icon icon Xem tuổi làm ăn

 

Tuổi Bính Thìn 1976 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

 

Có cần thiết phải xem tuổi Bính Thìn làm ăn hợp với tuổi nào không?

Người xưa có câu “Thương trường như chiến trường”. Quả đúng là vậy, ngày nay khi mà sự cạnh tranh trên thương trường ngày càng khốc liệt. Nếu như không kết hợp hay liên minh lại thì làm sao chống lại được các công ty lớn, cũng như các cửa hàng có thương hiệu lâu năm. Vì thế, để công việc kinh doanh hay mở cửa hàng được phát triển thì quý gia chủ cần phải tìm xem tuổi hợp làm ăn với mình. Việc xem tuổi Bính Thìn hợp với tuổi nào nhất để làm ăn, mang lại sự hòa hợp về phong thủy, giúp cho việc hợp tác thuận lợi hơn ăn nên làm ra gặp nhiều may mắn. Để biết được tuổi Bính Thìn hợp làm ăn với tuổi nào hay xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1976 thì quý vị chỉ cần điền rõ thông tin ngày tháng năm sinh (Dương Lịch) vào ô bên dưới sau đó chọn Xem ngay thì kết quả liên quan đến quý bạn sinh năm 1976 làm ăn hợp với tuổi nào. Và chỉ trong tích tắc, PHONG THỦY SỐ sẽ xuất ra kết quả chính xác và tường minh nhất theo thang điểm 10.

Chúc các bạn chọn được người hợp tuổi kết hợp làm ăn chung với mình thông qua công cụ xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Thìn.

 

Luận tuổi làm ăn 1976 - Người tuổi Bính Thìn làm ăn hợp với tuổi nào

1. Thông tin người sinh năm 1976

Thông tin về người tuổi 1976

1976

Sa trung Thổ ( mệnh Thổ )

Bính

Thìn

Càn

Kim

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Bính Thìn hợp làm ăn với tuổi nào.
- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Bính Thìn Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Thìn từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Thìn Nam mạng là những tuổi nào nhé.


1948

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Mậu => Tương Sinh

Địa chi

Thìn - Tý => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

10

1954

Mệnh

Thổ - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Giáp => Tương Sinh

Địa chi

Thìn - Ngọ => Lục Phá

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

8

1955

Mệnh

Thổ - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Ất => Tương Sinh

Địa chi

Thìn - Mùi => Lục Hình

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Kim => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình Hòa

Điểm

7

1956

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Bính => Bình Hòa

Địa chi

Thìn - Thân => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Kim => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình Hòa

Điểm

8

1957

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Đinh => Bình Hòa

Địa chi

Thìn - Dậu => Lục Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

9

1960

Mệnh

Thổ - Thổ => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Canh => Bình Hòa

Địa chi

Thìn - Tý => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

8

1963

Mệnh

Thổ - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Quý => Bình Hòa

Địa chi

Thìn - Mão => Lục Hại

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

7

1964

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Giáp => Tương Sinh

Địa chi

Thìn - Thìn => Tự Hình

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Kim => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình Hòa

Điểm

7

1965

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Ất => Tương Sinh

Địa chi

Thìn - Tỵ => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Kim => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình Hòa

Điểm

8

1968

Mệnh

Thổ - Thổ => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Mậu => Tương Sinh

Địa chi

Thìn - Thân => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thủy => Tương Sinh

Điểm

7

1969

Mệnh

Thổ - Thổ => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Kỷ => Tương Sinh

Địa chi

Thìn - Dậu => Lục Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

9

1974

Mệnh

Thổ - Thủy => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Giáp => Tương Sinh

Địa chi

Thìn - Dần => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Kim => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình Hòa

Điểm

7

1978

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Mậu => Tương Sinh

Địa chi

Thìn - Ngọ => Lục Phá

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

8

1984

Mệnh

Thổ - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Giáp => Tương Sinh

Địa chi

Thìn - Tý => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

10

1986

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Bính => Bình Hòa

Địa chi

Thìn - Dần => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thủy => Tương Sinh

Điểm

7

1987

Mệnh

Thổ - Hỏa => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Đinh => Bình Hòa

Địa chi

Thìn - Mão => Lục Hại

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

7

Xem ngày tốt khai trương để kích tài vận

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Bính Thìn 1976 hợp làm ăn với tuổi nào.
- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Bính Thìn Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Thìn Nữ mạng là những tuổi gì.


1955

Mệnh

Kim - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Ất - Bính => Tương Sinh

Địa chi

Mùi - Thìn => Lục Hình

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Hỏa => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Hỏa => Bình Hòa

Điểm

7

1956

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Bính => Bình Hòa

Địa chi

Thân - Thìn => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

7

1960

Mệnh

Thổ - Thổ => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Canh - Bính => Bình Hòa

Địa chi

Tý - Thìn => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

8

1964

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Giáp - Bính => Tương Sinh

Địa chi

Thìn - Thìn => Tự Hình

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Hỏa => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Hỏa => Bình Hòa

Điểm

7

1965

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Ất - Bính => Tương Sinh

Địa chi

Tỵ - Thìn => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

7

1968

Mệnh

Thổ - Thổ => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Bính => Tương Sinh

Địa chi

Thân - Thìn => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

7

1969

Mệnh

Thổ - Thổ => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Kỷ - Bính => Tương Sinh

Địa chi

Dậu - Thìn => Lục Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

9

1970

Mệnh

Kim - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Canh - Bính => Bình Hòa

Địa chi

Tuất - Thìn => Lục Xung

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

7

1978

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Mậu - Bính => Tương Sinh

Địa chi

Ngọ - Thìn => Lục Phá

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

8

1979

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Kỷ - Bính => Tương Sinh

Địa chi

Mùi - Thìn => Lục Hình

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

8

1986

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Bính => Bình Hòa

Địa chi

Dần - Thìn => Tứ Đức Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

7

1987

Mệnh

Hỏa - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Bính => Bình Hòa

Địa chi

Mão - Thìn => Lục Hại

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Mộc - Hỏa => Tương Sinh

Điểm

7


#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2019 thành công 100%

 

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1976 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm #namsinh mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Bính Thìn hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2018 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm  tử vi 2018 cho tuổi Bính Thìn 1976 để được các chuyên gia luận giải chính xác!

Xem thêm: 

 Chồng Bính Thìn 1976 hợp lấy vợ tuổi nào nhất, để có số Tam Vinh Hiển

 Những con số hợp với tuổi bạn để kích Tài Lộc năm 2018

 Tuổi Bính Thìn mua xe ngày nào và chọn màu xe gì để PHÁT TÀI PHÁT LỘC năm 2018


Thông báo
Ý kiến bạn đọc quan tâm nhất (Hiện chưa có bình luận nào về nội dung này. Hãy là người đầu tiên nhé!)
  Tư vấn fanpage  
icon icon Thư viện