Xem tuổi vợ chồng theo cung - luận giải chính xác nhất!

Thứ 3, 27/12/2022 - 16:51

Trước khi kết hôn, nên xem cung mệnh vợ chồng vừa để yên tâm về tinh thần vừa để sẵn sàng cho những chuyện có thể xảy ra trong tương lai. Xem cung mệnh tuổi vợ chồng là một trong những phương pháp được các chuyên gia phong thuỷ, tử vi ưu tiên sử dụng. Quý vị có thể hiểu thêm về vấn đề này qua những nội dung sau.
 

I. TỔNG QUAN XEM TUỔI VỢ CHỒNG THEO CUNG MỆNH

 

1. Cách tính cung mệnh vợ chồng thông qua năm sinh
 

Cung mệnh ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống được sử dụng để xác định Ngũ hành nạp âm, dự đoán tương lai, tình duyên, vận số... Xem bói cung mệnh vợ chồng dựa theo năm sinh âm lịch có thể tính được cung mệnh bằng cách cộng tổng các chữ số trong ngày tháng năm sinh của mệnh chủ. Tiếp đó, lấy tổng vừa tính ra chia cho 9, kết quả dư dùng để đối chiếu vào bảng cung mệnh sẽ tìm ra mệnh tương ứng. Nam và nữ cùng năm sinh nhưng cung mệnh có thể khác nhau hoàn toàn. 
 

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nam

Khảm

Ly

Cấn

Đoài

Càn

Khôn

Tốn

Chấn

Khôn

Nữ

Cấn

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn

Tốn


Chẳng hạn, người sinh năm 1992 tính cung mệnh như sau: 1 + 9 + 9 + 2 = 21 : 9 = 2 dư 3. Nếu là nam thì thuộc cung Cấn và nữ cung Đoài.

⏩  XEM TUỔI VỢ CHỒNG

2. Bảng tra cung mệnh vợ chồng 

 

Lấy cung mệnh vợ chồng theo hành ngang (của chồng) kết hợp với hàng dọc (của vợ) sẽ có có 8 trường hợp biến hóa, trong đó các cung cát lợi là Sinh Khí, Diên Niên, Thiên Y, Phục Vị và các cung hung hiểm là Ngũ Quỷ, Lục Sát, Họa Hại, Tuyệt Mệnh - hung.
 

Chồng

Vợ

Càn

Khảm

Cấn

Chấn

Tốn

Ly

Khôn

Đoài

Càn

Phục Vị

Lục Sát

Thiên Y

Ngũ Quỷ

Hoạ Hại

Tuyệt Mạng

Diên Niên

Sinh Khí

Khảm

Lục Sát

Phục Vị

Ngũ Quỷ

Thiên Y

Sinh Khí

Diên Niên

Tuyệt Mạng

Hoạ Hại

Cấn

Thiên Y

Ngũ Quỷ

Phục Vị

Ngũ Quỷ

Tuyệt Mệt

Hoạ Hại

Sinh Khí

Niên Niên

Chấn

Ngũ Quỷ

Thiên Y

Lục Sát

Phục Vị

Diên Niên

Sinh Khí

Hoạ Hại

Tuyệt Mệnh

Tốn

Hoạ Hại

Sinh Khí

Tuyệt Mệnh

Diên Niên

Phục Vị

Thiên Y

Ngũ Quỷ

Lục Sát

Ly

Tuyệt Mệnh

Diên Niên

Hoạ Hại

Sinh Khí

Thiên Y

Phục Vị

Lục Sát

Ngũ Quỷ

Khôn

Diên Niên

Tuyệt Mệnh

Sinh Khí

Hoạ Hại

Ngũ Quỷ

Lục Sát

Phục Vị

Thiên Y

Đoài

Sinh Khí

Hoạ Hại

Diên Niên

Tuyệt Mệnh

Lục Sát

Ngũ Quỷ

Thiên Y

Phục Vị

 

II. XEM TUỔI VỢ CHỒNG THEO CUNG - LUẬN GIẢI CHI TIẾT

 

 

1. Coi tuổi vợ chồng theo cung Thiên Y

 

Vợ chồng thuộc các cung mệnh sau là cung mệnh hợp nhau, khi lấy nhau sẽ được cung Thiên Y: nam Tốn - nữ Ly, nam Chấn - nữ Khảm, nam Ly - nữ Tốn, nam Đoài - nữ Khôn, nam Càn - nữ Cấn, nam Khôn - nữ Đoài, nam Cấn - nữ Càn và nam Khảm - nữ Chấn. Trong hôn nhân, vợ chồng kết hợp gặp cung Thiên Y sẽ hạnh phúc bên nhau dài lâu, hết lòng yêu thương tin tưởng nhau, con cái ngoan ngoãn khoẻ mạnh và tài lộc thịnh vượng.

Vợ chồng cung Thiên Y

2. Cung Sinh Khí: là cung mệnh vợ chồng phong thủy

 

Nam Đoài - nữ Càn, nam Càn - nữ Đoài, nam Cấn - nữ Khôn, nam Khôn - nữ Cấn, nam Tốn - nữ Khảm, nam Chấn - nữ Ly, nam Ly - nữ Chấn và nam Khảm - nữ Tốn cung số tuổi vợ chồng lấy nhau sẽ được cung Sinh Khí. Cuộc hôn nhân của những người này sẽ phúc lộc vẹn toàn, vợ chồng hoà hợp, ăn nên làm ra, con cái khoẻ mạnh, hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long.
 

Vợ chồng cung Sinh Khí

3. Xem tử vi cung mệnh vợ chồng Diên Niên

 

Nam Tốn - nữ Chấn, nam Chấn - nữ Tốn, nam Ly - nữ Khảm, nam Đoài - nữ Cấn, nam Khảm - nữ Ly, nam Cấn - nữ Đoài, nam Càn - nữ Khôn và nam Khôn - nữ Càn là các cung mệnh hợp nhau, âkhi lấy nhau sẽ được cung Diên Niên. Trong hôn nhân, cung này giúp củng cố tình cảm vợ chồng thêm hoà thuận, không xảy ra mâu thuẫn, hai người sống trường thọ bên nhau.

Vợ chồng cung Diên Niên

4. Tuổi vợ chồng theo cung mệnh Phục Vị

 

Nếu cung tuổi vợ chồng thuộc các cung sau đây lấy nhau sẽ được cung Phục Vị: nam Tốn - nữ Tốn, nam Chấn - nữ Chấn, nam Ly - nữ Ly, nam Đoài - nữ Đoài, nam Khảm - nữ Khảm, nam Càn - nữ Càn, nam Khôn - nữ Khôn và nam Cấn - nữ Cấn. Cung Phục Vị trong hôn nhân giúp vợ chồng sống bình an, ổn định, gặp nhiều may mắn và được quý nhân phù trợ.

Vợ chồng cung Phục Vị

5. Coi cung mệnh vợ chồng theo cung Hoạ Hại

 

Cung Hoạ Hại trong hôn nhân xảy ra khi thuộc các cung sau: Nam Tốn - nữ Càn, nam Càn - nữ Tốn, nam Chấn - nữ Khôn, nam Ly - nữ Cấn, nam Khôn - nữ Chấn, nam Cấn - nữ Ly, nam Đoài - nữ Khảm và nam Khảm - nữ Đoài. Cung mệnh vợ chồng Hoạ Hại khiến vợ chồng bất đồng quan điểm, thường xuyên cãi vã, xung đột, đường con cái không thuận lợi.

Vợ chồng phạm cung Họa Hại

6. Xem tử vi vợ chồng theo cung Tuyệt Mệnh

 

Trong hôn nhân, cung số tuổi vợ chồng lấy nhau sẽ vướng cung Tuyệt Mệnh: nam Càn - nữ Ly, nam Khảm - nữ Khôn, nam Cấn - nữ Tốn, nam Chấn - nữ Đoài, nam Tốn - nữ Cấn, nam Ly - nữ Càn, nam Khôn - nữ Khảm và nam Đoài - nữ Chấn. Đây là một cung rất xấu, vợ chồng gặp Tuyệt Mệnh sẽ làm ăn gặp trở ngại, gia đình bất ổn, dễ bị ly tán, chia ly hoặc biệt ly.
 

Vợ chồng phạm cung Tuyệt Mạng

7. Coi tuổi vợ chồng theo cung mệnh Lục Sát

 

Tuổi vợ chồng theo cung mệnh: Nam Càn - nữ Khảm, nam Khảm - nữ Càn, nam Cấn - nữ Chấn, nam Chấn - nữ Cấn, nam Tốn - nữ Đoài, nam Đoài nữ Tốn, nam Ly - nữ Khôn và nam Khôn - nữ Ly sẽ gặp Lục Sát khi kết hôn. Cung Lục Sát này sẽ khiến tiền bạc hao tán, sức khoẻ đi xuống, vợ chồng không hoà hợp, con cái không nghe lời cha mẹ.

Vợ chồng phạm cung Lục Sát

8. Coi tuổi vợ chồng theo cung Ngũ Quỷ

 

Nếu cung mệnh vợ chồng thuộc các cung: Nam Càn - nữ Chấn, nam Khảm - nữ Khảm, nam Chấn - nữ Cấn, nam Tốn - nữ Khôn, nam Ly - nữ Khôn, nam Khôn - nữ Ly và nam Đoài - nữ Tốn ⇒ nếu lấy nhau sẽ gặp cung Ngũ Quỷ. Trong hôn nhân, cung này khiến gia đình lục đục, cãi vã, công việc không suôn sẻ, vợ chồng lời qua tiếng lại.

Vợ chồng phạm cung Ngũ Quỷ

III. CÁCH HÓA GIẢI CUNG VỢ CHỒNG KHÔNG HỢP

 


Vợ chồng lấy nhau rơi vào 4 cung xấu vẫn có cách hoá giải để tránh tai ương, rủi ro:
 

- Cung Lục Sát: Để di cung hoán số tuổi vợ chồng có thể sinh con thuộc cung Diên Niên để hoá giải cung Lục Sát giúp quan hệ gia đình ngày càng gần gũi, yêu thương nhau hơn.
 

- Cung Ngũ Quỷ: vợ chồng lấy nhau phạm  cung mệnh vợ chồng  Ngũ Quỷ hãy cố gắng sinh con thuộc Cung Sinh Khí. Người con sẽ mang lại điều tốt lành cho gia đình, cải thiện sức khoẻ, tài lộc, kết nối tình cảm vợ chồng.
 

- Cách hóa giải cung họa hại vợ chồng: Sinh con thuộc cung Diên Niên là cách hiệu quả giúp hoá giải cung Hoạ Hại. Đứa con sẽ là cầu nối gắn kết và cải thiện mối quan hệ trong gia đình ngày càng tiến triển tốt đẹp.
 

- Cung Tuyệt Mệnh: coi cung mệnh vợ chồng để hoá giải cung Tuyệt Mệnh thì vợ chồng nên sinh con thuộc Cung Thiên Y. Đây là 1 cung đại cát về tài lộc, may mắn, sức khoẻ và con cái có thể khắc chế được Cung Tuyệt Mệnh.

 

Thông qua xem tuổi vợ chồng theo cung mệnh giúp quý vị hiểu được rằng mình và người bạn đời rơi vào cung nào, hợp hay xung. Nếu may mắn gặp cung tốt thì mọi việc tiến triển thuận lợi, nếu rủi ro gặp cung xấu cũng đừng nản chí vì vẫn có những cách giúp hoá giải, khắc chế hiệu quả. Hãy yêu thương, trân trọng và dành tất cả tâm sức cho gia đình nhỏ của mình.
 

Chuyên gia phong thủy Duy Linh cùng các công sự của mình vẫn luôn không ngừng nghiên cứu tổng hợp đầy đủ và chính xác những thông tin mà khách hàng vẫn đang tìm kiếm về lĩnh vực phong thủy, tử vi, xem ngày. Nếu muốn tư vấn trực tiếp và nhanh nhất, quý bạn hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 0705 806 666.

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

BẢNG TRA TỬ VI 2024

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh:

Xem bói