Xem hướng bếp tuổi Đinh Mão chuẩn xác 99%

xem hướng bếp hợp tuổi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh:
Hướng nhà:

Xem hướng bếp tuổi Đinh Mão chuẩn xác 99%

xem hướng hợp tuổi Đinh Mão 1987 hợp hướng bếp nào nhất

Người xưa có câu “Lấy vợ đàn bà, làm nhà hướng Nam”. giống như một điều tất yếu đàn ông phải lấy đàn bà, việc làm nhà hiển nhiên là làm nhà hướng Nam. Nhưng liệu quan niệm này là đúng hay sai. Quan niệm này được đúc kết dựa trên đặc thù vị trí địa lý và khí hậu nước ta. Xem hướng nhà tuổi Đinh Mão 1987 hướng Nam để mùa hè đón gió Đông Nam còn mùa đông thìn tránh gió mùa Đông Bắc. Nhưng theo Phong Thủy học việc chọn hướng nhà cần dựa vào tuổi của gia chủ, mỗi tuổi sẽ ứng với những hướng nhà nhất định. Vậy xem hướng nhà tuổi Đinh Mão 1987 là hướng nào cùng tìm hiểu chi tiết ở bài viết dưới đây nhé.

Vậy tuổi Đinh Mão 1987 hợp hướng nhà nào?

Hiện nay trên mạng, khá là nhiều thông tin chia sẻ hướng nhà tuổi 1987, chỉ cần quý bạn search là có 461.551 kết quả sẽ hiện ra. Tuy nhiên, kết quả có đúng không thì không phải ai cũng biết, nếu là người bình thường thì PHONG THỦY SỐ cam đoan là 99.9% sẽ không biết.

1. HƯỚNG BẾP HỢP TUỔI Đinh Mão 1987 NAM MẠNG

STT HƯỚNG TỐT BÌNH GIẢI
1 Lục Sát(Khảm - Chính Bắc) - Lời tượng ứng về HƯỚNG BẾP: Bếp Đoài Kim sanh Cửa Khảm có một phần tốt nhỏ cho hàng trung nam, nhưng Đoài khắc chủ Tốn bất lợi cho âm nhân thứ nhất cho hàng trưởng nữ (Tốn). Bếp Đoài đối với Khảm Tốn biến sinh Họa hại và Lục sát.
Bếp Kiền Kim đối với Cửa Khảm phạm Lục sát đối với Chủ Tốn phạm Họa hại, khiến cho hàng trưởng phụ phạm bất lợi, tim mông đau nhức, vì sanh đẻ mà vong mạng hoặc mang tật.
Bếp Khảm Thủy là Bếp Phục vị đắc vị hiệp với Đông tứ trạch rất tốt, lại hai Khảm một Tốn là hai Thủy sanh một Mộc đại đại lợi.
Bếp Cấn Thổ đối với cửa Khảm và Chủ Tốn đều tương khắc biến sinh Ngũ quỷ và Tuyệt mệnh là cái Bếp sanh ra lắm tai hại: thưa kiện, khẩu thiệt thị phi, tiểu nhi khó nuôi sống, tuyệt tự, góa bụa, các bệnh chứng phong tật, tỳ vị, tim, miệng, bụng đau nhức.
Bếp Chấn Mộc đối với Cửa Khảm và Chủ Tốn đều đặng tương sanh cùng tỷ hòa, biến sinh Thiên y với Diên niên, hiệp với Sinh khí thành Nhà ba tốt, gồm đủ tam đa ngũ phúc (Tam đa là ba thứ nhiều: nhiều con trai, nhiều lộc va nhiều thọ (sống lâu). Ngũ phúc là 5 phước: giàu, sang, sống lâu, mạnh khỏe và yên lành). Đông tứ trạch có bếp Chấn là tốt bậc nhất, đặc danh nó là Đông trù tư mệnh (Đông trù gồm 4 bếp: Khảm Ly Chấn Tốn, nhưng Chấn mới thật là chánh Đông).
Bếp Tốn Mộc đối với Cửa Khảm và Chủ Tốn đều đặng tương sanh cùng tỷ hòa, biến sinh Sinh khí Mộc đăng diện và Phục vị Mộc hữu khí, tất cả cung tinh đều thuộc phe phía Đông. Thật là một cái bếp đại kiết, đại lợi (như Bếp Khảm).
Bếp Ly Hỏa đối với Cửa Khảm là bếp Diên niên, đối với Chủ Tốn là Thiên y rất tốt: giàu có, danh vọng, sanh 4 con.
Bếp Khôn Thổ đối với Cửa Khảm và Chủ Tốn đều bị tương khắc, biến sinh Tuyệt mệnh và Ngũ quỷ rất hung hại: nam nữ đều chẳng sống lâu, hàng trung nam tuyệt tự.
2 Ngũ Quỷ(Cấn - Đông Bắc) - Lời tượng ứng về HƯỚNG BẾP: Cửa Cấn thì Bếp Đoài tương sanh và là Bếp Diên niên, rất tốt cho hạng thiếu nam và thiếu nữ. Nhưng Bếp Đoài khắc Chủ Tốn là Âm Mộc và biến sinh Lục sát, lại Diên niên và Tuyệt mệnh đồng thuộc Kim, đồng ám khắc Tốn nữa, cho nên không khỏi cái họa phụ nữ chết yểu (Tốn vi trưởng nữ).
Cửa tại Cấn thì Bếp Kiền tương sanh và là Bếp Thiên y đắc vị rất có lợi cho bọn con trai (Cấn) và hàng ông cha (Kiền). Nhưng Bếp Kiền khắc Chủ Tốn cho nên hạng trưởng nữ, phụ nữ vì sanh sản mà chết hoặc bị sa thai, sanh bệnh đau nhức gân cốt.
Cửa Cấn thì Bếp Khảm tương khắc và là Bếp Ngũ quỷ hay làm ra tai nạn, bệnh hoạn. Còn Bếp Khảm đối với Chủ Tốn tương sanh và hỗ biến được Sinh khí đắc vị là chỗ tốt, nhưng đã là Bếp Ngũ quỷ chính biến thì cái tốt của Sinh khí thì không đủ bù trừ.
Cửa Cấn thì Bếp cấn tỷ hòa và là Bếp Phục vị thất vị, sự tốt phớt qua như làn mây mỏng. Còn Bếp Cấn đối với Chủ Tốn tương khắc và hỗ biến ra Tuyệt mệnh, sự hung có phần nặng hơn. Bếp này không tốt.
Bếp Chấn là Bếp Lục sát hung lại khắc Cửa Cấn cho nên tiểu nhi khó nuôi dưỡng và không khỏi tuyệt tự. Bếp Chấn đối với Chủ Tốn tỷ hòa và hỗ biến Sinh khí hữu khí là chỗ tốt của trưởng nam và trưởng nữ.
Cửa tại Cấn thì Bếp Tốn khắc Cửa và là Bếp Tuyệt mệnh. Nhà Tuyệt mệnh lại thêm Bếp cũng Tuyệt mệnh, tài nào cho khỏi các sự việc bất hạnh: mẹ góa, con mồ côi, nuôi con khác họ… Còn Bếp Tốn với Chủ Tốn hỗ biến ra Phục vị là du niên tốt qua loa. Sự chênh lệch thấy rõ.
Cửa Cấn tiết khí Bếp Ly và biến sinh Họa hại. Ly thuộc Âm Hỏa khiến cho phụ nữ hung dữ chuyên quyền, kinh mạch chẳng điều hòa, để lâu sanh ra cái cảnh núi máu đổ chảy (huyết sơn băng lậu). Còn Bếp Ly đối với Chủ Tốn hỗ biến Thiên y vô khí bất quá là một cứu tinh nhu nhược.
Cửa tại Cấn thì Bếp Khôn tỷ hòa và là Bếp Sinh khí thất vị, tốt ít. Còn Bếp Khôn đối với Chủ Tốn tương khắc và là hỗ biến ra Ngũ quỷ là chỗ hung hại nhiều, nam nữ đều bất lợi.
3 Họa Hại(Khôn - Tây Nam) - Lời tượng ứng về HƯỚNG BẾP: Bếp Đoài đối với Cửa Khôn tương sanh và là Bếp Thiên y đắc vị là một phúc thần đương thời đủ sức giải cái hại của bếp Đoài đối với Chủ Tốn tương khắc và hỗ biến ra Lục sát. Nhưng hiềm vì Đoài Khôn Tốn gặp nhau là tam âm (ba cung thuộc âm), trong nhà toàn là âm khí, nam nữ đâu khỏi yểu vong (chết sớm).
Cửa tại Khôn thì Bếp Kiền tương sanh mà có đủ âm dương và là bếp Diên niên đăng diện rất tốt vậy. Nhưng Bếp Kiền khắc Chủ Tốn Âm Mộc thì phụ nữ đoản thọ.
Cửa Khôn thì Bếp Khảm tương khắc và là Bếp Tuyệt mệnh đại hung. Nhưng Bếp Khảm đối với Chủ Tốn tương sanh mà có đủ âm dương và hỗ biến được Sinh khí Mộc hữu khí, đại cát. Một bên đại hung một bên đại cát bằng nhau, vậy là một cái Bếp nửa xấu nửa tốt.
Cửa Khôn thì Bếp Cấn tỷ hòa và là Bếp Sinh khí Mộc thất vị, tốt ít. Nhưng Bếp Cấn đối với Chủ Tốn tương khắc và hỗ biến ra Tuyệt mệnh rất hại, thường khiến có tới ba quả phụ, không con phụ nữ cầm quyền gia đình.
Cửa tại Khôn thì Bếp Chấn là Bếp Họa hại và dương Chấn khắc âm Khôn khiến cho hàng phụ nữ bất lợi. Còn bếp Chấn đối với Chủ Tốn tỷ hòa và hỗ biến được Diên niên, nhưng Diên niên thuộc Kim khắc cả Chấn Tốn (gọi là tinh khắc cung) sự tốt rất yếu.
Cửa tại Khôn thì Bếp Tốn phạm Ngũ quỷ. Nhà Ngũ quỷ, Bếp cũng Ngũ quỷ, lại hai Mộc khắc một Thổ, đã hung lại hung, nam nữ đều yếu (Trong 8 cái Bếp, Bếp Tốn này hung hại nhiều hơn hết).
Bếp Ly Hỏa đối với Cửa Khôn và Chủ Tốn đều tương sanh, nhưng với Cửa Khôn và Bếp Lục sát với Chủ Tốn là Thiên y. Như vậy Bếp Ly nửa tốt nửa xấu.
Bếp Khôn với Cửa Khôn tỷ hòa tác Phục vị là chỗ tốt qua loa, còn Bếp Khôn đối với Chủ Tốn tương khắc và hỗ biến ra Ngũ quỷ là chỗ hung hại nhiều.
Kết luận: Kết luận: Hướng Lục Sát (Khảm - Chính Bắc) mà quý bạn chọn là hướng rất TỐT với tuổi Đinh Mão nam mạng. Ngoài ra, quý bạn cũng đừng quên xem tuổi hợp làm ăn hợp với tuổi Đinh Mão , để mọi việc luôn suôn sẻ thành công!

2. HƯỚNG bếp HỢP TUỔI Đinh Mão 1987 NỮ MẠNG

STT HƯỚNG TỐT BÌNH GIẢI
1 Lục Sát(Đoài - Chính Tây) - Lời tượng ứng về HƯỚNG BẾP: Bếp Đoài Âm Kim, đối với Cửa Đoài là Bếp Phục vị thất vị, đối với Chủ Khôn được Thiên y hữu khí. Bếp này cũng thuộc hàng bếp tốt, nhưng Đoài Khôn Đoài toàn Âm cung khiến hại chồng khắc con.
Bếp Kiền Dương Kim đối với Cửa Đoài tỷ hòa có đủ Âm Dương và là Bếp Sinh khí, đối với Chủ Khôn tương sanh có đủ Âm Dương và hỗ biến được Diên niên. Đây là một cái bếp đại kiết, đại lợi, vì Kiền thuộc Dương Thổ được cái thuần Âm của nhà. Lại nhờ Kiền biến sinh Sinh khí và Diên niên hiệp với Thiên y trạch thành Nhà ba tốt, rất tốt.
Bếp Khảm Thủy đối với Cửa Đoài là Bếp Họa hại, đối với Chủ Khôn là Tuyệt mệnh khiến cho nam nữ chẳng sông lâu.
Bếp Cấn Dương Thổ đối với Cửa đoài là Âm Dương tương sanh và chính biến Diên niên đắc vị, đối với Chủ Khôn là Âm Dương tỷ hòa và hỗ biến được Sinh khí. Đây là cái Bếp thuận lợi trong mỗi sự việc. Nhưng cũng nhờ Bếp Cấn thuộc Dương phá được cái thuần Âm của nhà, và còn biến sinh Diên niên với Sinh khí hiệp với Thiên y trạch thành Nhà Ba tốt, rất tốt.
Bếp Chấn Mộc đối với Cửa Đoài tương khắc và là Bếp Tuyệt mệnh, đối với Chủ Khôn cũng tương khắc và hỗ biến ra Họa hại. Như vậy là hung táo.
Bếp Tốn Mộc với Cửa Đoài Kim hình chiến nhau mà làm ra Bếp Lục sát bất lợi. Nhưng Tốn với Chủ Ly tương sanh và hỗ biến được Thiên y là chỗ tốt đủ san bằng sự bất lợi do Lục sát sanh ra
Bếp Ly Hỏa đối với Cửa Đoài chính biến Ngũ quỷ, đối với Chủ Khôn hỗ biến Lục sát. Bếp này còn hung hại hơn Bếp Tốn một bậc, Bếp Tốn hỗ biến Ngũ quỷ, còn bếp Ly chính biến Ngũ quỷ. Chính biến hại mạnh hơn hỗ biến.
Bếp Khôn Âm Thổ, đối với Cửa Đoài tương sanh và là bếp Thiên y đăng diện, đối với Chủ Khôn là Phục vị. Bếp này cũng thuộc về kiết táo, tiền bạc nhiều mà nhân đinh thưa thớt. Đó là vì được phúc thần đăng diện (Thiên y), nhưng bởi Đoài Khôn Khôn thuần Âm. Chớ dùng Bếp này tới lâu sau ắt tuyệt tự.
2 Ngũ Quỷ(Càn - Tây Bắc) - Lời tượng ứng về HƯỚNG BẾP: Đối với Cửa Kiền thì Bếp Đoài là Bếp Sinh khí, đối với Chủ Khôn thì Bếp Đoài hỗ biến được Thiên y hữu khí. Vậy ba cung Kiền Khôn Đoài hỗ biến với nhau được Sinh khí, Diên niên và Thiên y là tam tinh hỷ hội, là cái Nhà ba tốt. Nhà vậy Bếp vậy, hỷ khí đầy nhà như vườn hoa trăm đóa nở, tiền tài lợi lộc như nước bể tràn sông, công danh thắng đạt như chim Hồng thuận gió, điền sản tăng tích, nhân khẩu yên lành và hay làm điều phúc thiện. Phái nữ phát đạt hơn phái nam.
Cửa Kiền mà đặt Bếp cũng tại Kiền là Bếp Phục vị thất vị, nhưng nó hỗ biến với Chủ Khôn được Diên niên. Vậy ba cung Kiền Khôn Kiền hỗ biến với nhau được 2 Diên niên và 1 Phục vị. Phục vị thất vị tự nó không giúp thêm tốt, nhưng nó ở chung với 2 Diên niên thì nó xu hướng theo cái tốt của Diên niên. Kết luận là một cái Bếp tốt.
Cửa Kiền đặt Bếp tại Khảm là Bếp Lục sát. Khảm Thủy làm hao khí lực của Kiền Kim, vì nước chảy mòn kim. Lại Bếp Khảm ỗ biến với Chủ Khôn sanh ra Tuyệt mệnh. Một Bếp mà tạo ra tới hai hung du niên (Lục sát và Tuyệt mệnh) rất nguy hại. Trong 3 cung Kiền Khôn Khảm, chỉ Khảm bị khắc cho nên trung nam chịu khổn hại, thọ mạng chẳng lâu dài, thường sanh bệnh dạ dày, bụng đau nhức.
Cửa tại Kiền thì Bếp cấn thừa Thiên y là một phúc thần đắc lực nhất ở tại Bếp, giải trừ được mọi bệnh hoạn, tai nạn. Thiên y Thổ lâm Cấn Thổ đăng diện khiến nên nhiều việc may, nam nữ trong nhà đều hảo thiện, thường tố nhân lợi vật. Bếp Cấn hỗ biến với Chủ Khôn được Sinh khí là thêm tốt. Tóm lại Bếp Cấn hợp với Cửa Kiền và Chủ Khôn hợp thành Nhà ba tốt, vì 3 cung hỗ biến có đủ Sinh khí, Diên niên và Thiên y, một ngôi nhà hoàn hảo, giàu có thiên trùng, công danh rạng rỡ.
Cửa tại Kiền thì Bếp Chấn là Bếp Ngũ quỷ. Lại Bếp Chấn hỗ biến với Chủ Khôn tác thành Họa hại. Bếp Chấn Mộc đối với Cửa Kiền tương khắc, đối với Chủ Khôn cũng tương khắc lại làm ra Ngũ quỷ và Họa hại, thật là một cái Bếp sanh tai họa này còn đâu hạnh phúc.
Cửa tại Kiền thì Bếp Tốn là Bếp Họa hại. Lại Bếp Tốn hỗ biến với Chủ Khôn sanh ra Ngũ quỷ. Bếp Tốn Mộc đối với Cửa Kiền và Chủ Khôn đều tương khắc làm ra Họa hại và Ngũ quỷ là một cái Bếp đại hung không khác chi Bếp Chấn trên, không nên dùng nó. Nếu gượng dùng nó thì hạng bà hoặc đàn bà lớn tuổi chịu nhiều họa hoạn và không sống âu.
Cửa tại Kiền thì Bếp Ly là Bếp Tuyệt mệnh, và Bếp Ly hỗ biến với Chủ Khôn tác thành Lục sát. Vậy Bếp Ly khắc Cửa Kiền lại sanh ra Tuyệt mệnh và Lục sát ắt phải là một cái bếp bất lợi. Nó ít xấu hơn Bếp Chấn Tốn mà hung hại ngang hàng với Bếp Khảm.
Bếp Khôn cũng như Chủ Khôn, đối với Cửa Kiền tương sanh có đủ âm dương và đồng tác Diên niên đắc vị. Nó làm gia tăng Thổ lượng các điều tốt của Diên niên trạch (xem lời ứng nghiệm nhà số 7).
3 Diên niên(Phúc Đức)(Khôn - Tây Nam) - Lời tượng ứng về HƯỚNG BẾP: Đoài Kim hiệp với hai Khôn Thổ tương sanh và phối biến thành hai Thiên y hữu khí. Đó là phúc thần an trụ tại Nhà tại Bếp, giàu có lại rạng rỡ công danh. Người người trong nhà có tâm phúc thiện, hay độ người giúp vật. Bếp này tạo nên một nhà hiền lương nhân hòa bậc nhất. Nhưng rồi cũng không thoát khỏi cái hệ tam âm đồng cư (Khôn Khôn Đoài đều thuộc Âm cả), ơ lâu năm sẽ đến cái tình trạng cô quả, tuyệt tự, lại sanh ra, cái cảnh mẹ dễ nuông chiều chàng rể và cái cảnh nuôi con họ khác làm kế thừa tự.
Cửa Khôn mà Chủ cũng Khôn, nhà âm khí dày đặc, nay có Bếp Kiền là dương Kim phối hiệp lại tương sanh ắt làm cho điều hòa âm dương. Nhà vốn tốt vừa vừa nay trở nên rất tốt. Và lại Bếp Kiền đối với Cửa Khôn là Bếp Diên niên đăng diện, hỗ biến với Chủ Khôn cũng được Diên niên hữu khí, khiến cho nhà đã giàu ruộng đất lại cũng giàu tiền tài.
Khảm Thủy đối với Khôn Khôn (Cửa và Chủ) tương khắc biến thành hai Tuyệt mệnh, khiến cho hư hại thân tâm, tim bụng đau đớn, sanh chứng hư lao, sanh bệnh lồi xương thịt hoặc bệnh tích tụ khí huyết kết thành hòn cục trong kinh tạng.
Bếp Cấn dương Thổ đối với Cửa Khôn và là Chủ Khôn đều đặng tỷ hòa có đủ âm dương tạo nên vượng khí rất thịnh, giải được cái họa cô quả của nhà thuần âm lại tạo biến nên hai Sinh khí. Thật là một cái Bếp tốt vậy.
Cửa Khôn thì Bếp Chấn tương khắc và Bếp Họa hại, Bếp Chấn đối với Chủ Khôn cũng vậy cũng tương khắc và hỗ biến sanh ra Họa hại. Bếp Chấn đồi với Chủ Khôn cũng vậy cũng tương khắc và hỗ biến sanh ra Họa hại. Một cái Bếp mà làm ra hai Họa hại khiến cho khuyết điểm tiền tài và rất thường bị nhiều đường thiệt hại do tự mình tạo ra.
Bếp Tốn cũng như Bếp Chấn khắc cả Cửa Khôn và Chủ Khôn, phối biến thành 2 Ngũ quỷ. Bếp Ngũ quỷ làm loạn mạnh lắm, gây ra lắm tai hoạn thứ nhất là bệnh hoạn. Đã tương khắc lại thuần âm cho nên nhân khẩu suy tổn, nam nữ chẳng trường thọ. Nhà Phục vị ở chung Bếp Ngũ quỷ tất bị Ngũ quỷ lôi cuốn theo, không hưng tiến được.
Cửa tại Khôn thì Bếp Ly là Bếp Lục sát. Bếp Ly hỗ biến với Chủ Khôn cũng là Lục sát. Sát khí nhiều quá lại thuần âm rất bất lợi, sanh ra dâm dật, phóng túng, lỗi lầm.
Ba cung Khôn gặp nhau (Cửa, Chủ, Bếp), âm Thổ tỷ hòa, đa Thổ sanh Kim cho nên phát tiền tài, hưng thổ sản. Nhưng thuần âm thì hiếm hoi con cái, lạnh lùng hương lửa, gọi là nhà mẹ góa nuôi con. Âm Thổ nặng mà trì trệ khó có sự hưng phát mới.
Kết luận: Kết luận: Hướng Thiên Y (Khảm - Chính Bắc) mà quý bạn chọn là hướng XẤU với tuổi Đinh Mão nam mạng. Để xem chi tiết bốn hướng xấu, mời quý vị click bên dưới đây. Hoặc xem cách hóa giải hướng xấu trong nhà bằng cách chọn hướng bếp hợp tuổi. Xem chi tiết:

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

Xem tuổi vợ chồng
theo năm sinh

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh chồng: Năm sinh vợ:

Phong thủy

Tin tức tổng hợp

Âm dương ngũ hành
Phong thủy âm trạch
Phong thủy dương trạch
Vật phẩm phong thủy
Phong thuỷ hợp tuổi
Văn khấn cúng lễ

TIN TỨC Âm dương ngũ hành