Tuổi Nhâm Thân 1992 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Xem tuổi làm ăn năm 2024

Nhập đúng năm sinh âm lịch


Mục lục

Luận tuổi làm ăn 1992 - tuổi Nhâm Thân làm ăn hợp tuổi nào

 

Có cần thiết phải xem tuổi Nhâm Thân làm ăn hợp với tuổi nào không?

Người xưa có câu “Thương trường như chiến trường”. Quả đúng là vậy, ngày nay khi mà sự cạnh tranh trên thương trường ngày càng khốc liệt. Nếu như không kết hợp hay liên minh lại thì làm sao chống lại được các công ty lớn, cũng như các cửa hàng có thương hiệu lâu năm. Vì thế, để công việc kinh doanh hay mở cửa hàng được phát triển thì quý gia chủ cần phải tìm xem tuổi hợp làm ăn với mình. Việc xem tuổi Nhâm Thân hợp với tuổi nào nhất để làm ăn, mang lại sự hòa hợp về phong thủy, giúp cho việc hợp tác thuận lợi hơn ăn nên làm ra gặp nhiều may mắn. Để biết được tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với tuổi nào hay xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1992 thì quý vị chỉ cần điền rõ thông tin ngày tháng năm sinh (Dương Lịch) vào ô bên dưới sau đó chọn Xem ngay thì kết quả liên quan đến quý bạn sinh năm 1992 làm ăn hợp với tuổi nào. Và chỉ trong tích tắc, PHONG THỦY SỐ sẽ xuất ra kết quả chính xác và tường minh nhất theo thang điểm 10.

Chúc các bạn chọn được người hợp tuổi kết hợp làm ăn chung năm 2024 hợp với tuổi của mình thông qua công cụ Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Nhâm Thân.

 

Tuổi Nhâm Thân 1992 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

1. Thông tin gia chủ tuổi Canh Thân

Năm sinh (DL) 1992
Xem mệnh ngũ hành Kiếm phong kim ( mệnh Kim )
Thiên can Nhâm
Địa chi Thân
Cung mệnh Nam cung Cấn / Nữ cung Đoài

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với tuổi nào.

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Nhâm Thân Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Nhâm Thân từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Nhâm Thân Nam mạng là những tuổi nào nhé.

1964
Mệnh Kim - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Nhâm - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Thân - Thìn => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1969
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Kỷ => Bình Hòa
Địa chi Thân - Dậu => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Khôn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1974
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Thân - Dần => Lục Xung
Cung mệnh Cấn - Đoài => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1975
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Ất => Tương Sinh
Địa chi Thân - Mão => Tứ Tuyệt
Cung mệnh Cấn - Cấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1982
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Nhâm => Bình Hòa
Địa chi Thân - Tuất => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1983
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Quý => Bình Hòa
Địa chi Thân - Hợi => Lục Hình
Cung mệnh Cấn - Đoài => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1984
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Nhâm - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Thân - Tý => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Cấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1990
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Canh => Tương Sinh
Địa chi Thân - Ngọ => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Cấn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1991
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Tân => Tương Sinh
Địa chi Thân - Mùi => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1992
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Nhâm - Nhâm => Bình Hòa
Địa chi Thân - Thân => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Đoài => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1996
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Bính => Tương Xung
Địa chi Thân - Tý => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Khôn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2000
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Nhâm - Canh => Tương Sinh
Địa chi Thân - Thìn => Tam Hợp
Cung mệnh Cấn - Càn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
2001
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Nhâm - Tân => Tương Sinh
Địa chi Thân - Tỵ => Lục Phá
Cung mệnh Cấn - Đoài => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thổ - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2005
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Ất => Tương Sinh
Địa chi Thân - Dậu => Bình Hòa
Cung mệnh Cấn - Khôn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thổ - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Nhâm Thân 1992 hợp làm ăn với tuổi nào.

- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Nhâm Thân Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Nhâm Thân Nữ mạng là những tuổi gì.

1965
Mệnh Kim - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Nhâm - Ất => Tương Sinh
Địa chi Thân - Tỵ => Lục Hợp
Cung mệnh Đoài - Cấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1968
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Mậu => Bình Hòa
Địa chi Thân - Thân => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1971
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Nhâm - Tân => Tương Sinh
Địa chi Thân - Hợi => Lục Hình
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1974
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Thân - Dần => Lục Xung
Cung mệnh Đoài - Cấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1975
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Ất => Tương Sinh
Địa chi Thân - Mão => Tứ Tuyệt
Cung mệnh Đoài - Đoài => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1976
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Bính => Tương Xung
Địa chi Thân - Thìn => Tam Hợp
Cung mệnh Đoài - Càn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1977
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Đinh => Tương Phá
Địa chi Thân - Tỵ => Lục Hợp
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1980
Mệnh Kim - Mộc => Tương Xung
Thiên can Nhâm - Canh => Tương Sinh
Địa chi Thân - Thân => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1983
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Quý => Bình Hòa
Địa chi Thân - Hợi => Lục Hình
Cung mệnh Đoài - Cấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1984
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Nhâm - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Thân - Tý => Tam Hợp
Cung mệnh Đoài - Đoài => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1985
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Nhâm - Ất => Tương Sinh
Địa chi Thân - Sửu => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Càn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1989
Mệnh Kim - Mộc => Tương Xung
Thiên can Nhâm - Kỷ => Bình Hòa
Địa chi Thân - Tỵ => Lục Hợp
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1990
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Canh => Tương Sinh
Địa chi Thân - Ngọ => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Khảm => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Kim - Thủy => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1992
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Nhâm - Nhâm => Bình Hòa
Địa chi Thân - Thân => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Cấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1994
Mệnh Kim - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Nhâm - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Thân - Tuất => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Đoài - Càn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Kim - Kim => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1998
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Mậu => Bình Hòa
Địa chi Thân - Dần => Lục Xung
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
2001
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Nhâm - Tân => Tương Sinh
Địa chi Thân - Tỵ => Lục Hợp
Cung mệnh Đoài - Cấn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Kim - Thổ => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
2004
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Thân - Thân => Bình Hòa
Cung mệnh Đoài - Khôn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Kim - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết

#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2024 thành công 100%

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1992 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm 1992 mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2024 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm

#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2024

 

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1992 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm #namsinh mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2024 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm  Tử vi 2024 cho tuổi Nhâm Thân 1992 để được các chuyên gia luận giải chính xác!

Xem thêm: 

 Những con số hợp với tuổi bạn để kích Tài Lộc năm 2024

 Tuổi Nhâm Thân mua xe ngày nào và chọn màu xe gì để PHÁT TÀI PHÁT LỘC năm 2024

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

Xem tuổi vợ chồng
theo năm sinh

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh chồng: Năm sinh vợ:

Tin tức tổng hợp

Âm dương ngũ hành
Vật phẩm phong thủy
Chọn sim hợp tuổi
Phong thuỷ hợp tuổi

TIN TỨC Âm dương ngũ hành