TIN TỨC Âm dương ngũ hành